WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Changelog – Fakturownia WooCommerce

# WooCommerce Fakturownia Changelog

## [1.8.2] – 2024-06-26
### Fixed
– Poprawiono dane klienta dla faktury

## [1.8.1] – 2024-06-25
### Fixed
– Poprawiono hook dla wiadomości email
– Poprawiono nazwy dla produktów wariantowych
– Poprawiono walidację dla bloków
– Poprawiono przekazywane dane kontrahenta na podstawie ustawień Woo

## [1.8.0] – 2024-03-13
### Fixed
– Dodano obsługę dla bloku zamówienia
– Support for WooCommerce 8.7

## [1.7.7] – 2024-02-12
### Fixed
– Poprawiono tryb debugowania

## [1.7.6] – 2024-01-03
### Fixed
– Poprawiono błąd dla blokowanego widoku zamówień przez pobrany html z fakturowni w trybie konserwacji
### Added
– Support for WordPress 6.4
– Support for WooCommerce 8.4

## [1.7.5] – 2023-07-20
### Added
– Support for WooCommerce 8.0

## [1.7.4] – 2023-07-03
## Added
– Licence library
– Support for WooCommerce 7.8

## [1.7.3] – 2023-03-16
## Fixed
– Poprawiono walidację pola NIP

## [1.7.2] – 2023-03-01
### Added
– Support for WooCommerce 7.5
– Support for WooCommerce 7.4

## [1.7.1] – 2022-12-20
### Fixed
– Fixed changelog

## [1.7.0] – 2022-12-18
### Added
– Support for WordPress 6.1
– Support for WooCommerce 7.1

## [1.6.12] – 2022-10-03
### Added
– Support for WooCommerce 7.0

## [1.6.11] – 2022-09-05
### Fixed
– Poprawiono dodawanie produktu do magazynu, gdy synchronizacja jest wyłączona

## [1.6.10] – 2022-09-01
– Dodano wsparcie dla Flexible Quantity
– Dodano zabezpieczenie przed ponownym utworzeniem tego samego dokumentu w ramach zamówienia

## [1.6.9] – 2022-07-20
– Dodano obsługę paragonu dla zagranicy

## [1.6.8] – 2022-05-19
– Dodano logger
– Dodano pole NIP do konta użytkownika

## [1.6.7] – 2022-04-27
– Aktualizacja biblioteki

## [1.6.6] – 2022-04-27
– Poprawiono wystawianie faktury jeżeli wystawiona jest proforma

## [1.6.5] – 2022-03-17
– Dodano hook fakturownia/warehouse/init
– Poprawiono błąd z podwójnym wystawianiem faktury
– Zaktualizowano bibliotekę EU VAT

## [1.6.4] – 2021-12-20
– Poprawiono błąd dla odwrotnego obciązenia na fakturach B2B

## [1.6.3] – 2021-10-18
– Poprawiono termin płatności dla proformy

## [1.6.2] – 2021-09-23
– Dodano hooki

## [1.6.1] – 2021-08-26
– Poprawiono błąd dla automatycznej wysyłki faktury proforma bez VAT

## [1.6.0] – 2021-07-29
– Dodano wsparcie dla OSS
– Poprawiono wybór języka dla faktury

## [1.5.6] – 2021-06-29
– Poprawiono konflikt z wtyczkami które używały hooka woocommerce_email_after_order_table
– Poprawiono błąd przy pobieraniu faktury gdy włączone są dwie integracje fakturowe
– Poprawiono błąd daty

## [1.5.5] – 2021-05-06
– Poprawiono błąd dla ustawień statusów dla rachunków

## [1.5.4] – 2021-05-04
– Poprawiono obsługę magazynów
– Poprawiono wystawianie paragonów

## [1.5.3] – 2021-04-12
– Poprawiono fakturę bez VAT

## [1.5.2] – 2021-03-18
– Poprawiono błąd dla obsługi magazynów przy wyszukiwaniu produktu
– Poprawiono obsługę wystawianie automatycznie dokumentów

## [1.5.1] – 2021-02-24
– Poprawiono błąd dla obsługi magazynów

## [1.5.0] – 2021-02-24
– Dodano obsługę wielu magazynów
– Dodano obsługę dla oznaczenia transakcji przychodowej
– Dodano możliwość generowania automatycznie faktur proform dla określonego statusu zamówienia

## [1.4.10] – 2021-02-10
– Dodano wsparcie dla WooCommerce 5.0

## [1.4.9] – 2021-01-25
– Poprawiono błąd dla numeru VAT z MOSS

## [1.4.8] – 2021-01-20
– Poprawiono stawkę np dla krajów spoza UE
– Usunięto UK z krajów UE

## [1.4.7] – 2021-01-11
– Porzucono wsparcie EU VAT dla UK
– Poprawiono błąd dla hooka w treści maila

## [1.4.6] – 2020-12-29
– Poprawiono błąd dla kraju kupującego

## [1.4.5] – 2020-12-23
– Dodano filtr fakturownia/core/create_product/name dla nazwy tworzonego produktu przy włączonej synchronizacji
– Dodano filtr fakturownia/core/create_product/sku dla SKU tworzonego produktu przy włączonej synchronizacji
– Dodano filtr fakturownia/core/create_product/description dla opisu tworzonego produktu przy włączonej synchronizacji
– Dodano filtr fakturownia/core/create_product/img_url dla adresu url obrazak tworzonego produktu przy włączonej synchronizacji
– Poprawiono wystawianie faktur dla wariantów z włączonym magazynem dla produktu rodzica
– Poprawiono debugowanie błędów

## [1.4.4] – 2020-12-03
– Poprawiono request z cenami dla API fakturowni

## [1.4.3] – 2020-10-15
– Poprawiono obsługę kodu GTU
– Rozwiązano konflikt z Checkout Field Editor and Manager for WooCommerce
– Poprawiono fakturę za pobraniem dla statusu “w trakcie realizacji”
– Poprawiono błąd dla hooków zdefiniowanych w szablonach emaili

## [1.4.2] – 2020-09-30
– Dodano obsługę kodów GTU

## [1.4.1] – 2020-08-04
– Poprawiono błąd dla tabeli przewalutowania dla rachunków
– Poprawiono błąd dla języka rachunku

## [1.4.0] – 2020-07-02
– Dodano automatyczne pobieranie nazwy płatności dla wystawianej faktury
– Dodano obsługę działów/firm dla fakturowni
– Dodano obsługę dokumentów walutowych (paragony, rachunki)
– Dodano odnośnik URL do pliku PDF w treści maila dla wszystkich dokumentów
– Dodano warunek dla wystawiania paraganów bez faktur
– Poprawiono błąd dla automatycznego wysyłania paragonów na adres e-mail
– Poprawiono błąd dla wystawianego paragonu dla innego statusu zamówienia niż faktura
– Poprawiono błąd języka faktury dla dokumentów (paragony, faktury, faktury bez vat)

## [1.3.10] – 2020-06-18
– Usunięcie walidacji dla daty sprzedaży

## [1.3.9] – 2020-05-25
– Poprawiono kolumnę PKWIU
– Dodano obsługę debugowania

## [1.3.8] – 2020-05-14
– Poprawiono błąd dla faktur bez VAT dla klienta zagranicznego
– Dodano UK dla MOSS
– Dodano uwagi dla zamówień MOSS
– Usunięto opcję usuwania VAT z kraju bazowego
– Poprawiono błąd dla automatycznej wysyłki faktury przy złej konfiguracji

## [1.3.7] – 2020-04-21
– Poprawiono wystawianie faktury walutowej.

## [1.3.6] – 2020-03-26
– Poprawiono błąd dla nazwy płatności dla DotPay, PayU i PayPal na fakturze
– Poprawiono błąd wystawiania faktury proforma w przypadku timeoutu zwykłej faktury
– Poprawiono błąd liczenia podwójnego przychodu
– Poprawiono błąd dla stawki MOSS

## [1.3.5] – 2020-03-11
– Dodanie wsparcia dla WooCommerce 4.0

## [1.3.4] – 2020-01-30
– Poprawiono walidację pola NIP
– Poprawiono etykiety pola NIP

## [1.3.3] – 2020-01-22
– Poprawiono błąd dla faktury z kolumną 0 VAT
– Poprawiono błąd dla paragonu z kolumną 0 VAT
– Poprawiono błąd tworzenia i wysyłanie automatycznego faktury proforma
– Wyłączenie VIES dla kont bez VAT.

## [1.3.2] – 2019-01-07
– Poprawiono błąd obliczania ceny na fakturze

## [1.3.1] – 2019-12-31
– Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.9

## [1.3.0] – 2019-12-17
– Dodanie wsparcia dla faktur walutowych
– Dodanie wsparcia dla paragonów
– Dodanie wsparcia dla MOSS

## [1.2.3] – 2019-11-05
– Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.8
– Dodanie wsparcia dla WordPress 5.3

## [1.2.2] – 2019-10-09
– Dodanie obsługi zamówień bez produktów oraz z pozycjami o zerowej wartości

## [1.2.1] – 2019-09-20
– Poprawiono błąd powodującego warningi w debug.log przy walidacji numeru NIP

## [1.2.0] – 2019-09-12
– Dodano prefixowanie bibliotek

## [1.1.4] – 2019-09-02
– Poprawiono zmiany statusu zamówienia gdy api reaguje błędem

## [1.1.3] – 2019-08-09
– Poprawiono błąd związanego z generowaniem tokenu synchronizacji magazynu

## [1.1.2] – 2019-08-06
– Poprawiono błąd wyświetlania pól formularza konfiguracji wtyczki przy wyłączonych podatkach

## [1.1.1] – 2019-07-16
– Poprawiono błąd związanego z obsługą wariantów: Undefined class constant
– Poprawiono warninga związanego z trackowaniem

## [1.1] – 2019-06-27
– Dodanie obsługi magazynu Fakturowni
– Dodanie walidacji NIP na etapie checkout
– Dodanie obsługi stawki ZW
– Dodanie wyboru typu wystawianego dokumentu gdy wyłączone podatki
– Dodanie obsługi faktury proforma
– Usunięcie wymagalności subskrypcji

## [1.0] – 2019-05-29
– Pierwsze wydanie!

Preferencje plików cookies

Inne

Inne niekategoryzowane pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.