WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Elastyczne Zwroty i Reklamacje WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja subskrypcji

Instrukcja aktywacji →

Aktualizacja

Instrukcja aktualizacji →

Ustawienia główne

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce - ustawienia główne wtyczki

Ustawienia główne wtyczki znajdziesz w WooCommerce → Ustawienia → Produkt → Elastyczne Zwroty. Zawierają one pola umożliwiające ustawienie widoczności przycisku zwrotu zamówienia. Przycisk zwrotu zamówienia będzie widoczny na stronie Moje Konto na liście zamówień po włączeniu opcji Przycisk zwrotu zamówienia.

Przycisk zwrotu zamówienia – włącz, aby przycisk zwrotu zamówienia pojawił się na stronie Moje Konto w zakładce Zamówienia.
PRO Widoczność przycisków – włącz logikę warunkową, aby ustawić warunki, które muszą zostać spełnione, aby przy zamówieniu na Moim Koncie wyświetlić przycisk zwrotu. Warunki możesz ustawić na podstawie:

  • Roli użytkownika,
  • Statusu zamówienia,
  • Metody płatności,
  • Produktu,
 • Kategorii produktu.

Użycie logiki warunkowej pozwoli na wyświetlanie przycisku zwrotu w określonych sytuacjach. Możesz zastosować więcej niż jeden warunek. Dostępne są dwa operatory: Zawiera i Nie zawiera. Kolejne warunki są łączone frazą oraz / i.

Przykład ustawień warunku, który wyświetli przycisk zwrotu przy zamówieniach o statusie W trakcie realizacji, w których metoda płatności to Przelew Bankowy.

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce - logika warunkowa przycisku zwrotu

Typ zwrotu – wybierz sposób zwrotu środków przez klienta:

Na rachunek bankowy / W gotówce – po zaznaczeniu tej opcji zwrot zostanie wykonany zgodnie z metodą płatności wybraną w zamówieniu.
PRO Na kupon – wybierz opcję, aby po zatwierdzeniu zwrotu wygenerowany został kupon rabatowy. Jego wartość będzie równa kwocie zwrotu. Kod wygenerowanego kuponu może zostać wysłany do klienta w wiadomości email.

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce - zwrot na konto i zwrot na kupon

Kod kuponu rabatowego możesz dodać do szablonu wiadomości email za pomocą shortcode {coupon_code}.

PRO Automatyczny zwrot – włącz, aby zwrot został wykonany automatycznie bez konieczności zatwierdzenia przez administratora.
PRO Automatyczne ukrywanie przycisku zwrotu – zaznacz, aby ukryć przycisk zwrotu na stronie Moje Konto po wybranej liczbie:

 • Dni,
 • Tygodni,
 • Miesięcy,
 • Lat.

Umożliwienie zwrotu kosztów przesyłki – włącz, aby umożliwić klientom ubieganie się o zwrot kosztów wysyłki.

Formularz zwrotu

Do żądania zwrotu możesz dodać formularz, który klient będzie musiał wypełnić po przejściu na Moje konto → Zamówienia. Aby stworzyć formularz zwrotu, przejdź zakładki Elastyczne zwroty → Formularz zwrotu i wybierz pola, które mają być dostępne dla klienta.

Elastyczne zwroty i reklamacje Woocommerce - formularz zwrotu zamówienia

Dostępne pola formularza zwrotu:

Tekst – pole tekst
Pole tekstowe – pole tekstowe
Checkbox – pole z opcjami typu zaznaczenia (checkbox)
Radio – pole z opcjami typu zaznaczenia (radio)
Select – rozwijana lista
PRO Multi select – lista wielokrotnego wyboru
PRO Upload – pole umożliwiające przesłanie załącznika
PRO HTML – dodaj własny kod HTML

Ustawienia pól formularza

Ustawienia główne:

Elastyczne zwroty i reklamacje - ustawienia główne formularza
Etykieta– nazwa, która będzie wyświetlana w formularzu zwrotu.
Nazwa – nazwa pola w bazie danych. Raz dodana nazwa nie może być edytowana.
Włącz pole – odznacz, jeżeli chcesz, aby pole było ukryte.
Wymagane – zaznacz, aby pole było wymagane.

Ustawienia zaawansowane:

Elastyczne zwroty i formularze WooCommerce - ustawienia zaawansowane formularza

Opis – opis, który wyświetli się pod polem,
Min. ilość znaków – określ minimalną liczbę znaków w polu,
Max. ilość znaków – określ maksymalną liczbę znaków w polu.

Wygląd:

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce - wygląd formularza zwrotu

Placeholder – dodaj placeholder do pola.
Klasa CSS – dodaj własną klasę CSS.

Możesz zmieniać kolejność pól. Wystarczy przeciągnąć je i upuścić na wybraną pozycję.

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce kolejność pól formularza

Żądanie zwrotu na stronie Moje Konto

Po przejściu na Moje Konto → Zamówienia klient zobaczy przycisk żądania zwrotu zamówienia (zależnie od ustawień logiki warunkowej). Po kliknięciu przycisku Zwrot klient zostanie przeniesiony na stronę Zwrotu zamówienia.

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce - przycisk żądania zwrotu

Aby zwrócić całe zamówienie kliknij Zwróć wszystko.

Elastyczne zwroty i reklamacje - zwrot zamówienia na moim koncie

PRO Zamówienie może zostać zwrócone także częściowo (klienci mogą wybierać produkty do zwrotu).

Po wysłaniu żądania zwrotu klient może anulować prośbę klikając Anuluj prośbę.

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce - anulowanie żądania zwrotu

Żądanie zwrotu zostanie usunięte z listy Żądanie zwrotu. Po anulowaniu zwrotu klient może ponownie wysłać żądanie zwrotu.

Pamiętaj, że po wysłaniu żądania zwrotu, formularza na stronie Moje Konto jest zablokowany. Ponowny zwrot będzie możliwy po zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez administratora sklepu, lub po anulowaniu prośby przez klienta.

Żądanie zwrotu bez logowania [PRO]

Wtyczka umożliwia złożenie wniosku o zwrot także tym klientom, którzy złożyli zamówienie w sklepie, ale nie posiadają konta klienta (albo posiadają takie konto ale nie zalogowali się na nie składając zamówienie). Tacy klienci nie mają dostępu do zakładki Moje konto więc konieczne jest stworzenie dla nich osobnej podstrony gdzie będą mogli złożyć wniosek.

 1. Przygotuj nową podstronę np. Formularz zwrotu lub edytuj już istniejącą.
 2. Wklej w wybranym miejscu shortcode [flexible_refund_public] i zapisz zmiany.
 3. Na wybranej podstronie pokaże się formularz zwrotu zawierający pola:
  Numer zamówienia – tu klient podaje ID zamówienia (widoczny np. w mailu z potwierdzeniem zamówienia)
  Adres email – tu klient podaje adres email jaki został użyty podczas składania zamówienia
  Żądanie zwrotu bez logowania
 4. Jeżeli klient wpisze poprawne dane (tzn. istniejący numer zamówienia oraz pasujący do niego adres email) to zostanie przekierowany na podstronę zwrotu (taką samą jaką widzą zalogowani klienci). Jeżeli dane nie są poprawne (np. istniejący numer zamówienia oraz niepasujący do niego adres email) to pokaże się komunikat o błędzie.

Obsługa zwrotów przez administratora sklepu

Jeżeli w ustawieniach głównych wtyczki włączysz opcję Automatyczny zwrot, nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Zwrot zostanie wykonany automatycznie.

W innym przypadku wszystkie żądania zwrotu odnajdziesz na liście WooCommerce → Żądanie zwrotu.

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce - lista Żądanie Zwrotu

Kliknij w zamówienie, aby przejść do edycji. Zobaczysz tabelę zwrotu, ewentualnie informacje przesłane przez klienta w formularzu zwrotu.

Statusy, które możesz przypisać do zwrotu:

Zatwierdzone – zwrot został zatwierdzony, kwota zamówienia zostanie zwrócona klientowi.
Wysyłka – administrator czeka na wysyłkę produktu.
Weryfikacja – zwrot jest weryfikowany przez administratora.
Odrzucone – zwrot nie został uznany przez administratora.

Po wybraniu statusu kliknij Aktualizuj. Możesz też dodać notatkę z informacją zwrotną dla klienta. Treść notatki zostanie dodana do wiadomości mailowej.

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu Żądania zwrotu znajdziesz w notatkach do zamówienia.

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce - notatki do zamówienia

Jeżeli klient zawnioskuje o zwrot częściowy, to po jego zatwierdzeniu status zamówienia zmieni się z Żądanie zwrotu na status, który miało zamówienie przed zawnioskowaniem o zwrot. Jeżeli zostanie wykonany zwrot całkowity, status zamówienia zmieni się na Zwrócone.

Wiadomości e-mail

Wszystkie wiadomości e-mail, które tworzy wtyczka znajdziesz w WooCommerce → Ustawienia → E-maile.

Elastyczne zwroty i reklamacje - konfiguracja wiadomości e-mail

Aby edytować lub włączyć / wyłączyć wybraną wiadomość e-mail kliknij Zarządzaj.

Elastyczne zwroty i reklamacje WooCommerce- edycja wiadomości e-mail

Włącz / Wyłącz – zaznacz checkbox, aby włączyć wysyłkę powiadomienia e-mail.
Tytuł – użyj domyślnego tytułu maila lub stwórz własny. Możesz użyć następujących znaczników:{site title}, {site address}, {site_url} .
Nagłówek maila – użyj domyślnego nagłówka maila lub stwórz własny. Możesz użyć następujących znaczników: {site title}, {site address}, {site_url}.
Dodatkowa treść – możesz edytować treść wiadomości. Dostępne znaczniki: {shop_title}, {shop_address}, {shop_url}, {shop_email}, {refund_url}, {refund_note}, {refund_order_table}, {order_table}, {customer_name}, {order_id}, {order_date}, {order_number}, {order_payment_method}, {coupon_code}.
Typ e-maila – dostępne formaty wiadomości e-mail: zwykły tekst, HTML, HTML + zwykły tekst.