WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Omnibus WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja subskrypcji

Instrukcja aktywacji →

Aktualizacja

Instrukcja aktualizacji →

Konfiguracja

Wtyczka WP Desk Omnibus nie wymaga żadnego działania od użytkownika. Po jej włączeniu w ustawieniach produktu automatycznie pojawia się najniższa cena z ostatnich 30 dni wraz z datą, kiedy cena obowiązywała:

Wygląd w sklepie

Po włączeniu wtyczki w opisie produktu, w miejscu przeznaczonym na product meta, pojawia się dodatkowy wiersz z informacją o najniższej cenie:

Ustawienia wtyczki

Ustawienia wtyczki dostępne są w zakładce
WooCommerce > Ustawienia > Produkty > Ogólne > Omnibus

Zakres dni
Ustaw zakres dni branych pod uwagę podczas ustalania najniższej ceny produktu.

Metoda szukania najniższej ceny produktu

 • Znajdź najniższą cenę dla produktu od obecnej daty
  Ustaw tę opcję aby ustawiony Zakres dni był liczony w stosunku do obecnej daty.
 • Znajdź najniższą cenę od daty ostatniej przeceny produktu
  Ustaw tę opcję aby ustawiony Zakres dni był liczony w stosunku daty zapisania najnowszej ceny promocyjnej.

Obecna cena jest najniższa

 • Pokaż wiadomość bez zmian
  Włącz tę opcję aby komunikat był pokazywany gdy obecna cena jest najniższą ceną produktu.
 • Nie pokazuj żadnej wiadomości
  Włącz tę opcję aby komunikat nie był pokazywany gdy obecna cena jest najniższą ceną produktu. Opcja znajdzie zastosowanie np. gdy cena nie była zmieniana dłużej niż w ustawionym Zakresie dni.

Wyświetlaj najniższą cenę tylko dla produktów promocyjnych
Zaznacz tę opcję aby wtyczka brała pod uwagę tylko produkty z ustawioną ceną promocyjną. Komunikat o najniższej cenie nie pojawi się wtedy przy produktach z ceną regularną.

Metoda pokazywania wiadomości dla wariantów produktu

 • Pokaż każdy wariant produktu osobno
  Ustaw tę opcję aby komunikat był pokazany dopiero gdy użytkownik wybierze konkretny wariant z listy. Do obliczenia najniższej ceny będzie brany pod uwagę tylko wybrany wariant.
 • Pokaż jedną, najniższą cenę spośród wszystkich wariantów produktu
  Ustaw tę opcję aby komunikat był pokazany od razu po wczytaniu strony. Do obliczenia najniższej ceny będą brane pod uwagę wszystkie warianty.

Wliczaj ceny promocyjne
Zaznacz tę opcję aby wtyczka brała pod uwagę ceny promocyjne a nie tylko ceny regularne.
Ustawienie nie działa wstecz – jeżeli cena promocyjna została zapisana przed włączeniem tego ustawienia to nie będzie ona brana pod uwagę. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne zapisanie produktu z ceną promocyjną.
Nie zalecamy częstych zmian tego ustawienia.

Wiadomość o najniższej cenie
Podstawowy format spowoduje pokazanie najniższej ceny w formacie
Najniższa cena (data): cena
np. Najniższa cena (01.01.2023): 99.90 zł
Ustaw własny format korzystając ze zmiennych {date} oraz {price}
np. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to {price} ({date})

Pokaż wiadomość na stronie produktu
Lista rozwijana zawiera wszystkie dostępne miejsca pokazania najniższej ceny na podstronie produktu.
Pierwotne ustawienie to Przed meta danymi produktu. Ta opcja pozwala na pokazanie najniższej ceny jako pierwszy element meta danych produktu.

Pokaż wiadomość na stronie archiwum
Lista rozwijana zawiera wszystkie dostępne miejsca pokazania najniższej ceny na stronach archiwum takich jak:

 • sklep
 • kategoria
 • tag
 • atrybut

Pierwotne ustawienie to Nie pokazuj.

Pokaż wiadomość na stronie koszyka
Lista rozwijana zawiera wszystkie dostępne miejsca pokazania najniższej ceny na stronie koszyka.
Pierwotne ustawienie to Nie pokazuj.

Shortcode

Wtyczka umożliwia wstawienie najniższej ceny lub pełnego komunikatu o najniższej cenie w dowolnym miejscu obsługującym dodawanie shortcode np. na podstronach lub we wpisach.

 • [omnibus_price]
  Wstaw ten shortcode jeżeli potrzebujesz pokazania najniższej ceny na podstronie produktu prostego.
 • [omnibus_price id="x"]
  Wstaw ten shortcode jeżeli potrzebujesz pokazania najniższej ceny na pozostałych podstronach np. na podstronie produktu z wariantami. W miejsce x wstaw ID konkretnego produktu lub wariantu np. [omnibus_price id="123"]. ID produktu znajdziesz w panelu WP po najechaniu kursorem na nazwę produktu w zakładce Produkty > Wszystkie produkty.
 • [omnibus_price_message]
  Wstaw ten shortcode jeżeli potrzebujesz pokazania pełnego komunikatu o najniższej cenie na podstronie produktu prostego. Tekst komunikatu zmienisz w ustawieniu Wiadomość o najniższej cenie.
 • [omnibus_price_message id="x"]
  Wstaw ten shortcode jeżeli potrzebujesz pokazania pełnego komunikatu o najniższej cenie na pozostałych podstronach np. na podstronie produktu z wariantami. W miejsce x wstaw ID konkretnego produktu lub wariantu np. [omnibus_price id="123"].

Dla deweloperów

W ustawieniach wtyczki dostępna jest opcja o nazwie Pokaż wiadomość na stronie produktu.

Ta opcja pozwala na wybranie z listy predefiniowanych akcji hooki, które mogą być użyte do wyświetlania komunikatów o najniższych cenach na stronach produktów. Jeśli jednak masz konkretny hook akcji, którego chciałbyś użyć, możesz również wpisać nazwę hooka bezpośrednio w polu. Wtedy będziesz mógł użyć tej nazwy jako odniesienia do hooka we własnym kodzie, który wyświetli komunikat.

Przykład:

 1. Ustaw w ustawieniach wyświetlania wartość ‘omnibus/custom/placement’.
 2. Zarejestruj swój hook w pliku motywu:
  // page.php in your theme files
  <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class( 'product' ); ?>>
  <!-- Ommited for brevity... -->
  <?php do_action( 'omnibus/custom/placement' ); ?>
  </article><!-- #post-<?php the_ID(); ?> -->

Jeśli używasz tego haka na jakichś stronach docelowych, możesz również określić produkt, aby uzyskać najniższą cenę:

// home.php in your theme files
<header>
<!-- Ommited for brevity... -->
<?php
$product = wc_get_product( 14 ); // We want to use a product with ID 14 as a featured one.
do_action('omnibus/custom/placement', $product );
?>
</header>