WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Kalkulator Jednostek dla WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja subskrypcji

Instrukcja aktywacji →

Aktualizacja

Instrukcja aktualizacji →

Wymagania

Wtyczka wymaga aby na stronie ustawionej w WooCommerce jako Cart znajdował się shortcode:
[ woocommerce_cart ].
Wtyczka nie zadziała poprawnie jeżeli strona Cart będzie zbudowana o tzw. bloki (wprowadzone w WooCommerce 8.3.0).

Funkcjonalności wtyczki

Kalkulator Jednostek pozwala:

 • Ustawić nową jednostkę miary dla produktów WooCommerce
 • Dynamicznie przeliczać ceny w oparciu o podane wymiary i ustawione jednostki miary
 • Określać dokładną wagę produktu albo wymiary jednostki miary przez kupujących (PRO)
 • Uzależniać cenę produktu od ilości wybieranej jednostki miary przez kupującego (PRO)
 • Zmieniać klasę wysyłkową produktu w zależności od ilości zakupionej jednostki (PRO)
Kalkulator obsługuje wartości dziesiętne
Kalkulator nie wspiera produktów wariantowych
Aby przejść do ustawień Kalkulatora Jednostek i jego konfiguracji przejdź do Edycja produktu → Dane główne → Kalkulator jednostek.

Kalkulator jednostek - ustawienia kalkulatora

Ustawienia produktu

Aby włączyć Kalkulator jednostek zaznacz checkbox Włącz ustawienia nowej jednostki miary.

Ustawienia jednostki miary

kalkulator miar WooCommerce - ustawienia główne kalkulatora

Włącz ustawienia nowej jednostki miary – włącz, aby pojawiła się możliwość ustawienia nowej jednostki miary.
Etykieta pola jednostki – etykieta pola jednostki miary widoczna na stronie produktowej.
Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary dla produktu, która będzie widoczna na stronie produktowej.
Cena – cena dla nowej jednostki miary produktu.
Cena promocyjna – cena promocyjna dla nowej jednostki miary produktu.
Przyrost – ustawienie przyrostu dla jednostki miary.
Minimalna ilość – minimalna ilość jednostki miary produktu, jaka może być wybrana przez kupującego.
Maksymalna ilość – maksymalna ilość jednostki miary produktu, jaka może zostać kupiona.

Dodanie własnej jednostki do kalkulatora

Opcja dostępna w wersji PRO

Aby dodać własną jednostkę przejdź do menu bocznego, wybierz Kalkulator jednostek, a następnie jednostki niestandardowe.

Dodanie własnej jednostki do kalkulatora jednostek

Następnie wprowadź własną nazwę jednostki i kliknij Zapisz ustawienia.

Aby dodać kolejną niestandardową jednostkę kliknij „plus”. Aby usunąć jednostkę kliknij „minus”.
Dodana jednostka miary pojawi się na liście jednostek miary w ustawieniach kalkulatora.

Niestandardowe jednostki miary nie posiadają opcji włączenia zaawansowanych ustawień kalkulatora.

Opcje dla magazynu

Kalkulator jednostek - pozostałe ustawienia
Zarządzanie stanami magazynowymi – włącz, aby stany magazynowe były pomniejszane według ustawionej jednostki. Jeżeli checkbox pozostanie wyłączony, stany magazynowe zmniejszą się o jeden, bez względu na ilość zakupionej nowej jednostki miary.

Włącz powyższe ustawienie dla produktów, aby na tworzonych fakturach pokazać ich nowe jednostki miary. Kalkulator Jednostek jest kompatybilny z naszymi wtyczkami fakturowymi.

Sprzedawaj pojedynczo – włącz, aby umożliwić zakup tylko jednej sztuki produktu. Ustawienie wyłączy możliwość wyboru ilości sztuk samego produktu przez kupującego.

Zaawansowane ustawienia Kalkulatora Jednostek

Opcja dostępna w wersji PRO

PRO Włącz zaawansowane ustawienia kalkulatora – ustawienie umożliwia dynamiczne przeliczanie ceny w oparciu o wpisane wartości wagi albo wymiarów jednostki miary przez samego kupującego lub określać je z góry.

Ustawienia dla jednostek wagi

Ustawienie Nowej jednostki wagi uzależnione jest od jednostki miary wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Kalkulator jednostek - ustawienia dla jednostek wagi

PRO Ustawienia dla jednostek wagi:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki miary widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany gram, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie grama. Jeżeli zostanie wybrana jednostka miary, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki wagi, które mogą być wybrane:

 • g – gram,
 • kg – kilogram,
 • t – tona,
 • oz – uncja,
 • lbs – funt,
 • tn – tona angielska.

Ustawienia dla jednostek długości

Ustawienie Nowej jednostki długości zależne jest od jednostki miary wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Kalkulator jednostek - ustawienia jednostek miar długości

PRO Ustawienia dla jednostek długości:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki długości widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany mm, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie milimetra. Jeżeli zostanie wybrana jednostka długości, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki długości, które mogą być wybrane:

 • mm – milimetr,
 • cm – centymetr,
 • m – metr,
 • km – kilometr,
 • in – cal,
 • ft – stopa,
 • yd – jard,
 • mi – mila.

Ustawienia dla jednostek powierzchni

Ustawienie Nowej jednostki powierzchni zależne jest od jednostki powierzchni wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Dla jednostek powierzchni pojawią się ustawienia dla Długości i Szerokości.

Ustawienia dla jednostek powierzchni we wtyczce Kalkulator Jednostek dla WooCommerce

PRO Ustawienia dla jednostek długości:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki długości widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany sq mm, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie milimetra. Jeżeli zostanie wybrana jednostka długości, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki miary powierzchni, które mogą być wybrane w ustawieniach głównych:

 • sq mm – milimetr kwadratowy,
 • sq cm – centymetr kwadratowy,
 • sq m – metr kwadratowy,
 • ha – hektar,
 • sq km – kilometr kwadratowy,
 • sq in – cal kwadratowy,
 • sq ft – stopa kwadratowa,
 • sq yd – jard kwadratowy,
 • sq mi – mila kwadratowa.

Przykład zastosowania:

W sklepie sprzedajesz produkt na metry kwadratowe, ale chcesz, aby klienci mogli wprowadzać wymiary w centymetrach.

Najpierw w ustawieniach głównych wybierz nową jednostkę – sq m. Ustal cenę sprzedawanej jednostki miary oraz przyrost. W przykładowej konfiguracji cena została ustalona na 10 złotych a przyrost na 1. Oznacza to, że co 1 metr kwadratowy zostanie naliczone 10 złotych. Kupując 3 metry kwadratowe klient zapłaci 30 złotych.

Kalkulator miar WooCommerce - sprzedaż na metry kwadratowe

Następnie zaznacz checkbox Włącz zaawansowane ustawienia kalkulatora.

Pojawi się możliwość konfiguracji dwóch wymiarów: szerokości i długości.

Jeżeli chcesz, aby klienci mogli wprowadzać swoje własne wymiary, wybierz w ustawieniach „Wartość użytkownika”. Możesz wprowadzić swoją własną nazwę dla szerokości i długości. Jako nową jednostkę miary wybierz cm.

Ustawienie wartości przyrostu pozwoli Ci kontrolować, jakie wartości mogą być wprowadzone na stronie produktowej.

Minimalna i maksymalna wartość określi zakres dla wymiarów jednostki sprzedawanego produktu. Jeżeli nie chcesz ograniczać wartości wymiaru jednostki, pozostaw pola puste.

Kalkulator jednostek ustawienia dla jednostki powierzchni

W rezultacie na stronie produktowej po podaniu przez klienta wartości, ceny będą przeliczane dynamicznie.

Kalkulator jednostek - dynamicznie przeliczenie ceny dla jednostek powierzchni

Ustawienia dla jednostek pojemności

Ustawienie nowej jednostki pojemności zależne jest od jednostki pojemności wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Kalkulator jednostek - jednostki pojemności

PRO Ustawienia dla jednostek pojemności:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki pojemności widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany ml, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie mililitra. Jeżeli zostanie wybrana jednostka pojemności, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki miary objętości, które mogą być wybrane w ustawieniach głównych:

 • ml – mililitr,
 • l – litr,
 • cup – kubek,
 • pt – pinta,
 • qt – kwarta,
 • gal – galon,
 • fl oz – uncja.

Ustawienia dla jednostek objętości

Ustawienie Nowej jednostki objętości zależne jest od jednostki objętości wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Dla jednostek powierzchni pojawią się ustawienia dla Długości, Szerokości i Wysokości.

Kalkulator jednostek - jednostki objętości

PRO Ustawienia dla jednostek objętości:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki długości widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany cu mm, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie milimetra sześciennego. Jeżeli zostanie wybrana jednostka pojemności, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki miary objętości, które mogą być wybrane w ustawieniach głównych:

 • cu mm – mililitr sześcienny,
 • cu cm – centymetr sześcienny,
 • cu m – metr sześcienny,
 • cu in – cal sześcienny,
 • cu ft – stopa sześcienna,
 • cu yd – jard sześcienny.

Przykład użycia:

W sklepie sprzedajesz produkt na metry sześcienne, ale chcesz, aby klienci mogli wprowadzać wymiary w centymetrach.

Najpierw w ustawieniach głównych wybierz nową jednostkę – cu m. Ustal cenę sprzedawanej jednostki objętości oraz przyrost. W przykładowej konfiguracji cena została ustalona na 10 złotych a przyrost na 1. Oznacza to, że co 1 metr sześcienny zostanie naliczone 10 złotych. Kupując 3 metry sześcienne klient zapłaci 30 złotych.

Następnie zaznacz checkbox Włącz zaawansowane ustawienia kalkulatora.

Pojawi się możliwość konfiguracji trzech wymiarów: szerokości, długości i wysokości.

Jeżeli chcesz, aby klienci mogli wprowadzać swoje własne wymiary, wybierz w ustawieniach „Wartość użytkownika”. Możesz wprowadzić swoją własną nazwę dla szerokości, długości i wysokości. Jako nową jednostkę miary wybierz cm.

Ustawienie wartości przyrostu pozwoli Ci kontrolować, jakie wartości mogą być wprowadzone na stronie produktowej.

Minimalna i maksymalna wartość określi zakres dla danego wymiaru jednostki miary sprzedawanego produktu. Jeżeli nie chcesz ograniczać wartości wymiaru jednostki, pozostaw pola puste.

Kalkulator miar WooCommerce - sprzedaż na metry kwadratowe

W rezultacie na stronie produktowej po podaniu przez klienta wartości, ceny będą przeliczane dynamicznie.

Konfiguracja metrów sześciennych jako jednostki miary produktu WooCommerce z Kalkulatorem Jednostek

Tabela Cen

Opcja dostępna w wersji PRO

Pozwala na ustawienia cen jednostki miary według ilości zakupionej jednostki miary produktu.

Pamiętaj, aby kolejny próg cenowy ustawić od ilości o jeden większej niż w poprzednim progu. Jeśli np. poprzedni próg kończy się na liczbie 10, to kolejny próg cenowy ustaw od 11.

 

Włącz opcję Zarządzanie stanami magazynowymi aby cena aktualizowała się nie tylko na stronie produktowej ale także na stronie koszyka.

 

Kalulator jednostek - tabela cen

PRO Włącz tabelę cen – włącz opcję ustawienia cen dla różnych ilości jednostki miary zakupionego produktu.
PRO Od – wpisz ilość jednostki miary, od której będzie naliczana wskazana cena jednostki miary produktu.
PRO Do – wpisz maksymalną ilość jednostki miary, dla której naliczana będzie wskazana cena jednostki miary produktu.
PRO Cena – cena wskazana dla danego zakresu ilości jednostki miary produktu.
PRO Cena promocyjna – cena promocyjna obowiązująca dla danego zakresu ilości jednostki miary produktu.

Tabela klas wysyłkowych

Opcja dostępna w wersji PRO

Tabela klas wysyłkowych umożliwi przypisanie klasy wysyłkowej do ilości jednostki miary zakupionego produktu.

Klasy wysyłkowe w tabeli należy utworzyć w WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka klasy wysyłkowe. Przeczytaj poradnik o tym, jak utworzyć klasy wysyłkowe w WooCommerce

Kalkulator Jednostek dla WooCommerce - ustawienie tabeli klas wysyłkowych

PRO Włącz tabelę klas wysyłkowych – zaznacz, aby włączyć ustawienia tabeli klas wysyłkowych.
PRO Od – wpisz ilość jednostki miary, od której będzie naliczana cena wysyłki według wskazanej klasy wysyłkowej.
PRO Do – wpisz maksymalną ilość jednostki miary, dla której będzie naliczana cena wysyłki według wskazanej klasy wysyłkowej.

Pamiętaj, aby kolejny próg klasy wysyłkowej ustawić od ilości o jeden większej niż w poprzednim progu. Na przykład, jeśli poprzedni próg kończy się na liczbie 50, to kolejny próg klasy wysyłkowej ustaw od 51.