WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

UPS WooCommerce – Stawki live i punkty odbioru

Instalacja

Darmową wersję wtyczki UPS możesz zainstalować bezpośrednio z Twojego kokpitu WordPressa przechodząc do menu Wtyczki → Dodaj nową. Wpisz “Flexible Shipping UPS” w polu Szukaj wtyczek, kliknij Zainstaluj, a następnie włącz wtyczkę.

Możesz również bezpośrednio pobrać plik .zip darmowej wersji wtyczki z repozytorium WordPressa i zainstalować ręcznie. Zobacz Instrukcję instalacji →

Plik .zip wersji PRO może zostać pobrany z zakładki Pliki do pobrania, po zalogowaniu na Moje konto.

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Ważne informacje

Do poprawnego działania wtyczki wymagane jest:

 • Zarejestrowane konto na polskiej stronie UPS
 • Autoryzacja za pomocą OAuth – REST API lub Access Key – XML API
 • W przypadku wybrania opcji Access Key – XML API należy założyć konto programisty w witrynie internetowej UPS i poprosić o klucz dostępu. Nie wymaga to żadnej dodatkowej subskrypcji UPS.

Obecnie firma UPS wprowadza istotną zmianę w procesie uzyskiwania ich API oraz autoryzacji wtyczek do wyświetlania stawek live. Po rejestracji na stronie ups.com możliwe jest, że obsługa UPS będzie chciała dodatkowo zweryfikować potrzebę korzystania z API UPS. Jednocześnie, w niektórych regionach zostaje wprowadzany sposób autoryzacji wtyczki przez OAuth.

Jeśli w formularzu uzyskiwania klucza dostępu zostaniesz zapytany o dodatkowe detale, wybierz:

 • Zostałem powiadomiony przez twórców oprogramowania, że potrzebuję uzyskać klucz dostępu
 • Nazwa twórców oprogramowania: Octolize
 • Wskaż Twoje konto UPS, z którym ma być powiązany ten klucz dostępu

Bacznie śledzimy te zmiany i na bieżąco aktualizujemy naszą wtyczkę, żeby dopasować ją do wymagań UPS. Jednak jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy – prosimy o kontakt z naszym wsparciem .

Za pomocą tej wtyczki nie prześlesz danych przesyłek do UPS. Wtyczka umożliwia pobieranie i wyświetlanie klientom sklepu dostępnych usług UPS wraz z ich cenami na podstawie wagi przesyłki, adresu nadania i dostawy.

Nadawanie przesyłek UPS możliwe jest w połączeniu z wtyczką UPS – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek.

Od wersji 1.15.2 wprowadziliśmy proces onboardingu dla łatwiejszej i bardziej efektywnej konfiguracji wtyczki.

Ustawienia główne

Ustawienia wtyczki znajdziesz w menu WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → UPS.

Ustawienia API

Nasza wtyczka umożliwia łączenie się przez OAuth – REST API lub API Access Key – XML API. Niezależnie od wybranej metody, aby korzystać z usług wysyłkowych UPS, należy zarejestrować konto UPS.

Możesz przełączyć się między typami API, wybierając jeden z nich z listy rozwijanej.

WooCommerce UPS – ustawienia
WooCommerce UPS – ustawienia

OAuth – REST API

W przypadku tej metody wystarczy posiadać konto UPS.

Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zostać przekierowanym na stronę UPS.com. Następnie wpisz swój adres e-mail lub nazwę użytkownika UPS, hasło i wyraź zgodę na połączenie naszej wtyczki z Twoim kontem, zaznaczając pole wyboru. Następnie kliknij Zaloguj się.

Po nawiązaniu połączenia OAuth zobaczysz przycisk Cofnij i status połączenia API jako zielony OK.

Aby odłączyć konto UPS od naszej wtyczki, naciśnij przycisk Unieważnij.

Opcjonalnie, jeśli korzystasz z usługi wysyłki UPS SurePost, wpisz numer konta UPS. Jeśli nie korzystasz z usługi UPS SurePost, pozostaw to pole puste.

API Access Key – XML API

W przypadku tej metody konieczne jest posiadanie konta UPS z dostępem do interfejsu API. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające (identyfikator użytkownika, hasło, klucz dostępu i numer konta) w polach sekcji Ustawienia API wtyczki poniżej.

Adres nadania

Domyślnie adres nadania pobierany jest z ustawień WooCommerce (WooCommerceUstawieniaOgólneAdres sklepu). Możesz ustawić również inny adres nadania, jeśli zaznaczysz opcję.

WooCommerce UPS – ustawienia adresu nadania
WooCommerce UPS – ustawienia adresu nadania
Adres nadania jest opcjonalny tylko dla WooCommerce od wersji 3.2. Jeśli posiadasz starszą wersję WooCommerce, podanie adresu nadania w ustawieniach wtyczki jest wymagane.
Pamiętaj, proszę, że każda metoda wysyłki, która korzysta ze wtyczki UPS, może mieć własny Adres nadania. Żeby dowiedzieć się więcej o funkcji Wielu Adresów Nadaniaprzejdź do tej sekcji →

Opcje zaawansowane

WooCommerce UPS – ustawienia zaawansowane
WooCommerce UPS – ustawienia zaawansowane

Jednostki miary

Domyślnie na potrzeby kalkulacji cen usług UPS przesyłana jest waga w jednostce z ustawień WooCommerce. Jeśli napotkasz problemy z obliczaniem cen usług i zobaczysz komunikat This measurement system is not valid for the selected country, możesz zmienić jednostkę wagi dla UPS. Waga WooCommerce zostanie wówczas przeliczona na jednostkę wymaganą przez UPS.

Jeżeli dla każdego z oferowanych w sklepie produktów nie zostanie uzupełniona ich indywidualna waga w polu Dane → produktu Wysyłka → Waga, do obliczenia stawek za wysyłkę zostanie użyta automatycznie podstawiona minimalna akceptowana przez API UPS wartość 0,1 kg.

Obsługa wielowalutowości

Obsługa przełączników walut wspierana jest w wersji PRO.

Wartości ze strony zamówienia pobierane są w walucie sklepu, a zwracane stawki UPS są przeliczane na walutę z zamówienia.

Wymienione poniżej pluginy typu currency switcher zostały przetestowane i są kompatybilne z wtyczką UPS PRO:

Tryb debugowania

Włącznie trybu debugowania pozwoli na weryfikację problemu z obliczaniem cen usług UPS. Po włączeniu opcji w koszyku i podsumowaniu zamówienia będą wyświetlane komunikaty w przypadku błędów w przesyłanych do API UPS danych. Dla administratora i managera sklepu będą wyświetlane również dane przesyłane do API UPS:

UPS WooCommerce Stawki live - Tryb debugowania
Request do API UPS i response pochodzące z włączonego Trybu debugowania
Jeżeli na Twoim koncie UPS są aktywne usługi UPS SurePost, metoda wysyłki UPS SurePost Stawki live została dodana w strefie i został włączony Tryb debugowania, wyświetli on każdą usługę UPS SurePost jako osobny request do API UPS:

UPS SurePost tryb debugowania
Usługi UPS SurePost jako osobne requesty do API UPS
Wszystkie powiadomienia i dane pochodzące z włączonego trybu debugowania będą widoczne tylko dla administratorów witryny. Twoi klienci, bez względu na to czy są zalogowani czy nie, nie zobaczą dodatkowych komunikatów na stronie sklepu.

Status połączenia API

Jeśli wtyczka nie będzie mogła połączyć się z API UPS zobaczysz komunikat błędu.

WooCommerce UPS – błąd połączenia z API
WooCommerce UPS – błąd połączenia z API

Dodawanie metody wysyłki UPS Stawki live / UPS SurePost Stawki live

Po skonfigurowaniu ustawień głównych wtyczki, aby usługi UPS zostały wyświetlone klientom w Twoim sklepie, należy dodać metodę wysyłki UPS Stawki live / UPS SurePost Stawki live wewnątrz właściwej strefy wysyłkowej, w której mają być dostępne. Mogą one zostać dodane w taki sam sposób, jak w przypadku domyślnych metod wysyłki WooCommerce.

Aby dodać nową metodę UPS Stawki live / UPS SurePost Stawki live wybierz z paska bocznego kolejno opcje WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka:

Ustawienia wysyłki WooCommerce
WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka

Jeżeli posiadasz już skonfigurowane strefy wysyłkowe, kliknij następnie w nazwę tej, w której chcesz dodać metodę wysyłki UPS Stawki live / UPS SurePost Stawki live.

Jeśli nie skonfigurowałeś/-aś jeszcze stref wysyłki w swoim sklepie i/lub chcesz dowiedzieć się więcej na ich, zapoznaj się z naszym poradnikiem o strefach wysyłkowych →

Zostaniesz przekierowany/-a do ekranu konfiguracyjnego strefy wysyłki. W jego dolnej części kliknij w przycisk Dodaj metodę wysyłki :

Przycisk dodaj metodę wysyłki
Przycisk “Dodaj metodę wysyłki”

W oknie dodawania nowej metody, które się pojawi, wybierz z rozwijalnej listy UPS Stawki live lub UPS SurePost Stawki live i zatwierdź swój wybór przyciskiem Dodaj metodę wysyłki :

Wybór metody wysyłki UPS Stawki live
Wybór metody wysyłki UPS Stawki live i UPS SurePost Stawki live

Kliknij nazwę nowo dodanej metody wysyłki UPS Stawki live / UPS SurePost Stawki live lub w opcję Edytuj, która pojawi się poniżej po najechaniu na nią kursorem:

Dodane metody wysyłki UPS Stawki live i UPS SurePost Stawki live
Dodane metody wysyłki UPS Stawki live i UPS SurePost Stawki live

aby przejść do ekranu konfiguracji metody. Kolejny krok to już sama…

Konfiguracja metody wysyłki UPS Stawki live

Tytuł metody

Tytuł metody zostanie wyświetlony klientowi sklepu, jeśli zostanie zastosowana stawka awaryjna. Tytuł jest również wyświetlany na liście metod w strefie wysyłki.

Access Points

W tym miejscu możesz wybrać czy chcesz wysyłać paczki do UPS Access Points. Lista punktów odbioru będzie dostępna na stronie zamówienia, a wybrany przez klienta punkt możesz sprawdzić w edycji zamówienia.

W wersji PRO wtyczki dostępna jest lista 50 punktów odbioru razem z wyszukiwarką punktów na stronie zamówienia. W darmowej wersji wtyczki, na stronie zamówienia pojawia się jeden punkt odbioru, najbliższy adresowi wysyłki.

Dostępne opcje:

 • Brak Access Points
 • Wszystkie usługi i Access Points
 • Tylko Access Points
 • PRO Access Points i Płaska Stawka
Access Points i Płaska Stawka to ustawienie dla sklepów, które chcą udostępniać punkty odbioru, ale nie chcą pokazywać stawek live. Wybranie opcji tej opcji ukrywa wszystkie pozostałe ustawienia i wyświetla pole płaskiej stawki.

Stawka awaryjna

Stawka awaryjna zostanie zastosowana, jeśli nie będzie dostępnych usług UPS dla wysyłki pomiędzy adresem Twojego sklepu, a adresem klienta. Usługi mogą być niedostępne z uwagi na niektóre parametry zamówienia: wagę, adres nadania lub/i odbioru przesyłki, ale również z powodu błędnych danych lub braku połączenia z API UPS. Zaznaczenie opcji Włącz stawkę awaryjną poskutkuje wyświetleniem dodatkowego pola Koszt stawki awaryjnej, pozwalającego ustalić cenę wysyłki w przypadku jej zastosowania.

WooCommerce UPS – stawka awaryjna
WooCommerce UPS – stawka awaryjna

Jeśli stawka awaryjna zostanie zastosowana w edycji zamówienia WooCommerce pojawi się powód zastosowania.

WooCommerce UPS – powód zastosowania stawki awaryjnej
WooCommerce UPS – powód zastosowania stawki awaryjnej
Możesz sprawdzić dostępne usługi UPS (oraz ich koszt) dla podanych adresów nadania i docelowego na stronie UPS: Oblicz czas i koszt.

Darmowa wysyłka

Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz oferować swoim klientom darmową wysyłkę po przekroczeniu określonego progu wartości zamówienia. Po zaznaczeniu checkboxa, w polu Kwota darmowej wysyłki, które zostanie wyświetlone poniżej, wprowadź kwotę wartości zamówienia, której przekroczenie będzie gwarantowało darmową wysyłkę.

UPS WooCommerce Stawki rzeczywiste - Darmowa wysyłka

Usługi UPS

Domyślnie klientowi sklepu zostaną zaprezentowane wszystkie dostępne usługi UPS na podstawie danych zamówienia. Możesz ograniczyć listę usług, zaznaczając wybrane. Możesz również zmienić standardowe nazwy usług oraz zmienić kolejność ich wyświetlania.

Wybrane usługi zostaną wyświetlone, tylko jeśli będą dostępne dla wybranych parametrów zamówienia: wagi i adresów.

WooCommerce UPS - ustawienia usług w metodzie wysyłki
WooCommerce UPS – ustawienia usług w metodzie wysyłki
Jeżeli chciałbyś/-abyś dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób poszczególne opcje z sekcji Dopasowanie stawek oddziałują na wyświetlane przez wtyczkę stawki, zachęcamy do zapoznania się z artykułem What affects the UPS rates in UPS WooCommerce plugin? → (artykuł w języku angielskim)
Porównując wysokość zwracanych przez API UPS stawek z kalkulatorem online upewnij się, że:

 1. Na stronie kalkulatora jesteś zalogowany/-a na swoje konto użytkownika UPS
 2. Na koncie użytkownika UPS w zakładce Profil > Konta i opcje płatności została zdefiniowana domyślna metoda płatności.

W przeciwnym wypadku mogą występować rozbieżności w wysokości cen widocznych w kalkulatorze online w stosunku do stawek zwracanych przez wtyczkę, wynikające z braku zastosowania zniżek przypisanych do konta na stronie kalkulatora.

Stawki negocjowane

Włącz tę opcję, jeśli chcesz oferować klientom stawki uwzględniające rabaty z umowy do twojego konta UPS.

Simple Rate

Funkcjonalność jest dostępna w wersji PRO wtyczki. Usługa działa tylko dla przesyłek krajowych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Adres nadawcy oraz adres odbiorcy muszą znajdować się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji o usłudze Simple Rate tutaj.

Ubezpieczenie

Jeśli w kwocie przesyłki chcesz uwzględniać ubezpieczenie przesyłki, zaznacz tę opcję. Ubezpieczenie zostanie uwzględnione tylko dla usług, w których dostępna jest opcja ubezpieczenia.

Typ odbioru

Opcja ta pozwala określić typ odbioru przesyłki, który może mieć wpływ na wysokość zwracanych przez API UPS i wyświetlanych w koszyku stawek.

Dostępne typy odbioru:

 • Nieustawiony,
 • Daily Pickup,
 • Customer Counter,
 • One Time Pickup,
 • Air Call,
 • Letter Center,
 • Air Service Center.
Z reguły, w przypadku standardowej wysyłki wybór opcji Daily Pickup lub Customer Counter gwarantuje wyświetlanie stawek z największą dokładnością.

Jeżeli została wybrana opcja Nieustawiony, parametr PickupType odpowiedzialny na określenie Typu odbioru nie zostanie przesłany w requeście do API UPS, co w wybranych przypadkach również może poskutkować większą dokładnością zwracanych stawek.

Typ adresu dostawy

Funkcjonalność dostępna w wersji PRO

Jeśli UPS nie będzie w stanie samemu zweryfikować typu adresu odbiorcy, funkcja ta pozwoli na określenie domyślnego typu adresu.

Typ adresu dostawy w WooCommerce UPS

Potwierdzenie doręczenia

Funkcjonalność dostępna w wersji PRO

Wybierz czy chcesz, aby wyświetlane przez wtyczkę stawki uwzględniały dodatkową usługę UPS potwierdzenia doręczenia podpisem, wybierając jedną z dostępnych opcji:

 • Brak
 • Wymagany podpis
 • Wymagany podpis osoby dorosłej
Wybranie opcji Wymagany podpis lub Wymagany podpis osoby dorosłej może wpłynąć na wysokość stawek zwracanych przez API UPS.

Prowizje kwotowe i procentowe dla stawek

Funkcjonalność dostępna w wersji PRO

Opcja ta pozwala dodać prowizję lub rabat do stawek pobranych z UPS. Ustawienie jest globalne, co oznacza, że prowizje będą miały zastosowanie do wszystkich stawek na stronie zamówienia.

Możliwe sposoby naliczania prowizji:

 • kwotowo
 • procentowo

Metoda pakowania paczek

Funkcjonalność dostępna w wersji PRO

Możliwe opcje do wyboru:

 • Pakuj do jednego pudełka według wagi – to domyślna metoda obliczania stawek. Funkcjonalność obsługuje dopasowanie produktów do paczek UPS, które zwraca API (można podejrzeć na stronie UPS).
 • Pakuj produkty oddzielnie – każdy produkt traktowany jest jako odzielna paczka w jednej przesyłce.
 • Pakuj do własnych pudełek – metoda umożliwia wybranie z jakich paczek chce się korzystać. Dostępne są standardowe pudełka UPS oraz Custom box z własnymi wymiarami paczek. Poza wymiarami i wagą paczki, metoda umożliwia określenie wagi pudełka i wypełnienia, które zostana odliczone od maksymalnej wagi paczki oraz jej wymiarów. Produkty w koszyku będą dopasowywane w kolejności od najmniejszego do największego do wybranych typów paczek. Jeśli jakiś produkt przekracza wymiary paczki to wtyczka zwróci fallback, jeśli ten został ustawiony.

Pudełka UPS WooCommerce

Pakując produkty wg. wagi i wymiarów produktów, upewnij się, że Twoje produkty mają określoną wagę. Jeśli nie, wtyczka będzie zwracała błąd przy próbie złożenia zamówienia.

Szacowany termin dostawy

Funkcjonalność dostępna w wersji PRO

Opcja pozwala na pobranie z API szacowanego terminu dostawy i wyświetlenia go w postaci opisu metody wysyłki UPS w koszyku i na stronie zamówienia pod jej tytułem.

Aby szacowany termin dostawy był obliczany i wyświetlany prawidłowo adres sklepu musi być uzupełniony w ustawieniach WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Ustawienia główne → Adres sklepu) lub w ustawieniach wtyczki UPS (WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → UPS → Adres nadania → Własny adres nadania).

Obsługiwane sposoby wyświetlania:

 • Brak
 • Szacowany czas dostawy
 • Szacowana data dostawy

Jeżeli została wybrana druga lub trzecia opcja, poniżej zostaną wyświetlone dodatkowe pola:

UPS WooCommerce - Daty i czas - Dodatkowe pola

 • Czas graniczny – określ maksymalną liczbę dni, jak długo produkty mogą przebywać w transporcie. Opcja przydatna w szczególności w przypadku wysyłki produktów z krótkim terminem ważności.
 • Czas realizacji – określ liczbę dni potrzebnych do przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzona w tym miejscu wartość zostanie uwzględniona podczas obliczania szacowanej daty lub czasu dostawy.
 • Czas odcięcia – określ godzinę, po przekroczeniu której przesyłki będą przygotowywane do wysyłki już następnego dnia. Opcja ta działa w przypadku, gdy wartość Czasu realizacji została ustawiona na 0.
 • Wykluczanie dni realizacji – wybierz dni tygodnia, w których zamówienia złożone w Twoim sklepie nie są przygotowywane do wysyłki. Wskazane w tym miejscu dni zostaną wykluczone z Czasu realizacji.
Przykład działania wykluczania dni realizacji:

Jeżeli Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni, a wskazane wykluczone dni realizacji to wtorek i środa, to zamówienie złożone w poniedziałek zostanie zrealizowane piątek, zgodnie z poniższym schematem:

 • Poniedziałek – dzień złożenia zamówienia
 • Wtorek – dzień wykluczony z realizacji
 • Środa – dzień wykluczony z realizacji
 • Czwartek – 1 dzień realizacji zamówienia
 • Piątek – 2 dzień realizacji zamówienia i wysyłka
 • Sobota
 • Niedziela

Adres nadania dla tej metody wysyłki

Wtyczka UPS używa domyślnego adres nadania z ustawień WooCommerce (WooCommerceUstawieniaOgólneAdres sklepu). Możesz jednak ustawić inny adres nadania, dla każdej metody wysyłki – otrzymując w ten sposób wiele adresów nadania.

Przykładowo, jeśli masz magazyn dla każdego regionu, możesz ustawić jego adres, korzystając z poniższych pól:

Pamiętaj, że adres nadania możesz ustawić także na stronie konfiguracji UPS. Gdy korzystasz z tej funkcji, obowiązuje następująca kolejność:

 1. Adres nadania tej metody wysyłki.
 2. Adres nadania na stronie ustawień UPS.
 3. Domyślny adres sklepu WooCommerce.

Konfiguracja metody wysyłki UPS SurePost Stawki live

Oprócz standardowej metody wysyłki UPS Stawki live opisanej powyżej, wtyczka UPS obsługuje również usługi UPS SurePost. Ze względu na ich specyfikę są one obsługiwane przez osobną, lecz działającą w analogiczny sposób metodę wysyłki — UPS SurePost Stawki live.

Należy mieć na uwadze, że usługi UPS SurePost nie są domyślnie dostępne na koncie UPS dla nadawców UPS o małej miesięcznej liczbie przesyłek i nowych nadawców (dopóki ilość nadawanych przesyłek nie zostanie zweryfikowana przez UPS). Każda z usług UPS SurePost musi zostać najpierw zaktywowana, po uprzednim podpisaniu dodatkowej umowy z UPS.
Usługi UPS SurePost są dostępne tylko na terytorium Stanów Zjednoczonych, obsługują jedynie wysyłkę krajową i nie obejmują wysyłki międzynarodowej. Oznacza to, że aby po ich zaktywowaniu usługi UPS SurePost były dostępne, zarówno adres sklepu, jak i docelowy adres wysyłki wprowadzony przez klienta w formularzu zamówienia muszą znajdować się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Sama konfiguracja metody wysyłki UPS SurePost Stawki live jest bardzo zbliżona do opisanej powyżej konfiguracji metody UPS Stawki live.

Zasadniczymi różnicami są:

 1. Brak Access Pointów
 2. Widoczna od razu na ekranie konfiguracyjnym metody UPS SurePost Stawki live tabela dostępnych Usług UPS SurePost:
  UPS SurePost tabela usług
  Tabela usług UPS SurePost

  Powyższa tabela może różnić się w zależności od aktywowanych na koncie UPS usług SurePost i podpisanych umów z UPS.
 3. Ograniczone opcje w sekcji Dopasowanie stawek, w tym:
  • Brak opcji Ubezpieczenie,
  • Dla Typu odbioru dostępne opcje Nieustawiony i Daily Pickup,
  • Brak dodatkowej usługi Potwierdzenia doręczenia.
 4. Brak sekcji ustawień Daty i czas, w tym opcji Szacowana dostawa
Powyższe ograniczenia dotyczące dostępności poszczególnych opcji wynikają ze specyfiki usług UPS SurePost i faktu, że realizowane są one nie bezpośrednio przez UPS, lecz za pośrednictwem firmy zewnętrznej – U.S. Postal Service (USPS).

Po dodaniu wewnątrz strefy wysyłkowej i poprawnym skonfigurowaniu metod wysyłki UPS Stawki live lub UPS SurePost Stawki live dostępne usługi będą wyświetlać się w koszyku i na ekranie finalizacji zamówienia, a ich koszt będzie obliczany automatycznie, na żywo:

Metoda wysyłki UPS w koszyku

Opcje dla zaawansowanych użytkowników

Poniżej prezentujemy możliwości modyfikacji wtyczki dla zaawansowanych użytkowników, którzy znają podstawy PHP, HTML i CSS.

Przesyłanie danych do zewnętrznych integracji wysyłkowych

Dane o utworzonych przesyłkach oraz wybranych przez klienta punktach odbioru są dostępne do pobrania i przesłania do zewnętrznych systemów. Dla UPS dane dotyczące przesyłki dołączane są do pola shipping_lines w meta_data.

Dane dostępne dla zewnętrznych integracji wysyłkowych

Wtyczka umożliwia pobieranie następujących danych:

 • ups_access_point – identyfikator punktu odbioru
 • ups_access_point_address – adres punktu odbioru
 • ups_service_code – kod usługi UPS

Przykładowe dane 

"shipping_lines": [
{
"id": 109,
"method_title": "UPS Express Saver (Access Point)",
"method_id": "flexible_shipping_ups",
"instance_id": "4",
"total": "57.03",
"total_tax": "13.12",
"taxes": [
{
"id": 1,
"total": "13.1169",
"subtotal": ""
}
],
"meta_data": [
{
"id": 807,
"key": "ups_access_point",
"value": "U47159400"
},
{
"id": 808,
"key": "ups_access_point_address",
"value": "DELIKATESY PREMIUM, ARMII KRAJOWEJ 19, 41800 ZABRZE"
},
{
"id": 809,
"key": "ups_service_code",
"value": "65"
}
]
}
],

Modyfikacja szacowanej daty dostawy

Za pomocą filtra woocommerce_shipping_method_add_rate_args istnieje możliwość modyfikacji wyświetlania szacowanej daty dostawy, jeżeli opcja ta została zaktywowana z poziomu ustawień metody wysyłki UPS. Poniżej zastosowanie użycia filtra w praktyce do zmiany wyświetlanego tekstu:

// UPS PRO: delivery dates
add_filter( 'woocommerce_shipping_method_add_rate_args', 'wpdesk_ups_delivery_dates', 10, 2 );
/**
@param array $rate_args .
@param WC_Shipping_Method $shipping_method .
@return array
*/
function wpdesk_ups_delivery_dates( $rate_args, $shipping_method ) {
if ( isset( $rate_args['meta_data'], $rate_args['meta_data']['estimated_delivery_date'] ) ) {
$rate_args['meta_data']['estimated_delivery_date'] = 'Zmień tekst w tym miejscu';
}
return $rate_args;
}