*** WooCommerce KurJerzy Changelog ***

2016.04.12 - 1.3.1
* Usunięcie opcji "Używaj danych do płatności jako danych do wysyłki jeśli dane do wysyłki są puste"
* Kilka innych poprawek (11257)

2016.01.26 - 1.3
* System licencji i automatyczne aktualizacje

2015.01.22 - version 1.2
* dodano komunikaty dot. poprawności podanych danych logowania do API
* drobne modyfikacje

2014.11.28 - version 1.1
* poprawiono błąd, który w opcjach wysyłki niepoprawnie wyświetlał status wtyczki

2014.10.06 - version 1.0
* Pierwsze wydanie