WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

UPS WooCommerce – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Ważne informacje

UPS WooCommerce – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek jest samodzielną wtyczką. Do jej poprawnego działania nie jest konieczna instalacja żadnych dodatkowych pluginów.

Niemniej jednak, wtyczka współpracuje w 100% z darmowym pluginem UPS Stawki live i punkty odbioru, jej wersją PRO, a także jest w pełni kompatybilna z Flexible Shipping (w tym wersją PRO) i w połączeniu z nią będzie funkcjonować jak dedykowana integracja wysyłkowa UPS Flexible Shipping.

Wtyczka umożliwia tworzenie przesyłek, generowanie etykiet nadawczych UPS i linków trackingowych do śledzenia nadanych paczek bezpośrednio z poziomu sklepu WooCommerce. Tworzenie przesyłek możliwe jest dla wszystkich złożonych w sklepie zamówień, w tym również archiwalnych, złożonych przed instalacją wtyczki oraz niezależnie od tego jaka metoda wysyłki została wybrana podczas składania zamówienia.

Do poprawnego działania wtyczki konieczne jest:

 • Zarejestrowane konto na polskiej stronie UPS
 • Autoryzacja za pomocą OAuth – REST API lub Access Key – XML API
 • W przypadku wybrania opcji Access Key – XML API należy założyć konto programisty w witrynie internetowej UPS i poprosić o klucz dostępu. Nie wymaga to żadnej dodatkowej subskrypcji UPS.

Konto może zostać utworzone bezpośrednio na stronie UPS, a do jego rejestracji nie jest wymagane podpisywanie umowy.

Wymagania techniczne

Jeżeli chcesz swoim sklepie używać wtyczki UPS WooCommerce – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek jako dalszej integracji wysyłkowej Flexible Shipping, konieczna będzie instalacja bezpłatnej wtyczki Flexible Shipping jako integracji bazowej.

Jeśli natomiast zamierzasz korzystać z wbudowanej metody wysyłki Płaska stawka UPS lub tworzyć przesyłki UPS dla zamówień, w których zostały wybrane inne metody wysyłki, instalacja wtyczki Flexible Shipping nie będzie konieczna.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu i zaktywowaniu wtyczki UPS WooCommerce – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek w ustawieniach wysyłki WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka) powinien pojawić się dodatkowy odnośnik:

UPS Etykiety nadawcze w ustawieniach wysyłki WooCommerce
Ustawienia wysyłki WooCommerce – link UPS Etykiety nadawcze

Po jego kliknięciu nastąpi przekierowanie do ekranu konfiguracyjnego wtyczki UPS WooCommerce – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek:

Ustawienia główne UPS WooCommerce – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek

Włącz tryb testowy – zaznacz ten checkbox, aby zaktywować Tryb testowy. Jeżeli powyższy checkbox nie zostanie zaznaczony, wtyczka domyślnie będzie funkcjonować w trybie produkcyjnym.

Ustawienia API

Nasza wtyczka umożliwia łączenie się przez OAuth – REST API lub API Access Key – XML API. Niezależnie od wybranej metody, aby korzystać z usług wysyłkowych UPS, należy zarejestrować konto UPS.

Możesz przełączyć się między typami API, wybierając jeden z nich z listy rozwijanej.

OAuth – REST API

W przypadku tej metody wystarczy posiadać konto UPS.

Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zostać przekierowanym na stronę UPS.com. Następnie wpisz swój adres e-mail lub nazwę użytkownika UPS, hasło i wyraź zgodę na połączenie naszej wtyczki z Twoim kontem, zaznaczając pole wyboru. Następnie kliknij Zaloguj się.

 

Po nawiązaniu połączenia OAuth zobaczysz przycisk Cofnij i status połączenia API jako zielony OK.

Aby odłączyć konto UPS od naszej wtyczki, naciśnij przycisk Unieważnij.

Opcjonalnie, jeśli korzystasz z usługi wysyłki UPS SurePost, wpisz numer konta UPS. Jeśli nie korzystasz z usługi UPS SurePost, pozostaw to pole puste.

API Access Key – XML API

W przypadku tej metody konieczne jest posiadanie konta UPS z dostępem do interfejsu API. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające (identyfikator użytkownika, hasło, klucz dostępu i numer konta) w polach sekcji Ustawienia API wtyczki poniżej.

Status połączenia z API – w tym miejscu sprawdzisz, czy połączenie z API UPS zostało nawiązane prawidłowo po wprowadzeniu przez Ciebie kompletu wspomnianych wyżej danych autoryzacyjnych tj. Użytkownika, Hasła, Klucza dostępu i Numeru konta.

Jeśli zostały wprowadzone prawidłowe dane i połączenie zostało nawiązane pomyślnie, Status połączenia z API powinien powinien przyjąć wartość Połączono.

Jeżeli napotkałeś/-aś na Błąd połączenia i informację zwrotną o nieprawidłowym Użytkowniku, Haśle, Kluczu dostępu i/lub Numerze konta, bądź napotkasz na problemy w korzystaniu z integracji np. podczas generowania etykiet, dzięki Statusowi połączenia zweryfikujesz, czy za zaistniałe problemy nie jest np. odpowiedzialne zerwanie połączenia z API.

Etykiety

Format etykiety – wybierz format, w którym zostanie wygenerowana etykieta, spośród dostępnych:

 • PDF,
 • GIF,
 • ZPL,
 • SPL,
 • EPL2.

Opcje zaawansowane

Stawki negocjowane – opcja domyślnie włączona. Jeżeli checkbox ten będzie zaznaczony, a na Twoim koncie UPS zostały zaktywowane stawki negocjowane, zostaną one zastosowane podczas generowania etykiet wysyłkowych UPS, skutkując tym samym obniżeniem kosztów nadania przesyłki UPS.

Śledzenie przesyłek – zaznacz ten checkbox jeżeli chcesz, aby do wiadomości email wysyłanych do klientów oraz do szczegółów zamówienia był dodawany link trackingowy umożliwiający śledzenie przesyłki.

Domyślna waga przesyłki* – wprowadź domyślną wagę przesyłki, która zostanie użyta, jeżeli dla danego produktu nie została wprowadzona jego indywidualna waga.

Jednostki miary – wybierz jednostki miary, z których ma korzystać wtyczka. Domyślnie użyte zostaną jednostki z ustawień WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Produkty → Ogólne → Jednostki miary).

W przypadku wystąpienia komunikatu This measurement system is not valid for the selected country zmień typ jednostek. Jednostki ustawione w sklepie zostaną wówczas przekonwertowane na jednostki miary wymagane przez UPS.

Nazwa nadawcy* – wpisz nazwę podmiotu, który jest nadawcą przesyłki. Możesz w tym miejscu wprowadzić np. nazwę swojego sklepu lub firmy.

Nr telefonu nadawcy* – wpisz nr telefonu podmiotu, który jest nadawcą przesyłki. Możesz w tym miejscu wprowadzić np. numer kontaktowy Twojego sklepu.

Tryb debugowania – Włącznie trybu debugowania pozwoli na weryfikację potencjalnych problemów z generowaniem etykiet nadawczych UPS. Po włączeniu wszystkie requesty i odpowiedzi API UPS zostaną zapisane do logów dostępnych po kliknięciu w odnośnik
wp-content/uploads/wpdesk-logs/flexible-shipping-ups-labels_debug.log.

Dodawanie metody wysyłki Płaska stawka UPS

Wtyczka UPS WooCommerce – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek oferuje możliwość użycia swojej własnej wbudowanej i dedykowanej metody wysyłki o nazwie Płaska stawka UPS, jednak oczywiście pozwala ona także na tworzenie przesyłek UPS dla wszystkich zamówień w sklepie, bez względu na to jaka metoda wysyłki została wybrana oryginalnie podczas zakupu.

Metoda wysyłki Płaska stawka UPS działa w analogiczny sposób, co domyślna Płaska stawka WooCommerce i może zostać dodana wewnątrz strefy wysyłki w analogiczny sposób.

Aby dodać nową metodę wysyłki Płaska stawka UPS wybierz z paska bocznego kolejno opcje WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka:

WooCommerce - Ustawienia - Wysyłka
WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka

Jeżeli posiadasz już skonfigurowane strefy wysyłkowe, kliknij następnie w nazwę tej, w której chcesz dodać metodę wysyłki Płaska stawka UPS:

Strefa wysyłki WooCommerce
Wybór strefy wysyłki “Polska”
Jeśli nie skonfigurowałeś/-aś jeszcze stref wysyłki w swoim sklepie i/lub chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, zapoznaj się z naszym poradnikiem o strefach wysyłkowych →

Zostaniesz przekierowany/-a do ekranu konfiguracyjnego strefy wysyłki. W jego dolnej części kliknij w przycisk Dodaj metodę wysyłki :

Dodawanie metody wysyłki WooCommerce
Przycisk “Dodaj metodę wysyłki”

W oknie dodawania nowej metody, które się pojawi wybierz z rozwijalnej listy Płaska stawka UPS i zatwierdź swój wybór przyciskiem Dodaj metodę wysyłki :

Dodawanie metody wysyłki Płaska stawka UPS
Dodawanie metody wysyłki Płaska stawka UPS

Kliknij w nazwę nowo dodanej metody wysyłki Płaska stawka UPS lub w opcję Edytuj, która pojawi się poniżej po najechaniu na nią kursorem:

Dodana metoda wysyłki Płaska stawka UPS
Dodana metoda wysyłki Płaska stawka UPS

aby przejść do ekranu konfiguracji metody Płaska stawka UPS. Kolejny krok to już sama…

Konfiguracja metody wysyłki Płaska stawka UPS

Płaska stawka UPS - Ekran konfiguracyjny
Ekran konfiguracyjny metody wysyłki Płaska stawka UPS

Tytuł metody * – wprowadź nazwę metody wysyłki, która będzie wyświetlana Twoim klientom w sklepie w koszyku i na stronie finalizacji zamówienia.

Status podatku * – wybierz czy metoda wysyłki ma być opodatkowana czy też nie za pomocą jednej z poniższych opcji:

 • Brak – do cen wysyłki nie będzie doliczany podatek.
 • Opodatkowany – do cen wysyłki zostanie doliczany podatek zgodnie z konfiguracją podatków w ustawieniach WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Podatek).

Koszt * – wpisz koszt wysyłki, który zostanie doliczony do ceny zamówienia po wyborze tej metody wysyłki.

Usługa UPS * – wybierz z rozwijalnej listy usługę UPS, z której ma korzystać metoda wysyłki spośród dostępnych:

 • UPS Next Day Air
 • UPS 2nd Day Air
 • UPS Ground
 • UPS Worldwide Express
 • UPS Worldwide Expedited
 • UPS Standard
 • UPS 3 Day Select
 • UPS Next Day Air Saver
 • UPS Next Day Air Early
 • UPS Worldwide Express Plus
 • UPS Second Day Air AM
 • UPS Saver
 • UPS Worldwide Express Freight Midday
 • UPS Express 12:00
 • UPS Today Standard
 • UPS Today Dedicated Courrier
 • UPS Today Express
 • UPS Today Express Saver
 • UPS Wordlwide Express Freight
 • UPS Sure Post
Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie z wymienionych powyżej usług UPS mogą być dostępne w zależności od regionu. Ich dostępność pomiędzy adresem nadawcy i odbiorcy jest weryfikowana w momencie tworzenia przesyłki z poziomu metaboxa UPS na ekranie szczegółów zamówienia.

Jeżeli wybrana usługa UPS jest niedostępna dla wskazanego adresu dostawy, podczas próby nadania przesyłki, w dolnej części metaboxa pojawi się stosowny komunikat informujący o tym fakcie. Należy wówczas wybrać z rozwijalnej listy inną, dostępną usługę UPS.

Typ opakowania * – wybierz typ opakowania, które zostanie użyte do nadania przesyłki spośród dostępnych poniżej:

 • Opakowanie własne
 • UPS Letter
 • Tube
 • Express Box
 • 25KG Box
 • 10KG Box
Jeżeli z powyższej listy zostanie wybrane Opakowanie własne, w metaboxie UPS na ekranie szczegółów złożonego zamówienia pojawią się dodatkowe pola do wprowadzenia wymiarów (Wysokość / Szerokość / Długość) nadawanej paczki.

Pobranie – zaznacz ten checkbox jeżeli chcesz umożliwić swoim klientom zapłatę za zamówione produkty przy odbiorze przesyłki.

Zaznaczając checkbox dodatkowej opcji Pobranie dla wybranej usługi UPS upewnij się, że jest ona dostępna w wybranej strefie wysyłki.

Ubezpieczenie – zaznacz tą opcję, aby przesyłka, którą nadasz z wykorzystaniem tej metody była ubezpieczona.

Potwierdzenie doręczenia – wybierz jedną z dostępnych poniżej opcji, jeżeli chcesz, aby odbiór przesyłki wymagał podpisu osoby odbierającej:

 • Brak
 • Wymagany podpis
 • Wymagany podpis osoby dorosłej

Domyślny opis przesyłki – wprowadź domyślny opis, który zostanie użyty, jeżeli na stronie szczegółów zamówienia nie został uzupełniony indywidualny opis przesyłki w metaboxie UPS.

Po skonfigurowaniu metody wysyłki we właściwy sposób, zatwierdź wszystkie wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz zmiany .

Integracja UPS Flexible Shipping

Wtyczka UPS WooCommerce – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek może funkcjonować jako dedykowana integracja wysyłkowa Flexible Shipping.

Jeżeli napotkałeś/-aś na jakieś trudności lub nie wiesz jak dodać metodę wysyłki Flexible Shipping wewnątrz strefy wysyłkowej w swoim sklepie, zapoznaj się z naszym poradnikiem odnośnie dodawania nowej metody wysyłki FS →

Gdy obie wtyczki zostały zainstalowane i są aktywne w sklepie, po dodaniu w strefie wysyłkowej metody wysyłki Flexible Shipping i przejściu do jej ekranu konfiguracyjnego, w sekcji Integracja wysyłkowa na rozwijalnej liście dostępnych do wyboru integracji pojawi się opcja UPS:

UPS integracja wysyłkowa Flexible Shipping
UPS jako integracja wysyłkowa Flexible Shipping

Po jej wybraniu, poniżej zostaną wyświetlone dodatkowe opcje konfiguracyjne konkretnych usług UPS, analogicznie, jak w przypadku konfiguracji metody wysyłki UPS Płaska stawka opisanej wcześniej:

Flexible Shipping integracja UPS - opcje
Opcje konfiguracyjne integracji UPS Flexible Shipping

Tworzenie przesyłek i generowanie etykiet nadawczych

Po złożeniu przez klienta zamówienia i wyborze przez niego metody wysyłki Płaska stawka UPS, metody wysyłki Flexible Shipping korzystającej z integracji UPS lub metody wysyłki pochodzącej z wtyczki UPS – Stawki live i punkty odbioru bądź jej darmowej wersji do strony zamówienia zostanie automatycznie dodany metabox umożliwiający utworzenie z tego poziomu przesyłki UPS oraz wygenerowanie dla niej etykiety nadawczej, a dane w metaboxie zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie szczegółów zamówienia:

Szczegóły zamówienia - Metabox UPS
Metabox UPS na ekranie szczegółów zamówienia

Usługa UPS * – pole wymagane, wybierz z rozwijalnej listy usługę UPS, z użyciem której ma zostać nadana przesyłka.

Waga * – pole wymagane, za jego pomocą możesz ręcznie zmodyfikować automatycznie pobraną i zsumowaną wagę zamówionych produktów w ramach złożonego zamówienia.

Typ opakowania * – pole wymagane, określ opakowanie, w którym zostaną nadane zamówione w ramach złożonego zamówienia produkty.

Dodatkowe uwagi – użyj tego pola, jeżeli chcesz, aby na etykiecie nadawczej zostały zawarte dodatkowe informacje, np. wskazówki dla kuriera doręczającego paczkę.

Ubezpieczenie – zaznacz tą opcję, jeżeli chcesz aby przesyłka, którą nadasz była ubezpieczona. Jeżeli checkbox [] Ubezpieczenie został zaznaczony, poniżej zostanie wyświetlone dodatkowe pole Kwota ubezpieczenia:

Pole Kwota ubezpieczenia
Pole “Kwota ubezpieczenia”

Możesz z tego miejsca także zmodyfikować Kwotę ubezpieczenia lub całkowicie je usunąć dla wybranej przesyłki.

Pamiętaj, że Kwota ubezpieczenia nie może być niższa od wartości zamówienia.

Pobranie – zaznacz ten checkbox jeżeli chcesz, aby klient uiścił opłatę za nadaną przesyłkę przy odbiorze. Jeżeli checkbox [] Pobranie został zaznaczony, poniżej zostanie wyświetlone dodatkowe pole Kwota pobrania:

Pole Kwota pobrania
Pole “Kwota pobrania”

Możesz z tego miejsca także dowolnie zmodyfikować Kwotę pobrania lub całkowicie je usunąć dla wybranej przesyłki.

Potwierdzenie doręczenia – wybierz jedną z dostępnych z poziomu rozwijalnej listy opcji, jeżeli chcesz, aby odbiór przesyłki wymagał podpisu osoby odbierającej.

Dodaj paczkę – użyj tej opcji jeżeli chcesz utworzyć dodatkową paczkę UPS dla zamówienia. Dowiedz się więcej o tworzeniu dodatkowych paczek →

Opis przesyłki – pole informacyjne, ułatwiające szybszą identyfikację przesyłki. Możesz uzupełnić je np. informacjami odnośnie zawartości konkretnej przesyłki.

Po sprawdzeniu poprawności danych i ewentualnej ich modyfikacji, za pomocą przycisków widocznych w dolnej części metaboxa można wykonać następujące czynności:

 • Zapisz – zapisuje dane przesyłki bez ich przekazywania i tworzenia przesyłki w systemie UPS.
 • Utwórz przesyłkę – tworzy przesyłkę w systemie UPS. Po utworzeniu przesyłki jej dane nie będą już możliwe do edycji z poziomu metaboxa UPS.

Po utworzeniu przesyłki za pomocą przycisku Utwórz przesyłkę metabox UPS zostanie odświeżony, a dane przesyłki zostaną wyszarzone:

Utworzona przesyłka UPS
Utworzona przesyłka UPS

Widoczne wcześniej w dolnej części metaboxa UPS buttony zostaną ulegną zmianie na:

 • Usuń – utworzona przed chwilą przesyłka zostanie usunięta, a jej dane będą ponownie możliwe do edycji.
 • Pobierz etykietę – umożliwia pobranie etykiety nadawczej UPS.

a nad nimi pojawi się link trackingowy z numerem utworzonej właśnie przesyłki, umożliwiający jej śledzenie. Jego kliknięcie otworzy w nowej karcie przeglądarki dedykowaną stronę do śledzenia przesyłek UPS.

Jeżeli w Ustawieniach głównych UPS został wcześniej zaznaczony checkbox dla opcji Śledzenie przesyłek to link trackingowy zostanie również dodany do wysyłanej do klienta wiadomości email potwierdzającej nadanie przesyłki.

Dodatkowe przesyłki UPS dla zamówienia

Do każdego zamówienia, niezależnie od tego czy zostało ono złożone przez klienta w standardowy sposób, dodane ręcznie, zostało złożone przed zainstalowaniem wtyczki UPS WooCommerce – Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek, czy przy składaniu zamówienia została wybrana przez klienta zupełnie inna metoda wysyłki, istnieje możliwość utworzenia dodatkowej przesyłki UPS jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Możesz tego dokonać z poziomu ekranu edycji zamówienia, korzystając z metaboxa Dodaj przesyłkę:

Metabox Dodaj przesyłkę UPS
Metabox “Dodaj przesyłkę”

Z jego rozwijalnej listy wybierz opcję UPS, a następnie zatwierdź swój wybór przyciskiem Dodaj. Za pomocą dodanego przed chwilą metaboxa UPS, który się pojawi możliwe będzie utworzenie nowej przesyłki UPS i wygenerowanie dla niej etykiety nadawczej:

UPS Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek - Dodatkowe przesyłki UPS
Dodatkowe przesyłki UPS dla zamówienia

Opcjonalnie, aby utworzyć dodatkowe paczki w ramach jednej przesyłki możesz także skorzystać ze wspomnianego wcześniej przycisku Dodaj paczkę w metaboxie UPS:

UPS Etykiety nadawcze i śledzenie przesyłek - Dodaj paczkę
Przycisk “Dodaj paczkę” w metaboxie UPS

Jego użycie spowoduje dodanie dowolnej ilości paczek, które będą mogły zostać dalej nadane w ramach jednej przesyłki UPS:

UPS Etykiety nadawcze - Kilka paczek jedna przesyłka
Kilka paczek w ramach jednej przesyłki UPS