WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Kalkulator Jednostek dla WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja subskrypcji

Instrukcja aktywacji →

Aktualizacja

Instrukcja aktualizacji →

Funkcjonalności wtyczki

Kalkulator Jednostek pozwala:

 • Ustawić nową jednostkę miary dla produktów WooCommerce
 • Dynamicznie przeliczać ceny w oparciu o podane wymiary i ustawione jednostki miary
 • Określać dokładną wagę produktu albo wymiary jednostki miary przez kupujących (PRO)
 • Uzależniać cenę produktu od ilości wybieranej jednostki miary przez kupującego (PRO)
 • Zmieniać klasę wysyłkową produktu w zależności od ilości zakupionej jednostki (PRO)
Kalkulator obsługuje wartości dziesiętne
Kalkulator nie wspiera produktów wariantowych
Aby przejść do ustawień Kalkulatora Jednostek i jego konfiguracji przejdź do Edycja produktu → Dane główne → Kalkulator jednostek.

Kalkulator jednostek - ustawienia kalkulatora

Ustawienia produktu

Aby włączyć Kalkulator jednostek zaznacz checkbox Włącz ustawienia nowej jednostki miary.

Ustawienia jednostki miary

kalkulator miar WooCommerce - ustawienia główne kalkulatora

Włącz ustawienia nowej jednostki miary – włącz, aby pojawiła się możliwość ustawienia nowej jednostki miary.
Etykieta pola jednostki – etykieta pola jednostki miary widoczna na stronie produktowej.
Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary dla produktu, która będzie widoczna na stronie produktowej.
Cena – cena dla nowej jednostki miary produktu.
Cena promocyjna – cena promocyjna dla nowej jednostki miary produktu.
Przyrost – ustawienie przyrostu dla jednostki miary.
Minimalna ilość – minimalna ilość jednostki miary produktu, jaka może być wybrana przez kupującego.
Maksymalna ilość – maksymalna ilość jednostki miary produktu, jaka może zostać kupiona.

Dodanie własnej jednostki do kalkulatora

Opcja dostępna w wersji PRO

Aby dodać własną jednostkę przejdź do menu bocznego, wybierz Kalkulator jednostek, a następnie jednostki niestandardowe.

Dodanie własnej jednostki do kalkulatora jednostek

Następnie wprowadź własną nazwę jednostki i kliknij Zapisz ustawienia.

Aby dodać kolejną niestandardową jednostkę kliknij „plus”. Aby usunąć jednostkę kliknij „minus”.
Dodana jednostka miary pojawi się na liście jednostek miary w ustawieniach kalkulatora.

Niestandardowe jednostki miary nie posiadają opcji włączenia zaawansowanych ustawień kalkulatora.

Opcje dla magazynu

Kalkulator jednostek - pozostałe ustawienia
Zarządzanie stanami magazynowymi – włącz, aby stany magazynowe były pomniejszane według ustawionej jednostki. Jeżeli checkbox pozostanie wyłączony, stany magazynowe zmniejszą się o jeden, bez względu na ilość zakupionej nowej jednostki miary.

Włącz powyższe ustawienie dla produktów, aby na tworzonych fakturach pokazać ich nowe jednostki miary. Kalkulator Jednostek jest kompatybilny z naszymi wtyczkami fakturowymi.

Sprzedawaj pojedynczo – włącz, aby umożliwić zakup tylko jednej sztuki produktu. Ustawienie wyłączy możliwość wyboru ilości sztuk samego produktu przez kupującego.

Zaawansowane ustawienia Kalkulatora Jednostek

Opcja dostępna w wersji PRO

PRO Włącz zaawansowane ustawienia kalkulatora – ustawienie umożliwia dynamiczne przeliczanie ceny w oparciu o wpisane wartości wagi albo wymiarów jednostki miary przez samego kupującego lub określać je z góry.

Ustawienia dla jednostek wagi

Ustawienie Nowej jednostki wagi uzależnione jest od jednostki miary wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Kalkulator jednostek - ustawienia dla jednostek wagi

PRO Ustawienia dla jednostek wagi:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki miary widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany gram, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie grama. Jeżeli zostanie wybrana jednostka miary, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki wagi, które mogą być wybrane:

 • g – gram,
 • kg – kilogram,
 • t – tona,
 • oz – uncja,
 • lbs – funt,
 • tn – tona angielska.

Ustawienia dla jednostek długości

Ustawienie Nowej jednostki długości zależne jest od jednostki miary wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Kalkulator jednostek - ustawienia jednostek miar długości

PRO Ustawienia dla jednostek długości:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki długości widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany mm, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie milimetra. Jeżeli zostanie wybrana jednostka długości, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki długości, które mogą być wybrane:

 • mm – milimetr,
 • cm – centymetr,
 • m – metr,
 • km – kilometr,
 • in – cal,
 • ft – stopa,
 • yd – jard,
 • mi – mila.

Ustawienia dla jednostek powierzchni

Ustawienie Nowej jednostki powierzchni zależne jest od jednostki powierzchni wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Dla jednostek powierzchni pojawią się ustawienia dla Długości i Szerokości.

Ustawienia dla jednostek powierzchni we wtyczce Kalkulator Jednostek dla WooCommerce

PRO Ustawienia dla jednostek długości:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki długości widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany sq mm, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie milimetra. Jeżeli zostanie wybrana jednostka długości, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki miary powierzchni, które mogą być wybrane w ustawieniach głównych:

 • sq mm – milimetr kwadratowy,
 • sq cm – centymetr kwadratowy,
 • sq m – metr kwadratowy,
 • ha – hektar,
 • sq km – kilometr kwadratowy,
 • sq in – cal kwadratowy,
 • sq ft – stopa kwadratowa,
 • sq yd – jard kwadratowy,
 • sq mi – mila kwadratowa.

Przykład zastosowania:

W sklepie sprzedajesz produkt na metry kwadratowe, ale chcesz, aby klienci mogli wprowadzać wymiary w centymetrach.

Najpierw w ustawieniach głównych wybierz nową jednostkę – sq m. Ustal cenę sprzedawanej jednostki miary oraz przyrost. W przykładowej konfiguracji cena została ustalona na 10 złotych a przyrost na 1. Oznacza to, że co 1 metr kwadratowy zostanie naliczone 10 złotych. Kupując 3 metry kwadratowe klient zapłaci 30 złotych.

Kalkulator miar WooCommerce - sprzedaż na metry kwadratowe

Następnie zaznacz checkbox Włącz zaawansowane ustawienia kalkulatora.

Pojawi się możliwość konfiguracji dwóch wymiarów: szerokości i długości.

Jeżeli chcesz, aby klienci mogli wprowadzać swoje własne wymiary, wybierz w ustawieniach „Wartość użytkownika”. Możesz wprowadzić swoją własną nazwę dla szerokości i długości. Jako nową jednostkę miary wybierz cm.

Ustawienie wartości przyrostu pozwoli Ci kontrolować, jakie wartości mogą być wprowadzone na stronie produktowej.

Minimalna i maksymalna wartość określi zakres dla wymiarów jednostki sprzedawanego produktu. Jeżeli nie chcesz ograniczać wartości wymiaru jednostki, pozostaw pola puste.

Kalkulator jednostek ustawienia dla jednostki powierzchni

W rezultacie na stronie produktowej po podaniu przez klienta wartości, ceny będą przeliczane dynamicznie.

Kalkulator jednostek - dynamicznie przeliczenie ceny dla jednostek powierzchni

Ustawienia dla jednostek pojemności

Ustawienie nowej jednostki pojemności zależne jest od jednostki pojemności wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Kalkulator jednostek - jednostki pojemności

PRO Ustawienia dla jednostek pojemności:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki pojemności widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany ml, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie mililitra. Jeżeli zostanie wybrana jednostka pojemności, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki miary objętości, które mogą być wybrane w ustawieniach głównych:

 • ml – mililitr,
 • l – litr,
 • cup – kubek,
 • pt – pinta,
 • qt – kwarta,
 • gal – galon,
 • fl oz – uncja.

Ustawienia dla jednostek objętości

Ustawienie Nowej jednostki objętości zależne jest od jednostki objętości wybranej w ustawieniach głównych Kalkulatora jednostek.

Dla jednostek powierzchni pojawią się ustawienia dla Długości, Szerokości i Wysokości.

Kalkulator jednostek - jednostki objętości

PRO Ustawienia dla jednostek objętości:

 • Stała wartość – wartość określona przez administratora sklepu.
 • Wartość użytkownika – wartość może być wprowadzona przez klienta na stronie produktu.

Dla wybranej opcji „Wartość użytkownika” pojawią się ustawienia:

 • Przyrost
 • Minimalna wartość
 • Maksymalna wartość

PRO Etykieta pola – etykieta pola jednostki długości widoczna na stronie produktowej.
PRO Nowa jednostka miary – ustawienie nowej jednostki miary.

Jeżeli jako jednostka miary w ustawieniach głównych kalkulatora został wybrany cu mm, to w ustawieniach zaawansowanych będzie możliwe ustawienie jedynie milimetra sześciennego. Jeżeli zostanie wybrana jednostka pojemności, która może być przeliczona na mniejsze jednostki, to w polu wyboru nowej jednostki pojawią się one na liście.

Jednostki miary objętości, które mogą być wybrane w ustawieniach głównych:

 • cu mm – mililitr sześcienny,
 • cu cm – centymetr sześcienny,
 • cu m – metr sześcienny,
 • cu in – cal sześcienny,
 • cu ft – stopa sześcienna,
 • cu yd – jard sześcienny.

Przykład użycia:

W sklepie sprzedajesz produkt na metry sześcienne, ale chcesz, aby klienci mogli wprowadzać wymiary w centymetrach.

Najpierw w ustawieniach głównych wybierz nową jednostkę – cu m. Ustal cenę sprzedawanej jednostki objętości oraz przyrost. W przykładowej konfiguracji cena została ustalona na 10 złotych a przyrost na 1. Oznacza to, że co 1 metr sześcienny zostanie naliczone 10 złotych. Kupując 3 metry sześcienne klient zapłaci 30 złotych.

Następnie zaznacz checkbox Włącz zaawansowane ustawienia kalkulatora.

Pojawi się możliwość konfiguracji trzech wymiarów: szerokości, długości i wysokości.

Jeżeli chcesz, aby klienci mogli wprowadzać swoje własne wymiary, wybierz w ustawieniach „Wartość użytkownika”. Możesz wprowadzić swoją własną nazwę dla szerokości, długości i wysokości. Jako nową jednostkę miary wybierz cm.

Ustawienie wartości przyrostu pozwoli Ci kontrolować, jakie wartości mogą być wprowadzone na stronie produktowej.

Minimalna i maksymalna wartość określi zakres dla danego wymiaru jednostki miary sprzedawanego produktu. Jeżeli nie chcesz ograniczać wartości wymiaru jednostki, pozostaw pola puste.

Kalkulator miar WooCommerce - sprzedaż na metry kwadratowe

W rezultacie na stronie produktowej po podaniu przez klienta wartości, ceny będą przeliczane dynamicznie.

Konfiguracja metrów sześciennych jako jednostki miary produktu WooCommerce z Kalkulatorem Jednostek

Tabela Cen

Opcja dostępna w wersji PRO

Pozwala na ustawienia cen jednostki miary według ilości zakupionej jednostki miary produktu.

Pamiętaj, aby kolejny próg cenowy ustawić od ilości o jeden większej niż w poprzednim progu. Jeśli np. poprzedni próg kończy się na liczbie 10, to kolejny próg cenowy ustaw od 11.

Kalulator jednostek - tabela cen

PRO Włącz tabelę cen – włącz opcję ustawienia cen dla różnych ilości jednostki miary zakupionego produktu.
PRO Od – wpisz ilość jednostki miary, od której będzie naliczana wskazana cena jednostki miary produktu.
PRO Do – wpisz maksymalną ilość jednostki miary, dla której naliczana będzie wskazana cena jednostki miary produktu.
PRO Cena – cena wskazana dla danego zakresu ilości jednostki miary produktu.
PRO Cena promocyjna – cena promocyjna obowiązująca dla danego zakresu ilości jednostki miary produktu.

Tabela klas wysyłkowych

Opcja dostępna w wersji PRO

Tabela klas wysyłkowych umożliwi przypisanie klasy wysyłkowej do ilości jednostki miary zakupionego produktu.

Klasy wysyłkowe w tabeli należy utworzyć w WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka klasy wysyłkowe. Przeczytaj poradnik o tym, jak utworzyć klasy wysyłkowe w WooCommerce

Kalkulator Jednostek dla WooCommerce - ustawienie tabeli klas wysyłkowych

PRO Włącz tabelę klas wysyłkowych – zaznacz, aby włączyć ustawienia tabeli klas wysyłkowych.
PRO Od – wpisz ilość jednostki miary, od której będzie naliczana cena wysyłki według wskazanej klasy wysyłkowej.
PRO Do – wpisz maksymalną ilość jednostki miary, dla której będzie naliczana cena wysyłki według wskazanej klasy wysyłkowej.

Pamiętaj, aby kolejny próg klasy wysyłkowej ustawić od ilości o jeden większej niż w poprzednim progu. Na przykład, jeśli poprzedni próg kończy się na liczbie 50, to kolejny próg klasy wysyłkowej ustaw od 51.