WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Flexible Shipping WooCommerce

Z dniem 14.06.2016 wtyczka nie jest już rozwijana i utrzymywana od wersji 1.3.3. Zamiast tej wtyczki wtyczki proszę skorzystaj z nowej wersji Flexible Shipping bezpłatnej lub PRO →

Wtyczka umożliwia tworzenie dodatkowych opcji wysyłki w WooCommerce i ustawienie dla nich różnych cen w zależności od wagi, liczby lub wartości produktów w koszyku.

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Strefy wysyłki

Jeśli chcesz ustawić różne opcje wysyłki i ceny dla różnych stref (krajów), przejdź najpierw do menu WooCommerce → Ustawienia → Strefy wysyłki. Tworzenie stref wysyłki nie jest wymagane, jeśli chcesz sprzedawać produkty “wszędzie” zgodnie z ustawieniami WooCommerce, przejdź od razu do tworzenia metod wysyłki.

Strefy wysyłki WooCommerce
Strefy wysyłki WooCommerce

Dodawanie strefy wysyłki

Kliknij Dodaj nową Przy tytule sekcji Strefy wysyłki.

Edycja strefy wysyłki WooCommerce
Edycja strefy wysyłki WooCommerce

Szczegóły strefy

Status – Włącz lub wyłącz strefę wysyłki. Pozwala to na dodanie strefy wysyłki, ale okresowe wyłączenie.

Tytuł – Nazwa strefy, która będzie widoczna tylko w panelu admina.

Opis – Opis strefy, który będzie widoczny tylko w panelu admina.

Typ – Typ strefy definiuje opcje dostępne do wyboru i zawężania krajów, kodów pocztowych (lub stanów/prowincji w krajach, których to dotyczy).

 • Wszędzie – strefa wysyłki zawiera wszystkie kraje dozwolone w zakładce “Ustawienia główne” WooCommerce.
 • Kraje/stany – pozwala wybrać konkretne kraje oraz ustawić wyjątki.
 • Kody pocztowe – pozwala wybrać konkretne kody pocztowe oraz ustawić wyjątki. Wpisując kody pocztowe możesz użyć gwiazdki “*”. Zostanie ona potraktowana jako dowolny ciąg znaków.

Lokalizacje

Lokalizacje służą do wybrania lub zawężenia stref wysyłki w zależności od wybranego typu.

Typ Wszędzie

 • Wpisz i wybierz kraje, które mają być wyłączone z danej strefy.

Typ Kraje/stany

 • Wybierz kraje (lub stany/prowincje), które mają się znaleźć w danej strefie.
 • Wybierz kraje (lub stany/prowincje), które mają być wyłączone z danej strefy.
 • Dodatkowo możesz wpisać kody pocztowe, które mają być wyłączone z danej strefy.

Typ Kody pocztowe

 • Wybierz kraj (lub stan/prowincję), który ma się znaleźć w danej strefie.
 • Dodatkowo możesz wpisać kody pocztowe, które mają się znaleźć w danej strefie.
 • Dodatkowo możesz wpisać kody pocztowe, które mają być wyłączone z danej strefy.

Ustawienia główne

Przejdź do menu WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → Flexible Shipping.

Opcje wysyłki WooCommerce
Opcje wysyłki WooCommerce

Włącz/Wyłącz – zaznacz opcję, żeby włączyć działanie wtyczki.

Tytuł metody – wpisz tytuł metody wysyłki, widoczny tylko w panelu WordPressa. Nazwy opcji wysyłki widoczne dla użytkownika ustawisz dodają metodę wysyłki (opis poniżej).

Status podatku

 • Opodatkowany – do cen będzie być doliczany podatek skonfigurowany w ustawieniach podatku WooCommerce.
 • Brak – do cen nie będzie doliczany podatek.

Warunek

 • Na zamówienie – to jest najczęściej wybierane ustawienie. Warunki zostaną porównane z całą zawartością koszyka. Jeśli metody wysyłki będą bazowały na cenie to koszt zostanie obliczony o sumę wartości wszystkich produktów w koszyku, jeśli o wagę to całkowity ciężar produktów w koszyku, a jeśli o liczbę sztuk to całkowitą liczbę sztuk produktów w koszyku.
 • Na sztukę – warunki zostaną zastosowane dla każdej sztuki produktu w koszyku, dotyczy to również kilku sztuk tego samego produktu.
 • Na klasę wysyłkową – działa podobnie do ustawienia na zamówienie, ale najpierw grupuje produkty ze względu na klasę wysyłkową i następnie oblicza koszty wysyłki dla każdej grupy.

Metody wysyłki

W tabelce z metodami wysyłki są zawarte wszystkie najważniejsze informacje na temat danej metody. Aby edytować metodę, kliknij na jej tytuł.

Dodawanie metody wysyłki

Przejdź do menu WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → Flexible Shipping. Kliknij Dodaj nową Przy tytule sekcji Metody wysyłki.

Edycja opcji wysyłki WooCommerce
Edycja opcji wysyłki WooCommerce

Status – Włącz lub wyłącz metodę wysyłki. Pozwala to na dodanie metody wysyłki albo okresowe wyłączenie.

Tytuł – Nazwa metody, która będzie widoczna dla klienta w sklepie.

Strefa wysyłki – Wybór strefy wysyłki, dla której metoda płatności ma być aktywna.

Klasa wysyłkowa – Wybór klasy wysyłkowej, do której będą stosowane parametry metody wysyłki. Ustawienie działa tylko, jeśli w ustawieniach głównych został wybrany warunek na klasę wysyłkową.

Oparte na – Wybór, na podstawie którego parametru będzie oparty koszt wysyłki: cena, waga lub liczba sztuk.

Zakres min – Wartość minimalna, od której koszt wysyłki będzie

 • dla ceny – w walucie sklepu ustawionej w WooCommerce,
 • dla wagi – w jednostce wagi ustawione w WooCommerce,
 • dla liczby sztuk – w liczbie sztuk produktów w koszyku,

Zakres max – Analogicznie jak dla zakresu min, ale określa górną granicę przedziału.

Koszt – Koszt metody wysyłki. Niezależnie od ustawień podatków w WooCommerce, koszt zawsze jest w kwocie netto. Podatek jest doliczany, jeśli w ustawieniach głównych jest włączona opcja Opodatkowany.

Domyślnie – Zaznaczenie powoduje, że dana metoda płatności jest domyślnie wybrana podczas składania zamówienia.