# Inspire Labs Otomoto

## [2.0.0] - 2021-06-23

###Dodano
- Import ogłoszeń wykorzystujący mechanizm AJAX
- Taksonomia medal pojazdu, opisującego hierarchicznie markę > model.
- Taksonomia typ (segment pojazdu).
- Taksonomia wyposażenie, działajacy jak tagi.
- Taksonomia kolor.
- Widok pojedynczego samochodu.
- Galeria zdjęć samochodu wraz z lightboxem.
- Sidebar umożliwiający dodawanie widgetów w widoku pojedynczego samochodu.
- Widok dla katalogu (archiwum samochodów).
- Paginacja w widoku katalogu.
- Klasa będąca słownikiem dla nowych taksonomii dla języka polskiego.
- Klasa zawierająca metody wyświetlania elementów front endu.

###Poprawiono
- Działanie mechanizmu importującego zapisującego wszystkie parametry pojazdu zgodnie z nazewnictwem OTMOMOTO API.
- Działanie i wygląd wtyczki na urządzeniach mobilnych.

###Zmieniono
- Rozdzielono zakładkę Import od Ustawień w WP Admin.
- Import parametrów pojazdu do post_meta, zamiast do content.

###Usunięto
- Widget wyświetlajacy podstawowe parametry, wyświetlany tylko w widoku pojedynczego samochodu.
- Shortcode wyświetlający ograniczoną liczbę ogłoszeń (odpowiednik archiwum).
- Ikonki z front endu wtyczki.
- Bootstrap z front endu wtyczki.

## [2.0.1] - 2021-10-12

###Poprawiono
- Automatyczny import ofert zaplanowany w WP-CRON
- Import miniaturek dla pojedynczych pojazdów
- Ograniczenie importowanych ofert tylko z statusem: aktywny

### Usunięto
- Importu zdjęć do galerii w celu przyśpiesznia importu ofert