WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Zarządzanie wysyłką Flexible Shipping – WooCommerce

Konfiguracja zarządzania wysyłką

Aby dostępne były dodatkowe funkcjonalności zarządzania wysyłką wymagane jest zainstalowanie Flexible Shipping i integracji wysyłkowej obsługującej funkcjonalności. Listę integracji oferujących zarządzanie wysyłką znajdziesz poniżej.

Jeśli nie masz żadnych integracji wysyłkowych lub integracja nie obsługuje zarządzania wysyłką to w menu WooCommerce → Zamówienia nie pojawią się opcje zarządzania wysyłką.

Aby zarządzać wysyłką poprzez masowe działania na liście zamówień wymagana jest co najmniej wersja 4.7 WordPressa.

Obsługiwane integracje

Zarządzanie wysyłką

Statusy przesyłek

Dostępne są statusy przesyłek:

  • Nowa – status dla nowych zamówień z wybraną integracją wysyłkową. Przesyłka jest gotowa do nadania.
  • Utworzona – przesyłka została utworzona w systemie kurierskim, ale nie została jeszcze potwierdzona. Status ten dotyczy przesyłek jeszcze nieopłaconych lub w przypadku Poczty Polskiej przesyłek z nienadanego zbioru.
  • Zatwierdzona – przesyłka zatwierdzona w systemie kurierskim oznacza, że jest gotowa do odbioru przez kuriera lub przekazania do placówki nadawczej.
  • Błąd – jeśli przesyłka nie zostanie nadana otrzyma status Błąd i w opisie statusu pojawi się komunikat błędu. Aby sprawdzić szczegóły przejdź do edycji zamówienia.

Filtrowanie zamówień

Możesz filtrować zamówienia WooCommerce po integracji wysyłkowej np. InPost i statusie przesyłki np. Nowa.

Integracje

Wybierz integrację, aby wyświetlić zamówienia tylko dla tej integracji. Domyślnie wyświetlane są wszystkie zamówienia.

filtrowanie integracji
WooCommerce Flexible Shipping – filtrowanie integracji wysyłkowych

Status przesyłki

Wybierz status przesyłki, aby wyświetlić zamówienia z odpowiednią przesyłką. Domyślnie wyświetlane są wszystkie zamówienia.

WooCommerce Flexible Shipping – filtrowanie statusów przesyłek

Kolumna wysyłka i akcje dla przesyłek

Jeśli integracja wysyłkowa obsługuje zarządzanie wysyłką Flexible Shipping to w menu Zamówienia WooCommerce pojawi się kolumna Wysyłka.

Kolumnę Wysyłka możesz w każdej chwili wyłączyć w Opcjach ekranu.
WooCommerce Flexible Shipping – kolumna wysyłka

Na pierwszej pozycji zawsze pojawi się ikona statusu przesyłki. Po najechaniu kursorem na status pojawi się jego opis.

Akcje

W kolumnie wysyłka dla statusu przesyłki Zatwierdzona dostępne będą przyciski akcji:

Pobierz etykietę – możesz pobrać etykietę dla wybranego zamówienia.

Śledź przesyłkę – przekierowanie do strony śledzenia wysyłki wybranej integracji.

Drukuj – jeśli masz zainstalowaną wtyczkę Flexible Printing możesz wysłać etykietę nadawczą na skonfigurowaną drukarkę lub do katalogu.

Masowe nadawanie przesyłek

Aby zarządzać wysyłką poprzez masowe działania na liście zamówień wymagana jest co najmniej wersja 4.7 WordPressa.

Wybrane integracje wysyłkowe umożliwiają ręczne nadawanie wielu przesyłek i pobieranie etykiet nadawczych z listy zamówień WooCommerce.

Aby nadać przesyłki dla wielu zamówień wybierz je na liście zamówień WooCommerce, a następnie z listy Masowe działania wybierz opcję Nadaj przesyłki i kliknij przycisk Zastosuj.

Etykiety nadawcze możesz pobrać podobnie jak nadać przesyłki dla wielu zamówień. Wybierz zamówienia na liście zamówień WooCommerce, a następnie z Masowe działania wybierz opcję Pobierz etykiety nadawcze i kliknij przycisk Zastosuj. Etykiety zostaną pobrane zbiorczo i zapisane w paczce zip.

WooCommerce Flexible Shipping – masowa wysyłka