WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Flexible Shipping PRO – WooCommerce

Spis treści

Instalacja

Aby zainstalować wtyczkę w swoim sklepie WooCommerce postępuj zgodnie z instrukcją →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Wymagania techniczne

Flexible Shipping PRO jest rozszerzeniem darmowej wersji wtyczki Flexible Shipping i do poprawnego działania wymaga, aby była ona również zainstalowana i aktywna w sklepie WooCommerce.

Konfiguracja

Dodawanie metody wysyłki FS

Metody wysyłki Flexible Shipping wykorzystują te same mechanizmy działania, co domyślne metody wysyłki WooCommerce i mogą zostać dodane wewnątrz strefy wysyłki w analogiczny sposób.

Aby dodać nową metodę wysyłki Flexible Shipping wybierz z paska bocznego kolejno opcje WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka:

Ustawienia wysyłki WooCommerce
WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka

Jeżeli posiadasz już skonfigurowane strefy wysyłkowe, kliknij następnie w nazwę tej, w której chcesz dodać metodę wysyłki Flexible Shipping:

Nazwa strefy wysyłki WooCommerce
Wybór strefy wysyłki “Polska”
Jeśli nie skonfigurowałeś/-aś jeszcze stref wysyłki w swoim sklepie i/lub chcesz dowiedzieć się więcej na ich, zapoznaj się z naszym poradnikiem o strefach wysyłkowych →

Zostaniesz przekierowany/-a do ekranu konfiguracyjnego strefy wysyłki. W jego dolnej części kliknij w przycisk Dodaj metodę wysyłki :

Dodaj metodę wysyłki w strefie wysyłki
Przycisk “Dodaj metodę wysyłki”

W oknie dodawania nowej metody, które się pojawi wybierz z rozwijalnej listy Flexible Shipping i zatwierdź swój wybór przyciskiem Dodaj metodę wysyłki :

Dodawanie metody wysyłki Flexible Shipping
Dodawanie metody wysyłki Flexible Shipping

Kliknij w nazwę nowo dodanej metody wysyłki Flexible Shipping lub w opcję Edytuj, która pojawi się poniżej po najechaniu na nią kursorem:

Dodana metoda wysyłki Flexible Shipping
Dodana metoda wysyłki Flexible Shipping

aby przejść do ekranu konfiguracji metody FS.

Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę, że po najechaniu kursorem na nazwę nowo dodanej metody wysyłki Flexible Shipping, poniżej pojawi się również odnośnik Duplikuj umożliwiający jej szybką duplikację z tego poziomu.

Kolejny krok to już sama…

Konfiguracja metody wysyłki FS

Ekran konfiguracyjny metody wysyłki FS podzielony jest na 6 lub 7 sekcji, w zależności od tego czy korzystasz z dalszej integracji wysyłkowej dla Flexible Shipping np. InPost, DPD, DHL, itp., czy też nie:

 1. Ustawienia główne
 2. Podatek
 3. Darmowa wysyłka
 4. Kalkulacja kosztów
 5. Ustawienia zaawansowane
 6. Integracja wysyłkowa
 7. Reguły obliczania kosztów wysyłki

Poniżej znajdziesz szczegółowe opisy opcji znajdujących się w każdej z powyższych sekcji.

Ustawienia główne

Metoda wysyłki Flexible Shipping - Ustawienia główne
Metoda wysyłki Flexible Shipping – Ustawienia główne

Tytuł metody – wprowadź nazwę metody wysyłki, która będzie wyświetlana Twoim klientom w sklepie w koszyku i na stronie finalizacji zamówienia.

Opis – wprowadź opcjonalnie opis metody wysyłki, który zostanie wyświetlony pod jej tytułem w koszyku i na stronie finalizacji zamówienia:

Tytuł i opis metody wysyłki Flexible Shipping
Tytuł i opis metody wysyłki Flexible Shipping
Od wersji 4.3.1 Flexible Shipping umożliwia również użycie tagów HTML w opisie metody wysyłki. Za ich pomocą możliwe jest m.in. dodanie logo firmy kurierskiej do metody wysyłki (<img />) czy odnośnika (<a></a>) prowadzącego np. do strony ze szczegółowym cennikiem / opisem sposobu obliczania kosztów:

Metoda wysyłki Flexible Shipping z logo i z linkiem w opisie
Metody wysyłki Flexible Shipping z logo i z linkiem w opisie

Podatek

Metoda wysyłki Flexible Shipping - Podatek
Metoda wysyłki Flexible Shipping – Podatek

Status podatku – wybierz czy metoda wysyłki ma być opodatkowana czy też nie za pomocą jednej z poniższych opcji:

 • Brak – do cen wysyłki nie będzie doliczany podatek.
 • Opodatkowany – do cen wysyłki zostanie doliczany podatek zgodnie z konfiguracją podatków w ustawieniach WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Podatek).

Podatek wliczony w koszt wysyłki – wybierz sposób wpisywania kosztu wysyłki do tabeli reguł:

 • Tak, będę wpisywać koszty wysyłki z podatkiem – koszt wysyłki podany w tabeli reguł będzie zawierał podatek. Stawki podatku, które zostaną uwzględnione, można zdefiniować w ustawieniach WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Podatek).
 • Nie, będę wpisywać koszty wysyłki bez podatku – koszt wysyłki podany w tabeli reguł nie będzie zawierał podatku. Jest to ustawienie domyślne, mechanizm działania jest dokładnie taki sam, jak w przypadku metod wysyłki “Płaska Stawka” WooCommerce.

Należy w tym miejscu pamiętać, że opodatkowanie kosztów wysyłki w tym miejscu wynika z ustawień wtyczki, natomiast obliczanie kosztów wysyłki na podstawie zdefiniowanych reguł Flexible Shipping oparte jest o ustawienia podatku w WooCommerce.

Flexible Shipping do kalkulacji używa kwot, które są wyświetlane w Twoim sklepie, np. jeśli w ustawieniach wprowadzasz ceny netto, a na froncie sklepu wyświetlasz ceny brutto to wtyczka Flexible Shipping będzie obliczać skonfigurowane reguły w oparciu o kwoty brutto.

Potrzebujesz więcej informacji? Przeczytaj nasz kompleksowy przewodnik po podatkach wysyłkowych w WooCommerce →

Darmowa wysyłka

Metoda wysyłki Flexible Shipping - Darmowa wysyłka
Sekcja ustawień “Darmowa wysyłka”

PRO Darmowa wysyłka wymaga – określ warunki, które muszą zostać spełnione, aby została zastosowana darmowa wysyłka. Możesz wykorzystać wbudowane domyślne kupony rabatowe WooCommerce w połączeniu z wartością zamówienia, wybierając jedną z poniższych opcji:

 • Minimalnej wartości zamówienia – do darmowej wysyłki konieczne będzie jedynie przekroczenie określonego progu wartości zamówienia.
 • Kuponu umożliwiającego darmową wysyłkę – darmowa wysyłka będzie możliwa tylko po zastosowaniu kuponu rabatowego.
 • Minimalnej wartości zamówienia lub kuponu – darmowa wysyłka będzie dostępna albo po przekroczeniu określonego progu wartości zamówienia albo po użyciu kuponu.
 • Minimalnej wartości zamówienia i kuponu – darmowa wysyłka będzie wymagała zarówno przekroczenia określonej wartości zamówienia jak i użycia kuponu.

Darmowa wysyłka – wpisz w tym polu kwotę, po przekroczeniu której wysyłka stanie się darmowa.

PRO Kupony – zaznacz tą opcję jeżeli chcesz, aby do kalkulacji darmowej wysyłki używana była oryginalna cena produktu przed zniżką, zamiast już obniżonej, np. po zastosowaniu kuponu rabatowego.

Jeżeli używasz wtyczki WooCommerce Subscriptions do płatności cyklicznych i sprzedaży produktów w ramach subskrypcji, a dla pierwszego, nadrzędnego zamówienia zostanie użyty kupon gwarantujący darmową wysyłkę, to darmowa wysyłka będzie miała również zastosowanie dla wszystkich kolejnych odnowień subskrypcji. Wynika to z mechanizmów działania samej wtyczki WooCommerce Subscriptions. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod tym adresem →

Etykieta darmowej wysyłki – dodaj własną etykietę dla darmowej wysyłki, która zostanie wyświetlona w nawiasie obok tytułu metody, gdy warunki jej uzyskania zostaną spełnione:

Etykieta darmowej wysyłki Flexible Shipping
Etykieta darmowej wysyłki
W momencie gdy wysyłka stanie się darmowa (0 zł), WooCommerce domyślnie ukryje jej zerową cenę i w koszyku oraz na stronie finalizacji zamówienia zostanie wyświetlona jedynie nazwa metody, jak na powyższym zrzucie ekranu. Jeżeli chcesz, aby mimo darmowej wysyłki koszt 0 zł został wyświetlony obok etykiety darmowej wysyłki, użyj kodu z sekcji Opcje dla zaawansowanych użytkowników →

Do darmowej wysyłki brakuje – zaznacz tą opcję, jeżeli chcesz, aby w koszyku oraz na stronie finalizacji zamówienia była wyświetlana informacja o kwocie zakupu, brakującej do uzyskania gwarantowanej darmowej wysyłki. Jeżeli opcja ta została wybrana, informacja zostanie wyświetlona w następujący sposób:

Flexible Shipping - Do darmowej wysyłki brakuje

Jeśli posiadasz kilka metod wysyłki z różnymi progami darmowej wysyłki, wtyczka wykorzysta do kalkulacji brakującej kwoty najniższy z dostępnych progów. Pod uwagę zostaną wzięte również standardowe metody wysyłki WooCommerce – Darmowa wysyłka oraz Płaska stawka.

Treść wyświetlanego w tym miejscu komunikatu może zostać dowolnie zmodyfikowana za pomocą filtra flexible_shipping_free_shipping_notice_text. Zobacz przykładowy sposób użycia powyższego filtra oraz dowiedz się jak zmienić treść komunikatu o kwocie brakującego do darmowej wysyłki →

Jeżeli w ustawieniach podatków WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Podatek → Opcje podatku) została wybrana opcja Tak, będę wpisywać ceny z podatkiem, to kwota zakupu pozostała do uzyskania darmowej wysyłki zostanie obliczona od sumy brutto. Jeżeli natomiast została wybrana opcja Nie, będę wpisywać ceny bez podatku, brakująca kwota do darmowej wysyłki zostanie obliczona od sumy netto.

Kalkulacja kosztów

Flexible Shipping PRO - Nowa metoda wysyłki - Kalkulacja kosztów
Sekcja ustawień “Kalkulacja kosztów”

PRO Maksymalny koszt – uzupełnij to pole odpowiednią wartością jeżeli chcesz, aby koszt wysyłki jaki poniesie klient nigdy jej nie przekroczył. Jeśli obliczony na podstawie reguł koszt wysyłki będzie wyższy niż podany w tym polu, zamiast niego zostanie zastosowana wpisana tu wartość.

Metoda obliczania – wybierz sposób obliczania reguł dla tej metody wysyłki. Domyślnie wybraną opcją jest Suma.

 • Suma – koszt wysyłki będzie sumą wszystkich reguł, dla których zostały spełnione warunki.
 • PRO Najwyższy koszt – zostanie wybrany najwyższy koszt wysyłki spośród reguł spełniających warunki.
 • PRO Najniższy koszt – zostanie wybrany najniższy koszt wysyłki spośród reguł spełniających warunki.

Kalkulacja w koszyku – wybierz czy podczas kalkulacji kosztów wysyłki mają zostać również uwzględnione produkty wirtualne znajdujące się w koszyku, czy mają one zostać pominięte:

 • Wartość koszyka – podczas obliczania kosztów wysyłki na podstawie reguł będą brane pod uwagę wszystkie produkty znajdujące się w koszyku, w tym również wirtualne.
 • Wartość paczki – jedynie produkty fizyczne zostaną wzięte pod uwagę podczas kalkulacji kosztów wysyłki. Produkty wirtualne zostaną pominięte.
  Jeżeli w swoim sklepie oferujesz również możliwość zakupu określonych produktów w ramach subskrypcji, np. z wykorzystaniem wtyczki WooCommerce Subscriptions, wybierz opcję Kalkulacja w koszyku: Wartość paczki, aby koszt wysyłki był doliczany także dla odnowień subskrypcji.Dowiedz się więcej jak działają dalsze integracje wysyłkowe Flexible Shipping w połączeniu z wtyczką WooCommerce Subscriptions →

Ustawienia zaawansowane

Flexible Shipping PRO - Nowa metoda wysyłki - Ustawienia zaawansowane
Sekcja ustawień “Ustawienia zaawansowane”

Wyświetlanie – zaznacz jeśli chcesz aby metoda wysyłki była dostępna tylko dla zalogowanych klientów Twojego sklepu. Użytkownicy bez założonego konta nie zobaczą tej metody w koszyku i na stronie finalizacji zamówienia.

Domyślnie – zaznacz tą opcję, jeżeli chcesz, aby dana metoda wysyłki była domyślnie wybrana podczas składania zamówienia.

Tryb debugowania FS – zaznacz ten checkbox, aby włączyć tryb debugowania dla danej metody wysyłki Flexible Shipping. Opcja przydatna szczególnie przy weryfikacji poprawności konfiguracji metody wysyłki, jak również do analizy zaistniałych nieprawidłowości. Więcej na temat trybu debugowania i o tym jak z niego korzystać dowiesz się z dedykowanej mu szczegółowej dokumentacji →

Współczynnik przeliczeniowy wagi gabarytowej – wprowadź wartość współczynnika przeliczeniowego wagi gabarytowej używaną przez firmę kurierską, za pomocą której wysyłasz produkty w swoim sklepie.

Jeżeli nie używasz warunku Kiedy: Waga gabarytowa do kalkulacji kosztów wysyłki w swoim sklepie, nie musisz uzupełniać wartości pola Współczynnik przeliczeniowy wagi gabarytowej i może ono pozostać puste.

Jeżeli jednak któraś ze skonfigurowanych przez Ciebie reguł obliczania kosztów wysyłki wykorzystuje warunek Kiedy: Waga gabarytowa to uzupełnienie pola Współczynnik przeliczeniowy wagi gabarytowej jest wymagane, a wszystkie produkty w Twoim sklepie powinny mieć wprowadzone wymiary.

Główna różnica pomiędzy wagą rzeczywistą, a wagą gabarytową polega na tym, że pierwsza z nich określa po prostu ile waży i jak ciężki jest dany produkt fizyczny lub paczka.

Waga gabarytowa, zwana także często wagą wolumetryczną określa z kolei objętość przesyłki, czyli w uproszczeniu zajmowaną przez nią przestrzeń “na pace” samochodu dostawczego firmy kurierskiej. Z reguły ma ona zastosowanie w przypadku wysyłki lekkich przesyłek o dużych gabarytach, które zajmują więcej przestrzeni ładunkowej niż ciężkie, lecz niewielkie paczki. Waga gabarytowa obliczana jest według wzoru:

(Długość x Szerokość x Wysokość) / Współczynnik przeliczeniowy = Waga gabarytowa

Tak więc objętość paczki uzyskana poprzez pomnożenie jej długości, szerokości i wysokości jest następnie dzielona przez Współczynnik przeliczeniowy używany przez firmę kurierską, dając w rezultacie wagę gabarytową.

Integracja wysyłkowa

Flexible Shipping PRO - Nowa metoda wysyłki - Integracja wysyłkowa
Sekcja ustawień “Integracja wysyłkowa”

Integracja – jeśli posiadasz w swoim sklepie zainstalowaną i aktywną jedną z dalszych integracji wysyłkowych dedykowanych wtyczce Flexible Shipping, za pomocą powyższej listy będziesz mógł wybrać w tym miejscu firmę kurierską i skonfigurować zaawansowane reguły wysyłki dla wybranych oferowanych przez nią usług.

Więcej informacji na temat dalszych integracji wysyłkowych znajdziesz w sekcji Rozszerzenia Flexible Shipping →

W sytuacji gdy w Twoim sklepie została zainstalowana i aktywowana dalsza integracja wysyłkowa, np. InPost, po jej wybraniu z rozwijalnej listy, poniżej pojawią się dodatkowe opcje:

Integracja wysyłkowa InPost WooCommerce
Opcje dodatkowe integracji InPost WooCommerce

Każda z wyżej wymienionych integracji posiada swoją osobną dedykowaną dokumentację.

Reguły obliczania kosztów wysyłki

Reguły obliczania kosztów wysyłki Flexible Shipping
Sekcja ustawień “Reguły obliczania kosztów wysyłki”

Możesz w tym miejscu dodać dowolną ilość reguł dla wybranej metody wysyłki korzystając z przycisku Dodaj regułę. Po zaznaczeniu istniejących już reguł za pomocą checkboxów widocznych po lewej stronie tabeli istnieje także możliwość duplikacji oraz usuwania reguł używając przycisków Duplikuj wybrane reguły i Usuń wybrane reguły.

Jeżeli chcesz skorzystać z gotowej konfiguracji i np. dostosować ją do swoich potrzeb, kliknij w przycisk Użyj predefiniowanych scenariuszy, aby otworzyć bibliotekę opracowanych przez nas zestawów reguł.

Obliczanie reguł odbywa się zgodnie z kolejnością ich ułożenia, rozpoczynając od góry do dołu. Przeciągając więc daną regułę wyżej, bądź niżej możesz zmienić kolejność, w jakiej zostanie obliczona.

Kiedy – wybierz warunek, na podstawie którego zostanie obliczony koszt wysyłki spośród:

 • Ogólne
  • Zawsze – wybierz jeśli chcesz zastosować stały koszt wysyłki,
 • Koszyk
  • Cena – na podstawie wartości produktów w koszyku, w walucie sklepu ustawionej w WooCommerce. Jeśli do reguły zostanie przypisana klasa wysyłkowa to parametr Cena będzie miał zastosowanie do produktów z wybranej klasy i analogicznie dla innych warunków,
  • PRO Sztuka – na podstawie liczby sztuk produktów w koszyku,
  • PRO Pozycja w koszyku – na podstawie liczby pozycji w koszyku,
 • Produkt
  • Waga – na podstawie wagi produktów w koszyku, zgodnie z jednostką wagi ustawioną w WooCommerce,
   Przedziały wagowe będą zaokrąglane bazując na wybranej przez Ciebie dokładności. Jeśli w jednej regule ustawisz jest od: 10, a w następnej do: 10,1 to waga koszyka będzie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Wówczas jeśli waga koszyka wyniesie np. 10,01, to zostanie on zaokrąglony do 10,0 i zostanie użyta pierwsza reguła.
  • PRO Waga gabarytowa – na podstawie wagi gabarytowej produktów w koszyku, zgodnie z jednostką ustawioną w WooCommerce,
  • PRO Objętość – na podstawie objętości produktów w koszyku, zgodnie z jednostką ustawioną w WooCommerce,
  • PRO Maksymalny wymiar – w oparciu o maksymalny wymiar produktu,
  • PRO Długość produktu – w oparciu o długość produktu,
  • PRO Szerokość produktu – w oparciu o szerokość produktu,
  • PRO Wysokość produktu – w oparciu o wysokość produktu,
  • PRO Suma wymiarów pojedynczego produktu – na podstawie sumy wymiarów pojedynczego produktu w koszyku. Długość, szerokość i wysokość pojedynczego produktu zostaną zsumowane, a otrzymana w ten sposób wartość następnie zweryfikowana czy wpisuje się w określony przedział lub czy nie przekracza dopuszczalnego maksimum. Opcja przydatna zwłaszcza przy ukrywaniu metod wysyłki i określaniu maksymalnych dopuszczalnych wymiarów przedmiotu dla danej usługi kurierskiej.
   Przykładowo, jeżeli w swoim sklepie sprzedajesz 85-calowy telewizor, którego suma wymiarów wynosi 358,8 cm (długość 208 cm + szerokość 123,3 cm + wysokość 27,5 cm), a dopuszczalna maksymalna suma wymiarów dla standardowej wysyłki kurierem DPD to 300 cm, możesz użyć poniższej reguły, aby ukryć metodę wysyłki i zaoferować w takim przypadku np. jedynie odbiór osobisty:
   Suma wymiarów pojedynczego produktu - przykładowa reguła Flexible ShippingJeżeli natomiast zostaną utworzone np. 2 reguły oparte o Sumę wymiarów pojedynczego produktu o dwóch różnych przedziałach:Suma wymiarów pojedynczego produktu - reguły Flexible Shippinga w koszyku znajdą się np. 4 produkty – 3 pasujące do pierwszego przedziału, a 1 odpowiadający drugiemu, to koszt wysyłki pochodzący z tych reguł zostanie zsumowany, dając w efekcie 20 zł + 50 zł = 70 zł.
  • PRO Produkt – na podstawie konkretnych, wskazanych produktów, gdy te znajdą się w koszyku.
   Warunek ten obsługuje również produkty z wariantami. Jeżeli w przypadku produktu z wariantami zostanie wskazany produkt główny, reguła obliczania kosztów zostanie automatycznie zastosowana dla wszystkich jego wariantów.
  • PRO Tag produktu – w oparciu o przypisane do produktów tagi.
  • PRO Kategoria produktu – na podstawie wskazanej kategorii produktów, zgodnie z hierarchią kategorii produktów WooCommerce.
  • PRO Klasa wysyłkowa – na podstawie wskazanej klasy wysyłkowej produktu lub ich kombinacji, jeżeli ta znajdzie się w koszyku.
   Wybierając warunek Kiedy: Klasa wysyłkowa, a następnie opcję Produkty bez klasy wysyłkowej możesz także utworzyć regułę, która zostanie z miejsca zastosowana do wszystkich produktów w sklepie bez przypisanej klasy wysyłkowej, niezależnie od wybranego operatora (jest jedną z / każdą z / żadną z).
 • Użytkownik
  • PRO Rola użytkownika – na podstawie ról przypisanych do konta użytkownika, zarówno domyślnych dla WordPressa i WooCommerce, jak i customowych, utworzonych samodzielnie za pomocą kodu lub wtyczek.
 • Lokalizacja i czas
  • PRO Pora dnia – na podstawie zdefiniowanych przedziałów godzinowych,
  • PRO Dzień tygodnia – na podstawie dnia tygodnia, w którym składane jest zamówienie,
Pamiętaj, że możesz dowolnie łączyć reguły za pomocą warunku i, korzystając z ikony + :

Flexible Shipping - Łączenie reguł - Warunek i
Łączenie reguł za pomocą warunku “i”

PRO jest / nie jest – operator logiki warunkowej reguł kalkulacji kosztów wysyłki, określający kiedy dany warunek zostanie spełniony. Dla niektórych warunków, np. dla Kiedy: Produkt operator przyjmuje postać:

 • jest jednym z – reguła zostanie użyta, gdy co najmniej 1 ze wskazanych produktów znajdzie się w koszyku,
 • jest każdym z – reguła zostanie użyta, gdy w koszyku znajdą się wszystkie wskazane produkty,
 • jest żadnym z – reguła zostanie użyta, gdy w koszyku nie będzie żadnego ze wskazanych produktów,

Mechanizm ten zadziała w analogiczny sposób dla pozostałych warunków Kiedy, dla których powyższe operatory są dostępne.

od / do, pomiędzy / a, jednym z, z – ustaw zakres wartości, dla których koszt wysyłki będzie obliczany według ustawionego warunku Kiedy. Pozostaw pole puste dla dowolnej wartości.

Np. dla reguły w oparciu o Cenę (Kiedy: Cena), wpisz zakres wartości zamówienia, dla którego zostanie zastosowana reguła.

koszt wynosi – określ koszt dla wybranej reguły.

PRO dodatkowy koszt wynosi – jeżeli chcesz, aby automatycznie został naliczany również dodatkowy koszt, wprowadź w tym miejscu jego wartość. Kryterium w oparciu, o które będzie on doliczony, zdefiniuj następnie w polu za.

PRO za ___ [jednostka] – wpisz wartość zgodną z ustawionym warunkiem Kiedy, dla której zostanie obliczony dodatkowy koszt wysyłki. Możesz w tym miejscu wybrać, aby dodatkowy koszt został obliczony w oparciu o określoną wagę, wagę gabarytową, cenę, sztukę, pozycję w koszyku lub objętość. Dodatkowy koszt wysyłki zostanie doliczony dla każdego rozpoczęcia wpisanej wartości.

Konfigurując regułę w poniższy sposób dodatkowy koszt wysyłki będzie wynosił 5 zł za każdy rozpoczęty 1 kg wagi produktów w koszyku:

Flexible Shipping obliczanie dodatkowego kosztu
Obliczanie dodatkowego kosztu za każdy rozpoczęty 1 kg wagi produktów

i analogicznie dla reguły opartej o ilość produktów (Kiedy: Sztuka) w poniższym przypadku zostanie naliczone 10 zł za każde rozpoczęte 5 sztuk produktu:

Flexible Shipping - Obliczanie dodatkowego kosztu
Dodatkowy koszt 10 zł za każde rozpoczęte 5 szt. produktu

tzn., że koszt wysyłki wyniesie 10 zł, gdy w koszyku będzie 1, 2, 3, 4 lub 5 sztuk, 20 zł, gdy w koszyku będzie 6, 7, 8, 9 lub 10 sztuk, itd.

PRO Akcja specjalna – wybierz jedną z dostępnych akcji specjalnych, które zostaną wykonane, gdy zostanie spełniony warunek zdefiniowany w regule:

 • Brak – domyślna wartość – nie zostanie wykonana żadna akcja specjalna.
 • Zatrzymaj – zaznacz, aby zatrzymać obliczanie kolejnych reguł, jeśli zostanie spełniony warunek zdefiniowany w tej regule.
 • Anuluj – zaznacz, aby metoda wysyłki została ukryta w koszyku, gdy zostanie spełniony warunek zdefiniowany w regule.

Wielowalutowość i wsparcie innych walut

Flexible Shipping został dostosowany, aby współpracować i obliczać również koszt wysyłki dla walut przekonwertowanych np. za pomocą zewnętrznych wtyczek typu “currency switcher”. Kompatybilność i poprawność mechanizmu przeliczania walut została przetestowana z następującymi pluginami:

 • WPML
 • Woocommerce Multi Currency Store
 • Aelia Currency Switcher for WooCommerce
 • WooCommerce Currency Switcher (WOOCS)
W zależności od wybranej wtyczki typu “currency switcher”, koszt wysyłki po przeliczeniu na inną walutę, może się różnić. Wynika to z odmiennych mechanizmów zaokrąglania kwot w tych wtyczkach. Za zaokrąglanie kosztu wysyłki odpowiada WooCommerce lub wtyczki walutowe.

We wtyczce Flexible Shipping został udostępniony także filtr flexible_shipping_value_in_currency do przeliczania wartości na inne waluty, umożliwiający samodzielne dostosowanie jej do innych pluginów typu “currency switcher”, niewymienionych na powyższej liście.

Więcej informacji na temat powyższego filtra wraz z przykładem jego użycia znajdziesz w sekcji Opcje dla zaawansowanych użytkowników →

Rozszerzenia Flexible Shipping

Integracje wysyłkowe

Wtyczka Flexible Shipping w połączeniu z dedykowanymi integracjami wysyłkowymi umożliwia generowanie etykiet nadawczych i nadawanie przesyłek bezpośrednio z Twojego sklepu WooCommerce. Zainstaluj dodatkową integrację, wprowadź dane dostępowe, wybierz usługi danego kuriera, które chcesz używać i nadawaj paczki z poziomu ekranu złożonego zamówienia WooCommerce. Wszystko w oparciu o połączenie z API danego systemu kurierskiego.

Na chwilę obecną w naszej ofercie dostępne są następujące integracje wysyłkowe dla Flexible Shipping:

Integracje wysyłkowe Flexible Shipping + WooCommerce Subscriptions

Flexible Shipping oraz jej wybrane dalsze integracje wysyłkowe są w pełni kompatybilne z wtyczką WooCommerce Subscriptions, umożliwiającą sprzedaż oferowanych przez sklep produktów w ramach planów subskrypcyjnych.

Więcej informacji na temat mechanizmów działania takiego połączenia wtyczek znajdziesz w dedykowanej dokumentacji – Flexible Shipping + integracje wysyłkowe + WooCommerce Subscriptions →

Flexible Shipping Lokalizacje

Dodatek rozszerzający wtyczkę Flexible Shipping o możliwość tworzenia swoich własnych lokalizacji. Rozbuduj funkcjonalności WooCommerce o zaawansowane zarządzanie customowymi lokalizacjami. Targetuj szczegółowo obszary wysyłki. Definiuj reguły obliczania kosztów wysyłki oparte bezpośrednio o te lokalizacje.

Dodatek działa zarówno z darmową wersją Flexible Shipping jak i z Flexible Shipping PRO. Dowiedz się więcej na temat dodatku Flexible Shipping Lokalizacje →

Flexible Shipping Import / Export

Rozszerzenie wtyczki Flexible Shipping pozwalające na szybki import lub eksport gotowej konfiguracji metod wysyłki z lub do pliku csv. Zaimportuj wcześniej zapisaną konfigurację metod. Edytuj i aktualizuj konfigurację metod wysyłki bezpośrednio w pliku .csv. Eksportuj Twoją aktualną konfigurację, przenoś ją między strefami czy nawet sklepami WooCommerce lub zapisz po prostu kopię bezpieczeństwa.

Dodatek działa zarówno z darmową wersją Flexible Shipping jak i z Flexible Shipping PRO. Dowiedz się więcej na temat dodatku Flexible Shipping Import / Export →

Multi Vendor Shipping

Dodatek do wtyczki Flexible Shipping rozszerzający jej funkcjonalności o możliwość tworzenia reguł kalkulacji kosztów wysyłki właściwych tylko dla określonych autorów produktów / sprzedawców – tzw. vendorów, przydatną zwłaszcza w przypadku prowadzenia witryn typu marketplace. Zdefiniuj precyzyjnie sposób obliczania koszt wysyłki dla poszczególnych sprzedawców, łącz ze sobą różne warunki i skonfiguruj reguły tak, aby jak najlepiej pasowały do specyfiki sprzedawanych produktów.

Dodatek działa zarówno z darmową wersją Flexible Shipping jak i z Flexible Shipping PRO. Dowiedz się więcej na temat dodatku Multi Vendor Shipping →

Opcje dla zaawansowanych użytkowników

Poniżej prezentujemy wybrane możliwości dostosowania i modyfikacji wtyczki Flexible Shipping dla zaawansowanych użytkowników. Do ich wdrożenia wskazana jest znajomość PHP, HTML i CSS oraz wiedza na temat dodawania customowych funkcji, zasad działania motywów potomnych i edycji pliku functions.php.

Pokazywanie zerowego kosztu darmowej wysyłki

Jeżeli mimo osiągnięcia progu darmowej wysyłki chcesz, poza jej etykietą, wyświetlać w koszyku i na ekranie finalizacji zamówienia obok tytułu metody wysyłki również jej zerowy koszt (0 zł), użyj poniższego fragmentu kodu:

add_filter( 'woocommerce_cart_shipping_method_full_label', 'wpdesk_woocommerce_cart_shipping_method_full_label', 10, 2 );
function wpdesk_woocommerce_cart_shipping_method_full_label( $label, $method ) {
$label = $method->get_label();
if ( WC()->cart->display_prices_including_tax() ) {
$label .= ': ' . wc_price( $method->cost + $method->get_shipping_tax() );
if ( $method->get_shipping_tax() > 0 && ! wc_prices_include_tax() ) {
$label .= ' <small class="tax_label">' . WC()->countries->inc_tax_or_vat() . '</small>';
}
} else {
$label .= ': ' . wc_price( $method->cost );
if ( $method->get_shipping_tax() > 0 && wc_prices_include_tax() ) {
$label .= ' <small class="tax_label">' . WC()->countries->ex_tax_or_vat() . '</small>';
}
}
return $label;
}

Jego użycie poskutkuje wyświetlaniem zerowego kosztu dla darmowej wysyłki w następujący sposób:

Wsparcie dla innych wtyczek typu currency switcher

Tylko dla zaawansowanych użytkowników. Nieumiejętne wykonanie tej operacji może skutkować nawet uszkodzeniem instalacji WordPressa.

We wtyczce został udostępniony filtr flexible_shipping_value_in_currency i możliwe jest jego użycie do przeliczania wartości walut, których używa Flexible Shipping.

Przykład zastosowania dla wtyczki WPML:

if ( isset( $woocommerce_wpml ) ) {
add_filter( 'flexible_shipping_value_in_currency', array( $this, 'flexible_shipping_value_in_currency_wpml' ), 1 );
}
public function flexible_shipping_value_in_currency_wpml( $value ) {
return apply_filters( 'wcml_raw_price_amount', $value );
}

Modyfikacja treści komunikatu ile brakuje do darmowej wysyłki

Za pomocą filtra flexible_shipping_free_shipping_notice_text istnieje możliwość dowolnej modyfikacji treści wyświetlanego w koszyku i na stronie finalizacji zamówienia komunikatu, informującego o kwocie brakującej do uzyskania darmowej wysyłki.

Przykładowy sposób użycia:

add_filter( 'flexible_shipping_free_shipping_notice_text', 'wpdesk_flexible_shipping_free_shipping_notice_text', 10, 2 );
function wpdesk_flexible_shipping_free_shipping_notice_text( $notice_text, $amount ) {
return sprintf( 'Dodaj jeszcze do koszyka produkty za kwotę %1$s, aby uzyskać darmową wysyłkę! %2$sKontynuuj zakupy%3$s', wc_price( $amount ), '<a class="button" href="' . esc_url( apply_filters( 'woocommerce_return_to_shop_redirect', wc_get_page_permalink( 'shop' ) ) ) . '">', '</a>' );
}

Zawsze darmowa lub nigdy niedarmowa wysyłka

Filtr flexible_shipping_is_free_shipping pozwala na ustawienie “na sztywno” zachowania metody wysyłki Flexible Shipping wobec opcji darmowej wysyłki. Z jego pomocą istnieje możliwość wymuszenia, aby wysyłka dla metod Flexible Shipping była zawsze darmowa niezależnie od tego czy próg darmowej wysyłki został osiągnięty czy nie:

add_filter( 'flexible_shipping_is_free_shipping', '__return_true' );

lub aby wysyłka nie była nigdy darmowa dla metod Flexible Shipping, nawet jeżeli próg darmowej wysyłki został przekroczony:

add_filter( 'flexible_shipping_is_free_shipping', '__return_false' );

Dodanie customowego pola do metody wysyłki

Niektóre z wtyczek mogą wykorzystywać dodatkowe pola dodawane do metod wysyłki. Za pomocą filtra woocommerce_shipping_instance_form_fields_flexible_shipping_single możesz dodać je do metod wysyłki obsługiwanych przez Flexible Shipping.

Przykładowy sposób użycia:

add_filter( 'woocommerce_shipping_instance_form_fields_flexible_shipping_single', function ( $fields ) {
$fields['test'] = [
'title' => 'Testowy tytuł',
'type' => 'text',
'default'=>'test',
];
return $fields;
} );

Customowe pole Flexible Shipping

Najczęstsze problemy

Przykro nam, ale dla Twojego regionu nie jest udostępniona żadna metoda płatności. Prosimy skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub chcesz omówić alternatywne sposoby płatności.

Jeżeli na ekranie finalizacji zamówienia w Twoim sklepie wyświetla się powyższy komunikat, najprawdopodobniej korzystasz z wtyczki Aktywne Płatności. Jego wystąpienie jest charakterystyczne dla sytuacji, w której do wybranej metody wysyłki nie została przypisana żadna forma płatności.

Aby rozwiązać ten problem, sprawdź czy w ustawieniach wtyczki Aktywne Płatności (WooCommerce → Aktywne płatności → Wysyłka) za pomocą checkboxów przypisane zostały prawidłowo dostępne formy płatności do poszczególnych metod wysyłki:

Aktywne Płatności - Przypisane metody wysyłki
Przypisane dostępne formy płatności do metod wysyłki

Jeżeli wciąż używasz Flexible Shipping w wersji wcześniejszej niż 3.14.0, zaktualizuj wtyczkę do jej najnowszej wersji. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wykonać aktualizacji i jesteś zmuszony/-a korzystać z wcześniejszych wersji, np. 3.13.0, 3.12.0, itp., upewnij się, że pole Włącz dla wysyłki w ustawieniach metody płatności Za pobraniem (WooCommerce → Ustawienia → Płatność → Za pobraniem) nie zostało uzupełnione i jest puste:

Włącz dla wysyłki

Przykłady zastosowania ‐ Flexible Shipping

Koszt wysyłki według ceny

Koszt wysyłki zmniejsza się w zależności od ceny produktów w koszyku. Im większa wartość produktów, tym mniejszy staje się koszt ich dostawy. Gdy produkty w koszyku przekroczą kwotę 300 zł, wysyłka staje się darmowa.

Jak skonfigurować koszt wysyłki według ceny →

Koszt według wagi

Marian prowadzi sklep z akcesoriami samochodowymi. Większość klientów kupuje kilka produktów o określonej wadze. W paczce maksymalnie Marian może zapakować 10 kg. Bazowy koszt wysyłki wynosi 10 zł. Powyżej 1 kg koszty przesyłki wrastają o 1 zł za każde 3 kilogramy.

Jak skonfigurować koszt według wagi →

Ubezpieczenie przesyłki

Marian dodatkowo ubezpiecza wszystkie paczki powyżej 100 zł i dolicza 5 zł do paczki.

Jak dodać ubezpieczenie przesyłki →

Przesyłka za pobraniem

Wszystko działa jak należy, ale Marian chciałby rozdzielić przesyłkę ze względu na rodzaj płatności: pobranie i przelew.

Jak wysyłać za pobraniem →

Przykłady zastosowania ‐ Flexible Shipping PRO

Różne gabaryty i łączenie klas wysyłkowych w jednym zamówieniu

Zamówienie zawiera produkty o różnych gabarytach, a koszt wysyłki zależny jest od kombinacji poszczególnych klas wysyłkowych produktów w koszyku. Koszt wysyłki obliczany jest tylko raz dla konkretnego połączenia klas, a nie kilkukrotnie i dla danej kombinacji i dodatkowo dla każdej z pojedynczych klas wchodzących w jej skład.

Jak łączyć klasy wysyłkowe i produkty o różnych gabarytach →

Warunkowe wyłączanie i ukrywanie metody wysyłki

Standardowy koszt wysyłki obliczany jest w oparciu o wagę. Jeżeli natomiast w koszyku znajdzie się produkt z klasą wysyłkową Tylko odbiór osobisty, łączna waga produktów przekroczy 70 kg lub gdy ilość produktów w koszyku będzie równa lub większa niż 15 sztuk, metoda wysyłki zostanie ukryta i nie będzie wyświetlana w koszyku i na ekranie finalizacji zamówienia.

Jak wyłączyć i ukryć metody wysyłki w określonych okolicznościach →

Dodatkowy koszt za każdą paczkę

Ponieważ pakowanie fotelików zajmuje trochę czasu, Marian utworzył regułę, która dolicza dodatkowy koszt za każdą paczkę z 6 fotelikami. Reguła doda do wysyłki 5 zł za każde 6 fotelików.

Jak dodać koszt za paczkę →

Prowizja od wartości zamówienia

Dla przesyłek z ubezpieczeniem Marian dolicza prowizję w wysokości 1% od wartości zamówienia. Ubezpieczenie jest doliczane powyżej zakupów na 100 zł.

Jak doliczyć prowizję →

Dodatkowy koszt za sztukę

Bazowy koszt wysyłki obliczany jest w oparciu o cenę oraz zostaje automatycznie doliczany dodatkowy koszt w wysokości 5 zł za każdą zamówioną sztukę produktu.

Jak dodać koszt za sztukę →

Grupowanie klas wysyłkowych ‐ wiele klas dla jednej reguły

Sklep sprzedaje meble, w ofercie ma biurka i krzesła. Biurko w jednej paczce mieści 2 krzesła. W jednej paczce mieszczą się również 2 krzesła. Koszt wysyłki to 30 zł za 1 biurko lub 2 krzesła.

Jak grupować klasy wysyłkowe →

Darmowa wysyłka przy zakupie X produktów

Darmowa wysyłka dla tych klientów, którzy kupią w sklepie przynajmniej 5 produktów.

Kup X produktów, otrzymaj darmową dostawę →

Koszt wysyłki jako procent wartości zamówienia

Koszt wysyłki będzie wynosił 15% wartości zamówienia.

Procentowy koszt wysyłki →

Koszt bazowy i proporcjonalnie rosnący koszt dodatkowy na podstawie wagi

Bazowy koszt wysyłki jest stały, jeżeli waga zamówionych produktów jest mniejsza lub równa 5 kg, natomiast gdy przekroczy 5 kg doliczany jest proporcjonalnie dodatkowy koszt 3 zł za każdy 1 kg powyżej 5.

Koszt bazowy + proporcjonalnie rosnący koszt dodatkowy →

Darmowa przesyłka dla konkretnej klasy wysyłkowej

Jak oferować darmową wysyłkę dla konkretnego produktu (klasy wysyłkowej) w WooCommerce? Inne metody pozostaną ukryte.
Darmowa przesyłka dla konkretnej klasy wysyłkowej →

Ukrycie metody płatności dla konkretnego przedmiotu

Jak można skonfigurować wtyczkę Aktywne Płatności i Flexible Shipping, aby ukryć daną metodę płatności dla konkretnej klasy wysyłkowej.Jak ukryć metodę płatności dla konkretnego przedmiotu →