WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Konfiguracja podatków WooCommerce

Ustawienie podatków w WooCommerce pozwala prowadzić legalnie działający biznes e-commerce. Dzięki odpowiedniej konfiguracji, możesz operować na cenach netto, a klientom będą pokazywane cenny brutto, czyli takie, które będą opłacać przy zamówieniu. Poradnik ujednolica wiadomości na temat podatków w WooCommerce i opisuje stawki podatkowe obowiązujące na terenie Polski dla produktów, usług i wysyłki.

Włącz podatki WooCommerce

Domyślnie podatki są w WooCommerce wyłączone. Jeśli konfigurujesz nowy sklep z domyślnymi ustawieniami, zacznij od włączenia podatków w sklepie:

Przejdź do menu: WooCommerce → Ustawienia → Ustawienia główne.

Po włączeniu podatków pojawi się nowa opcja w menu ustawień

Następnie zaznacz opcję Włącz stawki podatkowe i obliczenia i zapisz zmiany. W menu ustawień pojawi się nowa zakładka: Podatek.

Konfiguracja podatków

Kiedy podatki są już aktywowane, przejdź do menu: WooCommerce → Ustawienia → Podatek → Opcje podatku.

Opcje podatku WooCommerce
Opcje podatku WooCommerce

W zakładce Opcje podatku znajdują się najważniejsze opcje podatku w WooCommerce. Poniżej znajdziesz opis wszystkich tych opcji:

Ceny wpisywane z podatkiem – zdecyduj czy ceny produktów będziesz wpisywać z podatkiem czy bez.

  • Tak, będę wpisywać ceny z podatkiem – ceny będą zawierały podatek wg zdefiniowanej stawki.
  • Nie, będę wpisywać ceny bez podatku – ceny nie będą zawierały podatku. Podczas składania zamówienia do cen zostanie doliczony podatek wg zdefiniowanej stawki, o której dowiesz się z dalszej części poradnika.
Warto pamiętać, że zmiana powyższych ustawień nie spowoduje przeliczenia podatków dla istniejących produktów. Zmiany będą miały wpływ tylko na nowo dodane produkty.

Obliczaj podatek w oparciu o – wybierz adres według którego będzie obliczany podatek.

  • Adres wysyłki klienta – domyślny adres klienta możesz zmieniać w ustawieniach głównych.
  • Adres płatności klienta – podatek zostanie obliczony na podstawie adresu płatności, który poda klient przy zamówieniu.
  • Adres sklepu – dla tego ustawienia podatki zawsze będą obliczane wg lokalizacji sklepu a nie klienta.

Klasa podatkowa wysyłki – ta opcja decyduje o tym, według jakiej stawki będą wyliczane podatki dla wysyłki.

Standardowo stosuje się klasę podatkową opartą o produkty w koszyku. W tym wypadku, jeśli w koszyku znajdą się produkty z różnymi stawkami podatku dla przesyłki zostanie zastosowana najwyższa stawka.

Możesz również ustawić własną stawkę dla wysyłki, wówczas będzie ona zawsze stosowana dla kosztów wysyłki. Jeśli twoja działalność jest prowadzona w Polsce, najlepiej ustawić klasę podatkową wysyłki na Standardową, którą skonfigurujesz w kolejnym kroku.

Zaokrąglanie – jeśli chcesz zaokrąglać podatek w podsumowaniu zamówienia zaznacz tę opcję. W polskim prawie istotna jest kwota VAT w podsumowaniu faktury – dlatego nie ma potrzeby zaokrąglać podatku w każdym wierszu.

Dodatkowe klasy podatkowe – klasy podatkowe przypisane są do produktów, choć zazwyczaj użyjesz zapewne Standardowych stawek to możesz dodawać również własne klasy.

Domyślne dodane są 2 klasy: Obniżona stawka i Zerowa stawka, ale możesz je oczywiście usunąć lub dodać nowe wpisując każdą w nowym wierszu.

Wyświetlanie cen w sklepie – ta opcja decyduje o tym czy chcesz wyświetlać ceny zawierające podatek czy nie. Tutaj pola do wyboru nie zostawia ustawodawca, który nakazuje wyświetlanie cen z podatkiem, czyli brutto. Ewentualnie cen netto i brutto jednocześnie.

Wyświetlanie cen w koszyku i zamówieniu – określ czy w koszyku i zamówieniu chcesz wyświetlać ceny z podatkiem czy bez. Tu również pola do wyboru nie zostawia ustawodawca, który nakazuje wyświetlanie cen z podatkiem, czyli brutto. Ewentualnie cen netto i brutto jednocześnie.

Sufiks wyświetlanej ceny – zdecyduj, co wyświetli się przy cenie – za kwotą. Jeśli wyświetlasz ceny zawierające podatek możesz użyć przyrostka “zawiera VAT” albo “brutto”. Możesz też użyć w tym miejscu następujących tagów:

  • {price_including_tax} – cena z podatkiem
  • {price_excluding_tax} – cena bez podatku

Przykład: wpisanie z VAT, {price_excluding_tax} netto wyświetli w sklepie: 123 zł z VAT, 100 zł netto.

Wyświetlanie sumy podatków – zdecyduj czy podatki mają być wyświetlane jako jedna suma czy z rozbiciem na poszczególne stawki podatkowe.

Klasy podatkowe

Konfiguracja stawek podatkowych dla klas znajduje się w menu WooCommerce → Ustawienia → Podatek → [nazwa klasy podatkowej]:

Do czego służą klasy podatkowe

Najprościej mówiąc, klasy podatkowe to dodatkowe “kategorie” dla produktów, które służą do zgrupowania produktów po stawce podatkowej.

Jeśli sprzedajesz w swoim sklepie produkty, którą są opodatkowane inną stawką podatku VAT, np. 23% i 8% to najlepiej będzie, jeśli stworzysz dwie klasy podatkowe o nazwach np. Usługi (lub po prostu 23%) i Żywność (lub po prostu 8%). Później przy konfigurowaniu produktów wybierz odpowiednią klasę podatkową i dany podatek będzie stosowany do tego produktu:

A jeżeli sprzedajesz produkty do innych krajów, w których są inne stawki podatkowe, np. na Węgrzech, gdzie stawka VAT dla usług wynosi 27%, a w Wielkiej Brytanii 20%, to w ramach klas podatkowych możesz ustawić różne stawki dla różnych krajów dodając dwuliterowy kod kraju.

Konfiguracja stawki podatkowej

Domyślnie możesz konfigurować stawki podatkowe w ramach klasy Standardowe stawki. Aby dodać nową stawkę kliknij Dodaj wiersz:

Kod kraju – wpisz dwuliterowy kod kraju wg standardu ISO 3166-1 alpha-2. Jeśli pozostawisz to pole puste, ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich krajów.

Kod stanu – tu podobnie jak wyżej należy wpisać dwuliterowy kod lub pozostawić puste pole dla zastosowania dla wszystkich stanów. W Polsce nie ma to zastosowania, ponieważ polskie województwa nie są tutaj uwzględniane.

Kod pocztowy – wpisz kod lub kody pocztowe oddzielając je średnikiem. Możesz również określić przedział oddzielając wartości graniczne myślnikiem. Pozostaw to pole puste, jeśli chcesz zastosować do wszystkich kodów pocztowych.

Miasto – określ miasto lub miasta, dla których chcesz zastosować tę stawkę podatkową. Przy więcej niż jednym mieście oddziel je średnikiem. Tradycyjnie, pozostaw puste, jeśli chcesz zastosować do wszystkich miast.

Stawka % – zdefiniuj wysokość stawki w procentach. Zastosuj format czterech miejsc po przecinku i nie wpisuj znaku %. Przykład: 23. Znaki po przecinku są wymagane tylko, jeśli stawka nie jest pełną liczbą, np. 8,5.

Nazwa podatku – tutaj wpisz nazwę podatku, który definiujesz. Nazwa podatku będzie widoczna dla klientów w sklepie i m.in. na fakturach. Przykład: VAT 23%.

Priorytet – zdecyduj, która ze stawek ma zostać zastosowana jako pierwsza. Pamiętaj, że priorytet musi być inny dla różnych stawek podatkowych, w przeciwnym razie zostanie wyświetlona tylko jedna z nich, kiedy będziesz chciał wystawić fakturę. Jeśli ustawisz wiele stawek podatkowych z różnymi priorytetami dla jednej klasy podatkowej to podatek zostanie obliczony dla każdej ze stawek.

Priorytet i stawka składana nie mają praktycznie zastosowania w warunkach polskich, ze względu na jednolite stawki podatkowe w całym kraju. Ale przydają się one w przypadkach, w których w danym kraju obowiązują podatki krajowe i lokalne.

Na przykład podatek krajowy może wynosić 20%, a dodatkowo dany stan czy nawet miasto może stosować dodatkowy podatek 2%, który musi być doliczany dla klientów z tego miasta. W takich przypadkach priorytety i stawka składana są niezbędne, aby poprawnie naliczać podatki.

Stawka składana – zaznacz to pole, jeśli jest to stawka składana. Podatek wg stawki składanej zostanie zastosowany po obliczeniu pozostałych stawek tzn. stawka dla której zaznaczyłeś pole zostanie naliczona do już opodatkowanego produktu.

Wysyłka – zdecyduj czy stawka podatkowa ma być stosowana również do kosztów wysyłki.

Pamiętaj aby zaznaczyć przynajmniej jedną stawkę dla wysyłki w przeciwnym wypadku wysyłka nie będzie opodatkowana. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną stawkę dla wysyłki to podatek zostanie zastosowany dla wysyłki według ustawionych priorytetów.

Dodatkowe klasy

Klasy podatkowe służą do ustalenia stawek podatkowych dla wybranych produktów. Jeśli potrzebujesz utworzyć dodatkowe klasy podatkowe możesz to zrobić w zakładce Opcje podatku. Każdą nową klasę dodaj w nowym wierszu i zapisz zmiany.

Konfiguracja nowych klas pojawi się jako podmenu w zakładce Podatek.

Usuwanie stawek

Stawki możesz usuwać pojedynczo dla wybranej klasy lub usunąć wszystkie stawki za jednym razem.

Aby usunąć stawki pojedynczo, zaznacz jeden lub wiele wierszy (przytrzymaj klawisz CTRL lub CMD na Macu i kliknij w wybrany wiersz), kliknij Usuń zaznaczone wiersze i Zapisz zmiany.

Usuwanie stawek podatkowych

Jeśli chcesz usunąć wszystkie stawki przejdź do menu WooCommerce → Status systemu → Narzędzia i kliknij Usuń wszystkie stawki podatkowe.

Import i eksport stawek

Możesz importować lub eksportować własną konfigurację stawek podatkowych. Pod tabelą dla każdej klasy podatkowej znajdują się przyciski Import CSV i Eksport CSV.

Klasy podatkowe w produktach

Klasy podatkowe możesz przypisywać do wybranych produktów przechodząc do menu Produkty → edycja wybranego produktu → Dane produktu → Ustawienia główne.

Klasa podatkowa w edycji produktu
Klasa podatkowa w edycji produktu