WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Shipping Packages WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Wymagania techniczne

Shipping Packages WooCommerce to wtyczka umożliwiającą podzielenie wysyłki na osobne paczki. Podział następuje w oparciu o zdefiniowane warunki, np. gdy do koszyka zostanie dodany produkt z określoną klasą wysyłkową. Plugin ten jest przydatny zwłaszcza w sytuacjach, gdy sprzedawane w sklepie produkty z uwagi na swój charakter, np. kruchość lub duże wymiary, wymagają wysyłki osobno lub gdy są wysyłane z różnych lokalizacji, np. osobnych magazynów.

Shipping Packages jest w pełni samodzielną wtyczką. Do poprawnego funkcjonowania nie wymaga instalacji i aktywacji żadnych dodatkowych pluginów. Jest w pełni kompatybilna z domyślnymi metodami wysyłki WooCommerce, Flexible Shipping (w tym wersją PRO) i współpracuje także z metodami wysyłki innych wtyczek.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu i zaktywowaniu wtyczki Shipping Packages w ustawieniach wysyłki WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka) powinien pojawić się dodatkowy odnośnik:

Ustawienia wysyłki WooCommerce - Shipping Packages
Ustawienia wysyłki WooCommerce – Shipping Packages

Po jego kliknięciu nastąpi przekierowanie do ekranu konfiguracyjnego wtyczki Shipping Packages:

Shipping Packages - Ekran konfiguracji
Shipping Packages – Ekran konfiguracji

Włącz/Wyłącz – zaznacz ten checkbox, aby zaktywować funkcjonalności wtyczki i umożliwić dzielenie wysyłki na osobne paczki.

Nazwa paczki domyślnej – wprowadź nazwę paczki domyślnej, która będzie zawierała wszystkie produkty niekwalifikowane do pakowania osobno.

Paczki – tabela zawierająca paczki ze zdefiniowanymi warunkami kiedy ma nastąpić podział wysyłki.

Dodawanie paczki z warunkiem podziału wysyłki

Aby określić kiedy wysyłka ma zostać podzielona na oddzielne paczki, należy w pierwszej kolejności zdefiniować warunek podziału. W tym celu użyj przycisku Dodaj paczkę w dolnej części tabeli Paczki:

Shipping Packages - Dodawanie paczki
Shipping Packages – Dodawanie paczki

Zostaniesz przekierowany/-a do indywidualnego ekranu konfiguracji tworzonej paczki:

Shipping Packages - Tworzenie nowej paczki
Shipping Packages – Ekran konfiguracji paczki

Uzupełnij pole Nazwa paczki wedle uznania, celem jej łatwiejszej identyfikacji w przyszłości, a następnie określ warunek, na podstawie którego wysyłka zostanie podzielona na osobne paczki, ​​wskazując odpowiednie Klasy wysyłkowe w polu poniżej.

Wybranie w polu Klasy wysyłkowe więcej niż jednej klasy, zadziała jak warunek LUB. Oznacza to, że w przypadku gdy zostaną w nim wskazane np. 2 klasy wysyłkowe – Krzesła i Biurka, wysyłka zostanie podzielona na oddzielne paczki, jeżeli w koszyku znajdą się produkty z klasą wysyłkową Krzesła LUB Biurka.
 
Jeżeli chcesz, aby każdy pojedynczy produkt z daną klasą wysyłkową był zawsze pakowany do osobnej paczki – w powyższym przypadku każde krzesło (produkty z klasą wysyłkową Krzesła) było pakowane oddzielnie, zaznacz w tym miejscu checkbox
Pakowanie produktu osobno: Pakuj każdy produkt z przypisaną powyższą klasą wysyłkową do osobnej paczki.

Zatwierdź konfigurację warunku dzielenia wysyłki na paczki przyciskiem Zapisz zmiany w dolnej części ekranu.

Gdy zmiany zostały już zapisane, użyj odnośnika Shipping Packages, aby wrócić do głównego ekranu konfiguracji wtyczki. Utworzona przed chwilą paczka powinna być już teraz widoczna w tabeli Paczki:

Shipping Packages - Paczka dodana
Shipping Packages – Paczka dodana

Możesz oczywiście powtórzyć powyższe kroki, aby w analogiczny sposób zdefiniować więcej paczek z różnymi warunkami podziału.

Należy w tym miejscu pamiętać, że podział wysyłki na oddzielne paczki nastąpi zgodnie z ich kolejnością zdefiniowaną w tabeli Paczki. W przypadku użycia tego samego warunku podziału w kilku paczkach, użyta zostanie pierwsza paczka z listy spełniająca dany warunek.

Kalkulacja w koszyku

Jeżeli używasz pluginu Flexible Shipping w połączeniu z wtyczką Shipping Packages do dzielenia wysyłki na paczki, pamiętaj, aby w ustawieniach metod wysyłki Flexible Shipping zmienić opcję Kalkulacja w koszyku z Wartość koszyka na Wartość paczki:

Flexible Shipping - Kalkulacja w koszyku: Wartość paczki
Flexible Shipping – Kalkulacja w koszyku: Wartość paczki

Przykład użycia

Załóżmy, że prowadzisz sklep meblowy i sprzedajesz głównie krzesła, biurka i akcesoria biurowe służące lepszej organizacji miejsca pracy. Utworzyłeś i przypisałeś/-aś wszystkim produktom właściwe klasy wysyłkowe (Krzesła, Biurka i Akcesoria), skonfigurowałeś dzielenie na paczki w sposób opisany powyżej, a także zdefiniowałeś/-aś za pomocą wtyczki Flexible Shipping PRO reguły obliczania kosztów wysyłki zgodnie ze swoimi potrzebami:

Flexible Shipping PRO - Reguły obliczania kosztów wysyłki
Flexible Shipping PRO – Reguły obliczania kosztów wysyłki

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu koszt wysyłki produktów z klasą wysyłkową Akcesoria wynosi 5 zł, Krzeseł20 zł, a Biurek30 zł. Krzesła dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, muszą być wysyłane jako osobne przesyłki.

Rezultat

Dodajmy teraz właściwe produkty do koszyka i sprawdźmy, jak cała powyższa konfiguracja zadziała w praktyce.

Gdy klient doda do koszyka produkty z klasą wysyłkową Biurka i Akcesoria, mogą zostać one wysłane razem, jako jedna przesyłka (Paczka domyślna), a ich łączny koszt wysyłki wyniesie 35 zł (5 zł zgodnie z regułą nr 1 za wysyłkę Akcesoriów + 30 zł zgodnie z regułą nr 3 za wysyłkę Biurek):

Klasy Biurka i Akcesoria - Jedna paczka
Klasy Biurka i Akcesoria – Jedna paczka

Jeżeli natomiast klient umieści w koszyku produkty z klasami wysyłkowymi Krzesła i Biurka, wysyłka zostanie podzielona na 2 oddzielne paczki – Domyślną paczkę z biurkiem i Osobną paczkę dla krzeseł zawierającą krzesło, gdyż Krzesła zostały zdefiniowane jako klasa wysyłkowa, która wymaga osobnej wysyłki. Łączny koszt wysyłki wyniesie w takim przypadku 50 zł (30 zł zgodnie z regułą nr 3 za wysyłkę Biurek + 20 zł zgodnie z regułą nr 2 za wysyłkę Krzeseł):

Klasy Biurka i Krzesła - Dwie paczki
Klasy Biurka i Krzesła – Dwie paczki