*** Paczka w Ruchu WooCommerce - Changelog ***

1.6.9 - 2020-05-07
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 4.1

1.6.8 - 2020-03-19
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 4.0

1.6.7 - 2020-02-20
* Poprawienie błędu z długą nazwą/adresem punktów odbioru wychodzącymi poza kontener

1.6.6 - 2020-01-29
* Dodanie brakującej biblioteki Psr/Log

1.6.5 - 2020-01-07
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.9

1.6.4 - 2019-12-09
* Poprawienie ścieżki do katalogu TMP
* Dodanie weryfikacji uprawnień do katalogów

1.6.3 - 2019-11-05
* Dodanie obsługi danych przesyłek w REST API

1.6.2 - 2019-11-04
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.8 oraz WordPress 5.3

1.6.1 - 2019-10-25
* Poprawienie ścieżki do katalogu tmp
* Poprawienie obsługi zadań cron
* Poprawienie ładowania skryptów mapy Google

1.6.0 - 2019-10-09
* Dodanie wsparcia dla prefiksowanych bibliotek

1.5.11 - 2019-04-09
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.7

1.5.10 - 2019-08-06
* Poprawienie błędów podczas usuwania paczek z poziomu panelu

1.5.9 - 2019-04-09
* Poprawienie wersji podczas wdrażania

1.5.8 - 2019-04-09
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.6

1.5.7 - 2018-11-15
* Poprawienie obsługi pola Masowe działania na liście paczek

1.5.6 - 2018-10-16
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.5
* Porzucenie wsparcia dla wersji WooCommerce 3.0 i niższych (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)
* Poprawienie notice dla produktów z wariantami

1.5.5 - 2018-08-20
* Poprawienie wyświetlania informacji dla produktów wirtualnych

1.5.4 - 2018-05-29
* Poprawienie komunikatów przy masowych działaniach

1.5.3 - 2018-05-23
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.4

1.5.2 - 2018-05-18
* Poprawienie okresowej aktualizacji punktów odbioru po wylogowaniu z panelu Administratora

1.5.1 - 2018-04-16
* Poprawienie okresowej aktualizacji punktów odbioru

1.5 - 2018-03-01
* Dodanie obsługi pobierania listy punktów po zapisaniu ustawień wtyczki
* Poprawienie wyświetlania pola z listą punktów na urządzeniach mobilnych
* Poprawienie obsługi API Google Maps jeśli nie ma autoryzacji
* Poprawienie obsługi statusu zamówienia

1.4.5 - 2018-02-01
* Poprawienie oznaczenia aktualnej wersji wtyczki

1.4.4 - 2018-01-22
* Poprawienie błędu wymagania wybrania punktu odbioru dla produktów wirtualnych

1.4.3 - 2017-09-25
* Dodanie wymagalności wyboru punktu odbioru przy składaniu zamówienia, jeśli klient wybierze Paczkę w Ruchu
* Poprawienie błędu na liście przesyłek, który mógł występować na niektórych instalacjach
* Dostosowanie sposobu aktywacji licencji na spójny z innymi wtyczkami

1.4.2 - 2017-05-18
* Poprawienie błędu, który powodował wyświetlanie w mailach punktu odbioru PwR dla innych metod wysyłki

1.4.1 - 2017-04-28
* Poprawienie linku do pobierania punktów odbioru

1.4 - 2017-04-18
* Dodanie wsparcia dla WooCommerce 3.0
* Porzucenie wsparcia dla wersji WooCommerce poniżej 2.5 (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)
* Dodanie informacji o punkcie odbioru w mailach do zamówienia
* Usunięcie możliwości usuwania przesyłek w statusie "Przetworzone" i "Starsze"
* Poprawienie ładowanie punktów odbioru w formularzu zamówienia

1.3 - 2016-11-29
* Zmiana obsługi wyboru punktu odbioru z select2 na chosen przy składaniu zamówienia w celu poprawienia szybkości działania
* Poprawienie szybkości działania panelu admina
* Poprawienie wyboru domyślnego punktu odbioru

1.2.3 - 2016-11-22
* Poprawienie dostępności punktów odbioru na mapie

1.2.2 - 2016-10-07
* Poprawienie dostępności punktów odbioru
* Poprawienie ustawień dla WooCommerce poniżej 2.6.x

1.2.1 - 2016-08-26
* Usunięcie błędu numeru telefonu zawierającego spacje
* Wykluczanie Google Maps API w przypadku konfliktu
* Usunięcie błędu pobierania listy punktów odbioru

1.2 - 2016-08-23
* Dodano możliwość wykluczenia wysyłki dla wariantów produktu

1.1.1 - 2016-08-22
* Możliwość wprowadzenia API do Google Maps

1.1 - 2016-06-14
* Dodano wsparcie dla nowej wtyczki Flexible Shipping
* Dostosowanie do WooCommerce 2.6 (strefy wysyłki)
* Zestawienie paczek, kolumna z danymi odbiorcy

1.0.2 - 2016-05-09
* Poprawa obsługi wymaganych wtyczek

1.0.1 - 2016-04-14
* Drobne poprawki

1.0 - 2016-04-12
* Pierwsze wydanie!