WP PAY - nowa, darmowa bramka płatności!

Niezawodny system płatności, stworzony specjalnie dla WooCommerce.

OTOMOTO WordPress

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Założenia ogólne

Wtyczka pozwala na importowanie oraz udostępnianiu ogłoszeń użytkownika z popularnego serwisu motoryzacyjnego OTOMOTO na stronie internetowej opartej na CMS WordPress. Importowaniu podlegają wszystkie ogłoszenia (niezależnie od ich statusu), jednego użytkownika wraz z wszystkimi parametrami opisującymi pojazd (również każdego rodzaju) oraz zdjęciami.

Ogłoszenia zostają następnie zapisane w WordPressie jako Custom Post Type – Car, skąd użytkownik może nimi zarządzać, również edytować.

Część parametrów (marka, model, typ/segment, wyposażenie, kolor) zostają zapisane w przypisanym im taksonomiach.

W przypadku wprowadzenia zmian w ogłoszeniu na portalu OTOMOTO, zmiany zostaną przeniesione na zaimportowane dotychczas ogłoszenia.

Komunikacja WordPress z portalem OTOMOTO odbywa się przy pomocy REST API udostępnionego przez OTOMOTO.

Szczegółowa dokumentacja API znajduje się pod adresem: https://www.otomoto.pl/api/doc/

Wymagania

Do uruchomienia wtyczki jest wymagane:

 • PHP w wersji minimum 7.0,
 • WordPress w wersji minimum 5.0,
 • Dane do uwierzytelnienia OTOMOTO API:
 • Nazwa użytkownika OTOMOTO (login/email do konta OTOMOTO),
 • Hasło użytkownika (hasło, którym użytkownik loguje się do portalu OTOMOTO),
 • API Client ID,
 • API Client Secret.

Powyższe dane są do uzyskania przez użytkownika, nie są udostępnione na koncie OTOMOTO.

Konfiguracja

Instalacja wtyczki

Zalogować się na konto administratora, z menu administracyjnego wybrać Wtyczki > Dodaj nową, następnie kliknąć przycisk Wyślij wtyczkę na serwer.
Należy wybrać przycisk Przeglądaj… i w okienku eksploratora wybrać plik zip z wtyczką, zatwierdzić przyciskiem Zainstaluj.
Po zainstalowaniu wtyczkę należy uruchomić przyciskiem Włącz wtyczkę.

Uruchomienie integracji z OTOMOTO

oto-moto-rejestracja

Po zainstalowaniu należy w menu administracyjnym należy wybrać pozycję OTOMOTO.
Wymagane dane do połączenia z OTOMOTO, to:

 • API Username,
 • API Password,
 • API Client ID
 • API Client Secret.

Uwaga!
Jeśli integracja ma działać w trybie testowym należy zaznaczyć checkbox: Włącz tryb testowy. Oznacza to również, że dane uwierzytelniające (API Username, API Password) są inne od produkcyjnych. W przypadku trybu testowego powyższe dane są dostarczone przez OTOMOTO, w przypadku produkcyjnego są to kolejno login oraz hasło użytkownika OTOMOTO.

Jeśli integracja przebiegła pomyślnie status połączenia API (lewy dolny róg) będzie wyświetlać OK, w innym przypadku pojawi się Brak połączenia.

Automatyczne importowanie

Ogłoszenia mogą być importowane automatycznie w trybie:

 • cogodzinnym
 • dwa razy dziennie
 • raz w tygodniu

Pierwszy import ogłoszeń

Aby wykonać pierwszy import ogłoszeń, będąc w ustawieniach przejść do zakładki Import Otomoto, zatwierdzić przyciskiem Import.

oto-moto-docs-import

Dodanie katalogu pozycji w menu

Po wykonanym imporcie można udostępnić katalog pojazdów użytkownikom, aby to zrobić należy wybrać w menu administratora Wygląd > Menu.
W pasku bocznym (Dodaj element menu) proszę wybrać element Samochody.

Jeśli Samochody nie są dostępne należy zmienić Elementy ekranu – kliknąć Opcje ekranu w prawym górnym rogu i zaznaczyć checkbox Samochody.

Następnie wybrać zakładkę Zobacz wszystkie, zaznaczyć checkbox Samochody, dodać do menu poprzez przycisk Dodaj do menu.

Całość należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz menu po prawej stronie.

Od teraz wszystkie dostępne pojazdy są widoczne dla odwiedzających Twoja stronę.

oto-moto-docs-menu

Zmiana liczby liczby ogłoszeń na stronie

Jeśli chcesz zmienić liczbę ogłoszeń wyświetlanych na stronie należy w menu administratora przejść do zakładki Ustawienia > Czytanie.

Należy wpisać pożądaną liczbę ogłoszeń w polu numerycznym o nazwie: Strony blogu wyświetlają maksymalnie.