== Changelog ==

1.3.3 - 2020-01-22
* Poprawienie błędu dla faktury z kolumną 0 VAT.
* Poprawienie błędu dla paragonu z kolumną 0 VAT.
* Poprawienie błędu tworzenia i wysyłanie automatycznego faktury proforma.
* Wyłączenie VIES dla kont bez VAT.

1.3.2 - 2019-01-07
* Poprawienie błędu obliczania ceny na fakturze

1.3.1 - 2019-12-31
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.9

1.3.0 - 2019-12-17
* Dodanie wsparcia dla faktur walutowych
* Dodanie wsparcia dla paragonów
* Dodanie wsparcia dla MOSS

1.2.3 - 2019-11-05
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.8
* Dodanie wsparcia dla WordPress 5.3

1.2.2 - 2019-10-09
* Dodanie obsługi zamówień bez produktów oraz z pozycjami o zerowej wartości

1.2.1 - 2019-09-20
* Poprawienie błędu powodującego warningi w debug.log przy walidacji numeru NIP

1.2.0 - 2019-09-12
* Dodano prefixowanie bibliotek

1.1.4 - 2019-09-02
* Poprawienie zmiany statusu zamówienia gdy api reaguje błędem

= 1.1.3 - 2019-08-09 =
* Poprawienie błędu związanego z generowaniem tokenu synchronizacji magazynu

= 1.1.2 - 2019-08-06 =
* Poprawienie błędu wyświetlania pól formularza konfiguracji wtyczki przy wyłączonych podatkach

= 1.1.1 - 2019-07-16 =
* Poprawienie błędu związanego z obsługą wariantów: Undefined class constant
* Poprawienie warninga związanego z trackowaniem

= 1.1 - 2019-06-27 =
* Dodanie obsługi magazynu Fakturowni
* Dodanie walidacji NIP na etapie checkout
* Dodanie obsługi stawki ZW
* Dodanie wyboru typu wystawianego dokumentu gdy wyłączone podatki
* Dodanie obsługi faktury proforma
* Usunięcie wymagalności subskrypcji

= 1.0 - 2019-05-29 =
* Pierwsze wydanie!