WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

– Changelog – OTOMOTO WordPress

# Inspire Labs Otomoto

## [2.0.0] – 2021-06-23

###Dodano
– Import ogłoszeń wykorzystujący mechanizm AJAX
– Taksonomia medal pojazdu, opisującego hierarchicznie markę > model.
– Taksonomia typ (segment pojazdu).
– Taksonomia wyposażenie, działajacy jak tagi.
– Taksonomia kolor.
– Widok pojedynczego samochodu.
– Galeria zdjęć samochodu wraz z lightboxem.
– Sidebar umożliwiający dodawanie widgetów w widoku pojedynczego samochodu.
– Widok dla katalogu (archiwum samochodów).
– Paginacja w widoku katalogu.
– Klasa będąca słownikiem dla nowych taksonomii dla języka polskiego.
– Klasa zawierająca metody wyświetlania elementów front endu.

###Poprawiono
– Działanie mechanizmu importującego zapisującego wszystkie parametry pojazdu zgodnie z nazewnictwem OTMOMOTO API.
– Działanie i wygląd wtyczki na urządzeniach mobilnych.

###Zmieniono
– Rozdzielono zakładkę Import od Ustawień w WP Admin.
– Import parametrów pojazdu do post_meta, zamiast do content.

###Usunięto
– Widget wyświetlajacy podstawowe parametry, wyświetlany tylko w widoku pojedynczego samochodu.
– Shortcode wyświetlający ograniczoną liczbę ogłoszeń (odpowiednik archiwum).
– Ikonki z front endu wtyczki.
– Bootstrap z front endu wtyczki.

## [2.0.1] – 2021-10-12

###Poprawiono
– Automatyczny import ofert zaplanowany w WP-CRON
– Import miniaturek dla pojedynczych pojazdów
– Ograniczenie importowanych ofert tylko z statusem: aktywny

### Usunięto
– Importu zdjęć do galerii w celu przyśpiesznia importu ofert