WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Łączenie warunków obliczania kosztów wysyłki

Scenariusz wysyłki – Łączenie warunków obliczania kosztów wysyłki

Głównym celem tego poradnika jest wyjaśnienie krok po kroku jak działa mechanizm łączenia warunków obliczania kosztów wysyłki we wtyczkach Flexible Shipping i Flexible Shipping PRO. Należy mieć na uwadze, że użyty specjalnie na potrzeby niniejszego poradnika scenariusz wysyłkowy ma małą szansę realnego zastosowania – ma on jedynie charakter poglądowy i służy zobrazowaniu sposobów łączenia poszczególne warunki.

Sam poradnik podzielony jest na 2 części – pierwszą, poświęconą darmowej wersji Flexible Shipping oraz drugą, wykorzystującą funkcjonalności dostępne we Flexible Shipping PRO i rozszerzającą scenariusz opisany w pierwszej części o użycie warunku opartego o klasę wysyłkową i naliczanie dodatkowego kosztu w oparciu o liczbę produktów z tą klasą w koszyku. Niemniej jednak, sposób łączenia poszczególnych warunków reguł obliczania kosztów wysyłki pozostaje taki sam dla obu wersji Flexible Shipping, niezależnie od tego, czy jest to wersja darmowa czy PRO.

Część 1 – Flexible Shipping

Załóżmy, że prowadzisz sklep z meblami ogrodowymi i oferujesz w nim swoim klientom krzesła ogrodowe, sofy, stoły i huśtawki typu kokon. Wszystkie produkty z Twojej oferty są stosunkowo ciężkie, dlatego też zadecydowałeś/aś, aby koszt wysyłki uwzględniał zarówno wagę, jak i cenę zamówionych produktów. Powinien wynieść on 15 zł, jeśli łączna Waga zamawianych produktów jest mniejsza lub równa 20 kg, a ich sumaryczna cena nie przekracza 100 zł. Jeżeli natomiast zamówione produkty są cięższe niż 20 kg, a ich łączna wartość jest wyższa niż 100 zł, klient powinien zostać obciążony kwotą 25 zł za wysyłkę.

Jak skonfigurować scenariusz, w którym koszt wysyłki oparty jest o połączone warunki Wagi i Ceny?

Konfiguracja scenariusza – Flexible Shipping

 1. Dodaj nową regułę obliczania kosztów wysyłki na podstawie Wagi i ustaw dla niej:
  • Kiedy: Waga
  • jest (jeśli masz także zainstalowaną i aktywną wtyczkę Flexible Shipping PRO)
  • do: 20
  • koszt wynosi: 15
 2. Najedź kursorem na dodaną właśnie przed chwilą regułę. W pobliżu pola z wartością kosztu powinna pojawić się niebieska ikona plusa ( + ):
   
  Flexible Shipping łączenie warunków
  Ikona dodawania warunku “i”
 3. Użyj jej, aby za pomocą spójnika “i” dodać kolejny warunek, oparty tym razem o Cenę i automatycznie połączyć go z poprzednim dotyczącym Wagi, zdefiniowanym wcześniej w pierwszym kroku.
  Pamiętaj także, że za pomocą czerwonej ikony minusa ( – ) możesz również w analogiczny sposób usunąć połączenie warunków spójnikiem “i“.
  Po dodaniu skonfiguruj go następująco:

  • i: Cena
  • jest (jeśli masz także zainstalowaną i aktywną wtyczkę Flexible Shipping PRO)
  • do: 100

  Flexible Shipping połączone warunki Wagi i Ceny
  Dodana reguła z połączonym warunkiem Wagi i Ceny

  Właśnie skonfigurowałeś/-aś regułę obliczania kosztów wysyłki zawierającą połączony warunek Wagi i Ceny.
 4. Utwórz teraz w analogiczny sposób jeszcze jedną regułę z połączonymi warunkami Wagi i ceny powtarzając kroki od 1 do 3 lub zaznacz checkbox po lewej stronie i skorzystaj z przycisku Duplikuj wybrane reguły. Dodaną w powyższy sposób regułę skonfiguruj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby dopełnić resztę założeń scenariusza:
  • Kiedy: Waga
  • jest (jeśli masz także zainstalowaną i aktywną wtyczkę Flexible Shipping PRO)
  • od: 20,001
  • i: Cena
  • jest (jeśli masz także zainstalowaną i aktywną wtyczkę Flexible Shipping PRO)
  • od: 100,01
  • koszt wynosi: 25

  Reguły z połączonymi warunkami obliczania kosztów Flexible Shipping
  Dwie reguły z połączonymi warunkami obliczania kosztów (Waga i Cena)

Rezultat

Gdy klient złoży zamówienie w Twoim sklepie, koszt wysyłki zamówionych produktów zostanie obliczony na podstawie połączonych warunków Wagi i Ceny, np.:

 1. Jeżeli klient zamówi produkty o łącznej wadze 12 kg i wartości 80 zł koszt przesyłki wyniesie 15 zł.
 2. Jeżeli klient zamówi inne, droższe produkty o łącznej wadze 32 kg, których sumaryczna cena to 180 zł, koszt wysyłki wyniesie 25 zł.

Część 2 – Flexible Shipping PRO

Rozwińmy teraz nieco bardziej poprzedni scenariusz dedykowany darmowej wersji wtyczki Flexible Shipping i dodajmy bardziej zaawansowane reguły obliczania kosztów wysyłki.

Załóżmy, że sprzedawane przez Ciebie huśtawki ogrodowe typu kokon (produkty z przypisaną klasą wysyłkową Kokon) z uwagi na specyfikę elementów, z których się składają wymagają nie tylko innego rodzaju opakowania, ale także specjalnego wypełniacza zapobiegającego ich uszkodzeniu podczas transportu. Dlatego też, postanowiłeś/-aś, że poza wcześniej skonfigurowanymi regułami obliczania kosztów wysyłki opartymi na połączonych warunkach Wagi i Ceny, klienci zamawiający huśtawki typu Kokon będą musieli zapłacić jeszcze 30 zł, jeśli Cena huśtawki jest mniejsza lub równa 100 zł, a Waga nie przekracza 20 kg. Co więcej, chcesz ustawić także naliczanie Dodatkowego kosztu za wypełniacz w wysokości 5 zł za każdą zamówioną Sztukę produktu z klasą wysyłkową Kokon. Jeżeli klient z kolei zamówi Kokon, którego Cena przekracza 100 zł i jest cięższy niż 20 kg, jego koszt wysyłki, oprócz zastosowania jednej z pierwszych dwóch skonfigurowanych wcześniej reguł opartych na Wadze i Cenie, powinien wynieść 60 zł z Dodatkowym kosztem 10 zł za wypełniacz dla każdej zamówionej Sztuki huśtawki typu Kokon.

Jak skonfigurować scenariusz uwzględniający nie tylko reguły z połączonymi warunkami dla Klasy wysyłkowej, Ceny i Wagi, ale także z Dodatkowym kosztem za każdy zamówiony produkt z klasą wysyłkową Kokon i sumujący jednocześnie całość z wcześniej skonfigurowanymi regułami z części pierwszej poradnika?

Konfiguracja scenariusza – Flexible Shipping PRO

 1. Dodaj nową regułę obliczania kosztów wysyłki, tym razem w oparciu o Klasę wysyłkową i wprowadź dla niej następujące ustawienia:
  • Kiedy: Klasa wysyłkowa
  • jest: jedną
  • z: Kokon
  • koszt wynosi: 30
  • koszt dodatkowy: 5
  • za: 1 Produkt (szt.)
 2. Najedź kursorem na dodaną właśnie przed chwilą regułę i użyj niebieskiej ikony plusa ( + ), by za pomocą spójnika “i” dodać warunki dotyczące Ceny i Wagi do istniejącego, odnoszącego się do Klasy wysyłkowej:
   
  Flexible Shipping PRO - Łączenie warunków obliczania kosztów
  Flexible Shipping PRO – Ikona dodawania połączonych warunków
 3. Ustaw dla nich:
  • i: Cena
  • jest
  • do: 100
  • i: Waga
  • jest
  • do: 20

  Flexible Shipping PRO - Reguła z 3 połączonymi warunkami
  Flexible Shipping PRO – Reguła z połączonymi 3 warunkami obliczania kosztów
 4. Utwórz w analogiczny sposób jeszcze jedną, już ostatnią regułę z połączonymi warunkami Klasy wysyłkowej, Ceny i Wagi, dopełniającą resztę założeń scenariusza i ustaw dla niej:
  • Kiedy: Klasa wysyłkowa
  • jest: jedną
  • z: Kokon
  • i: Cena
  • jest
  • od: 100,01
  • i: Waga
  • jest
  • od: 20,001
  • koszt wynosi: 60
  • koszt dodatkowy: 10
  • za: 1 Produkt (szt.)

  Flexible Shipping PRO - Zaawansowane łączenie warunków reguł obliczania kosztów wysyłki
  Flexible Shipping PRO – Zaawansowane łączenie warunków reguł obliczania kosztów wysyłki

Rezultat

Gdy klient złoży zamówienie w Twoim sklepie, koszt wysyłki zamówionych produktów zostanie obliczony na podstawie utworzonych wcześniej w ramach części pierwszej poradnika reguł z połączonymi warunkami Wagi i Ceny, które zostaną zsumowane z nowymi, uwzględniającymi połączone warunki Klasy wysyłkowej, Ceny i Wagi z Dodatkowym kosztem za sztukę, jeśli w koszyku znajduje się również co najmniej 1 produkt z klasą wysyłkową Kokon, np.:

 1. Jeżeli klient zamówi 2 krzesła ogrodowe o łącznej wadze 24 kg i cenie 120 zł koszt wysyłki zostanie obliczony z użyciem tylko wcześniej zdefiniowanych reguł z połączonymi warunkami Wagi i Ceny i wyniesie 25 zł.
 2. Jeżeli klient zamówi 2 produkty, oba z klasą wysyłkową Kokon o łącznej wadze 70 kg i wartości 260 zł, podstawowy koszt wysyłki 25 zł pochodzący z wcześniej zdefiniowanej reguły opartej na Wadze i Cenie zostanie zsumowany z kosztem pochodzącym z dodanej w części drugiej reguły uwzględniającej połączone warunki Klasy wysyłkowej, Ceny i Wagi oraz Dodatkowy koszt za każdą Sztukę produktu, dając 25 zł + 60 zł + 2 x 10 zł = 105 zł całkowitego kosztu wysyłki.
 3. Jeżeli klient zamówi 1 sofę ogrodową w cenie 80 zł i o wadze 20 kg razem z 1 huśtawką typu Kokon o wadze 35 kg i cenie 130 zł, podstawowy koszt wysyłki 25 zł pochodzący z wcześniej zdefiniowanej reguły opartej na Wadze i Cenie zostanie zsumowany z kosztem pochodzącym z dodanej w części drugiej reguły uwzględniającej połączone warunki Klasy wysyłkowej, Ceny i Wagi oraz Dodatkowy koszt za każdą Sztukę produktu, dając 25 zł + 60 zł + 1 x 10 zł = 95 zł całkowitego kosztu wysyłki.