WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki WooCommerce

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki to wtyczka do Twojego sklepu WooCommerce wprowadzająca zaawansowany algorytm pakowania, który dopasowuje zamawiane przez klientów produkty do używanych w sklepie opakowań wysyłkowych w najbardziej optymalny sposób. Wtyczka nie tylko umożliwia kompleksową konfigurację używanych w sklepie opakowań wysyłkowych, ale również pozwala zdefiniować reguły obliczania kosztu wysyłki w oparciu o Typ i Ilość opakowań użytych do zapakowania i wysłania zamówionych produktów do klienta.

Nie trać czasu na zastanawianie się jak zapakować zamawiane przez klientów produkty. Przestań dopłacać do wysyłki – wyświetlaj swoim klientom precyzyjne kalkulacje i nie daj się już więcej zaskoczyć niedoszacowanym kosztom!

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Wymagania techniczne

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki nie jest samodzielną wtyczką. Na chwilę obecną, do poprawnego funkcjonowania wymaga instalacji i aktywacji co najmniej darmowej wersji wtyczki Flexible Shipping.

Jest w pełni kompatybilna z Flexible Shipping PRO, dodatkami Flexible Shipping (Koszt wysyłki na podstawie na odległości, Lokalizacje, Import / Export,Multi Vendor Shipping oraz jej dalszymi integracjami kurierskimi.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu i zaktywowaniu wtyczki Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki w ustawieniach wysyłki WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka) powinien pojawić się dodatkowy odnośnik:

Ustawienia wysyłki WooCommerce - Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki
Ustawienia wysyłki WooCommerce – Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki

Po jego kliknięciu nastąpi przekierowanie do ekranu konfiguracji wtyczki Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki z tabelą Opakowania wysyłkowe:

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki - Ustawienia główne
Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki – Ustawienia główne

Dodawanie opakowania wysyłkowego

Aby algorytm pakowania mógł automatycznie dobrać najbardziej optymalny zestaw opakowań do zapakowania zamawianych produktów, należy w pierwszej kolejności utworzyć i skonfigurować opakowania, których używasz w swoim sklepie do wysyłki.

Rozpocznij od dodania pierwszego z nich, używając przycisku Dodaj opakowanie w dolnej części tabeli Opakowania wysyłkowe:

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki - Przycisk "Dodaj opakowanie"
Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki – Przycisk “Dodaj opakowanie”

Zostaniesz przekierowany/-a do indywidualnego ekranu konfiguracji opakowania wysyłkowego:

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki - Konfiguracja opakowania wysyłkowego
Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki – Ekran konfiguracji opakowania wysyłkowego
Uzupełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest wymagane do poprawnej konfiguracji opakowania wysyłkowego.

Nazwa opakowania * – wprowadź unikalną nazwę opakowania ułatwiającą jego późniejszą identyfikację. Nazwa ta będzie wyświetlana w tabeli wszystkich Opakowań wysyłkowych.

Długość * / Szerokość * / Wysokość * – wprowadź dokładne wymiary dodawanego opakowania wysyłkowego.

Waga maksymalna – wprowadź maksymalną dopuszczalną wagę opakowania wysyłkowego, zawierającego już zapakowane i gotowe do wysyłki produkty.

Waga pustego opakowania – wpisz wagę pustego opakowania, która zostanie uwzględniona w dopuszczalnej Wadze maksymalnej, np. jeżeli Waga pustego opakowania wynosi 0,25 kg, a Waga maksymalna to 5 kg, łączna waga zamówionych produktów nie może przekroczyć 4,75 kg, aby mogły być zapakowane do tego opakowania.

Wypełnienie – wprowadź grubość wewnętrznego wypełnienia opakowania, które zostanie odjęte od możliwej do zagospodarowania przestrzeni do zapakowania produktów, np. jeżeli wymiary opakowania to 20 x 20 x 20 cm, a grubość wypełnienia to 2 cm, możliwa do zagospodarowania przestrzeń do zapakowania produktów wyniesie 18 x 18 x 18 cm.

Jednostki miary widoczne w nawiasach na powyższym zrzucie ekranu mogą różnić się w zależności od Twoich aktualnych ustawień WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Produkty → Ogólne → Jednostki miary).

Gdy wszystkie wymagane pola zostały już wypełnione, zatwierdź konfigurację nowego opakowania wysyłkowego za pomocą przycisku Zapisz zmiany.

Użyj odnośnika Flexble Shipping Pakowanie do wysyłki, aby wrócić do głównego ekranu konfiguracji wtyczki. Utworzone przed chwilą opakowanie wysyłkowe powinno być już teraz widoczne w tabeli Opakowania wysyłkowe.

Postępuj analogicznie, aby dodać i skonfigurować pozostałe opakowania wysyłkowe, których używasz w swoim sklepie.

Przykładowy efekt końcowy:

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki - Skonfigurowane przykładowe opakowania wysyłkowe
Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki – Skonfigurowane przykładowe opakowania wysyłkowe

Konfiguracja reguł obliczania kosztu wysyłki Flexible Shipping dla opakowań wysyłkowych

Wtyczka Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki WooCommerce dodaje dwa nowe warunki obliczania kosztów wysyłki do standardowych, dostępnych w ramach darmowej wersji Flexible Shipping i Flexible Shipping PRO:

  • Typ opakowania – pozwala skonfigurować koszt wysyłki w oparciu o typ opakowań wysyłkowych użytych do zapakowania zamówionych produktów,
  • Ilość opakowań – pozwala uzależnić koszt wysyłki od liczby opakowań użytych do zapakowania zamówionych produktów.

Oba powyżej wymienione warunki można wybrać w standardowy sposób z rozwijalnej listy warunków Kiedy na ekranie konfiguracji metody wysyłki Flexible Shipping:

Flexible Shipping - Warunki obliczania kosztów wysyłki oparte na opakowania wysyłkowych
Flexible Shipping – Warunki obliczania kosztów wysyłki oparte na opakowania wysyłkowych

a następnie wykorzystać do konfiguracji reguł obliczania kosztów wysyłki zgodnie z potrzebami, np.:

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki - Przykładowe reguły obliczania kosztu wysyłki
Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki – Przykładowe reguły obliczania kosztu wysyłki
Jeżeli nie posiadasz jeszcze skonfigurowanych żadnych metod wysyłki Flexible Shipping lub napotkałeś/-aś na jakiekolwiek trudności, zapoznaj się z naszym poradnikiem jak dodać i skonfigurować metodę wysyłki Flexible Shipping →

Przykłady użycia

Dodatkowy koszt za każde opakowanie wysyłkowe

Posiadając zainstalowaną wtyczkę Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki możesz użyć opcji Dodatkowy koszt, aby sukcesywnie naliczać swoim klientom dodatkową opłatę za każde kolejne opakowanie użyte do wysyłki zamówionych produktów:

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki - Dodatkowy koszt za każde opakowanie wysyłkowe
Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki – Dodatkowy koszt za każde opakowanie wysyłkowe

Konfiguracja reguł obliczania kosztów wysyłki w przedstawiony na powyższym zrzucie ekranu sposób poskutkuje naliczaniem dodatkowego kosztu 5 zł za każde kolejne użyte do wysyłki opakowanie, tj. 5 zł jeżeli użyto 1 opakowania, 10 zł jeżeli użyto 2 opakowań, 25 zł jeżeli użyto 5 opakowań, itd.

Stawka awaryjna, jeżeli brak pasujących opakowań wysyłkowych

Jeżeli zamawiane przez klientów produkty nie będą mogły zostać dopasowane i zapakowane do utworzonych opakowań wysyłkowych, możesz skonfigurować regułę korzystającą z warunku Typ opakowania: Brak pasujących opakowań, aby uwzględnić tego typu sytuację i zastosować wówczas stawkę awaryjną:

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki - Stawka awaryjna, jeżeli brak pasujących opakowań wysyłkowych
Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki – Stawka awaryjna, jeżeli brak pasujących opakowań wysyłkowych

Zgodnie z powyższą konfiguracją, jeżeli wszystkie produkty nie będą mogły zostać zapakowane do skonfigurowanych opakowań wysyłkowych, zostanie naliczony koszt wysyłki 50 zł jako stawka awaryjna.

FS PRO Ukrywanie metody wysyłki, jeżeli brak pasujących opakowań wysyłkowych

Warunek Typ opakowania: Brak pasujących opakowań dostępny we wtyczce Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki w połączeniu z Akcją specjalną: Ukryj Flexible Shipping PRO mogą zostać użyte do ukrycia określonej metody wysyłki w przypadku, gdy produkty, które chce zamówić klient nie mogą być zapakowane do zdefiniowanych opakowań wysyłkowych.

Jeżeli na początku tabeli zostanie dodana poniższa reguła obliczania kosztów wysyłki:

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki - Ukrywanie metody wysyłki, jeżeli brak pasujących opakowań wysyłkowych
Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki – Ukrywanie metody wysyłki, jeżeli brak pasujących opakowań wysyłkowych

to ta konkretna metoda wysyłki Flexible Shipping zostanie ukryta, gdy produkty, które chce zamówić klient, nie będą mogły być dopasowane do zdefiniowanych pudełek wysyłkowych.

Należy w tym miejscu mieć na uwadze, że jeżeli powyższa reguła zostanie skonfigurowana dla jedynej dostępnej w Twoim sklepie metody wysyłki FS, to spowoduje ona jej ukrycie w momencie, gdy warunek zostanie spełniony i tym samym, uniemożliwi klientowi złożenie zamówienia.

FS PRO Ukrywanie metody wysyłki powyżej określonej ilości opakowań wysyłkowych

Łącząc Akcję specjalną: Ukryj Flexible Shipping PRO z warunkiem Ilość opakowań wtyczki Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki masz możliwość ukrycia określonej metody wysyłki FS, gdy liczba potrzebnych opakowań do zapakowania produktów przekroczy określoną wartość.

Jeżeli na początku tabeli zostanie dodana poniższa reguła obliczania kosztów wysyłki:

Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki - Ukrywanie metody wysyłki powyżej określonej ilości opakowań wysyłkowych
Flexible Shipping Pakowanie do wysyłki – Ukrywanie metody wysyłki powyżej określonej ilości opakowań wysyłkowych

to ta konkretna metoda wysyłki Flexible Shipping zostanie ukryta, gdy liczba opakowań wysyłkowych potrzebnych do zapakowania zamawianych przez klienta produktów wyniesie 10 lub więcej.