WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Furgonetka – WooCommerce

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja Subskrypcji

Aktywacja subskrypcji →

Ważne informacje

Do poprawnego działania wtyczki konieczne jest posiadanie konta w serwisie Furgonetka.pl, jeśli nie masz konta załóż je tutaj.

Sprawdź jak otrzymać ofertę premium dzięki współpracy Furgonetka.pl i WP Desk →

Aby uzyskać dostęp do konta testowego należy zarejestrować się na stronie sandbox.furgonetka.pl →

Wymagania techniczne

  • Instalacja bezpłatnej wtyczki Flexible Shipping jako integracji bazowej,
  • Włączona biblioteka cURL,
  • lub działająca funkcja file_get_contents, która jest powiązana z opcją konfiguracyjną PHP – allow_url_fopen, ta opcja musi być włączona.

Większość popularnych dostawców usług hostingowych zapewnia przynajmniej jedną działającą metodę na swoim serwerze. Jednak jeśli pojawiłby się problem z poprawnym działaniem wtyczki skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Konfiguracja

Konfiguracja wtyczki dostępna jest w menu: WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → Furgonetka.

W ustawieniach można skonfigurować:

Logowanie

Konfiguracja integracji Furgonetka z WooCommerce - logowanie
Konfiguracja integracji Furgonetka z WooCommerce – logowanie

Login i Hasło do serwisu Furgonetka.

Tryb testowy – włączenie/wyłączenie trybu testowego (serwis testowy dostępny pod adresem: https://test.furgonetka.pl/.

Konta w serwisie furgonetka.pl i test.furgonetka.pl nie są ze sobą powiązane i należy je utworzyć niezależnie.

Pod aktywnym kontem (testowym lub produkcyjnym) wyświetlany jest status połączenia oznaczony odpowiednim kolorem pola i komunikatem. Szare pole oznacza, że nie nastąpiła jeszcze próba połączenia z API Furgonetka. Próba połączenia następuje po zapisaniu danych konfiguracyjnych

Jeśli jest problem z połączeniem warto sprawdzić, czy hasło nie zawiera znaków “<” lub “>”, API furgonetki ma problem z poprawnym przetwarzaniem tych znaków w haśle i należy zrezygnować z ich używania.

Domyślne ustawienia przesyłki

Furgonetka WooCommerce - Konfiguracja - Domyślne ustawienia przesyłki

Wartości domyślne, które będą ustawiane dla każdej nowej przesyłki:

Długość, szerokość i wysokość paczki w centymetrach.

Waga paczki [kg] – domyślna waga paczki.

Jeśli produkt w zamówieniu nie ma ustalonej wagi, to zostanie ona pobrana z ustawień domyślnych. Jeżeli w ustawieniach domyślnych też nie ma zdefiniowanej wagi, zostaje ona ustawiona na 1.
W związku ze zmianą API, z którego korzysta wtyczka na REST API, od wersji 1.5.0 nie jest już konieczne określenie standardowego/niestandardowego kształtu i rodzaju opakowania, jak to miało miejsce w wersjach 1.4.8 i wcześniejszych. Nie jest także już wymagane wprowadzenie opisu zawartości dla przesyłek nadawnych kurierem FedEx.

Dane nadawcy

Furgonetka WooCommerce - Konfiguracja - Dane nadawcy
Furgonetka WooCommerce – Konfiguracja – Dane nadawcy

Nazwa, Adres (ulica, nr budynku, nr lokalu), Miasto, Kod pocztowy, Kraj – dane adresowe nadawcy przesyłki.

Od wersji 1.5.0 wtyczki, konieczne jest określenie kraju nadawcy. Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z ustawień adresu sklepu w WooCommerce (WooCommerce → Ustawienia → Ustawienia główne → Adres sklepu), jednak może zostać dowolnie zmodyfikowana z poziomu powyższych ustawień wtyczki.

Telefon, E-mail – dane kontaktowe nadawcy przesyłki.

Nr konta bankowego – potrzebny do przesyłek pobraniowych.

Metody wysyłki

Wtyczka Furgonetka jest zintegrowana z Flexible Shipping. Integrację z Furgonetka można dodać do każdej metody wysyłki stworzonej za pomocą wtyczki Flexible Shipping. Sprawdź jak tworzyć nowe metody wysyłki →

Flexible Shipping - Integracja z Furgonetką
Flexible Shipping – Integracja z Furgonetką

Przy tworzeniu metody wysyłki możesz dodatkowo włączyć integrację z Furgonetka:

Integracja – wybierz Furgonetka, aby włączyć integrację dla tej metody wysyłki.

Usługi – dostępne opcje:

  • DPD,
  • UPS,
  • FedEx.
W związku z wycofaniem z oferty Furgonetki usług firmy kurierskiej GEIS, od wersji 1.5.0 nie są już one dostępne we wtyczce.

Rodzaj przesyłki – dostępne opcje: Paczka.
Ubezpieczenie – ubezpieczenie przesyłki.
Pobranie – przesyłka pobraniowa.

Zamówienie – Tworzenie paczki i generowanie etykiety

Box Furgonetka jest dodawany do każdego zamówienia nawet jeżeli została wybrana inna metoda wysyłki.

Metabox jest wyświetlany w obszarze paska bocznego i domyślnie wypełniony standardowymi ustawieniami ze strony opcji, dla każdego zamówienia można zmienić domyślne wartości zgodnie z aktualnymi warunkami.

Ustawienia przesyłki Furgonetka w edycji zamówienia WooCommerce

Po sprawdzeniu poprawności danych i ewentualnej ich modyfikacji można wykonać akcje:
Utwórz przesyłkę w furgonetka.pl – tworzy przesyłkę w serwisie Furgonetka, dane przesyłki będą niedostępne do edycji .
Zapisz dane przesyłki – zapisuje dane przesyłki bez tworzenia przesyłki w serwisie Furgonetka.
Przywróć domyślne dane przesyłki – przywraca dane przesyłki z ustawień głównych.
Dla przesyłki, która została utworzona w serwisie Furgonetka:

Utworzona przesyłka w edycji zamówienia WooCommerce

Usuń przesyłkę z furgonetka.pl – Usuwa utworzoną przesyłkę w serwisie furgonetka.
Zamów przesyłkę w furgonetka.pl – zamawia kuriera dla utworzonej przesyłki.

W związku ze zmianą API, z którego korzysta wtyczka wraz z wersją 1.5.0, od 04.12.2020 konieczne jest zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług przez serwis Furgonetka.pl z poziomu ustawień swojego konta. Jeżeli jeszcze nie został on przez Ciebie zaakceptowany, w metaboxie Furgonetka zostanie wyświetlona stosowna adnotacja wraz z linkiem, za pomocą którego przejdziesz do powyższych ustawień konta użytkownika:

Furgonetka WooCommerce - Akceptacja regulaminu

Dla przesyłki, która została zamówiona w serwisie Furgonetka:

Zamówiona przesyłka w edycji zamówienia WooCommerce

Anuluj przesyłkę – anuluje zamówioną przesyłkę, opcja dostępna tylko w warunakch określonych przez serwis Furgonetka.
Pobierz etykietę – pobiera etykietę na przesyłkę.

Po nadaniu przesyłki klient otrzyma na podany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomość zawierającą link trackingowy, umożliwiający jej śledzenie.