WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Orlen Paczka – WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Wymagania techniczne

  • Wtyczka wymaga na serwerze zainstalowanej minimalnie wersji PHP 5.4,
  • Wtyczka wymaga danych dostępowych do API uzyskanych od obsługi Orlen Paczki (wcześniej Paczki w Ruchu). Możesz je uzyskać pisząc na adres: [email protected]
  • Instalacja bezpłatnej wtyczki Flexible Shipping jako integracji bazowej.

Ważne informacje

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi jeszcze przez Paczkę w Ruchu bezpośrednio w API, przesyłki nadane za pomocą wtyczki nie będą widoczne w Menadżerze Paczek Orlen Paczki.

Ustawienia główne

Przejdź do menu WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → Orlen Paczka:

Orlen Paczka WooCommerce - Ustawienia główne
Orlen Paczka WooCommerce – Ustawienia główne

PartnerID i PartnerKey – wpisz dane logowania otrzymane do konta Orlen Paczki.

Należy w tym miejscu pamiętać, aby w przypadku aktywacji Trybu testowego wprowadzić osobne ParnterID i PartnerKey dedykowane API testowemu, a nie produkcyjnemu.

Tryb testowy – zaznacz ten checkbox jeżeli chcesz aktywować wtyczkę w trybie testowym.

Status połączenia – jeśli wpisałeś wszystkie dane poprawnie powinieneś otrzymać komunikat Połączono. Gdyby coś poszło nie tak zobaczysz Błąd połączenia i otrzymasz komunikat o błędzie.

API mapy wyboru punktów odbioru – Wybierz, jakie źródło zostanie użyte do prezentacji mapy wyboru punktów odbioru.

Orlen Paczka WooCommerce - API mapy
Orlen Paczka WooCommerce – API mapy

Klucz API Google Maps – wprowadź wygenerowany klucz API Google Maps. Jest on potrzebny, aby móc korzystać z map dostarczanych przez Google i wybierać za ich pomocą punkt odbioru przesyłki na ekranie składania zamówienia. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz – zobacz Jak uzyskać klucz API Google Maps →

W niektórych przypadkach do poprawnego wyświetlania punktów odbioru na mapie może okazać się również konieczna aktywacja API dla usług Geocoding i Geolocation.

Jak włączyć Geocoding i Geolocation API? →

Wyłącz mapę na stronie zamówienia – zaznacz tą opcję jeśli API Google Maps jest już wczytywane w Twoim sklepie w innym miejscu. Spowoduje to rozwiązanie ewentualnych konfliktów.

Wyłącz mapę na stronie zamówienia w panelu administracyjnym – analogicznie jak powyżej, jednakże dla panelu administracyjnego. Włącz tą opcję jeżeli API Google Maps jest już ładowane dla panelu administracyjnego gdzie indziej w ramach Twojej witryny, a aktywacja wtyczki powoduje błąd duplikacji skryptu.

Dane nadawcy
Dane nadawcy

Dane nadawcy – wpisz dane nadawcy, które będą widoczne na etykiecie paczki. Podanie danych nadawcy jest wymagane do zapisania ustawień. Jeśli dane będą zapisane poprawne zobaczysz komunikat OK, a przypadku błędnych Brak danych nadawcy.

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane

Zapis zdarzeń – Zaznacz checkbox Włącz zapis zdarzeń do logów aby rozpocząć logowanie aktywności związanych z wtyczką Orlen Paczka. Logi dostępne są w dzienniku WooCommerce.

Cache punktów odbioru – użyj tego przycisku jeśli chcesz odświerzyć listę punktów odbioru. Funkcja ta jest przydatna gdy podejrzewasz rozbieżność między listą punktów dostępnych do wyboru dla klientów a tą oferowaną w danym momencie przez Orlen Paczka.

Metody wysyłki

Wtyczka Orlen Paczka jest zintegrowana z naszą wtyczką Flexible Shipping. Integrację z Orlen Paczką można dodać do każdej metody wysyłki stworzonej za pomocą wtyczki Flexible Shipping. Sprawdź jak tworzyć nowe metody wysyłki →

Metoda wysyłki Flexible Shipping z integracją Orlen Paczka
Metoda wysyłki Flexible Shipping z integracją Orlen Paczka

Przy tworzeniu metody wysyłki możesz dodatkowo włączyć integrację z Orlen Paczką:

Integracja: Orlen Paczka – wybierz, aby włączyć integrację z Orlen Paczką dla tej metody wysyłki Flexible Shipping.

Rodzaj paczki – wskaż usługę Orlen Paczki, która będzie domyślnie wybrana dla danego zamówienia.

Pobranie – zaznacz ten checkbox, jeśli dla danej metody wysyłki chcesz oferować pobranie.

Formularz zamówienia i wybór punktu odbioru

Po wybraniu przez klienta wysyłki za pomocą Orlen Paczki w formularzu zamówienia pojawi się dodatkowa opcja Odbiór w punkcie.

Punkt odbioru można wybrać lub wyszukać po rozwinięciu pola Wybierz punkt odbioru.

Orlen Paczka WooCommerce – wybór punktu odbioru z listy

Dostępna jest również mapa z wyszukiwarką dostępna po kliknięciu w link Wybierz punkt odbioru na mapie.

Wybór na mapie Open Street:

Orlen Paczka WooCommerce – wybór punktu odbioru na mapie Open Street

Wybór na mapie Google Map:

Orlen Paczka WooCommerce – wybór punktu odbioru na mapie Google

Zamówienie i awizacja paczek

Po złożeniu zamówienia przez klienta i wyborze metody wysyłki zintegrowanej z Orlen Paczką na stronie szczegółów zamówienia zostanie dodany metabox Orlen Paczka z opcjami przesyłki:

Nowe zamówienie Orlen Paczka WooCommerce
Metabox tworzenia przesyłek Orlen Paczki dla nowo złożonego zamówienia

Punkt odbioru – wybrany przez klienta punkt odbioru paczki (lub zmieniony z poziomu ekranu edycji zamówienia). Zmiana punktu odbioru jest możliwa tylko dla nieawizowanych paczek.

Rodzaj paczki – wybierz usługę Orlen Paczki, za pomocą której ma zostać nadana przesyłka. Domyślnie zostaje ustawiony rodzaj paczki wybrany na ekranie konfiguracji metody wysyłki Flexible Shipping.

Rozmiar paczki – wskaż rozmiar paczki spośród dostępnych opcji – S / M / L.

Zapisz – zapisuje powyższe informacje w metabox.

Utwórz przesyłkę – przesyła zapisane informacje przez API do Orlen Paczki w celu wygenerowania zlecenia wysyłki.

Jeżeli jako miejsce odbioru nie został wskazany punkt typu APM, nie zachodzi potrzeba wyboru Rozmiaru paczki i opcja ta będzie niedostępna.

Metabox tworzenia przesyłek Orlen Paczki po nadaniu
Metabox tworzenia przesyłek Orlen Paczki po nadaniu

Przesyłka [numer] – indywidualne informacje dotyczące paczki – jej numer oraz link do śledzenia. Dane te zostaną automatycznie uzupełnione i pojawią się po zaawizowaniu paczki.

Usuń – możesz usuwać poszczególne paczki i ponownie je nadawać w ramach danego zamówienia.

Pobierz etykietę – możesz z tego miejsca pobrać etykietę dla nadanej przesyłki.

Aby paczki zostały poprawnie zaawizowane, numer telefonu odbiorcy musi być zgodny z formatem połączeń polskiej telefonii komórkowej i składać się z 9 cyfr. W przeciwnym wypadku walidator API Orlen Paczki odrzuci numer uznając go za nieprawidłowy.

Integracja z Allegro

Nowość Jeśli w twoim sklepie zainstalowana jest również wtyczka Allegro WooCommerce, w metaboxie Orlen Paczka widoczny będzie dodatkowy checkbox Allegro Orlen Paczka:

Orlen Paczka - checkbox Allegro
Orlen Paczka – checkbox Allegro

Po jego zaznaczeniu widoczne są pola, dzięki którym można powiązać zamówienie WooCommerce z zamówieniem Allegro:

Pola szczegółowe integracji z Allegro
Dodatkowe pola integracji z Allegro
Jeśli zamówienie zostało zaimportowane z wykorzystaniem wtyczki Allegro WooCommerce pola te będą automatycznie wypełnione.

Identyfikator klienta – identyfikator Allegro klienta, który złożył zamówienie

Login klienta – login Allegro klienta, który złożył zamówienie.

Identyfikator sprzedawcy – podaj swój identyfikator sprzedawcy z Allegro.

Należy w tym miejscu mieć na uwadze, aby w powyższym polu wprowadzić numer konta Allegro, a nie jego nazwę / nick / pseudonim. Swój numer konta Allegro możesz sprawdzić logując się na swoje konto, a następnie przechodząc pod poniższy adres:

https://allegro.pl/login/user →

Numer sprzedającego Allegro
Numer ID sprzedającego Allegro

Numerem ID sprzedającego Allegro będzie wartość wyświetlona dla parametru userId.

Identyfikator zamówienia – wprowadź numer zamówienia Allegro, dla którego tworzysz przesyłkę.

Numer ID dla złożonego zamówienia Allegro znajdziesz po zalogowaniu na swoje konto Allegro w sekcji Szczegóły zamówienia w kolumnie Numer zamówienia. Ma on formę ciągu liter i cyfr rozdzielonych myślnikami, np. 8b3d04a1-3f32-11ed-8c53-772d26bbfabb:

eNadawca WooCommerce ID zamówienia Allegro
Numer zamówienia Allegro

Typ płatności – uzupełnij rodzaj płatności dla danego zamówienia, np. CASH_ON_DELIVERY.

Sposób dostawy Allegro – wybierz z której usługi chcesz skorzystać wysyłając przesyłkę.

Dodatkowe przesyłki Orlen Paczka

Nowość Wtyczka Orlen Paczka WooCommerce umożliwia dodawanie przesyłek do zamówień utworzonych ręcznie oraz do zamówień z aktywną inną integracją wysyłkową WP Desk.

W edycji zamówienia dostępny jest box Dodaj przesyłkę. Wybierz integrację Orlen Paczka, a następnie kliknij Dodaj. Pojawi się nowy box Orlen Paczka, w którym będzie możliwe skonfigurowanie przesyłki i jej nadanie.

Orlen Paczka WooCommerce - dodatkowe przesyłki
Orlen Paczka WooCommerce – dodatkowe przesyłki

Nadawanie wielu przesyłek

Nowość Integracja z Orlen Paczką umożliwia ręczne nadawanie wielu przesyłek z listy zamówień WooCommerce.

Aby nadać przesyłki dla wielu zamówień wybierz je na liście zamówień WooCommerce, a następnie z Masowe działania wybierz opcję Nadaj przesyłki i kliknij przycisk Zastosuj.

Więcej na temat zarządzania wysyłką na liście zamówień WooCommerce przeczytasz w instrukcji zarządzania wysyłką →

Edycja produktu i wyłączenie wysyłki Orlen Paczką

Jeśli chcesz wyłączyć możliwość wysyłki wybranych produktów za pomocą Orlen Paczki przejdź do ekranu edycji właściwego produktu, a następnie w zakładce Wysyłka zaznacz opcję Jeśli ten produkt znajduje się w koszyku wyłącz wysyłkę za pomocą Orlen Paczka i zapisz zmiany. Poskutkuje to ukryciem metody wysyłki Flexible Shipping z podpiętą integracją Orlen Paczka jeśli produkt ten znajdzie się w koszyku.

Dotyczy to również sytuacji, w której w koszyku będą również inne produkty – wystarczy, aby jeden produkt obecny w koszyku miał zaznaczoną tę opcję, aby wysyłka Orlen Paczką została uniemożliwiona.

Wyłączanie wysyłki Orlen Paczką wybranego produktu
Wyłączanie wysyłki Orlen Paczką wybranego produktu

Powiadomienie e-mail o nadaniu paczki

Po wygenerowaniu protokołu nadania do zamówienia zostanie dodana standardowa notatka dla klienta WooCommerce o następującej treści:

Orlen Paczka WooCommerce notatka do zamówienia
Orlen Paczka WooCommerce – Notatka do zamówienia z numerem przesyłki i linkiem trackingowym
Jeśli chcesz, aby klient otrzymywał potwierdzenie z linkiem do śledzenia paczki upewnij się, że masz włączoną obsługę powiadomień e-mail i wysyłanie notatek do klienta. Konfigurację powiadomień e-mail znajdziesz w ustawieniach WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → E-maile).

Opcje dla zaawansowanych użytkowników

Poniżej prezentujemy możliwości modyfikacji wtyczki dla zaawansowanych użytkowników, którzy znają podstawy PHP, HTML i CSS.

Przesyłanie danych do zewnętrznych integracji wysyłkowych

Jeżeli np. udostępniłeś/-aś swoim klientom możliwość wysyłki zamówionych produktów do wskazanego przez nich punktu odbioru Orlen Paczki, informacja o wybranym punkcie wraz z jego ID zostanie automatycznie przekazana ze szczegółów zamówienia do Baselinkera:

Wybrany punkt odbioru Orlen Paczki - Baselinker
Wybrany punkt odbioru Orlen Paczki – Baselinker

Pobieranie danych

Pobieranie danych z przesyłek możliwe jest przez REST API WooCommerce. Do danych zamówienia dołączane są dane przesyłek w polu fs_shiping_lines.

Pole fs_shipping_lines jest tablicą, która zawiera co najmniej jedną przesyłkę. Przy większej ilości przesyłek, będą one umieszczone w kolejności w jakiej zostały utworzone.

Dane dostępne dla zewnętrznych integracji wysyłkowych

Wtyczka umożliwia pobieranie następujących danych:

  • rodzaj integracji
  • typ usługi Orlen Paczki
  • punkt odbioru

Przykładowe dane zwracane przez wtyczkę

"fs_shipping_lines": [
{
"_integration": "paczkawruchu",
"paczka_w_ruchu_type": "paczka_standardowa",
"paczka_w_ruchu_punkt_odbioru": "KT-559349-53-49",
"delivery_point_id": "KT-559349-53-49",
"delivery_point_name": "Kiosk z wejściem, zlokalizowany w Biedronce.",
"delivery_point_address": "OFIAR OŚWIĘCIMIA 31",
"delivery_point_postcode": "32-620",
"delivery_point_city": "Brzeszcze",
}
],

Preferencje plików cookies

Inne

Inne niekategoryzowane pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.