Cookies preferences

Others

Inne niekategoryzowane pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Necessary

Necessary
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Advertisement

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analytics

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Functional

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Performance

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.

WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Regulamin marketplace

 1. Usługa marketplace jest świadczona przez WP Desk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Złota 75a lok.7, 00-819 Warszawa, numer NIP: 7011000958, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863565.
 2. Developer i WP Desk rozpoczynają współpracę, która będzie skutkowała sprzedażą oprogramowania stworzonego przez Developera, przez WP Desk, w ramach usługi marketplace.
 3. Oprogramowanie stworzone przez Developera będzie oznaczone jego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy.
 4. Developer zobowiązuje się do niesprzedawania wtyczek stworzonych w ramach marketplace w innych miejscach (w szczególności na swojej stronie WWW, w sklepach z wtyczkami, oprogramowaniem), a jedynym dystrybutorem wtyczek jest WP Desk.
 5. Oprogramowanie tworzone przez Developera będą oparte na licencji GPLv3: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html lub późniejszej.
 6. Developer zobowiązuje się do tworzenia wtyczek oraz ich rozwoju, wsparcia i poprawek błędów. Developer zobowiązuje się do sprawnego rozwiązywania błędów i wydawania nowych wersji.
 7. Developer zobowiązuje się do wsparcia klientów i WP Desk w zakresie rozwiązywania problemów z wtyczkami, ich działaniem oraz pytaniami przedsprzedażowymi.
 8. Developer zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia klientów najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po przesłaniu zgłoszenia. Ten termin nie ma zastosowania w przypadku sytuacji ustalonych wspólnie przez Developera i WP Desk, np. urlopów, jednak muszą one być zaakceptowane przez obie strony z wyprzedzeniem co
  najmniej 5 [pięciu] dni roboczych. Akceptacja następuje w korespondencji mailowej.
 9. Developer zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji użytkownika i treści do strony sprzedażowej. WP Desk zastrzega sobie możliwość redakcji dostarczonych treści.
 10. WP Desk zobowiązuje się do sprzedaży i promocji wtyczek stworzonych przez Developera.
 11. WP Desk może odmówić sprzedaży oprogramowania stworzonego przez Developera. Stworzenie oprogramowania powinno być konsultowane przed stworzeniem.
 12. WP Desk rekomenduje tworzenie oprogramowania zgodnie z wytycznymi WordPress Coding Standards. Oprogramowanie zostanie przeanalizowane, a duże niezgodności ze standardami mogą być przyczyną nieprzyjęcia oprogramowania do sprzedaży.
 13. Cena oprogramowania zostanie każdorazowo ustalona przez Developera i WP Desk. WP Desk zastrzega sobie ostateczną decyzję w wycenie.
 14. WP Desk zastrzega sobie prawo do organizowania promocji lub promocji pakietowej, w której może znajdować się oprogramowanie Developera. Wysokość promocji musi być ustalona rozsądnie, ale nie wymaga konsultacji, ani zgody Developera.
 15. Podział zysków będzie następował w poniższy sposób:
  1. Podział zysków pomiędzy będzie w proporcjach 40% (WP Desk), 60% (Developer).
  2. WP Desk pokryje koszt prowizji bramki płatności, obsługę księgową i obsługę ewentualnych zwrotów.
  3. W przypadku, gdy klient zwraca wtyczkę, kwota prowizji dla Developera za tę transakcję zostanie odjęta przy rozliczeniu.
  4. Podział zysku będzie dokonywany zawsze po odliczeniu podatków, np. podatku VAT.
  5. W przypadku promocji podział zysków będzie liczony od ceny promocyjnej.
  6. Prowizje za odnowienie subskrypcji podlegają powyższym ustaleniom.
 16. Raporty ze sprzedaży będą dostępne dla Developera po zalogowaniu na konto Developera w marketplace.
 17. Ze względu na politykę zwrotów, która zapewnia klientom 30 dni na zwrot produktów i otrzymanie pełnego zwrotu kosztów, prowizje będą wypłacane z miesięcznym opóźnieniem względem faktycznej sprzedaży. Na przykład, za sprzedaż realizowaną w kwietniu, Developer wystawi fakturę ostatniego dnia maja.
 18. Płatności będą realizowane w cyklach miesięcznych na podstawie faktury wystawionej przez Developera i płatne w ciągu 7 [siedmiu] dni roboczych od dostarczenia. Minimalna kwota prowizji uprawniającej do wypłaty to 1.000 zł netto.
 19. Każda ze stron, z zachowaniem formy dokumentowej, może wypowiedzieć umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 20. Każda ze stron, z zachowaniem formy dokumentowej, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia zapisów umowy przez stronę przeciwną, w szczególności:
  1. Developer może wypowiedzieć umowę w przypadku zaległości w wypłacie prowizji sięgających dwóch miesięcy.
  2. WP Desk może wypowiedzieć umowę w przypadku rażącego zaniedbania w utrzymaniu oprogramowania lub wsparciu klientów:
   1. W szczególności, jeśli Developer nie będzie odpowiadać na zgłoszenia zespołu WP Desk lub klientów przez 5 [pięć] dni roboczych.
 21. W przypadku zakończenia współpracy, każda ze stron ma prawo dalej rozwijać wtyczkę pod swoją marką, z zastrzeżeniem, że nie może posługiwać się marką drugiej strony, ani powoływać się na współpracę z drugą stroną.

Ostania aktualizacja regulaminu 24.02.2021 r.

Zarejestruj się jako developer