WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

FedEx WooCommerce

Instalacja

Wtyczkę możesz zainstalować bezpośrednio z poziomu kokpitu WordPressa, wybierając kolejno z paska bocznego opcje WtyczkiDodaj nową, a następnie w polu Szukaj wtyczek wpisując “Flexible Shipping FedEx”. Po jej odnalezieniu kliknij przycisk Zainstaluj teraz, a następnie Aktywuj.

Opcjonalnie możesz również pobrać paczkę z wtyczką bezpośrednio z repozytorium WordPressa i zainstalować ją ręcznie. Zobacz Instrukcję instalacji →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Ważne informacje

Do poprawnego działania wtyczki wymagane jest:

 • Zainstalowane rozszerzenie SOAP na serwerze – na znacznej większości instalacji PHP na serwerach współdzielonych jest już ono domyślnie zainstalowane. Informacje na temat czy serwer posiada zainstalowane rozszerzenie SOAP znaleźć można w Statusie systemu WooCommerce →
 • Utworzenie konta użytkownika w systemie wysyłkowym FedEx,
 • Uzyskanie dostępu do API FedEx, który nie wymaga podpisywania dodatkowej umowy.
Jeżeli nie posiadasz jeszcze wspomnianego wyżej konta użytkownika lub/oraz dostępu do API, zapoznaj się z treścią artykułów Jak utworzyć konto FedEx? →, a także Jak uzyskać dostęp do API FedEx? →.

Ustawienia główne

Ustawienia wtyczki odnajdziesz wybierając z menu WooCommerceUstawieniaWysyłkaFedEx.

FedEx ustawienia główne
FedEx – ustawienia główne

Ustawienia API

Aby wyświetlać klientom sklepu dostępne metody wysyłki FedEx, uwzględniające specyfikę składanego zamówienia i kupowanych produktów, uzupełnij poniższe pola danymi dostępowymi uzyskanymi w procesie tworzenia konta i otrzymywania dostępu do API FedEx:

FedEx WooCommerce - Ustawienia API
FedEx WooCommerce – Ustawienia API

Status połączenia API

Pod miejscem na wpisanie danych uwierzytelniających znajduje się informacja o statusie połączenia API. Jeśli wszystkie dane są wprowadzone poprawnie, status powinien wyświetlać OK.

FedEx status połączenia API - OK
Poprawny status połączenia API

W przypadku niezgodności danych, w tym miejscu pojawi się komunikat błędu, który umożliwi dokładniejsze określenie jego przyczyny.

FedEx status połączenia API - błąd
Błędny status połączenia API

Ustawienia metody

FedEx - ustawienia metody
FedEx – ustawienia metody

Typ metody wysyłki – wybierz, czy chcesz korzystać ze Standardowej metod wysyłki i móc dodać metodę wysyłki „FedEx Live Rates” w określonych strefach wysyłkowych. Alternatywnie wybierz Globalną metodę wysyłki, aby włączyć FedEx Live Rates dla wszystkich stref wysyłkowych.

Opcja Typ metody wysyłki: Standardowe metody wysyłki dostępna jest tylko w wersji PRO wtyczki. Jeżeli więc aktualnie używasz jej darmowej wersji lub został wybrany Typ metody wysyłki: Globalna metoda wysyłki, dodanie standardowej (pojedynczej) metody wysyłki FedEx Stawki live wewnątrz określonej strefy wysyłkowej nie będzie możliwe do momentu zmiany Typu metody wysyłki lub upgrade’u wtyczki do wersji PRO.
Należy pamiętać, że jeśli wybrano wyżej wymieniony Typ metody wysyłki: Standardowa metoda wysyłki, to opcje Tytuł metody, Stawka awaryjna i Usługi FedEx, a także ustawienia Dopasowanie stawek oraz Daty i czas zostaną przeniesione do ekranu konfiguracji metody wysyłki FedEx Live Rates w strefie wysyłki, w której została ona dodana.

Własny adres nadania – Funkcjonalność dostępna w wersji PRO

Umożliwia ustawienie własnego adresu nadania dla całego sklepu. Domyślnie adres nadania pobierany jest z ustawień adresu sklepu w WooCommerce.

FedEx – własny adres nadania dla całego sklepu
FedEx – własny adres nadania dla całego sklepu
Pamiętaj proszę, że każda metoda wysyłki, która korzysta ze wtyczki UPS, może mieć własny Adres nadania. Żeby dowiedzieć się więcej o funkcji Wielu Adresów Nadaniaprzejdź do tej sekcji →

Dodawanie metody wysyłki FedEx Stawki Live

Po skonfigurowaniu ustawień głównych wtyczki, aby usługi FedEx zostały wyświetlone klientom w Twoim sklepie, należy dodać metodę wysyłki FedEx Stawki live wewnątrz właściwej strefy wysyłkowej, w której mają być dostępne. Mogą one zostać dodane w taki sam sposób jak w przypadku domyślnych metod wysyłki WooCommerce.

Aby dodać nową metodę FedEx Stawki live, wybierz z paska bocznego kolejno opcje WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka:

Ustawienia wysyłki WooCommerce
WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka

Jeżeli posiadasz już skonfigurowane strefy wysyłkowe, kliknij następnie w nazwę tej, w której chcesz dodać metodę wysyłki FedEx Stawki live.

Jeśli nie skonfigurowałeś/-aś jeszcze stref wysyłki w swoim sklepie i/lub chcesz dowiedzieć się więcej na ich, zapoznaj się z naszym poradnikiem o strefach wysyłkowych →

Zostaniesz przekierowany/-a do ekranu konfiguracyjnego strefy wysyłki. W jego dolnej części kliknij w przycisk Dodaj metodę wysyłki :

Przycisk dodaj metodę wysyłki
Przycisk “Dodaj metodę wysyłki”

W oknie dodawania nowej metody, które się pojawi wybierz z rozwijalnej listy FedEx Stawki live i zatwierdź swój wybór przyciskiem Dodaj metodę wysyłki :

Wybór metody wysyłki UPS Stawki live
Wybór metody wysyłki FedEx Stawki live

Kliknij nazwę nowo dodanej metody wysyłki FedEx Stawki live lub w opcję Edytuj, która pojawi się poniżej po najechaniu na nią kursorem, aby przejść do ekranu konfiguracji metody:

Dodane metody wysyłki FedEx Stawki live
Dodana metoda wysyłki FedEx Stawki live

Tytuł metody wysyłki – podany tytuł metody zostanie wyświetlony klientowi podczas składania zamówienia, jeśli zostanie zastosowana stawka awaryjna.

Tytuł metody wysyłki FedEx
Tytuł metody wysyłki FedEx

Stawka awaryjna – zaznacz tą opcję, aby zastosować stałą stawkę awaryjną w przypadku, gdy z jakiegoś powodu nie będzie możliwe wyświetlenie na ekranie składania zamówienia stawek rzeczywistych FedEx. Zostanie ona użyta w sytuacji, gdy API FedEx nie będzie w stanie zwrócić informacji nt. dostępnych usług FedEx, np. w wyniku brakujących parametrów zamówienia (wagi, adresu nadania bądź odbioru przesyłki), podania błędnych danych lub braku połączenia z API FedEx.

Aktywacja tej opcji spowoduje wyświetlenie poniżej kolejnego pola za pomocą, którego będzie można określić wysokość awaryjnej stawki:

FedEx WooCommerce - Stawka awaryjna
FedEx WooCommerce – Stawka awaryjna

Usługi FedEx – zaznacz tą opcję jeżeli chcesz dostosować, które dokładnie usługi FedEx mają być dostępne do wyboru przez Twoich klientów. Za pomocą tabeli, która się pojawi po zaznaczeniu checkboxa możesz również ograniczyć ich ilość, edytować wyświetlane nazwy poszczególnych usług oraz zmieniać ich kolejność.

FedEx WooCommerce Stawki live - Ustawienia - Własne ustawienia usług
FedEx WooCommerce Stawki live – Ustawienia – Własne ustawienia usług

Lista dostępnych usług FedEx

Wtyczka FedEx WooCommerce Stawki live obsługuje aktualnie następujące usługi FedEx:

 • FedEx 2Day A.M.
 • FedEx 2Day
 • FedEx Express Saver
 • FedEx Ground
 • FedEx Ground Home Delivery
 • FedEx Ground Economy (Formerly known as SmartPost)
 • FedEx International Connect Plus
 • FedEx International Economy
 • FedEx International Ground
 • FedEx Europe First International Priority
 • FedEx Overnight
 • FedEx Priority Overnight
 • FedEx Standard Overnight
 • FedEx Regional Economy
 • FedEx International First
 • FedEx International Priority
 • FedEx Distance Deferred
 • FedEx Next Day Afternoon
 • FedEx Next Day Early Morning
 • FedEx Next Day End of Day
 • FedEx Next Day Freight
 • FedEx Next Day Mid Morning
Następujące usługi:
 

 • FEDEX_DISTANCE_DEFERRED,
 • FEDEX_NEXT_DAY_AFTERNOON,
 • FEDEX_NEXT_DAY_EARLY_MORNING,
 • FEDEX_NEXT_DAY_END_OF_DAY,
 • FEDEX_NEXT_DAY_FREIGHT,
 • FEDEX_NEXT_DAY_MID_MORNING

są dostępne wyłącznie dla przesyłek krajowych na terenie Wielkiej Brytanii.

Jeżeli checkbox Włącz własne ustawienia usług nie zostanie zaznaczony, wszystkie usługi będą domyślnie dostępne.

FedEx WooCommerce - Rzeczywiste stawki
FedEx WooCommerce – Rzeczywiste stawki
Aby poszczególne usługi zostały wyświetlone klientom w koszyku i na ekranie zamówienia, muszą być dostępne dla danego adresu nadawcy, odbiorcy i wagi przesyłki.

Dopasowanie stawek

FedEx - Ustawienia - Dopasowanie stawek
FedEx – Ustawienia – Dopasowanie stawek

Ubezpieczenie – zaznacz tą opcję jeżeli chcesz uwzględniać ubezpieczenie w stawkach FedEx w sytuacji gdy jest dostępne.

Typ stawki – wybierz typ stawek jakie mają być zwracane przez API FedEx spośród Wszystkich, Standardowych (domyślne) lub Negocjowanych.

Aby uzyskać Negocjowane stawki na swoim koncie FedEx, konieczny jest kontakt z opiekunem klienta FedEx.
Jeżeli Negocjowane stawki zostały już przypisane i zaktywowane na Twoim koncie FedEx, a chcesz aby w Twoim sklepie były wyświetlane klientom stawki Standardowe wybierz opcję Typ stawki: Wszystkie stawki.

Waluta stawki – Funkcjonalność dostępna w wersji PRO

Funkcja ta umożliwia pobieranie stawek w walucie sklepu. Domyślenie, używana jest waluta dla konta FedEx.

Prowizje – Funkcjonalność dostępna w wersji PRO

Wtyczka umożliwia dodanie prowizji lub zniżki dla stawek live przesłanych przez API FedEx.

Dostępne są dwa rodzaje prowizji:

 • procentowa
FedEx - ustawienia - prowizja procentowa
FedEx – Ustawienia – Prowizja procentowa
 • kwotowa
FedEx - ustawienia - prowizja kwotowa
FedEx – Ustawienia – Prowizja kwotowa

Po zaznaczeniu wybranej opcji, w polu Wartość prowizji możesz wprowadzić jej wartość. Aby wprowadzić obniżkę, wystarczy w polu Wartość prowizji podać wartość ujemną.

Typ adresu dostawy – wybierz czy domyślnie ma zostać zastosowany Biznesowy czy Domowy typ adresu dostawy dla metody wysyłki FedEx.

Metoda pakowania paczekFunkcjonalność dostępna w wersji PRO

Możliwe opcje do wyboru:

 • Pakuj do jednego pudełka według wagi – to domyślna metoda obliczania stawek. Metoda umożliwia wybór typu paczki, która będzie używana do wysyłania zamówień tą metodą wysyłki. Do wyboru mamy opakowanie własne lub jedno ze standardowych pudełek FedEx.

Metoda pakowania paczek - Pakuj do jednego pudełka według wagi

 • Pakuj produkty oddzielnie – każdy produkt traktowany jest jako oddzielna paczka w jednej przesyłce. Metoda umożliwia wybór typu paczki, która będzie używana do wysyłania zamówień tą metodą wysyłki. Do wyboru mamy opakowanie własne lub jedno ze standardowych pudełek FedEx.

Metoda pakowania paczek - Pakuj produkty oddzielnie

 • Pakuj do własnych pudełek – metoda umożliwia wybranie z jakich paczek chce się korzystać. Dostępne są standardowe pudełka FedEx oraz Custom box z własnymi wymiarami paczek. Poza wymiarami i wagą paczki, metoda umożliwia określenie wagi pudełka i wypełnienia, które zostaną odliczone od maksymalnej wagi paczki oraz jej wymiarów. Produkty w koszyku będą dopasowywane w kolejności od najmniejszego do największego do wybranych typów paczek. Jeśli jakiś produkt przekracza wymiary paczki to wtyczka zwróci fallback, jeśli ten został ustawiony.

FedEx PRO Metoda pakowania paczek

Algorytm pakowania produktów sam automatycznie dobierze najbardziej optymalną kombinację używanych do wysyłki opakowań, aby zaoferować Twoim klientom najniższy możliwy koszt wysyłki.

Jeśli zdefiniowałeś/-aś własne niestandardowe opakowania i używasz ich w połączeniu z opakowaniami FedEx, a do wysyłki została użyta jedna paczka lub kilka paczek tego samego typu, typ paczki zostanie przekazany jako właściwość atrybutu PackagingType. Jeżeli jednak do pakowania zostało użytych kilka paczek różnego typu, to jako PackagingType zostanie użyte YOUR_PACKAGING.

Innymi słowy, posługując się przykładem, jeżeli w tabeli typów opakowań wybrałeś/-aś, aby do zapakowania i wysyłki zamówionych produktów używane były domyślne opakowania FedEx 10kg Box i FedEx 25kg Box:

FedEx WooCommerce - Mechanizm pakowania

a zamówiony produkt mieści się w jednym opakowaniu FedEx 10kg Box lub kilku opakowaniach tego samego typu, w requeście wysyłanym do API FedEx zostanie on przesłany w postaci PackagingType: FEDEX_10KG_BOX:

FedEx WooCommerce - Typ opakowania w requeście do API

Jeżeli natomiast do wysyłki zostaną użyte 2 domyślne opakowania FedEx różnego typu, np. FedEx 10kg Box i FedEx 25kg Box lub samodzielnie zdefiniowany typ opakowań, PackagingType w requeście wysyłanym do API przybierze już wartość YOUR_PACKAGING:

FedEx WooCommerce - YOUR_PACKAGING w requeście do API

Szacowany termin dostawy

Funkcjonalność dostępna w wersji PRO

Opcja pozwala na pobranie z API szacowanego terminu dostawy i wyświetlenia go w postaci opisu metody wysyłki FedEx w koszyku i na stronie zamówienia pod jej tytułem.

Obsługiwane sposoby wyświetlania:

 • Brak
 • Szacowany czas dostawy
 • Szacowana data dostawy

Jeżeli została wybrana druga lub trzecia opcja, poniżej zostaną wyświetlone dodatkowe pola:

FedEx WooCommerce - Daty i czas - Dodatkowe pola

 • Czas graniczny – określ maksymalną liczbę dni jak długo produkty mogą przebywać w transporcie. Opcja przydatna w szczególności w przypadku wysyłki produktów z krótkim terminem ważności.
 • Czas realizacji – określ liczbę dni potrzebnych do przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzona w tym miejscu wartość zostanie uwzględniona podczas obliczania szacowanej daty lub czasu dostawy.
 • Czas odcięcia – określ godzinę, po przekroczeniu której przesyłki będą przygotowywane do wysyłki już następnego dnia. Opcja ta działa w przypadku, gdy wartość Czasu realizacji została ustawiona na 0.
 • Wykluczanie dni realizacji – wybierz dni tygodnia, w których zamówienia złożone w Twoim sklepie nie są przygotowywane do wysyłki. Wskazane w tym miejscu dni zostaną wykluczone z Czasu realizacji.
Przykład działania wykluczania dni realizacji:

Jeżeli Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni, a wskazane wykluczone dni realizacji to wtorek i środa, to zamówienie złożone w poniedziałek zostanie zrealizowane piątek, zgodnie z poniższym schematem:

 • Poniedziałek – dzień złożenia zamówienia
 • Wtorek – dzień wykluczony z realizacji
 • Środa – dzień wykluczony z realizacji
 • Czwartek – 1 dzień realizacji zamówienia
 • Piątek – 2 dzień realizacji zamówienia i wysyłka
 • Sobota
 • Niedziela
Jeżeli nie zostanie wykluczona sobota i niedziela jako dni realizacji wysyłek, a termin wysyłki po uwzględnieniu czasu realizacji zamówienia przypadnie na weekend, API FedEx nie wyświetli w takim przypadku szacowanego czasu dostawy.

Adres nadania dla tej metody wysyłki

Wtyczka FedEx używa domyślnego adres nadania z ustawień WooCommerce (WooCommerceUstawieniaOgólneAdres sklepu). Możesz jednak ustawić inny adres nadania, dla każdej metody wysyłki – otrzymując w ten sposób wiele adresów nadania.

Przykładowo, jeśli masz magazyn dla każdego regionu, możesz ustawić jego adres, korzystając z poniższych pól:

FedEx – własny adres nadania dla tej metody wysyłki
FedEx – własny adres nadania dla tej metody wysyłki
Pamiętaj, że adres nadania możesz ustawić także na stronie konfiguracji FedEx. Gdy korzystasz z tej funkcji, obowiązuje następująca kolejność:

 1. Adres nadania tej metody wysyłki.
 2. Adres nadania na stronie ustawień UPS.
 3. Domyślny adres sklepu WooCommerce.

Opcje zaawansowane

FedEx - ustawienia - opcje zaawansowane
FedEx – Ustawienia – Opcje zaawansowane

Tryb debugowania – Włączenie trybu debugowania pozwoli na weryfikację źródła problemu z prawidłowym funkcjonowaniem wtyczki. Po włączeniu opcji, w koszyku i na stronie finalizacji zamówienia wyświetlone zostaną komunikaty wysyłane do i otrzymywane z API FedEx:

FedEx WooCommerce - Ustawienia - Debug mode
FedEx WooCommerce – Ustawienia – Debug mode
Jeżeli tryb debugowania został włączony, wygenerowane przez API komunikaty będą widoczne jedynie dla administratora i managera sklepu. Odwiedzający sklep klienci, niezależnie od tego czy zarejestrowani i zalogowani, czy robiący zakupy jako goście, nie zobaczą żadnych dodatkowych komunikatów na stronach sklepu.

Jednostki miary – umozliwia zmianę typu jednostki miary. Zostaną one przekonwertowane na jednostki wymagane przez FedEx. Domyślnie pobierane są z ustawień sklepu.

Zmień typ jednostek miary jeśli zobaczysz komunikat: “This measurement system is not valid for the selected country”

Najczęstsze pytania

Jak utworzyć konto FedEx?

Jeżeli posiadasz już podpisaną umowę z firmą FedEx i 9-cyfrowy numer klienta, możesz od razu przejść do następnego etapu, tj. wygenerowania kluczy umożliwiających połączenie wtyczki z API FedEx →. Jeżeli natomiast jeszcze nie posiadasz konta użytkownika w systemie FedEx, cały proces należy rozpocząć od jego utworzenia.

W tym celu odwiedź stronę FedEx.com, z górnego menu wybierz kolejno Zarejestruj się / zaloguj się, a następnie UTWÓRZ KONTO:

FedEx - Zarejestruj się / Zaloguj się > UTWÓRZ KONTO
FedEx – Zarejestruj się / Zaloguj się > UTWÓRZ KONTO

Zostaniesz przekierowany/-a do ekranu tworzenia konta. W następnym kroku wybierz czy chcesz założyć konto firmowe czy indywidualne:

FedEx - Konto firmowe / Konto indywidualne
FedEx – Konto firmowe / Konto indywidualne

A następnie określ częstotliwość wysyłek:

FedEx - Częstotliwość wysyłek
FedEx – Częstotliwość wysyłek

Wypełnij formularz kontaktowy uzupełniając wszystkie wymagane pola i zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Wyślij:

FedEx - Formularz kontaktowy
FedEx – Formularz kontaktowy

Twoje zgłoszenie zostanie wysłane, a pracownik firmy FedEx skontaktuje się z Tobą bezpośrednio celem weryfikacji danych oraz sfinalizuje cały proces tworzenia konta. Po jego pomyślnym zakończeniu zostanie Ci nadany 9-cyfrowy numer klienta, tzw. FedEx Account Number:

FedEx WooCommerce - FedEx Account Number
FedEx WooCommerce – FedEx Account Number

Stanowi on jedną z czterech danych uwierzytelniających, niezbędnych do poprawnej konfiguracji wtyczki, a także jest potrzebny dalej do uzyskania dostępu do API FedEx.

Jak uzyskać dostęp do API FedEx?

Jeżeli postępowałeś/-aś zgodnie z naszym poradnikiem, posiadasz już utworzone konto użytkownika w systemie FedEx oraz został Ci nadany nadany 9-cyfrowy numer klienta, możesz śmiało przejść do kolejnego kroku, jakim jest uzyskanie dostępu do API FedEx.

Etap ten należy rozpocząć odwiedzając ponownie stronę FedEx i wybierając ze stopki poniżej zaznaczony odnośnik lub przechodząc bezpośrednio do formularza rejestracyjnego klikając w link – Stwórz login na FedEx.com →.

FedEx - Stopka - Stwórz login na fedex.com
FedEx – Stopka – Stwórz login na fedex.com

Wypełnij poniższy formularz, wprowadzając wszystkie niezbędne dane i zatwierdź operację widocznym na dole przyciskiem Akceptuję.

FedEx - Dostęp API - Formularz
FedEx – Dostęp API – Formularz

Nastąpi przekierowanie do następnego ekranu, na którym zostaniesz poproszony/-a o podanie 9-cyfrowego numeru konta FedEx (FedEx Account Number). Wprowadź w tym miejscu nadany Ci wcześniej w procesie tworzenia konta numer i przejdź do ostatniego etapu klikając przycisk Dalej.

Opcjonalnie możesz tu także przypisać do danego numeru konta pseudonim (nick), którego będzie można później używać do logowania w systemie FedEx, aczkolwiek nie jest to wymagane.

FedEx - Dostęp API - Numer klienta
FedEx – Dostęp API – Numer klienta

Finalny, trzeci ekran formularza – Potwierdzenie powinien zawierać już wygenerowane 2 kolejne parametry niezbędne do nawiązania połączenia i przeprowadzenia pełnej autoryzacji konta we wtyczce:

 • FedEx Meter Number.
 • FedEx Web Services Key (tzw. Authentication Key)
Upewnij się, że powyższe dane autoryzacyjne zostały skopiowane, zapisane lub wydrukowane. Wygenerowany Authentication Key jest unikalny i nie zostanie zamieszczony w mailu potwierdzającym rejestrację, dlatego też ważne jest aby nie został utracony.

Ostatni z parametrów – brakujący FedEx Web Services Password zostanie przesłany osobno, w mailu potwierdzającym ukończenie procesu rejestracji, wysłanym na adres podany wcześniej w formularzu.

Jeżeli posiadasz już wszystkie 4 dane autoryzacyjne, tj.:

 • FedEx Account Number
 • FedEx Meter Number
 • FedEx Web Services Key
 • FedEx Web Services Password

jedynym co pozostało do wykonania, aby sfinalizować cały proces jest aktywacja konta w systemie FedEx. W tym celu wyślij wiadomość z prośbą o aktywację, zawierającą Authentication Key na adres [email protected]. Po aktywacji konta przez opiekuna klienta FedEx konto będzie w pełni funkcjonalne, a wygenerowane dane autoryzacyjne będą mogły zostać wprowadzone w ustawieniach wtyczki.

Jak włączyć tryb debugowania?

Opcja pozwalająca zaktywować tryb debugowania wtyczki znajduje się w jej ustawieniach, w sekcji Opcje zaawansowane.

Adres nadawania przesyłek

Adresem nadawcy, z którego korzysta wtyczka jest domyślnie adres sklepu zdefiniowany w zakładce Ustawienia główne WooCommerce:

FedEx WooCommerce - Adres nadawcy
FedEx WooCommerce – Adres nadawcy

Opodatkowanie metod wysyłki

Wtyczka działa w oparciu o ustawienia podatków WooCommerce.

W związku z powyższym, jeżeli podatki są włączone w sklepie, to ceny dostępnych metod wysyłki pobierane będą pierwotnie bez podatku, a za jego doliczenie odpowiadać będzie już konfiguracja stawek podatkowych w WooCommerce.

Jeśli natomiast podatki są wyłączone w sklepie, to ceny metod wysyłki zostaną pobrane z podatkiem w oparciu o kraj nadawcy.

Obsługa walut

API FedEx może przyjąć dowolną walutę, bazując na tej, która jest aktualnie aktywna w sklepie i po zaznaczeniu opcji Waluta stawki: Włącz, aby pobierać stawki w walucie sklepu dostępnej w wersji PRO wtyczki FedEx, automatycznie przekonwertuje i wyświetli zwracane stawki dostępnych usług FedEx w tej walucie:

FedEx WooCommerce Stawki live - Pobieranie stawek w walucie sklepu
FedEx WooCommerce Stawki live – Pobieranie stawek w walucie sklepu

Rozwiązywanie problemów

Nie znaleziono żadnych opcji wysyłki dla…

W niektórych przypadkach może okazać się, iż nawet po utworzeniu konta, uzyskaniu dostępu do API FedEx, wprowadzeniu danych dostępowych oraz poprawnej konfiguracji wtyczki w koszyku oraz na stronie zamówienia, zamiast dostępnych do wyboru usług FedEx pojawi się komunikat:

Nie znaleziono żadnych opcji wysyłki dla...
Nie znaleziono żadnych opcji wysyłki dla…

Aby dowiedzieć się co jest odpowiedzialne za niewyświetlanie dostępnych w tym miejscu usług FedEx, należy włączyć opisany wcześniej Tryb debugowania. Jego aktywacja spowoduje wyświetlenie w górnej części strony komunikatu błędu:

FedEx WooCommerce - Błąd Weight is missing or invalid

Analizując dalej widoczną na niebieskim tle treść żądania przesyłanego do API, a dokładniej oznaczony zieloną ramką fragment kodu, dostrzec można brakującą lub nieprawidłową wartość parametru Waga:

FedEx WooCommerce - Brakująca waga

FedEx WooCommerce – Brakująca waga

Jak już zostało wcześniej wspomniane, do wyświetlenia dostępnych usług FedEx i kalkulacji ich kosztów wtyczka potrzebuje 3 informacjiadresu nadawcy, adresu odbiorcy i wagi przesyłki. Najprawdopodobniej zatem jeden z produktów dodanych do koszyka nie posiada zdefiniowanej wagi.

Aby wyeliminować napotkany błąd należy przejść do strony edycji danego produktu, a następnie uzupełnić w stosownym polu brakujący parametr:

FedEx WooCommerce - Brakująca waga - Ustawienia produktu
FedEx WooCommerce – Brakująca waga – Ustawienia produktu