WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Dyrektywa Omnibus – przygotuj swój WooCommerce

WooCommerce Omnibus od WP Desk. Automatycznie wyświetla najniższą cenę produktu wraz z datą, kiedy ta cena wystąpiła. Dostosowana do dyrektywy Omnibus.

O zmianach w prawie słów kilka

Dyrektywa Omnibus odnosi się do zmian w prawie konsumenckim i ma na celu zaadresowanie pewnych braków czy też może ułomności obecnie obowiązujących regulacji. Wprowadza ona kilka korzystnych dla konsumentów rozwiązań, które mają na celu:

  • Skończenie z praktyką nieuczciwego podnoszenia cen przed promocją.
  • Dostosowanie prawa do nowej, cyfrowej rzeczywistości. Zapewnienie większej transparentności dla zakupów on-line.
  • Uproszczenie struktury obowiązków informacyjnych ciążących na przedsiębiorcach.

Wejście w życie

Przedmiotowa dyrektywa powinna obowiązywać w ustawodawstwie państw członkowskich od 28 maja 2022 roku. Do tego dnia, każdy sklep internetowy powinien dostosować swoje regulaminy oraz politykę cen do nowego ustawodawstwa.

Na listopadowym posiedzeniu Sejm zdecydował, że przepisy implementujące Dyrektywę Omnibus wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Kary za naruszenie przepisów dyrektywy Omnibus

Projekt wspomnianej dyrektywy przewiduje również kary za niedostosowanie się do nowo wprowadzanych przepisów. Gdy zostaną stwierdzone naruszenia jej przepisów, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 20 tysięcy złotych. Kara ta wzrasta w przypadku wielokrotnych nadużyć do kwoty 40 tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach naruszania zbiorowych interesów konsumentów przewidziano karę w wysokości do 10% rocznego obrotu danego przedsiębiorcy.

Wtyczka WP Desk Omnibus

Nasze wtyczka zapewnia zgodność sklepu WooCommerce z dyrektywą Omnibus w zakresie polityki cenowej. Automatycznie wyświetli najniższą cenę danego produktu z ostatnich 30 dni. Niezależnie od wielkości sklepu i ilości produktów. Twój klient, zawsze zobaczy aktualną oraz najniższą cenę z ostatnich 30 dni.

WP Desk Omnibus dla WooCommerce

Automatycznie wyświetla najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni. Pełna zgodność z dyrektywą Omnibus.

Dodaj do koszyka lub Zobacz szczegóły
Ponad 237 985 klientów WP Desk
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2023
Działa z WooCommerce 7.7 - 8.0.x

Jak działa nasza wtyczka?

W dużym skrócie wystarczy, że zakupisz, zainstalujesz, a następnie aktywujesz wtyczkę.

WP Desk Omnibus dla WooCommerce zacznie swoje działanie od sprawdzenia cen wszystkich oferowanych przez Twój sklep produktów. Reszta będzie działa się już całkowicie automatycznie. Jeśli cena któregokolwiek z nich zmieni się, wtyczka zapamięta tę zmianę. W przypadku dalszych zmian cen nasza wtyczka wyświetli na karcie produktu tę najniższą z ostatnich 30 dni.

e-mail z recenzją
Najniższa cena produktu WooCommerce

Tworząc WP Desk Omnibus, mieliśmy na uwadze nie tylko zgodność z prawem i wymagania dyrektywy, ale także szeroko pojęty interes właściciela sklepu. Dlatego najniższa cena, która może być znacząco niższa od aktualnie obowiązującej, jest pokazywana na karcie produktu odpowiednio niżej.

Podsumowanie

Wtyczka WP Desk Omnibus dla WooCommerce jest już w naszej ofercie.

Mamy trochę planów na jej rozwój i dalsze dostosowywanie do innych regulacji, które zostaną wprowadzone wraz z wejściem w życie nowego prawa. Niemniej, poczekamy na ustawodawcę i feedback od Ciebie, naszego klienta. Także, jeśli widzisz jakieś pole do poprawy wtyczki, pisz śmiało.

Zobacz inne artykuły

Dołącz do ponad 10 000 czytelników

Poradniki WooCommerce i nowości –
wprost na Twój e-mail.