WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Konfiguracja magazynu WooCommerce

Magazyn WooCommerce pozwala na kompleksowe zarządzanie stanami magazynowymi produktów oraz powiadomienia dla obsługi sklepu, jeśli stan magazynowy jest bliski zera lub produktów nie ma w magazynie.

Ustawienia magazynu

Przejdź do menu WooCommerce → Ustawienia → Produkty → Magazyn.

Zarządzanie stanem magazynowym – zaznacz, aby aktywować zarządzanie stanami magazynowymi i móc wpisywać stan magazynowy produktów.

Wstrzymuj stan magazynowy (w minutach) – wpisz liczbę minut, na którą stan magazynowy będzie wstrzymany przy płatnościach on-line. Po przekroczeniu tego czasu i braku płatności, zamówienie zostanie anulowane.

Uwaga, jeżeli korzystasz z WooCommerce w wersji starszej niż 3.5.5, po anulowaniu zamówienia stan magazynowy nie zostanie automatycznie przywrócony. Musisz to zrobić samodzielnie albo skorzystać z wtyczki. W wersji 3.5.5 i nowszych automatyczne przywracanie stanów magazynowych jest już domyślną funkcjonalnością WooCommerce.

Powiadomienia – zaznacz, aby włączyć powiadomienia o niskim stanie magazynowym lub braku produktu w magazynie.

Odbiorca(y) powiadomień – wpisz e-mail lub e-maile oddzielone przecinkiem, na które będą wysyłane powiadomienia.

Próg niskiego poziomu stanu magazynowego – wpisz liczbę sztuk, która ma być traktowana jako niski stan magazynowy, jest to używane do powiadomień. Jak stan magazynowy danego produktu osiągnie tę liczbę, powiadomienie zostanie wysłane.

Próg braku w magazynie – analogicznie jak powyżej.

Widoczność braku w magazynie – zaznacz, aby w sklepie ukryć produkty, których nie ma w magazynie.

Wyświetlanie stanu magazynowego – wybierz sposób wyświetlania stanów magazynowych w sklepie.

Zawsze pokazuj stany magazynowe magazynie, np. “12 na stanie” – zawsze widoczna jest informacja o pozostałym stanie magazynowym.

Pokazuj tylko niski stan magazynowy, np. “Tylko 2 w magazynie” – informacja o stanie magazynowym widoczna tylko po osiągnięciu niskiego progu magazynowego ustawionego powyżej.

Nigdy nie pokazuj stanów magazynowych – brak informacji o stanach magazynowych w sklepie.

Ustawienia produktów

Po włączeniu zarządzania stanami magazynowymi przy dodawaniu i edycji produktów możesz wpisać ich aktualny stan magazynowy oraz zdecydować czy produkt można zamówić, jeśli nie ma go w magazynie. Przeczytaj o zarządzaniu stanami magazynowymi na poziomie produktów →