*** WooCommerce inFakt Changelog ***

## [1.9.0] - 2023-03-16
### Added
- Dostosowano tworzenie klienta do API Infakt (patrz dokumentacja infakt)
- Dodano własne pola dla nr budynku / lokalu

## [1.8.2] - 2023-03-13
### Added
- Wsparcie dla WooCommerce 7.5

## [1.8.1] - 2022-11-17
### Fixed
* Poprawiono błąd dla typu zwracanej wartości

## [1.8.0] - 2022-11-08
### Added
* Wsparcie dla WordPress 6.1
* Wsparcie dla WooCommerce 7.1
* WP Desk meta box w kokpicie

## [1.7.3] - 2022-09-14
### Fixed
* Poprawiono błąd kompatybilności z WooCommerce 6.9

## [1.7.2] - 2022-09-01
### Added
* Dodano wsparcie dla Flexible Quantity
* Dodano pole NIP do konta użytkownika
* Poprawiono status płatności dla faktury proformy
* Poprawiono blokowanie zapytania do API

## [1.7.1] - 2022-05-05
### Fixed
* Poprawiono ustawienia
* Poprawiono błąd treści

## [1.7.0] - 2022-04-28
### Added
* Dodano obsługę ryczałtu
* Dodano logowanie zapytań do API

## [1.6.10] - 2022-01-17
### Fixed
* Poprawiono listę select Oznaczenie transakcji przychodowej

## [1.6.9] - 2022-01-12
* Poprawiono kwotę do zapłaty
* Dodano usuwanie produktów o wartości zero zgodnie z API inFakt
* Poprawiono wyświetlanie statusu połączenia
* Poprawiono czas pamięci podręcznej dla danych z API inFakt

## [1.6.8] - 2021-12-27
* Popraiwono dublowanie faktur
* Poprawiono dublowanie maili

## [1.6.7] - 2021-07-01
* Poprawiono pobieranie kont bankowych z ustawień konta inFakt

## [1.6.6] - 2021-05-24
* Poprawiono automatyczne wystawianie faktur dla firmy

## [1.6.5] - 2021-03-31
* Poprawiono wystawianie faktur dla pozycji zerowych
* Zmiana hooka do obsłużenia pola NIP
* Poprawiono wyświetlanie pole nip dla chcę fakturę

## [1.6.4] - 2021-03-18
* Poprawiono wysyłkę maili
* Poprawiono link do dokumentu z mailu

## [1.6.3] - 2021-03-15
* Poprawiono fatal error dla statusu dokumentu

## [1.6.2] - 2021-03-08
* Poprawiono błąd dla kwoty do zapłaty
* Poprawiono wysyłkę maili
* Poprawiono generowanie dokumentów

## [1.6.1] - 2021-03-05
* Poprawiono błąd dla wystawiania dokumentów

## [1.6.0] - 2021-03-04
* Dodano wsparcie dla procedur JPK
* Dodano wsparcie dla automatycznego wystawiania proform
* Refactor wtyczki

## [1.5.13] - 2021-02-10
* Dodano wsparcie dla WooCommerce 5.0

## [1.5.12] - 2020-12-23
* Poprawiono błąd daty sprzedaży faktury dla za pobraniem

## [1.5.11] - 2020-10-15
* Poprawiono obsługę GTU
* Poprawiono kwotę dla zamówienia za pobraniem

## [1.5.10] - 2020-09-30
* Dodano obsługe GTU

## [1.5.9] - 2020-07-09
* Dodano filtr infakt_document_post_args
* Poprawiono błąd dla numeru dokumentu
* Dodano link do dokumentu w treści maila

## [1.5.8] - 2020-06-08
* Poprawienie problemu z przełączaniem zakładek ustawień Woocommerce

## [1.5.7] - 2020-06-03
* Poprawienie ilości wychodzących requestów do api infakt

## [1.5.6] - 2020-04-27
* Dodanie pola warunkowego dla NIP
* Dodanie obsługi kont bankowych z ustawień konta inFakt

## [1.5.5] - 2020-03-11
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 4.0

## [1.5.4] - 2019-12-31
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.9

## [1.5.3] - 2019-12-06
* Poprawienie działania pola wyboru daty płatności dla proform
* Poprawienie komunikatów błędów w konsoli javascript

## [1.5.2] - 2019-11-25 =
* Poprawienie akcji ponownego wysłania faktury do klienta na stronie zamówienia

## [1.5.1] - 2019-11-05 =
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.8
* Dodanie wsparcia dla WordPress 5.3

## [1.5.0] - 2019-09-12 =
* Dodanie wsparcia dla nowych bibliotek WPDesk

## [1.4.4] - 2019-08-12 =
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.7.0

## [1.4.3] - 2018-12-05
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.6.0

## [1.4.1] - 2019-04-03
* Poprawienie błędu javascript
* Dodanie usuwania plików faktur po wysłaniu mailem

## [1.4.0] - 2019-03-21
* Dodanie obsługi zwolnienia z VAT (nie-vatowców)

## [1.3.5] - 2019-02-25
* Poprawienie generowania dokumentów tylko dla firm z NIP i nazwą firmy

## [1.3.4] - 2019-01-22
* Poprawienie błędnie zwracanej stawki VAT faktury dla cen bez VAT

## [1.3.3] - 2018-12-19
* Usprawnienie zapisywanych informacji w logach debug

## [1.3.2] - 2018-12-05
* Dodanie wsparcia dla WordPress 5.0

## [1.3.1] - 2018-10-16
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.5
* Porzucenie wsparcia dla wersji WooCommerce 3.0 i starszych (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)

## [1.3] - 2018-08-08
* Dodanie obsługi order_number w notatkach zamówienia

## [1.2.6] - 2018-05-23
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.4

## [1.2.5] - 2018-05-18
* Poprawienie pobierania faktur z systemu InFakt] - faktura jest pobierana zawsze

## [1.2.4] - 2018-03-06
* Poprawienie wyświetlania numeru faktury
* Poprawienie automatycznej wysyłki faktur

## [1.2.3] - 2018-01-22

* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.3
* Poprawienie błędu powodującego problem z wystawieniem faktury dla płatności przelewem

## [1.2.2] - 2017-10-10
* Usunięcie odwołania do nieistniejącego pliku checkout.js

## [1.2.1] - 2017-07-04
* Poprawienie błędu występującego na stronie z zamówieniami w panelu administratora
* Poprawienie błędu występującego podczas resetowania hasła i tworzenia nowego konta

## [1.2.0] - 2017-04-03
* Dodanie wsparcia dla nadchodzącej wersji WooCommerce 3.0
* Porzucenie wsparcia dla wersji WooCommerce poniżej 2.5 (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)

## [1.1.0] - 2017-01-31
* Dodanie obsługi ręcznej wysyłki faktur
* Dodanie daty płatności dla faktury z płatnością za pobraniem
* Dodanie możliwości wyłączenia automatycznej wysyłki faktur po wystawieniu
* Dodanie obsługi dodatkowych opłat w zamówieniu
* Dodanie statusu połączenia z API inFakt
* Zmieniony sposób wyświetlania komunikatów na Flash Messages
* Poprawienie wsparcia dla wtyczki Edycja Pól Zamówienia

## [1.0.0] - 2016-12-16
* Pierwsze wydanie!