WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

iFirma – WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Aktualizacja

Instrukcja aktualizacji →

Ważne informacje

 • API iFirma nie pozwala na wystawianie faktur pro forma w walucie innej niż PLN. Jest to ograniczenie techniczne API w związku z tym dla zamówień w walucie innej niż PLN, rekomendujemy nie wystawiać w ogóle faktur pro forma.
 • Aby uniknąć różnic wynikających z zaokrągleń podatków, w WooCommerce należy przy opcji “Ceny wpisywane z podatkiem” zaznaczyć opcję “Nie, będę wpisywać ceny bez podatku”. Zmiana tego ustawienia będzie wymagała aktualizacji cen przy produktach.​​​​​
 • W przypadku zamówień z zerowymi pozycjami, API iFirmy odrzuci je i nie umieści ich na fakturze. Jeśli w zamówieniu żadna pozycja nie będzie większa od zera, to takiej faktury iFirma nie wystawi. Faktura musi mieć bowiem przynajmniej jedną pozycję niezerową.
Wtyczka, podobnie jak serwis iFirma, jest przeznaczona tylko dla firm, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Ustawienia główne

Ustawienia zlokalizowane są w menu WooCommerce → Ustawienia → Integracja → iFirma

Konfiguracja z włączoną obsługą podatków w WooCommerce

Jeśli w sklepie włączona jest obsługa podatków, wtyczka będzie wystawiała faktury VAT w serwisie iFirma.

Autoryzacja w iFirma

WooCommerce iFirma – autoryzacja w iFirma, podatki włączone

Login – login w serwisie iFirma.

Klucz API Abonent – klucz API “Abonent” w serwisie iFirma. Do pobrania w serwisie iFirma, po zalogowaniu (Konfiguracja → Rozszerzenia i integracje → API).

Klucz API Faktura – klucz API “Faktura” w serwisie iFirma. Do pobrania w serwisie iFirma, po zalogowaniu (Konfiguracja → Rozszerzenia i integracje → API).

Wystawianie faktur

wystawianie faktur ifirma

Sposób wystawiania faktur:

  • Ręcznie – faktury nie będą wystawiane automatycznie. Wystawianie faktur będzie dostępne w edycji zamówienia, w Panelu Administracyjnym WooCommerce
  • Pytaj kupującego – w formularzu zamówienie (checkout), użytkownik zostanie zapytany, czy chce otrzymać fakturę. Faktura zostanie wystawiona automatycznie i wysłana do kupującego.
Potwierdzenie otrzymania faktury VAT
WooCommerce iFirma – Potwierdzenie otrzymania faktury VAT
 • Zawsze – faktury będą wystawiane do każdego zamówienia automatycznie.

Status zamówienia – w przypadku faktur wystawianych automatycznie (zawsze i na życzenie kupującego) faktura zostanie wystawiona, gdy zamówienie otrzyma wskazany status. Dokumenty mogą zostać wystawione automatycznie dla każdego statusu.

Automatycznie wysyłaj faktury po wystawieniu – włącz jeśli chcesz aby faktura została wysłana do klienta automatycznie po jej wystawieniu.

Parametry faktury

parametry faktury ifirma

Klasa podstawowa dla stawki ZW – klasa podatkowa w ustawieniach podatkowych WooCommerce obsługująca stawkę ZW.

Podstawa prawna zwolnienia – określ podstawę prawną używania stawki ZW.

Termin płatności dla faktur wysyłkowych – termin płatności dla faktur wysyłkowych (płatne przy odbiorze) w dniach.

Miejsce wystawienia – miejsce wystawienia faktury.

Format daty sprzedaży – dzień lub miesiąc.

Podpis wystawcy – podpis wystawcy na fakturze (imię i nazwisko).

Nazwa serii numeracji – nazwa serii numeracji dla faktur. iFirma: Konfiguracja → Serie numeracji.

Nazwa szablonu wydruku – możesz przypisać inny szablon faktury utworzony w iFirmie. Pozostaw pole puste dla domyślnego szablonu.

Numer konta bankowego – numer konta bankowego widoczny na fakturze. Numer musi najpierw zostać dodany w serwisie iFirma.

Uwagi do dokumentu – w uwagach do faktury domyślnie zostanie wpisany numer zamówienia.

Odwrotne obciążenie – jeśli wystawiasz faktury wewnątrzunijne B2B, ustawiony komentarz pojawi się na fakturze w jej uwagach.

Język faktur zagranicznych – możesz ustawić aby językiem faktur walutowych był zawsze angielski lub język kraju klienta.

Wtyczka dodaje do formularza zamówienia pole NIP, nadaje także unikalny ID billing_nip dla pola NIP. Możesz wykorzystać tę funkcjonalność w połączeniu z inną naszą wtyczką Flexible Checkout Fields PRO, jeśli zależy Ci na dopasowanym do rodzaju klienta formularzu zamówienia. Pole NIP może bowiem pojawiać się w zamówieniu, kiedy klient zaznaczy checkbox Chcę otrzymać fakturę.

Parametry faktury proforma

parametry proformy ifirma

Wtyczka daje możliwość ręcznego wystawienia faktury proformy dla zamówień nieopłaconych o statusie Wstrzymane (oczekujące na płatność)

Termin płatności dla faktur proforma – termin płatności dla faktur proforma w dniach.

Pozycje faktury

Nazwa na fakturze – atrybut produktu, z którego będzie pobierana nazwa produktu na fakturę. Jeżeli produkt będzie miał zdefiniowany ten atrybut na fakturze jako nazwa produktu będzie wartość tego atrybutu.

PKWiU – pole może obsługiwać atrybut WooCommerce, który będzie zawierał numer PKWiU dodany przy produktach.

Konfiguracja z wyłączoną obsługą podatków w WooCommerce

Jeśli w sklepie wyłączona jest obsługa podatków, wtyczka będzie wystawiała faktury bez VAT lub rachunki.

Jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT (potocznie: nie jesteś VATowcem), poniższa konfiguracja jest przeznaczona dla ciebie.
Uwaga! Firmom, które nie są płatnikami VAT, wtyczka pozwala na wystawianie faktur jedynie w PLN.

Autoryzacja w iFirma

autoryzacja bez vat ifirma

Login – login w serwisie iFirma.

Klucz API Abonent – klucz API “Abonent” w serwisie iFirma. Do pobrania w serwisie iFirma, po zalogowaniu (Narzędzia → API).

Typ dokumentu – możesz wybrać czy wolisz wystawiać Faktury bez VAT czy Rachunki.

Klucz API Faktura/Rachunek – klucz API “Faktura” lub “Rachunek” w serwisie iFirma. Do pobrania w serwisie iFirma, po zalogowaniu (Narzędzia → API).

Wystawianie dokumentów bez VAT

Sposób wystawiania dokumentów bez VAT:

 • Ręcznie – dokumenty nie będą wystawiane automatycznie. Wystawianie ich będzie dostępne w edycji zamówienia, w Panelu Administracyjnym WooCommerce.
 • Pytaj kupującego – w formularzu zamówienie (checkout), użytkownik zostanie zapytany, czy chce otrzymać rachunek lub fakturę. Dokument zostanie wystawiony automatycznie i wysłany do kupującego.
 • Zawsze – dokumenty będą wystawiane do każdego zamówienia automatycznie.

Status zamówienia – w przypadku dokumentów wystawianych automatycznie (zawsze i na życzenie kupującego) rachunek zostanie wystawiony, gdy zamówienie otrzyma wskazany status.

Parametry dokumentu bez VAT

dokumenty-bez-vat-ifirma

Termin płatności dla dokumentów – termin płatności dla dokumentów (płatne przy odbiorze) w dniach.

Podstawa prawna zwolnienia – wpisz tutaj podstawę prawną zwolnienia z VATu.

Miejsce wystawienia – miejsce wystawienia rachunku.

Format daty sprzedaży – dzień lub miesiąc.

Podpis wystawcy – podpis wystawcy na rachunku (imię i nazwisko).

Nazwa serii numeracji – nazwa serii numeracji dla rachunków. iFirma: Konfiguracja → Serie numeracji.

Nazwa szablonu wydruku – możesz przypisać inny szablon rachunku utworzony w iFirmie. Pozostaw pole puste dla domyślnego szablonu.

Numer konta bankowego – numer konta bankowego widoczny na rachunku. Numer musi najpierw zostać dodany w serwisie iFirma.

Uwagi do dokumentu – w uwagach domyślnie jest wpisany numer zamówienia.

Nazwa na rachunku/fakturze – atrybut produktu, z którego będzie pobierana nazwa produktu na rachunek. Jeżeli produkt będzie miał zdefiniowany ten atrybut na rachunku jako nazwa produktu będzie wartość tego atrybutu.
PKWiU – pole może obsługiwać atrybut WooCommerce, który będzie zawierał numer PKWiU dodany przy produktach.

Obsługa Ryczałtu

Zaznaczenie checkboxa Jestem ryczałtowcem spowoduje pokazanie się dwóch pól:
Atrybut produktu – pole może obsługiwać atrybut WooCommerce, który będzie zawierał stawkę ryczałtu pobieraną na fakturę. Jeżeli produkt nie będzie obsługiwał tego atrybutu, na fakturę trafi domyślna stawka.

Stawka domyślna – Domyślna stawka ryczałtu

obsluga-ryczaltu-iFirma

Edycja zamówienia

Jeśli ustawisz ręczne wystawianie faktur, ustawienia znajdziesz w edycji zamówienia w boksie iFirma.

Ustawienia faktury proforma
Ustawienia faktury proforma

Możesz zmienić parametry faktury proforma przed jej wystawieniem. Jeśli w ustawieniach głównych nie ustawiłeś automatycznej wysyłki faktur po wystawieniu, możesz to zrobić za pomocą ikonki ze znakiem @ przy numerze faktury.

Ustawienia faktury
Ustawienia faktury

Gdy zamówienie zmieni status na Zrealizowane lub W trakcie realizacji, możliwe będzie wystawienie faktury. Analogicznie jak dla faktury proformy możesz edytować parametry faktury i wysłać ją ręcznie po wystawieniu.

Mail wysyłany do kupującego

Do klienta zostanie wysłany mail z wystawionym dokumentem. Plik PDF z fakturą zostanie wysłany jako:

 • link do pobrania pliku PDF
 • załącznik z plikiem PDF dołączonym do maila
Podgląd e-maila z fakturą, który otrzyma klient

Możesz modyfikować wiadomości zgodnie z własnymi potrzebami. Wskazówki dotyczące modyfikacji znajdziesz w tym artykule.

Obsługa parametru GTU

Wtyczka daje możliwość ustawienia parametru GTU dla każdego produktu indywidualnie. Przejdź do edycji produktu WooCommerce i wybierz kod GTU z listy, jeśli chcesz żeby do pozycji z tym produktem był przypisywany kod GTU podczas wystawiania faktur:

Masowe dodawanie kodu GTU do wszystkich produktów WooCommerce

Poniższe informacje są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.

Aby dodać jeden, ten sam kod GTU do wszystkich produktów w sklepie WooCommerce, wklej poniższy kod do pliku functions.php:


Zastąp parametr 08 z linii numer 3 odpowiednim parametrem odpowiadającym kodowi GTU, jednym z poniższej listy:

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Po zapisaniu pliku na serwerze, odwiedź swoją witrynę z poziomu przeglądarki, tak aby skrypt mógł się wykonać. Kod GTU jest już dodany. Możesz już usunąć kod z pliku functions.php. Zmiany zostały zapisane.

Filtry dla zaawansowanych użytkowników

Używaj filtrów tylko jeśli w pełni rozumiesz sposób ich działania. Błędnie użyty kod PHP może spowodować problemy z wystawianiem faktur i stabilnością witryny.

Integracja z wtyczką Kalkulator Jednostek dla WooCommerce

Wtyczka inFirma WooCommerce jest kompatybilna z wtyczką Kalkulator Jednostek dla WooCommerce. Wtyczka Kalkulator Jednostek dla WooCommerce umożliwia włączenie kalkulacji ceny produktu na podstawie wymiarów na stronie produktowej.

Aby wyświetlić jednostkę miary na fakturze, która została ustawiona w Kalkulatorze Jednostek dla WooCommerce, przejdź do edycji produktu i wybierz zakładkę Kalkulator Jednostek. Następnie zaznacz checkbox z opcją Zaznacz to pole, aby stany magazynowe były zmniejszane według ustalonej jednostki.

Inna jednostka miary

Jeśli w swoim sklepie sprzedajesz np. komplety zamiast sztuk, możesz zastosować inna jednostkę miary wyświetlaną na fakturze. W tym przypadku jednostką będzie komplet:

SKU w nazwie pozycji na fakturze

Poniższy filtr sprawi, że w pozycjach na fakturze oprócz nazwy produktu znajdzie się również doklejona wartość pola SKU:

Przesyłanie cen netto do API

Jeśli w swoim sklepie masz włączone wprowadzanie cen z podatkiem (brutto), możesz za pomocą filtra wybrać przesyłanie do API iFirmy cen netto, aby system iFirmy przekalkulował wartośc podatku po swojej stronie:

Oznaczanie procedury JPK EE tylko dla zamówień z zagranicy

Zastosuj poniższy filtr, jeśli chcesz aby oznaczenie faktur EE było stosowane tylko dla zamówień, w których kraj kupującego jest inny niż Polska: