WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Flexible Cookies

Ustawienia wtyczki

W ustawieniach (po zalogowaniu na panel administratora > Ustawienia > Flexible Cookies)wtyczki mamy możliwość wyboru poszczególnych ustawień. Możesz swobodnie poruszać się pomiędzy ustawieniami ogólnymi, ustawieniami wyglądu, kategoriami cookies, czy też skanerem cookies. 

 

Ustawienia ogólne

Włącz/wyłącz pasek cookies – opcja odpowiada za wyświetlanie paska na stronie głównej. Jeżeli chcesz, aby pasek wyświetlał się po wejściu na stronę zaznacz opcję. 

Prosty pasek cookies – dzięki tej opcji odwiedzającemu wyświetli się jedynie informacja o wykorzystaniu plików cookies, bez możliwości ustawienia ich preferencji. 

Blokuj cookies przed zaakceptowaniem –włączenie tej opcji spowoduje, że pliki cookies z każdej kategorii będą blokowane przed wybraniem przez użytkownika opcji lub zmianą preferencji. Wyjątkiem są kategorie oznaczone jako wymagane. Pliki cookies z tych kategorii nie będą blokowane przez tę opcję.

Wiadomość o cookies – pozwala na zdefiniowanie wiadomości, która wyświetla się na stronie. Możesz ją edytować zgodnie z własnymi preferencjami poprzez formatowanie kodu. Możesz tutaj np. dodać link do polityki prywatności, czy też regulaminu sklepu. 

Akceptuj pliki cookies automatycznie – po zaznaczeniu opcji wyświetli nam się pole z czasem do uzupełnienia, po którym zapisywanie plików cookies zostanie automatycznie  zaakceptowane (domyślnie jest to 5 sekund).

Automatycznie akceptuj pliki cookie podczas przewijania – po zaznaczeniu opcji, jeżeli użytkownik zacznie przewijać stronę – pliki cookies zostaną automatycznie zaakceptowane.

Wygląd

Tak wygląda okno do ustawień wyglądu.

Pasek cookies – tutaj znajdziesz ustawienia dotyczące paska cookies. Możesz zmienić kolor tekstu, kolor tła oraz szerokość paska. 

Po odznaczeniu opcji pełna szerokość masz możliwość zdefiniowania wyglądu paska jak poniżej : 

Okno preferencji – w tej zakładce możesz określić kolorystykę dla wyboru preferencji przez użytkownika.

Własny CSS – w tym polu możesz dodać własny styl dla wtyczki.

Kategorie cookies

W tej zakładce masz możliwość zdefiniowania : 

  • czy kategoria jest wymagana (za wyjątkiem niezbędnych), 
  • Sformatować opis, który będzie wyświetlany na stronie, 
  • dodać własne pliki cookies, 
  • włączyć lub wyłączyć kategorię.       

 

Skaner cookies

Zakładka “Skaner Cookies” pomoże w znalezieniu plików cookies występujących na Twojej stronie oraz podpowie, do jakiej kategorii można je przypisać. Zawartość listy jest odświeżana za każdym razem gdy przejdziesz do wybranej strony w podglądzie. Lista ze znalezionymi plikami cookies składa się z 3 kolumn:
1. Kolumna wyboru. Odznaczenie checkboxa sprawi, że przypisany do niego plik cookie nie zostanie zapisany w kategoriach.
2. Nazwa pliku cookie.
3. Pole wyboru kategorii dla pliku cookie. Pole domyślnie podpowiada kategorię pliku jeśli znajduje się ono w bazie predefiniowanych plików cookie.

Po zapisaniu wybrane pliki cookies znajdą się w odpowiednich kategoriach w zakładce “Kategorie Cookies”.