WP PAY - nowa, darmowa bramka płatności!

Niezawodny system płatności, stworzony specjalnie dla WooCommerce.

Elastyczna Lista Życzeń WooCommerce – Analityka i Emaile

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktualizacja

Instrukcja aktualizacji →

Ustawienia

Instrukcja aktualizacji →

Najbardziej popularne

Podstawową funkcją dodatku jest zbieranie informacji o produktach (oraz ich kategoriach i tagach) jakie klienci sklepu dodają do swoich list. Te dane znajdują się w zakładce Flexible Wishlist > Najbardziej popularne i są podzielone na kolejne zakładki w menu.

Popularne produkty

Tabela w tej zakładce zawiera informacje o produktach.

Popularne produkty
 1. Pierwszym elementem jest menu przełączania tabel.
 2. Poniżej znajduje się wiersz zawierający filtry takie jak Stan magazynowy oraz Data dodania produktu do listy. Przycisk Filtr uruchamia filtr.
 3. Pierwsza kolumna w tabeli służy do zaznaczania produktu (lub kilku z nich) w celu stworzenia promocji. Zaznacz checkbox obok listy (lub klika z nich) a następnie kliknij przycisk Stwórz promocję pod tabelą.
 4. Kolumna Nazwa produktu zawiera miniaturkę produktu a także jego nazwę i status magazynowy.
 5. Kolumna Listy życzeń pokazuje na ilu listach znajduje się produkt.
 6. Kolumna Użytkownicy pokazuje ilu z nich dodało produkt do swojej listy.
 7. Kolumna Ilość na liście życzeń zlicza ile razy produkt był dodany do list (czasem jedna lista zawiera kilka sztuk danego produktu).

Popularne kategorie

Tabela w tej zakładce zawiera informacje o kategoriach.

Popularne kategorie
 1. Pierwszym elementem jest menu przełączania tabel.
 2. Poniżej znajduje się wiersz zawierający filtry takie jak Stan magazynowy oraz Data dodania produktu z kategorii do listy. Przycisk Filtr uruchamia filtr.
 3. Pierwsza kolumna w tabeli służy do zaznaczania kategorii (lub kilku z nich) w celu stworzenia promocji. Zaznacz checkbox obok listy (lub klika z nich) a następnie kliknij przycisk Stwórz promocję pod tabelą.
 4. Kolumna Nazwa kategorii zawiera nazwę kategorii.
 5. Kolumna Listy życzeń pokazuje na ilu listach znajduje się produkt z kategorii.
 6. Kolumna Użytkownicy pokazuje ilu z nich dodało produkt z kategorii do swojej listy.
 7. Kolumna Ilość na liście życzeń zlicza ile razy produkt z kategorii był dodany do list (czasem jedna lista zawiera kilka sztuk danego produktu).

Popularne tagi

Tabela w tej zakładce zawiera informacje o tagach.

Popularne tagi
 1. Pierwszym elementem jest menu przełączania tabel.
 2. Poniżej znajduje się wiersz zawierający filtry takie jak Stan magazynowy oraz Data dodania produktu z tagiem do listy. Przycisk Filtr uruchamia filtr.
 3. Pierwsza kolumna w tabeli służy do zaznaczania tagu (lub kilku z nich) w celu stworzenia promocji. Zaznacz checkbox obok listy (lub klika z nich) a następnie kliknij przycisk Stwórz promocję pod tabelą.
 4. Kolumna Nazwa tagu zawiera nazwę tagu.
 5. Kolumna Listy życzeń pokazuje na ilu listach znajduje się produkt z tagiem.
 6. Kolumna Użytkownicy pokazuje ilu z nich dodało produkt z tagiem do swojej listy.
 7. Kolumna Ilość na liście życzeń zlicza ile razy produkt z tagiem był dodany do list (czasem jedna lista zawiera kilka sztuk danego produktu).

Wszystkie listy życzeń

Kolejną funkcją wtyczki jest zarządzanie wszystkimi listami życzeń jakie klienci stworzyli w sklepie. Te listy znajdują się w zakładce Flexible Wishlist > Wszystkie listy życzeń i są przedstawione w formie tabeli.

Wszystkie listy życzeń
 1. Pierwszym elementem jest wiersz służący do usuwania list życzeń. Zaznacz checkbox obok listy (lub klika z nich) a następnie wybierz opcję Usuń i kliknij przycisk Zastosuj.
 2. Pierwsza kolumna w tabeli służy do zaznaczania list życzeń (lub kilku z nich) w celu ich usunięcia.
 3. Kolumna Nazwa zawiera nazwę listy życzeń.
 4. Kolumna E-mail użytkownika pokazuje adres e-mail użytkownika jaki został przypisany podczas tworzenia listy życzeń.
 5. Kolumna Ilość produktów zlicza wszystkie produkty dodane do listy życzeń.
 6. Kolumna Data utworzenia pokazuje datę utworzenia listy życzeń.
 7. Kolumna Ostatnia wysłana promocja pokazuje datę wysłania ostatniej promocji.
 8. Kolumna Akcje zawiera przycisk Stwórz promocję służący do stworzenia promocji.

Promocje

Informacje dot. promocji znajdują się w zakładce Flexible Wishlist > Promocje i są przedstawione w formie tabeli.

Promocje
 1. Pierwszym elementem jest wiersz służący do usuwania i edytowania promocji oraz ich filtrowania.
  1. Zaznacz checkbox obok listy (lub klika z nich) a następnie wybierz opcję Edytuj lub Przenieś do kosza i kliknij przycisk Zastosuj.
  2. Wybierz miesiąc z listy rozwijane i kliknij Przefiltruj.
 2. Pierwsza kolumna w tabeli służy do zaznaczania promocji (lub kilku z nich) w celu ich edycji lub przeniesienia do kosza.
 3. Kolumna Tytuł zawiera nazwę promocji.
 4. Kolumna Wysłane do użytkowników zlicza do ilu z nich wysłano promocję.
 5. Kolumna Ostatnio wysłana promocja pokazuje datę wysłania promocji.
 6. Kolumna Data pokazuje datę utworzenia lub zmodyfikowania promocji.

Dodawanie nowej promocji

Najważniejszym celem zbierania informacji o listach życzeń jest przygotowanie dla nich promocji. promocja oznacza masową wysyłkę maili do konkretnej grupy docelowej. Grupa docelowa definiowana jest przez ustawione filtry.

Dodawanie nowej promocji
 1. Wybierz zakładkę Flexible Wishlist > Promocje i kliknij przycisk Dodaj nowy.
 2. Wpisz nazwę promocji.
 3. Ustaw Filtry docelowe promocji. Ustawienie każdego kolejnego filtru powoduje zawężenie grupy docelowej.
  1. Rodzaj celu
   1. Zawiera produkty/Wybierz produkty
    Do grupy docelowej trafią użytkownicy posiadający na swoich listach życzeń wybrane produkty.
   2. Zawiera kategorie/Wybierz kategorie
    Do grupy docelowej trafią użytkownicy posiadający na swoich listach życzeń produkty z wybranych kategorii.
   3. Zawiera tagi/Wybierz tagi
    Do grupy docelowej trafią użytkownicy posiadający na swoich listach życzeń produkty oznaczone wybranymi tagami.
   4. Zawiera użytkowników listy żczeń/Wybierz adresy e-mail
    Do grupy docelowej trafią użytkownicy listy życzeń przypisanych do konkretnych e-maili.
  2. Produkt dodany po tej dacie/Produkt dodany przed tą datą
   Do grupy docelowej trafią użytkownicy posiadający na swoich listach życzeń produkty dodane w wybranym przedziale czasowym.
  3. Minimalna ilość produktów/Maksymalna ilość produktów
   Do grupy docelowej trafią użytkownicy posiadający na swoich listach życzeń produkty w wybranym przedziale ilościowym.
  4. Ostatnia promocja wysłana po tej dacie/Ostatnia promocja wysłana przed tą datą
   Do grupy docelowej trafią użytkownicy będący odbiorcami ostatniej promocji w wybranym przedziale czasowym.
 4. Wpisz Temat wiadomości e-mail.
 5. Wpisz Treść wiadomości. Możliwe jest wstawienie zmiennych.
  1. {user_first_name}
   Użycie tej zmiennej spowoduje wstawienie w jej miescu imienia użytkownika.
  2. {user_last_name}
   Użycie tej zmiennej spowoduje wstawienie w jej miescu nazwiska użytkownika.
 6. Kliknij przycisk Wyślij test w celu wysłania testowego maila na adres przypisany do Twojego konta WordPress.
 7. W razie potrzeby dodaj notatkę w polu Dodaj opis. Zostanie ona zapisana w momencie wysłania promocji.
 8. Kliknij przycisk Wyślij promocję w celu wysłania maila do grupy docelowej. Liczba w nawiasie oznacza liczebność grupy docelowej.