*** Porównywarki Cen XML WooCommerce Changelog ***

4.1.1 - 2022-10-03
* Poprawienie inforamcji o błędzie w przypadku braku wybranych porównywarek do synchronizacji

4.1.0 - 2021-11-04
* Dodanie opcji umożliwiającej zapisanie jedynie danych ze zmapowanych kategorii
* Usunięcie wsparcia dla Domodi

4.0.14 - 2021-07-29
* Dodanie zaktualizowanej listy kategorii Ceneo

4.0.13 - 2021-03-25
* Poprawienie danych zapisywanych w metabox produktu

4.0.12 - 2021-03-10
* Poprawienie błędu występującego przy masowej zmianie cen wariantów

4.0.11 - 2021-02-23
* Dodanie zaktualizowanej listy kategorii Ceneo

4.0.10 - 2021-02-10
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 5.0

4.0.9 - 2020-11-23
* Dodanie limitu 255 znaków dla kategorii
* Usunięcie zbędnego logowania informacji o taksonomii

4.0.8 - 2020-10-06
* Poprawienie metody związanej ze zwracaniem id obrazka

4.0.7 - 2020-09-15
* Dodanie kompatybilności z WordPressem 5.5.1

4.0.6 - 2020-07-28
* Poprawienie generowania atrybutów dla wariantów
* Poprawienie komunikatów i opisów pól

4.0.5 - 2020-07-16
* Poprawienie użycia funkcji łączenia atrybutów

4.0.4 - 2020-06-22
* Poprawienie separatora ceny poprzez wymuszenie kropki

4.0.3 - 2020-05-22
* Poprawienie nazwy wtyczki
* Poprawienie podpisów pól z linkami do plików XML

4.0.2 - 2020-05-11
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 4.1

4.0.1 - 2020-04-21
* Dodanie filtra pozwalającego na np. masowe wykluczanie produktów lub kopiowanie wartości z innych pól

4.0.0 - 2020-03-25
* Dodanie możliwości eksportu plików XML dla Nokaut, Domodi oraz Homebook
* Dodanie możliwości wygenerowania plików XML za pomocą ajax
* Dodanie mapowania kategorii dla Nokaut
* Poprawiono metabox produktu (dodano w nim nowe pola oraz zakładki)
* Poprawiono bezpieczeństwo
* Poprawiono wydajność
* Zmieniono nazwę wtyczki WooCommerce Ceneo na Porównywarki Cen XML WooCommerce

3.6.0 - 2020-02-19
* Dodanie możliwości wyboru statusu w sklepie przy stanie magazynowym 0
* Dodanie mapowania atrybutów dla kategorii ceneo
* Poprawiono wydajność

3.5.3 - 2020-01-10
* Poprawione generowanie listy produktów z zerowym stanem magazynowym i ze statusem na zamówienie

3.5.2 - 2019-12-31
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.9

3.5.1 - 2019-11-04
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.8
* Dodanie wsparcia dla WordPres 5.3
* Poprawiono błąd dla ampersanda

3.5.0 - 2019-09-17
* Dodano prefixowanie bibliotek

3.4.4 - 2019-08-12
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.7

3.4.3 - 2019-07-26
* Aktualizacja drzewa kategorii do najnowszej wersji

3.4.2 - 2019-07-24
* Poprawiony błąd ktytyczny w odwołaniu do starego adresu URL

3.4.1 - 2019-05-28
* Poprawienie xml dla ujemnych wartości stock

3.4.0 - 2019-04-10
* Dodanie wsparcia dla obrazów wariantów

3.3.4 - 2019-04-09
* Poprawienie wersji podczas wdrażania

3.3.3 - 2019-04-08
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.6

3.3.2 - 2019-02-25
* Dodanie wsparcia dla produktów które zostały uszkodzone przez inne wtyczki i niespójną bazę danych

3.3.1 - 2019-02-07
* Poprawienie problemu z atrybutami pa_
* Poprawienie błędu krytycznego podczas mapowania kategorii
* Poprawienie błędów dotyczących atrybutów
* Poprawienie błędnych wartości parametrów `weight` i `avail`
* Poprawienie problemu z parsowaniem pliku kategorii

3.3.0 - 2019-01-24
* Duża aktualizacja!
* Dodanie atrybutów produktu WooCommerce do eksportowanych atrybutów
* Dodanie wsparcia dla Visual Composera
* Usprawnienie modułu generującego xml
* Usprawnienie pliku z kategoriami (nie jest już pobierany z sieci)

3.2.11 - 2018-12-05
* Dodanie wsparcia dla WordPress 5.0

3.2.10 - 2018-10-16
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.5
* Porzucenie wsparcia dla wersji WooCommerce poniżej 3.0 (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)

3.2.9 - 2018-10-01
* Poprawienie problemu z zapisem pliku XML po odświeżeniu strony

3.2.8 - 2018-08-31
* Dodanie aktualnej wersji drzewa kategorii
* Poprawienie problemu z nieprawidłowym pobieraniem kategorii

3.2.7 - 2018-08-06
* Poprawienie błędu związanego z bezpośrednimi odnośnikami

3.2.6 - 2018-06-05
* Poprawienie błędu związanego z pobieraniem pliku kategorii z Ceneo
* Poprawienie błędu przy aktywacji wtyczki

3.2.5 - 2018-05-29
* Dodanie nowej ścieżki dla pliku XML

3.2.4 - 2018-05-23
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.4

3.2.3 - 2018-05-10
* Poprawienie problemu z generowaniem xml związanego z pobieraniem produktów z bazy

3.2.2 - 2018-04-13
* Poprawienie problemu z autoładowaniem innych wtyczek przy generowaniu plików XML

3.2.1 - 2018-04-06
* Poprawienie generowania kategorii dla wariantów

3.2 - 2018-03-28
* Dodanie nowego filtra wpdesk_ceneo_product_should_export umożliwiającego ustawienie eksportowanych produktów
* Usprawnienie eksportu produktów (domyślny eksport tylko w polskiej wersji językowej)
* Poprawienie eksportu pól producenta

3.1.3 - 2018-03-01
* Poprawienie przesyłania adresu url obrazka
* Poprawienie obliczania podatku i ustawienie domyślnej lokalizacji sklepu na PL

3.1.2 - 2018-02-27
* Poprawienie błędu generowania pliku xml w przypadku braku produktu głównego dla wariantów

3.1.1 - 2018-01-25
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.3

3.1 - 2017-12-06
* Dodanie możliwości wystawiania wariantów jako oddzielnych produktów na Ceneo
* Dodanie zadania WP-Cron dla cyklicznego generowania pliku XML
* Dodanie obsługi wagi produktów
* Usprawnienie wyszukiwania kategorii Ceneo, zmiana biblioteki chosen na select2

3.0.1 - 2017-11-22
* Poprawienie błędu uniemożliwiającego wyszukiwanie kategorii Ceneo w przypadku użycia wielkich liter

3.0 - 2017-05-15
* Dodanie możliwości zmian w pliku XML za pomocą filtrów (hook ceneo_render)
* Poprawienie generowania plików XML

2.9 - 2017-03-29
* Dodanie wsparcia dla nadchodzącej wersji WooCommerce 3.0
* Porzucenie wsparcia dla wersji WooCommerce poniżej 2.5 (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)

2.8.5 - 2017-03-03
* Poprawiona obsługa pola mapowania kategorii

2.8.4 - 2016-11-07
* Przesyłanie cen brutto do Ceneo niezależnie od ustawień w sklepie

2.8.3 - 2016-10-26
* Ustawienie paramteru "avail" na 99 (brak informacji o dostępności - status "sprawdź w sklepie") dla produktów, których nie ma w magazynie

2.8.2 - 2016-09-21
* Dodanie możliwości wyłączenia filtra the_content stosowanego na opisie produktu

2.8.1 - 2016-07-05
* Dodanie kompatybilności z WooCommerce 2.6 (nie działał skrypt chosen)

2.8 - 2016-01-26
* System licencji i automatyczne aktualizacje

2.7 - 2015-04-29
* Wyeliminowana możliwość powtarzania się identyfikatorów

2.6 - 2015-03-30
* Aktualizacja kategorii Ceneo

2.5.5 - 2014-10-10
* Pełna ścieżka kategorii

2.5.4 - 2014-08-20
* Poprawki do selectów kategorii w mapowaniu

2.5.3 - 2014-07-28
* Ulepszone sprawdzanie czy grupa jest pusta

2.5.2 - 2014-06-30
* Pełne obrazki zamiast miniaturek

2.5.1 - 2014-06-26
* Lokalny cache kategorii gdy niemożliwe jest pobranie kategorii z api.ceneo
* Modyfikacja url do dokumentacji

2.5 - 2014-05-27
* Zmiana sposobu zarządzania cache - optymalizacja prędkości

2.4.1 - 2014-05-27
* Poprawne prefixy tabel w zapytaniach przy generowaniu xml'a

2.4 - 2014-03-19
* Modyfikacja nazw mapowanych kategorii
* Pobieranie drzewa kategorii Ceneo ze zdalnego źródła
* Optymalizacja parsowania xml'a

2.3.1 - 2014-03-04
* Poprawiona obsługa wielu pól w edycji produktów

2.3 - 2014-02-19
* Wsparcie dla WooCommerce 2.1.x
* Aktualizacja bazy kategorii Ceneo
* Dostosowanie formularzy do nowego panelu WordPressa 3.8

2.2.1 - 2013-12-20
* Poprawienie błędnego linkowania bibliotek

2.2 - 2013-12-20
* Aktualizacja bazy kategorii Ceneo
* Bugfixy

2.1.1 - 2013-12-17
* Bugfixy

2.1 - 2013-12-12
* Optymalizacja zużycia pamięci podczas generowania xml

2.0 - 2013-11-08
* Nowe biblioteki inspire

1.5 - 2013-11-08
* Dynamiczne selecty w ustawieniach mapowania kategorii

1.4 - 2013-11-05
* Możliwość dodania alternatywnej nazwy i opisu produktu dla Ceneo

1.3.1 - 2013-10-28
* Wymuszanie cyfr w polu cena

1.3 - 2013-10-23
* Liczne zmiany i poprawki dotyczące mapowania kategorii

1.2 - 2013-10.07
* Poprawki dotyczące stronicowania produktów

1.1 - 2013-09-23
* Automatyczne dodawanie produktów do XMLa
* Możliwość włączenia mapowania kategorii
* Wsparcie dla WooCommerce 1.6.x

1.0 - 2013-09-16
* Pierwsze wydanie!