*** WooCommerce DHL Changelog ***

## [1.12.3] - 2023-03-09
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 7.5

## [1.12.2] - 2023-02-07
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 7.4

## [1.12.1] - 2023-01-09
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 7.3

## [1.12.0] - 2022-11-28
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 7.2
- Deklarację kompatybilności dla WooCommerce High-Performance Order Storage (HPOS)

## [1.11.1] - 2022-11-03
### Poprawiono
- Wersja wtyczki
- Changelog
- Obsługa daty nadania

## [1.11.0] - 2022-10-24
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 7.1
- Tracker Octolize

## [1.10.0] - 2022-10-18
### Dodano
- Wsparcie dla WordPress 6.1
- Kompatybilność z WooCommerce High-Performance Order Storage (HPOS)

## [1.9.10] - 2022-10-03
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 7.0

## [1.9.9] - 2022-08-08
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 6.8

## [1.9.8] - 2022-07-06
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 6.7

## [1.9.7] - 2022-06-15
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 6.6

## [1.9.6] - 2022-05-12
### Dodano
- Wsparcie dla WordPress 6.0

## [1.9.5] - 2022-04-20
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 6.4

## [1.9.4] - 2022-03-02
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 6.3

## [1.9.3] - 2022-01-25
### Poprawiono
- Obsługa domyślnej wagi przesyłki
- Dane punktu odbioru dla Baselinker

## [1.9.2] - 2022-01-20
### Poprawiono
- Obsługa zamówień bez kompletnych danych w adresie wysyłki (np. brak kraju wysyłki)

## [1.9.1] - 2022-01-19
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 6.2
### Poprawiono
- Masowe nadawanie przesyłek
- Wsparcie dla BaseLinker przy tworzeniu zamówień

## [1.9.0] - 2022-01-18
### Dodano
- Wymaganie instalacji modułu PHP SOAP

## [1.8.1] - 2022-01-17
### Dodano
- Możliwość zapisu dziennika zdarzeń w komunikacji z API DHL Parcelshop
### Poprawiono
- Obsługę przesyłek Parcel Premium

## [1.8.0] - 2022-01-11
### Dodano
- Wsparcie do obsługi dodatkowych krajów przy parcelshop
- Możliwość zapisu dziennika zdarzeń w komunikacji z API DHL
- Wsparcie dla BaseLinker dla punktów
- Wsparcie dla WordPress 5.9
- Wsparcie dla WooCommerce 6.0
- Wsparcie dla WooCommerce 6.1
### Zmieniono
- Popup wyboru punktu na modal
- Obsługę statusu połączenia z API DHL

## [1.7.0] - 2021-10-05
### Zmieniono
- Aktywacja licencji z poziomu listy wtyczek

## [1.6.3] - 2021-07-28
### Poprawiono
- Filtrowanie parcelshop jeżeli zaznaczono opcję pobranie

## [1.6.2] - 2021-06-21
### Poprawiono
- parcelshop nie jest wymagany gdy w koszyku pozostały tylko produkty wirtualne

## [1.6.1] - 2021-01-20
### Poprawiono
- Pole "usługi dodatkowe" widoczne bez wybranej integracji

## [1.6.0] - 2021-01-18
### Poprawiono
- Fatal Error przy wyłączonej wtyczce Flexible Shipping
### Dodano
- Usługi dodatkowe: Doręczenie w sobotę, Przesyłka niestandardowa, Informacje przed doręczeniem

## [1.5.5] - 2020-12-07
### Dodano
- Wsparcie dla WordPress 5.6

## [1.5.4] - 2020-11-23
### Dodano
- Usuwanie spacji z kodu pocztowego odbiorcy
### Poprawiono
- Tooltipy dla pól ustawień metody wysyłki

## [1.5.3] - 2020-11-12
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommmerce 4.7

## [1.5.2] - 2020-10-21
### Poprawiono
- Komunikat przy długim adresie wysyłki

## [1.5.1] - 2020-09-03
### Dodano
- Stała identyfikująca wersję wtyczki

## [1.5.0] - 2020-08-13
### Dodano
- Nowa usługa DHL Parcel Premium, z gwarancją dostarczenia następnego dnia roboczego
- Wsparcie dla WooCommmerce 4.4
- Wsparcie dla WordPress 5.5

## [1.4.23] - 2020-05-12
### Poprawiono
- Wyśwetlanie punktów odbioru w zamówieniach tworzonych przez administratora

## [1.4.22] - 2020-05-06
### Dodano
- Dodane wsparcie dla WooCommmerce 4.1

## [1.4.21] - 2020-03-17
### Poprawiono
- Wyświetlanie przycisku drukowania Flexible Printing

## [1.4.20] - 2020-03-10
### Poprawiono
- Błąd pobierania metod wysyłki na WooCommerce 4.0

## [1.4.19] - 2020-02-27
### Dodano
- Informacje o płatności zapisane na przesyłce podczas składania zamówienia

## [1.4.18] - 2020-01-03
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommmerce 3.9

### Poprawiono
- Poprawiony notice przy włączonym DEBUG

## [1.4.17] - 2019-12-23
### Poprawiono
- Błąd związany z długą nazwą/adresu parcelshopu wychodzącą poza kontener

## [1.4.16] - 2019-12-19
### Poprawiono
- Cachowanie punktów kolektorskich na bardziej wydajne

## [1.4.15] - 2019-12-11
### Poprawiono
- Możliwość wybrania niedostępnych punktów
- Błąd przy niedostępnych punktach odbioru

## [1.4.14] - 2019-12-05
### Poprawiono
- Błąd związany z czyszczeniem cache listy punktów

### Zabezpieczono
- Aktualizacja wewnętrznych bibliotek do najnowszych wersji

## [1.4.13] - 2019-11-08
### Poprawiono
- Błąd 404 przy ładowaniu pliku JavaScript

## [1.4.12] - 2019-11-04
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.8 oraz WordPress 5.3

## [1.4.11] - 2019-10-31
### Poprawiono
- Błąd w select2 Ajax w edycji zamówienia

## [1.4.10] - 2019-10-22
### Dodano
- Wsparcie tłumaczeń Javascript i18n

## [1.4.9] - 2019-10-18
### Zmieniono
- Select2 na select2 Ajax w edycji zamówienia

## [1.4.8] - 2019-10-10
### Dodano
- Obsługa prefiksowanych bibliotek WPDesk

## [1.4.7] - 2019-10-09
### Poprawiono
- Warning w logach

## [1.4.6] - 2019-10-07
### Zmieniono
- Reakcję w odpowiedzi na niedostępne DHL Api. Zamiast fatal error, zapis do loga i brak punktów na liście

## [1.4.5] - 2019-10-07
### Zmieniono
- Interwał czasowego pobierania listy punktów odbioru z serwerów DHL z tygodnia na 24h

## [1.4.4] - 2019-08-12
### Dodano
- Wsparcia dla WooCommerce 3.7

## [1.4.3] - 2019-07-18
### Poprawiono
- Błąd konfliktu jQuery i wyboru punktu z mapy

## [1.4.2] - 2019-07-16
### Poprawiono
- Błąd znikającego parcelu w polu wyboru przy przeładowaniu

## [1.4.1] - 2019-07-11
### Poprawiono
- Błąd który mógł się pojawić podczas aktywacji wtyczki

## [1.4.0] - 2019-07-04
### Dodano
- Wsparcie dla bibliotek WPDesk

### Poprawiono
- Błąd z polem select2 związanego ze spacjami
- Błąd wyboru punktu z mapy

## [1.3.3] - 2019-04-25
### Poprawiono
- Błąd wyszukiwania w polu select

## [1.3.2] - 2019-04-10
### Dodano
- Obsługa pobrania dla punktów odbioru

## [1.3.1] - 2019-01-14
### Poprawiono
- Błąd dla wyszukiwania punktów (AJAX) dla niezalogowanych użytkowników

## [1.3] - 2019-01-07
### Dodano
- Pola select2 z obsługą AJAX dla wyszukiwania punktów odbioru

## [1.2.6] - 2018-12-05
### Dodano
- Wsparcie dla WordPress 5.0

## [1.2.5] - 2018-10-16
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.5

### Usunięto
- Wsparcia dla wersji WooCommerce 3.0 i starszych (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)

## [1.2.4] - 2018-08-20
### Poprawiono
- Link śledzenia przesyłki

## [1.2.3] - 2018-06-19
### Poprawiono
- Problem z nieprawidłową jednostką wagi
- Wyświetlanie parametru pola optional w panelu administratora
- Notice w edycji zamówienia

## [1.2.2] - 2018-05-23
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.4

## [1.2.1] - 2018-01-12
### Poprawiono
- Automatyczna zmiana statusu zamówienia po utworzeniu przesyłki

## [1.2] - 2017-06-22
### Dodano
- Usługa DHL Parcelshop - odbiór w punkcie
- Możliwość obsługi wielu przesyłek DHL do jednego zamówienia
- Możliwość tworzenia przesyłek DHL do zamówień utworzonych ręcznie

### Zmieniono
- Całkowicie przebudowana architektura wtyczki aby usprawnić procesy np. automatyzację wysyłki

## [1.1.1] - 2017-04-13
### Poprawiono
- Aktywacji wtyczki w WP Desk Helper

## [1.1] - 2017-04-06
### Dodano
- Wsparcie dla WooCommerce 3.0
- Możliwość automatycznego nadawania przesyłek
- Możliwość nadawania przesyłek przez Masowe działania
- Możliwość automatycznej zmiany statusu zamówienia na Zrealizowane po nadaniu przesyłki
- Obsługi wielu paczek dla jednej przesyłki
- Integracja z Flexible Printing

### Usunięto
- Wsparcie dla wersji WooCommerce poniżej 2.5 (wtyczka może dalej działać z wcześniejszymi wersjami, ale nie deklarujemy oficjalnego wsparcia i nie testowaliśmy wtyczki z tymi wersjami)

## [1.0.2] - 2016-12-20
### Poprawiono
- Poprawki związane z nadawcą paczek (niekompletne dane adresowe, dane płatnika)
- Warunkowe ładowanie CSS i JS w panelu admina, tylko wtedy, gdy są używane

## [1.0.1] - 2016-10-14
### Poprawiono
- Drobne poprawki kompatybilności

## [1.0] - 2016-10-14
### Dodano
- Pierwsze wydanie!

##### Dodano,Poprawiono