WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

DHL – WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Ważne informacje

Do poprawnego działania wtyczki konieczne jest:

 • posiadanie konta w serwisie https://dhl24.com.pl/,
 • posiadanie numeru klienta DHL (SAP),
 • uzyskanie dostępu do DHL24 WebAPI.
 • opcjonalne uzyskanie również dostępu do DHL Parcelshop API w przypadku chęci nadawania przesyłek do punktów odbiorów DHL.

Dostęp do API DHL można uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://dhl24.com.pl/kontakt.html.

Aby uzyskać dostęp do API testowego należy zarejestrować się na stronie https://sandbox.dhl24.com.pl/ oraz uzyskać wymienione wyżej: numer klienta i dostęp do DHL WebAPI w serwisie testowym.

Wymagania techniczne

 • Zainstalowane rozszerzenie SOAP na serwerze – na znacznej większości instalacji PHP na serwerach współdzielonych jest już ono domyślnie zainstalowane. Informacje na temat czy serwer posiada zainstalowane rozszerzenie SOAP znaleźć można w Statusie systemu WooCommerce →
 • Instalacja bezpłatnej wtyczki Flexible Shipping jako integracji bazowej.
 • Wtyczka wykorzystuje mechanizm cron WordPressa. WP-Cron musi być włączony. Domyślnie po instalacji WordPressa WP-Cron jest włączony.

Konfiguracja

Konfiguracja wtyczki dostępna jest w menu WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → DHL.

W ustawieniach można skonfigurować:

Logowanie DHL24 API / DHL Parcel Shop API

DHL WooCommerce - Ustawienia główne - Logowanie
DHL WooCommerce – Ustawienia główne – Logowanie

Login i Hasło – wprowadź login i hasło do DHL24 WebAPI i/lub DHL Parcel Shop API uzyskane od DHL podczas rejestracji konta.

Status połączenia – w tym miejscu sprawdzisz, czy połączenie z API DHL zostało nawiązane prawidłowo po wprowadzeniu przez Ciebie wyżej wspomnianego loginu i hasła.

Tryb testowy – zaznacz ten checkbox jeżeli chcesz uruchomić wtyczkę w trybie testowym. Serwis testowy dostępny pod adresem https://sandbox.dhl24.com.pl/.

Podczas korzystania ze środowiska sandbox mogą wystąpić pewne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem mapy, mniejsza ilość punktów odbioru, itp. Jest to normalne dla środowiska testowego, co zostało potwierdzone bezpośrednio podczas konsultacji z DHL. Dezaktywacja trybu sandbox i wprowadzenie właściwych danych dostępowych do konta produkcyjnego po zakończeniu testów zapewnia już w 100% poprawne funkcjonowanie wtyczki w tym zakresie.

Deklaracja stałego zbioru

DHL WooCommerce - Ustawienia główne - Deklaracja stałego zbioru
DHL WooCommerce – Ustawienia główne – Deklaracja stałego zbioru

Stały zbiór – zaznacz tę opcję jeżeli podpisana przez Ciebie umowa z DHL uwzględnia deklarację stałego zbioru.

Godzina, po której nastąpi zmiana daty nadania na następny dzień roboczy – wskaż godzinę, po przekroczeniu której nadawane przesyłki zostaną zakwalifikowane na następny dzień roboczy.

Tworzenie przesyłek

Integracja z DHL umożliwia całkowicie automatyczne nadawanie przesyłek na podstawie statusu zamówienia lub ręczne nadawanie wielu przesyłek z listy zamówień WooCommerce.

DHL WooCommerce - Ustawienia główne - Tworzenie przesyłek
DHL WooCommerce – Ustawienia główne – Tworzenie przesyłek

Tworzenie przesyłek – wybierz sposób generowania przesyłek. Domyślnie przesyłki mogą zostać nadane ręcznie z poziomu strony szczegółów zamówienia lub masowo z poziomu listy wszystkich zamówień WooCommerce. Możesz również w tym miejscu wybrać, aby przesyłki były generowane automatycznie i określić dla nich dodatkowe opcje:

Status zamówienia – jeśli wybrałeś automatyczny sposób generowania przesyłek wybierz po przyjęciu przez zamówienie jakiego statusu ma zostać dla niego wygenerowana przesyłka.

Zrealizuj zamówienia – zaznacz tą opcję jeżeli chcesz, aby po wygenerowaniu przesyłki DHL do zamówienia automatycznie zmieniało ono status na Zrealizowane.

Domyślne ustawienia przesyłki

DHL WooCommerce - Ustawienia główne - Domyślne ustawienia przesyłki
DHL WooCommerce – Ustawienia główne – Domyślne ustawienia przesyłki

Określ w tej sekcji wartości domyślne, które będą ustawiane dla każdej nowej przesyłki. Mogą one zostać dowolnie zmodyfikowane przed utworzeniem przesyłki z poziomu metaboxa DHL na stronie szczegółów zamówienia.

Długość, szerokość i wysokość paczki [cm] – wprowadź domyślne wymiary paczki.

Waga paczki [kg] – uzupełnij to pole domyślną wagą paczki.

Zawartość paczki – określ domyślną zawartość przesyłki.

Komentarz – dodaj adnotację / dodatkowe informacje widoczne na etykiecie wysyłkowej. Możesz w tym miejscu użyć dostępnych tzw. shortcode’ów, które dynamicznie podstawią odpowiednią treść:

 • [order_number] – numer zamówienia,
 • [shop_name] – nazwa sklepu,
 • [shop_url] – adres URL sklepu.

Etykiety

DHL WooCommerce - Ustawienia główne - Etykiety
DHL WooCommerce – Ustawienia główne – Etykiety

Format etykiety – wybierz format, w którym zostanie wygenerowana etykieta spośród dostępnych:

 • Etykieta BLP
 • Etykieta BLP w formacie PDF A4
 • Etykieta BLP w formacie dla drukarek Zebra

Drukowanie – jeśli posiadasz wtyczkę Flexible Printing, zaznacz ten checkbox, aby włączyć automatyczne drukowanie lub zapisywanie wygenerowanych etykiet od razu po wygenerowaniu przesyłki DHL. Rozwiązanie to, w połączeniu z wcześniej wymienioną opcją Tworzenie przesyłek: Automatyczne pozwala na pełną automatyzację procesu obsługi zamówienia – od jego opłacenia, aż po wydrukowanie etykiety nadawczej.

Dane nadawcy

DHL WooCommerce - Ustawienia główne - Dane nadawcy
DHL WooCommerce – Ustawienia główne – Dane nadawcy

Numer klienta (SAP) – numer klienta, który jest przydzielany przez DHL po podpisaniu umowy.

Nazwa, Adres, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miasto – dane adresowe nadawcy przesyłki.

Osoba kontaktowa, Telefon, E-mail – dane kontaktowe nadawcy przesyłki.

Zaawansowane

DHL WooCommerce - Ustawienia główne - Zaawansowane
DHL WooCommerce – Ustawienia główne – Zaawansowane

Zapis zdarzeń – aktywacja tej opcji okazuje się przydatna podczas diagnozowania problemów w celu rejestrowania wszystkich działań podejmowanych przez wtyczkę. Zdarzenia zapisywane są w logu WooCommerce (WooCommerce → Status → Dziennik zdarzeń).

Wybór DHL Parcel – wybierz typ listy punktów odbioru DHL Parcelshop, która jest wyświetlana na stronie formularza zamówienia. Domyślnie jest to Select2 (AJAX), który wyświetla listę paczkomatów z możliwością wyszukiwania bezpośrednio w bazie, zapewniająca najbardziej wydajne działanie wtyczki. Mechanizm ten wyszuka i pokaże paczkomat dopiero po wpisaniu minimum 3 znaków jego nazwy lub adresu.

Dostępne typy listy punktów odbioru DHL Parcelshop:

 • Select2 – rozwijalna lista wyboru Parcelshopów z możliwością bezpośredniego wyszukiwania na niej konkretnych punktów odbioru
 • Select2 (AJAX) – lista wyboru Parcelshopów z wyszukiwaniem punktów bezpośrednio w bazie – zalecany wybór dla płynniejszego działania strony zamówienia

Metody wysyłki

Wtyczka DHL jest zintegrowana z Flexible Shipping. Integrację z DHL można dodać do każdej metody wysyłki stworzonej za pomocą wtyczki Flexible Shipping. Sprawdź jak tworzyć nowe metody wysyłki →

Metoda Flexible Shipping - Integracja z DHL
Metoda Flexible Shipping – Integracja z DHL

Przy tworzeniu metody wysyłki w sekcji Integracja wysyłkowa możesz dodatkowo włączyć integrację z DHL:

Integracja – wybierz DHL, aby włączyć integrację dla tej metody wysyłki.

Usługa DHL – dostępne opcje:

 • DHL Parcel Premium,
 • Przesyłka krajowa,
 • DHL Domestic Express 9,
 • DHL Domestic Express 12,
 • Przesyłka 2Europe (DHL PARCEL CONNECT)
 • DHL Parcelshop.

Wtyczka na chwilę obecną umożliwia wysyłkę do Parcelshopów DHL na terenie:

 • Polski
 • Niemiec
 • Danii
 • Szwecji
 • Francji
 • Słowacji

Rodzaj przesyłki – dostępne opcje:

 • Koperta,
 • Paczka,
 • Paleta.

Przesyłka niestandardowa (NST) – zaznacz tę opcję jeżeli wysyłane przez Ciebie produkty lub ich opakowania kwalifikują się na przesyłkę niestandardową.

Ubezpieczenie – zaznacz ten checkbox jeżeli chcesz, aby wysyłane przez Ciebie przesyłki były ubezpieczone.

Pobranie – zaznacz, aby umożliwić swoim klientom zapłatę za zamówione produkty przy odbiorze przesyłki.

Jeśli zaznaczysz opcję pobrania przy metodzie wysyłki z wybraną usługą Parcelshop DHL, kupującym zostaną wyświetlone tylko punkty pozwalające na płatność przy odbiorze.
 
Należy mieć również na uwadze, że każda paczka pobraniowa DHL musi zostać ubezpieczona co najmniej na kwotę pobrania.

Usługi dodatkowe – wybierz dostępne opcje dodatkowe dla wskazanej usługi DHL z:

 • Informacja przed doręczeniem (PDI)
 • Doręczenie w sobotę
Opcja Przesyłka niestandardowa (NST) dostępna jest zarówno dla usług kurierskich DHL, jak i dla Parcelshopów. Opcja Usługi dodatkowe z kolei, dostępna jest jedynie dla usług kurierskich.

Należy mieć również na uwadze, że niektóre usługi dodatkowe mogą być dostępne jedynie dla wybranych kodów pocztowych. Dowiedz się więcej o usługach dodatkowych DHL→

Nadawanie przesyłek

Nadawanie pojedynczych przesyłek

Po złożeniu zamówienia przez klienta i wyborze wysyłki za pomocą DHL do strony zamówienia zostanie dodany boks z opcjami przesyłki.

WooCommerce DHL – ustawienia przesyłki

Po sprawdzeniu poprawności danych i ewentualnej ich modyfikacji można wykonać akcje:

Utwórz – tworzy przesyłkę w serwisie DHL, dane przesyłki będą niedostępne do edycji.

Zapisz – zapisuje dane przesyłki bez tworzenia przesyłki w serwisie DHL.

Możesz wybrać datę wysyłki do trzeciego dnia w przód, oraz w dniu dzisiejszym, jeżeli zamówienie zostanie złożone do określonej godziny. Za pomocą poniższej opcji:
DHL WooCommerce Wybór godziny zmiany nadania na kolejny dzień roboczy dostępnej z poziomu ustawień (WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → DHL) istnieje możliwość zmiany godziny, po której data nadania zostanie automatycznie zmieniona na kolejny dzień roboczy.

Dla przesyłki, która została utworzona w serwisie DHL:

WooCommerce DHL – ustawienia przesyłki

Śledź przesyłkę – kliknięcie numeru przesyłki otworzy stronę do śledzenia przesyłek DHL.

Pobierz etykietę – pobiera etykietę przesyłki (w formacie wybranym w ustawieniach wtyczki).

Anuluj – anuluje (usunie) przesyłkę w serwisie DHL. Dane przesyłki będą ponownie dostępne do edycji. Anulowanie przesyłki nie jest możliwe po zamówieniu kuriera do tej przesyłki.

Dla przesyłki, która nie została utworzona w serwisie DHL:

Usuń – usuwa przesyłkę

Dodaj przesyłkę – dodaje kolejną przesyłkę.

Dodatkowe paczki dla przesyłki

W edycji zamówienia WooCommerce możesz dodawać wiele paczek do jednej przesyłki, wszystkie zostaną nadane jako jedna przesyłka.

Aby dodać kolejne paczki w box DHL kliknij Dodaj paczkę i wybierz typ paczki i ustaw jej parametry.

WooCommerce DHL – wiele paczek
Po nadaniu przesyłki DHL, klient-adresat automatycznie otrzyma stosowne powiadomienie e-mail i SMS informujące o tym fakcie. Powiadomienia te są domyślnie aktywne i jest to usługa bezpłatna.

Nadawanie wielu przesyłek

Nowość Integracja z DHL umożliwia ręczne nadawanie wielu przesyłek z listy zamówień WooCommerce.

Aby nadać przesyłki dla wielu zamówień wybierz je na liście zamówień WooCommerce, a następnie z Masowe działania wybierz opcję Nadaj przesyłki i kliknij przycisk Zastosuj.

Więcej na temat zarządzania wysyłką na liście zamówień WooCommerce przeczytasz w instrukcji zarządzania wysyłką →

Automatyczne nadawanie przesyłek

Nowość Integracja z DHL umożliwia całkowicie automatyczne nadawanie przesyłek na podstawie statusu zamówienia.

Jak włączyć automatyczne nadawanie przesyłek przeczytasz w sekcji Tworzenie przesyłek – automatyzacja nadawania

Dodatkowe przesyłki DHL

Nowość Wtyczka WooCommerce DHL umożliwia dodawanie przesyłek do zamówień utworzonych ręcznie oraz do zamówień z aktywną inną integracją wysyłkową WP Desk.

W edycji zamówienia dostępny jest box Dodaj przesyłkę. Wybierz integrację DHL, a następnie kliknij Dodaj. Pojawi się nowy box DHL w którym będzie możliwe skonfigurowanie przesyłki DHL i jej nadanie.

WooCommerce DHL - dodatkowe przesyłki
WooCommerce DHL – dodatkowe przesyłki

Zlecanie odbioru przesyłek

Odbiór utworzonych za pomocą wtyczki DHL WooCommerce przesyłek należy zlecić kurierowi bezpośrednio z poziomu systemu DHL24.

W tym celu, przechodząc pod adres z powyższego odnośnika, należy zalogować się na swoje konto użytkownika, a następnie w zakładce Przesyłki → Moje przesyłki zaznaczyć właściwe i potwierdzić chęć zlecenia ich odbioru klikając w przycisk Zamów kuriera do przesyłek.

DHL WooCommerce - Zlecenie odbioru przesyłek przez kuriera

Opcje zaawansowane

Nowość Wybór DHL Parcel – wtyczka umożliwia wybór typu listy punktów odbioru DHL Parcelshop. Domyślnie jest to Select2, który wyświetla listę punktów odbioru z możliwością wyszukiwania. Ten typ ładuje pełną listę punktów odbioru z możliwością wyszukiwania.

W przypadku Select2 (AJAX) mechanizm ten wyszukuje punkt odbioru nie na liście, a bezpośrednio w bazie. Punkt odbioru pokaże się na liście dopiero po wpisaniu min. 3 znaków.

Typy listy punktów odbioru DHL Parcelshop:

 • Select – zwykła lista wyboru z możliwością wyboru punktu odbioru
 • Select2 (AJAX) – lista wyboru punktów odbioru z wyszukiwaniem punktu bezpośrednio w bazie.

Najczęstsze problemy

Błąd połączenia z API DHL

Jeśli po podaniu loginu i hasła do DHL24 API i/lub DHL Parcel Shop API, następnie zapisaniu zmian w ustawieniach wtyczki i odświeżeniu strony, wyświetlają się komunikaty API DHL:

 • Błąd połączenia: Nieprawidłowe dane autoryzacyjne;
 • Błąd połączenia: Błąd dostępu do bazy danych: błąd podczas autoryzacji – proszę spróbować ponownie;
Komunikaty z API DHL
Komunikaty z API DHL

Zalecany jest bezpośredni kontakt ze wsparciem DHL, w celu potwierdzenia poprawności danych logowania lub uzyskania dostępu do API. Kontakt z DHL, możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://dhl24.com.pl/kontakt.html.