== Changelog ==

1.6.11 - 2022-09-05
* Poprawiono dodawanie produktu do magazynu, gdy synchronizacja jest wyłączona

1.6.10 - 2022-09-01
* Dodano wsparcie dla Flexible Quantity
* Dodano zabezpieczenie przed ponownym utworzeniem tego samego dokumentu w ramach zamówienia

1.6.9 - 2022-07-20
* Dodano obsługę paragonu dla zagranicy

1.6.8 - 2022-05-19
* Dodano logger
* Dodano pole NIP do konta użytkownika

1.6.7 - 2022-04-27
* Aktualizacja biblioteki

1.6.6 - 2022-04-27
* Poprawiono wystawianie faktury jeżeli wystawiona jest proforma

1.6.5 - 2022-03-17
* Dodano hook fakturownia/warehouse/init
* Poprawiono błąd z podwójnym wystawianiem faktury
* Zaktualizowano bibliotekę EU VAT

1.6.4 - 2021-12-20
* Poprawiono błąd dla odwrotnego obciązenia na fakturach B2B

1.6.3 - 2021-10-18
* Poprawiono termin płatności dla proformy

1.6.2 - 2021-09-23
* Dodano hooki

1.6.1 - 2021-08-26
* Poprawiono błąd dla automatycznej wysyłki faktury proforma bez VAT

1.6.0 - 2021-07-29
* Dodano wsparcie dla OSS
* Poprawiono wybór języka dla faktury

1.5.6 - 2021-06-29
* Poprawiono konflikt z wtyczkami które używały hooka woocommerce_email_after_order_table
* Poprawiono błąd przy pobieraniu faktury gdy włączone są dwie integracje fakturowe
* Poprawiono błąd daty

1.5.5 - 2021-05-06
* Poprawiono błąd dla ustawień statusów dla rachunków

1.5.4 - 2021-05-04
* Poprawiono obsługę magazynów
* Poprawiono wystawianie paragonów

1.5.3 - 2021-04-12
* Poprawiono fakturę bez VAT

1.5.2 - 2021-03-18
* Poprawiono błąd dla obsługi magazynów przy wyszukiwaniu produktu
* Poprawiono obsługę wystawianie automatycznie dokumentów

1.5.1 - 2021-02-24
* Poprawiono błąd dla obsługi magazynów

1.5.0 - 2021-02-24
* Dodano obsługę wielu magazynów
* Dodano obsługę dla oznaczenia transakcji przychodowej
* Dodano możliwość generowania automatycznie faktur proform dla określonego statusu zamówienia

1.4.10 - 2021-02-10
* Dodano wsparcie dla WooCommerce 5.0

1.4.9 - 2021-01-25
* Poprawiono błąd dla numeru VAT z MOSS

1.4.8 - 2021-01-20
* Poprawiono stawkę np dla krajów spoza UE
* Usunięto UK z krajów UE

1.4.7 - 2021-01-11
* Porzucono wsparcie EU VAT dla UK
* Poprawiono błąd dla hooka w treści maila

1.4.6 - 2020-12-29
* Poprawiono błąd dla kraju kupującego

1.4.5 - 2020-12-23
* Dodano filtr fakturownia/core/create_product/name dla nazwy tworzonego produktu przy włączonej synchronizacji
* Dodano filtr fakturownia/core/create_product/sku dla SKU tworzonego produktu przy włączonej synchronizacji
* Dodano filtr fakturownia/core/create_product/description dla opisu tworzonego produktu przy włączonej synchronizacji
* Dodano filtr fakturownia/core/create_product/img_url dla adresu url obrazak tworzonego produktu przy włączonej synchronizacji
* Poprawiono wystawianie faktur dla wariantów z włączonym magazynem dla produktu rodzica
* Poprawiono debugowanie błędów

1.4.4 - 2020-12-03
* Poprawiono request z cenami dla API fakturowni

1.4.3 - 2020-10-15
* Poprawiono obsługę kodu GTU
* Rozwiązano konflikt z Checkout Field Editor and Manager for WooCommerce
* Poprawiono fakturę za pobraniem dla statusu "w trakcie realizacji"
* Poprawiono błąd dla hooków zdefiniowanych w szablonach emaili

1.4.2 - 2020-09-30
* Dodano obsługę kodów GTU

1.4.1 - 2020-08-04
* Poprawiono błąd dla tabeli przewalutowania dla rachunków
* Poprawiono błąd dla języka rachunku

1.4.0 - 2020-07-02
* Dodano automatyczne pobieranie nazwy płatności dla wystawianej faktury
* Dodano obsługę działów/firm dla fakturowni
* Dodano obsługę dokumentów walutowych (paragony, rachunki)
* Dodano odnośnik URL do pliku PDF w treści maila dla wszystkich dokumentów
* Dodano warunek dla wystawiania paraganów bez faktur
* Poprawiono błąd dla automatycznego wysyłania paragonów na adres e-mail
* Poprawiono błąd dla wystawianego paragonu dla innego statusu zamówienia niż faktura
* Poprawiono błąd języka faktury dla dokumentów (paragony, faktury, faktury bez vat)

1.3.10 - 2020-06-18
* Usunięcie walidacji dla daty sprzedaży

1.3.9 - 2020-05-25
* Poprawiono kolumnę PKWIU
* Dodano obsługę debugowania

1.3.8 - 2020-05-14
* Poprawiono błąd dla faktur bez VAT dla klienta zagranicznego
* Dodano UK dla MOSS
* Dodano uwagi dla zamówień MOSS
* Usunięto opcję usuwania VAT z kraju bazowego
* Poprawiono błąd dla automatycznej wysyłki faktury przy złej konfiguracji

1.3.7 - 2020-04-21
* Poprawione wystawianie faktury walutowej.

1.3.6 - 2020-03-26
* Poprawione błędy dla nazwy płatności dla DotPay, PayU i PayPal na fakturze
* Poprawione błędu wystawiania faktury proforma w przypadku timeoutu zwykłej faktury
* Poprawione błędu liczenia podwójnego przychodu
* Poprawione błędu dla stawki MOSS

1.3.5 - 2020-03-11
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 4.0

1.3.4 - 2020-01-30
* Poprawienie walidacji pola NIP
* Poprawienie etykiety pola NIP

1.3.3 - 2020-01-22
* Poprawienie błędu dla faktury z kolumną 0 VAT
* Poprawienie błędu dla paragonu z kolumną 0 VAT
* Poprawienie błędu tworzenia i wysyłanie automatycznego faktury proforma
* Wyłączenie VIES dla kont bez VAT.

1.3.2 - 2019-01-07
* Poprawienie błędu obliczania ceny na fakturze

1.3.1 - 2019-12-31
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.9

1.3.0 - 2019-12-17
* Dodanie wsparcia dla faktur walutowych
* Dodanie wsparcia dla paragonów
* Dodanie wsparcia dla MOSS

1.2.3 - 2019-11-05
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.8
* Dodanie wsparcia dla WordPress 5.3

1.2.2 - 2019-10-09
* Dodanie obsługi zamówień bez produktów oraz z pozycjami o zerowej wartości

1.2.1 - 2019-09-20
* Poprawienie błędu powodującego warningi w debug.log przy walidacji numeru NIP

1.2.0 - 2019-09-12
* Dodano prefixowanie bibliotek

1.1.4 - 2019-09-02
* Poprawienie zmiany statusu zamówienia gdy api reaguje błędem

= 1.1.3 - 2019-08-09 =
* Poprawienie błędu związanego z generowaniem tokenu synchronizacji magazynu

= 1.1.2 - 2019-08-06 =
* Poprawienie błędu wyświetlania pól formularza konfiguracji wtyczki przy wyłączonych podatkach

= 1.1.1 - 2019-07-16 =
* Poprawienie błędu związanego z obsługą wariantów: Undefined class constant
* Poprawienie warninga związanego z trackowaniem

= 1.1 - 2019-06-27 =
* Dodanie obsługi magazynu Fakturowni
* Dodanie walidacji NIP na etapie checkout
* Dodanie obsługi stawki ZW
* Dodanie wyboru typu wystawianego dokumentu gdy wyłączone podatki
* Dodanie obsługi faktury proforma
* Usunięcie wymagalności subskrypcji

= 1.0 - 2019-05-29 =
* Pierwsze wydanie!