== Changelog ==

1.4.0 - 2020-07-02
* Dodano automatyczne pobieranie nazwy płatności dla wystawianej faktury
* Dodano obsługę działów/firm dla fakturowni
* Dodano obsługę dokumentów walutowych (paragony, rachunki)
* Dodano odnośnik URL do pliku PDF w treści maila dla wszystkich dokumentów
* Dodano warunek dla wystawiania paraganów bez faktur
* Poprawiono błąd dla automatycznego wysyłania paragonów na adres e-mail
* Poprawiono błąd dla wystawianego paragonu dla innego statusu zamówienia niż faktura
* Poprawiono błąd języka faktury dla dokumentów (paragony, faktury, faktury bez vat)

1.3.10 - 2020-06-18
* Usunięcie walidacji dla daty sprzedaży

1.3.9 - 2020-05-25
* Poprawiono kolumnę PKWIU
* Dodano obsługę debugowania

1.3.8 - 2020-05-14
* Poprawiono błąd dla faktur bez VAT dla klienta zagranicznego
* Dodano UK dla MOSS
* Dodano uwagi dla zamówień MOSS
* Usunięto opcję usuwania VAT z kraju bazowego
* Poprawiono błąd dla automatycznej wysyłki faktury przy złej konfiguracji

1.3.7 - 2020-04-21
* Poprawione wystawianie faktury walutowej.

1.3.6 - 2020-03-26
* Poprawione błędy dla nazwy płatności dla DotPay, PayU i PayPal na fakturze
* Poprawione błędu wystawiania faktury proforma w przypadku timeoutu zwykłej faktury
* Poprawione błędu liczenia podwójnego przychodu
* Poprawione błędu dla stawki MOSS

1.3.5 - 2020-03-11
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 4.0

1.3.4 - 2020-01-30
* Poprawienie walidacji pola NIP
* Poprawienie etykiety pola NIP

1.3.3 - 2020-01-22
* Poprawienie błędu dla faktury z kolumną 0 VAT
* Poprawienie błędu dla paragonu z kolumną 0 VAT
* Poprawienie błędu tworzenia i wysyłanie automatycznego faktury proforma
* Wyłączenie VIES dla kont bez VAT.

1.3.2 - 2019-01-07
* Poprawienie błędu obliczania ceny na fakturze

1.3.1 - 2019-12-31
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.9

1.3.0 - 2019-12-17
* Dodanie wsparcia dla faktur walutowych
* Dodanie wsparcia dla paragonów
* Dodanie wsparcia dla MOSS

1.2.3 - 2019-11-05
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.8
* Dodanie wsparcia dla WordPress 5.3

1.2.2 - 2019-10-09
* Dodanie obsługi zamówień bez produktów oraz z pozycjami o zerowej wartości

1.2.1 - 2019-09-20
* Poprawienie błędu powodującego warningi w debug.log przy walidacji numeru NIP

1.2.0 - 2019-09-12
* Dodano prefixowanie bibliotek

1.1.4 - 2019-09-02
* Poprawienie zmiany statusu zamówienia gdy api reaguje błędem

= 1.1.3 - 2019-08-09 =
* Poprawienie błędu związanego z generowaniem tokenu synchronizacji magazynu

= 1.1.2 - 2019-08-06 =
* Poprawienie błędu wyświetlania pól formularza konfiguracji wtyczki przy wyłączonych podatkach

= 1.1.1 - 2019-07-16 =
* Poprawienie błędu związanego z obsługą wariantów: Undefined class constant
* Poprawienie warninga związanego z trackowaniem

= 1.1 - 2019-06-27 =
* Dodanie obsługi magazynu Fakturowni
* Dodanie walidacji NIP na etapie checkout
* Dodanie obsługi stawki ZW
* Dodanie wyboru typu wystawianego dokumentu gdy wyłączone podatki
* Dodanie obsługi faktury proforma
* Usunięcie wymagalności subskrypcji

= 1.0 - 2019-05-29 =
* Pierwsze wydanie!