*** WooCommerce Orlen Paczka - Changelog ***

## [1.8.0] - 2021-09-22
### Zmienione
- Aktywacja klucza licencyjnego przeniesiona na stronę wtyczek
- Frazę Paczka w Ruchu na Orlen Paczka

## [1.7.0] - 2021-07-26
### Dodano
- Wsparcie dla usługi Paczka na Orlenie
- Wyświetlanie wybranego punktu na stronie "Zamówienie otrzymane"

## [1.6.14] - 2021-04-27
### Poprawiono
- Wybór punktu odbioru gdy koszyk zawiera wiele metod wysyłki

## [1.6.13] - 2021-03-03
### Poprawiono
- Ładowanie skryptów JS i CSS tylko na stonie zamówienia
### Dodano
- Wsparcie dla Pojedynczej Metody Wysyłki

## [1.6.12] - 2020-12-07
### Dodano
- Wsparcie dla WordPress 5.6

## [1.6.11] - 2020-11-12
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 4.7

## [1.6.10] - 2020-08-24
### Poprawiono
- Błąd związany z wersją PHP

### Zmieniono
- Sposób wyświetlania punktu odbioru podczas składania zamówienia

## [1.6.9] - 2020-05-07
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 4.1

## [1.6.8] - 2020-03-19
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 4.0

## [1.6.7] - 2020-02-20
### Poprawiono
- Błąd z długą nazwą/adresem punktów odbioru wychodzącymi poza kontener

## [1.6.6] - 2020-01-29
### Dodano
- Brakujące biblioteki Psr/Log

## [1.6.5] - 2020-01-07
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.9

## [1.6.4] - 2019-12-09
### Dodano
- Weryfikacja uprawnień do katalogów

### Poprawiono
- Ścieżka do katalogu TMP

## [1.6.3] - 2019-11-05
### Dodano
- Obsługa danych przesyłek w REST API

## [1.6.2] - 2019-11-04
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.8 oraz WordPress 5.3

## [1.6.1] - 2019-10-25
### Poprawiono
- Ścieżka do katalogu tmp
- Obsługa zadań cron
- Ładowanie skryptów mapy Google

## [1.6.0] - 2019-10-09
### Dodano
- Wsparcie dla prefiksowanych bibliotek

## [1.5.11] - 2019-04-09
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.7

## [1.5.10] - 2019-08-06
### Poprawiono
- Błąd podczas usuwania paczek z poziomu panelu

## [1.5.9] - 2019-04-09
### Poprawiono
- Wersja podczas wdrażania

## [1.5.8] - 2019-04-09
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.6

## [1.5.7] - 2018-11-15
### Poprawiono
- Obsługa pola Masowe działania na liście paczek

## [1.5.6] - 2018-10-16
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.5

### Poprawiono
- Notice dla produktów z wariantami

### Porzucono
- Wsparcie dla wersji WooCommerce 3.0 i niższych (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)

## [1.5.5] - 2018-08-20
### Poprawiono
- Wyświetlanie informacji dla produktów wirtualnych

## [1.5.4] - 2018-05-29
### Poprawiono
- Komunikat przy masowych działaniach

## [1.5.3] - 2018-05-23
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.4

## [1.5.2] - 2018-05-18
### Poprawiono
- Okresowa aktualizacji punktów odbioru po wylogowaniu z panelu Administratora

## [1.5.1] - 2018-04-16
### Poprawiono
- Okresowa aktualizacja punktów odbioru

## [1.5] - 2018-03-01
### Dodano
- Obsługa pobierania listy punktów po zapisaniu ustawień wtyczki

### Poprawiono
- Wyświetlanie pola z listą punktów na urządzeniach mobilnych
- Obsługa API Google Maps jeśli nie ma autoryzacji
- Obsługa statusu zamówienia

## [1.4.5] - 2018-02-01
### Poprawiono
- Oznaczenia aktualnej wersji wtyczki

## [1.4.4] - 2018-01-22
### Poprawiono
- Błąd wymagania wybrania punktu odbioru dla produktów wirtualnych

## [1.4.3] - 2017-09-25
### Dodano
- Wymagalność wyboru punktu odbioru przy składaniu zamówienia, jeśli klient wybierze Paczkę w Ruchu

### Poprawiono
- Błąd na liście przesyłek, który mógł występować na niektórych instalacjach

### Zmieniono
- Dostosowanie sposobu aktywacji licencji na spójny z innymi wtyczkami

## [1.4.2] - 2017-05-18
### Poprawiono
- Błąd który powodował wyświetlanie w mailach punktu odbioru PwR dla innych metod wysyłki

## [1.4.1] - 2017-04-28
### Poprawiono
- Link do pobierania punktów odbioru

## [1.4] - 2017-04-18
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.0
- Informacje o punkcie odbioru w mailach do zamówienia

### Poprawiono
- Ładowanie punktów odbioru w formularzu zamówienia

### Porzucono
- Wsparcia dla wersji WooCommerce poniżej 2.5 (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)

### Usunięto
- Możliwość usuwania przesyłek w statusie "Przetworzone" i "Starsze"

## [1.3] - 2016-11-29
### Poprawiono
- Szybkość działania panelu admina
- Wybór domyślnego punktu odbioru

### Zmieniono
- Obsługa wyboru punktu odbioru z select2 na chosen przy składaniu zamówienia w celu poprawienia szybkości działania

## [1.2.3] - 2016-11-22
### Poprawiono
- Dostępność punktów odbioru na mapie

## [1.2.2] - 2016-10-07
### Poprawiono
- Dostępność punktów odbioru
- Ustawienia dla WooCommerce poniżej 2.6.x

## [1.2.1] - 2016-08-26
### Poprawiono
- Usunięcie błędu numeru telefonu zawierającego spacje
- Wykluczanie Google Maps API w przypadku konfliktu
- Błąd pobierania listy punktów odbioru

## [1.2] - 2016-08-23
### Dodano
- Możliwość wykluczenia wysyłki dla wariantów produktu

## [1.1.1] - 2016-08-22
### Dodano
- Możliwość wprowadzenia API do Google Maps

## [1.1] - 2016-06-14
### Dodano
- Wsparcie dla nowej wtyczki Flexible Shipping
- Dostosowanie do WooCommerce 2.6 (strefy wysyłki)
- Zestawienie paczek, kolumna z danymi odbiorcy

## [1.0.2] - 2016-05-09
### Poprawiono
- Obsługa wymaganych wtyczek

## [1.0.1] - 2016-04-14
### Poprawiono
- Drobne poprawki

## [1.0] - 2016-04-12
### Dodano
- Pierwsze wydanie!

##### Dodano, Poprawiono