WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Shipping Notices WooCommerce

Shipping Notices to wtyczka do Twojego sklepu WooCommerce, umożliwiająca wyświetlanie niestandardowych komunikatów o wysyłce dla konkretnych regionów lub stref wysyłkowych. Jest to szczególnie przydatne, np. w sytuacji gdy chcesz powiadomić potencjalnych klientów z jakiego powodu dla wprowadzonego przez nich adresu dostawy nie są dostępne żadne metody wysyłki. Shipping Notices pozwala na zmianę treści domyślnego komunikatu WooCommerce Nie znaleziono żadnych opcji wysyłki... na własną i wyświetla ją klientom w wybranych strefach wysyłkowych.

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Wymagania techniczne

Shipping Notices jest w pełni samodzielną wtyczką. Do poprawnego funkcjonowania nie wymaga instalacji i aktywacji żadnych dodatkowych pluginów. Jest w pełni kompatybilna z domyślnymi mechanizmami i metodami wysyłki WooCommerce, Flexible Shipping (w tym wersją PRO) i współpracuje także z innymi wtyczkami.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu i zaktywowaniu wtyczki Shipping Notices w ustawieniach wysyłki WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka) powinien pojawić się dodatkowy odnośnik:

Ustawienia wysyłki WooCommerce - Shipping Notices
Ustawienia wysyłki WooCommerce – Shipping Notices

Po jego kliknięciu nastąpi przekierowanie do ekranu konfiguracyjnego wtyczki Shipping Notices:

Shipping Notices - Ustawienia główne
Shipping Notices – Ustawienia główne

Włącz / Wyłącz – zaznacz ten checkbox, aby zaktywować funkcjonalności wtyczki i umożliwić wyświetlanie niestandardowych komunikatów o wysyłce.

Komunikaty – tabela zawierająca wszystkie skonfigurowane własne komunikaty o wysyłce w Twoim sklepie, włącznie z ich statusami i regionami stref wysyłki, dla których mają być wyświetlane.

Dodawanie własnego komunikatu o wysyłce

Aby utworzyć nowy niestandardowy komunikat o wysyłce użyj przycisku Dodaj komunikat w dolnej części tabeli Komunikaty:

Shipping Notices - Dodawanie nowego komunikatu o wysyłce
Shipping Notices – Dodawanie nowego komunikatu o wysyłce

Zostaniesz przekierowany/-a do indywidualnego ekranu konfiguracji nowego komunikatu:

Shipping Notices - Ekran konfiguracji komunikatu o wysyłce
Shipping Notices – Ekran konfiguracji komunikatu o wysyłce

Włączony – zaznacz ten checkbox, aby aktywować ten komunikat. Możesz to również zrobić później, za pomocą analogicznego przełącznika z poziomu tabeli Komunikaty ze wszystkimi utworzonymi komunikatami o wysyłce.

Uzupełnij pole Tytuł komunikatu* wedle uznania, celem jego łatwiejszej identyfikacji w przyszłości, a następnie zdefiniuj Regiony stref*, dla których komunikat ma zostać wyświetlony i wybierz Strony wyświetlania komunikatu* spośród Koszyka i/lub strony finalizacji Zamówienia.

Za pomocą widocznego poniżej edytora wizualnego lub tekstowego wprowadź własną Treść komunikatu*, która zostanie wyświetlona Twoim klientom, gdy dla wprowadzonego przez nich adresu w regionie tej strefie wysyłkowej nie będą dostępne żadne metody wysyłki.

Możesz w tym miejscu użyć standardowych elementów formatowania treści WordPressa, w tym m.in. tagów HTML, jak również załączonych plików multimedialnych.

Zatwierdź całą konfigurację przyciskiem Zapisz zmiany w dolnej części ekranu.

Gdy zmiany zostały już zapisane, użyj odnośnika Shipping Notices, aby wrócić do głównego ekranu konfiguracji wtyczki. Utworzony przed chwilą własny komunikat o wysyłce powinna być już teraz widoczny w tabeli Komunikaty:

Shipping Notices - Dodany własny komunikat o wysyłce
Shipping Notices – Dodany własny komunikat o wysyłce

i być wyświetlany w koszyka i na stronie finalizacji zamówienia, gdy dla wprowadzonego przez klienta adresu nie będą dostępne w danej strefie wysyłkowej żadne metody wysyłki:

Shipping Notices - Komunikat o wysyłce w koszyku
Shipping Notices – Komunikat o wysyłce w koszyku

Możesz oczywiście powtórzyć powyższe kroki, aby w analogiczny sposób zdefiniować więcej własnych komunikatów o wysyłce w zależności od potrzeb, dla każdej ze stref wysyłkowych w Twoim sklepie.

Należy mieć na uwadze, że wyświetlanie komunikatów o wysyłce będzie odbywać się w oparciu o ich kolejność w tabeli Komunikaty. Jeśli zatem dla tych samych Regionów stref zostało utworzonych kilka komunikatów o wysyłce, zostanie użyty ten, który znajduje się najwyżej w tabeli.