WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Xpress Delivery WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Ważne informacje

Do poprawnego działania wtyczki konieczne jest:

 • posiadanie konta w serwisie Xpress Delivery oraz umożliwiających dostęp do niego danych autoryzacyjnych – loginu i hasła.

Konto w systemie Xpress Delivery założyć można po uprzednim kontakcie z Xpress Delivery za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod poniższym adresem:

https://xpress.delivery/#kontakt

Wymagania techniczne

 • Komunikacja z REST API Xpress Delivery odbywa się za pomocą cURL – na znacznej większości serwerów współdzielonych jest to już standardem, a informacje na ten temat znaleźć można w Statusie systemu WooCommerce →

Konfiguracja

Po zainstalowaniu i zaktywowaniu wtyczki WooCommerce Xpress Delivery w ustawieniach wysyłki WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka) powinien pojawić się dodatkowy odnośnik:

Ustawienia wysyłki WooCommerce - Xpress Delivery
Ustawienia wysyłki WooCommerce – Xpress Delivery

Po jego kliknięciu nastąpi przekierowanie do ekranu konfiguracyjnego wtyczki WooCommerce Xpress Delivery:

Ustawienia główne Xpress Delivery

Ustawienia API

Xpress Delivery WooCommerce - Ustawienia główne
Xpress Delivery WooCommerce – Ustawienia główne

Tryb testowy – zaznacz ten checkbox, aby zaktywować Tryb testowy korzystający z serwisu staging.xpress.delivery. Jeżeli powyższy checkbox nie zostanie zaznaczony, wtyczka domyślnie będzie funkcjonować w trybie produkcyjnym.

Login* i Hasło* – pola wymagane, wprowadź dane autoryzacyjne uzyskane podczas rejestracji konta Xpress Delivery, umożliwiające nawiązanie połączenia z API Xpress Delivery.

Jeżeli został zaznaczony wcześniej checkbox Tryb testowy użyj Loginu i Hasła do konta testowego w systemie staging.xpress.delivery. W przeciwnym wypadku wprowadź Login i Hasło do konta produkcyjnego w systemie xpress.delivery.

Status połączenia z API – w tym miejscu sprawdzisz, czy połączenie z API Xpress Delivery zostało nawiązane prawidłowo po wprowadzeniu przez Ciebie wspomnianych wyżej Loginu i Hasła.

Jeśli zostały wprowadzone prawidłowe dane i połączenie zostało nawiązane pomyślnie, Status połączenia z API powinien powinien przyjąć wartość Połączono.
 
Jeżeli napotkałeś/-aś na Błąd połączenia, bądź na problemy w korzystaniu z integracji np. podczas generowania etykiet, dzięki Statusowi połączenia zweryfikujesz, czy za zaistniałe problemy nie jest np. odpowiedzialne zerwanie połączenia z API. W tym miejscu znajdziesz również dodatkowe informacje odnośnie powodu wystąpienia błędu połączenia z API.

Opcje zaawansowane

Domyślna waga przesyłki* – pole wymagane, wprowadź domyślną wagę przesyłki, która zostanie użyta, jeżeli dla danego produktu nie została uzupełniona jego indywidualna waga.

Nazwa nadawcy* – pole wymagane, wpisz nazwę podmiotu, który jest nadawcą przesyłki. Możesz w tym miejscu wprowadzić np. nazwę swojego sklepu lub firmy.

Nr telefonu nadawcy* – pole wymagane, wpisz nr telefonu podmiotu, który jest nadawcą przesyłki. Możesz w tym miejscu wprowadzić np. numer kontaktowy Twojego sklepu.

Dodawanie metody wysyłki Xpress Delivery

Metody wysyłki wtyczki Xpress Delivery wykorzystują te same mechanizmy działania, co domyślne metody wysyłki WooCommerce i mogą zostać dodane wewnątrz strefy wysyłki w analogiczny sposób.

Aby dodać nową metodę wysyłki Xpress Delivery wybierz z paska bocznego kolejno opcje WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka:

WooCommerce - Ustawienia - Wysyłka
WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka

Jeżeli posiadasz już skonfigurowane strefy wysyłkowe, kliknij następnie w nazwę tej, w której chcesz dodać metodę wysyłki Xpress Delivery:

Wybór strefy wysyłki WooCommerce
Wybór strefy wysyłki “Polska”
Jeśli nie skonfigurowałeś/-aś jeszcze stref wysyłki w swoim sklepie i/lub chcesz dowiedzieć się więcej na ich, zapoznaj się z naszym poradnikiem o strefach wysyłkowych →

Zostaniesz przekierowany/-a do ekranu konfiguracyjnego strefy wysyłki. W jego dolnej części kliknij w przycisk Dodaj metodę wysyłki :

Dodawanie metody wysyłki WooCommerce
Przycisk “Dodaj metodę wysyłki”

W oknie dodawania nowej metody, które się pojawi wybierz z rozwijalnej listy Xpress Delivery i zatwierdź swój wybór przyciskiem Dodaj metodę wysyłki :

Dodawanie metody wysyłki Xpress Delivery
Dodawanie metody wysyłki Xpress Delivery

Kliknij w nazwę nowo dodanej metody wysyłki Xpress Delivery lub w opcję Edytuj, która pojawi się poniżej po najechaniu na nią kursorem:

Dodana metoda wysyłki Xpress Delivery
Dodana metoda wysyłki Xpress Delivery

aby przejść do ekranu konfiguracji metody Xpress Delivery. Kolejny krok to już sama…

Konfiguracja metody wysyłki Xpress Delivery

Konfiguracja metody wysyłki Xpress Delivery
Ekran konfiguracyjny metody wysyłki Xpress Delivery

Tytuł metody* – pole wymagane, wprowadź nazwę metody wysyłki, która będzie wyświetlana Twoim klientom w sklepie w koszyku i na stronie finalizacji zamówienia.

Usługa* – pole wymagane, wybierz z rozwijalnej listy usługę Xpress Delivery, z której ma korzystać metoda wysyłki.

Klasa wysyłkowa – wskaż klasy wysyłkowe, dla których ta metoda wysyłki Xpress Delivery ma być dostępna.

Po skonfigurowaniu metody wysyłki we właściwy sposób, zatwierdź wszystkie wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz zmiany .

Tworzenie przesyłek i generowanie etykiet nadawczych

Po złożeniu przez klienta zamówienia i wyborze przez niego metody wysyłki Xpress Delivery do strony zamówienia zostanie dodany metabox umożliwiający utworzenie z tego poziomu przesyłki Xpress Delivery oraz wygenerowanie dla niej etykiety nadawczej:

Metabox Xpress Delivery - Ustawienia przesyłki
Metabox Xpress Delivery na ekranie szczegółów zamówienia

Usługa * – pole wymagane, wybierz z rozwijalnej listy usługę Xpress Delivery, z użyciem której ma zostać nadana przesyłka.

Waga * – pole wymagane, za jego pomocą możesz ręcznie zmodyfikować automatycznie pobraną i zsumowaną wagę zamówionych produktów w ramach złożonego zamówienia.

Minimalna akceptowana przez API Xpress Delivery waga przesyłki to 0,01 kg. Maksymalna to 15 kg.
 
Jeżeli dla zamówionych produktów nie została zdefiniowana waga w indywidualnych ustawieniach każdego z nich, w powyższym polu Waga * zostanie zastosowana Domyślna waga przesyłki* wprowadzona w sekcji Opcje zaawansowane ustawień wtyczki Xpress Delivery.

Wymiary paczki (wys. / szer. / dł.) – wprowadź wysokość, szerokość i długość nadawanej przesyłki Xpress Delivery.

Dodaj paczkę – użyj tej opcji jeżeli chcesz utworzyć dodatkową paczkę Xpress Delivery dla zamówienia. Dowiedz się więcej o tworzeniu dodatkowych paczek →

Termin dostawy – wybierz przedział godzin, w którym ma zostać doręczona przesyłka Xpress Delivery spośród dostępnych opcji:

 • Możliwie jak najszybciej
 • 10:00 – 12:00
 • 12:00 – 14:00
 • 14:00 – 16:00
 • 16:00 – 18:00
 • 18:00 – 20:00
 • 20:00 – 22:00 (niedostępny w soboty i niedziele)

Po sprawdzeniu poprawności danych i ewentualnej ich modyfikacji, za pomocą przycisków widocznych w dolnej części metaboxa można wykonać następujące czynności:

 • Zapisz – zapisuje dane przesyłki bez ich przekazywania i tworzenia przesyłki w systemie Xpress Delivery.
 • Utwórz przesyłkę – tworzy przesyłkę w systemie Xpress Delivery. Po utworzeniu przesyłki jej dane nie będą już możliwe do edycji z poziomu metaboxa Xpress Delivery.

Po utworzeniu przesyłki za pomocą przycisku Utwórz przesyłkę metabox Xpress Delivery zostanie odświeżony:

Utworzona przesyłka Xpress Delivery WooCommerce
Utworzona przesyłka Xpress Delivery

Dane przesyłki zostaną wyszarzone, widoczne wcześniej w dolnej części buttony zostaną ulegną zmianie na:

 • Usuń – utworzona przed chwilą przesyłka zostanie usunięta, a jej dane będą ponownie możliwe do edycji.
 • Pobierz etykietę – umożliwia pobranie etykiety nadawczej w formacie PDF.

Dodatkowe przesyłki Xpress Delivery dla zamówienia

Do każdego zamówienia, niezależnie od tego czy zostało ono złożone przez klienta w standardowy sposób, czy zostało dodane ręcznie, istnieje możliwość utworzenia dodatkowej przesyłki Xpress Delivery jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Możesz tego dokonać z poziomu ekranu edycji zamówienia, korzystając z metaboxa Dodaj przesyłkę:

Metabox "Dodaj przesyłkę"
Metabox “Dodaj przesyłkę”

Z jego rozwijalnej listy wybierz opcję Xpress Delivery, a następnie zatwierdź swój wybór przyciskiem Dodaj. Za pomocą nowego metaboxa Xpress Delivery, który się pojawi możliwe będzie utworzenie nowej przesyłki Xpress Delivery i wygenerowanie dla niej etykiety nadawczej:

Xpress Delivery WooCommerce dodatkowe przesyłki
Dodatkowe przesyłki Xpress Delivery dla zamówienia

Opcjonalnie, aby utworzyć dodatkowe paczki w ramach jednej przesyłki możesz także skorzystać ze wspomnianego wcześniej przycisku Dodaj paczkę w metaboxie Xpress Delivery:

Dodaj paczkę Xpress Delivery
Przycisk “Dodaj paczkę” w metaboxie Xpress Delivery

Jego użycie spowoduje dodanie dowolnej ilości paczek, które będą mogły zostać dalej nadane w ramach jednej przesyłki Xpress Delivery:

Wiele paczek Xpress Delivery
Kilka paczek w ramach jednej przesyłki Xpress Delivery