WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Logika warunkowa we wtyczce Flexible Checkout Fields

Typy logiki warunkowej

Aby skonfigurować reguły logiki warunkowej, należy przejść do zakładki Logika warunkowa w edycji pola, następnie wybrać jedną z dostępnych opcji Co zrobić?

Do wyboru są akcje:

 • brak akcji,
 • pokaż to pole,
 • ukryj to pole,
 • ustaw jako wymagane.

Wybór jednej z nich umożliwia ustawienie warunków dla reguł logiki warunkowej. Dostępne jest osiem typów konfiguracji logiki warunkowej dla:

 • pól Woo,
 • pól wtyczki Flexible Checkout Fields,
 • pól wtyczki Flexible Products Fields,
 • koszyka zawiera,
 • koszyk ma
 • użytkownika,
 • metod wysyłki,
 • metod płatności,
 • daty.

Logikę warunkową można ustawić za pomocą akcji, warunków oraz wyzwalaczy.

Dla dowolnego pola możliwe jest utworzenie: grup oraz reguł określających warunki wyświetlenia, ukrycia, ustawienia jako wymagane dowolnego pola w formularzu zamówień WooCommerce.

Grupy pozwalają zebranie dowolnej ilości reguł. Jeżeli warunki logiki zawarte w poszczególnych grupach będą się powielać, wówczas będą one wykonane według kolejności, od pierwszej do ostatniej.

Jeżeli warunki logiki będą się wzajemnie wykluczać, wówczas pierwszeństwo będzie mieć grupa, która dodana jest jako ostatnia, nadpisując ustawienia wcześniej dodanej grupy.

Logika warunkowa dla pól Woo

Logika warunkowa dla pól umożliwia wyświetlenie, ukrycie, ustawienie jako wymagane, dowolnego pola, na podstawie pola dostępnego w sekcjach płatność, wysyłka i zamówienie formularza zamówień.

Pola, sekcji płatność, dla których można ustawiać warunki logiki to:

 • Billing: First name,
 • Billing: Last name,
 • Billing: Company name,
 • Billing: Country/Region,
 • Billing: Street address,
 • Billing: Apartment, suite, unit, etc.
 • Billing: Postcode/ZIP,
 • Billing: Town/City,
 • Billing: State/County,
 • Billing: Phone,
 • Billing: Email address,

W sekcji wysyłka będą to:

 • Shipping: First name,
 • Shipping: Last name,
 • Shipping: Company name,
 • Shipping: Country/Region,
 • Shipping: Street address,
 • Shipping: Apartment, suite, unit, etc.
 • Shipping: Postcode/ZIP,
 • Shipping: Town/City,
 • Shipping: State/County.

W sekcji zamówienie będą to notes.

Po wybraniu akcji należy wskazać jedno z pól oraz warunek jest lub nie jest. Ostatnim elementem jest wskazanie wartości, po której wypełnieniu warunek logiczny zostanie spełniony.

Logika warunkowa dla pól wtyczki Flexible Checkout Fields

Logika warunkowa dla pól umożliwia wyświetlenie, ukrycie, ustawienie jako wymagane, dowolnego pola, na podstawie pól utworzonych we wtyczce w dowolnej sekcji:

 • checkbox,
 • select,
 • radio,
 • radio z obrazkami,
 • radio z kolorami,

Po wybraniu akcji należy wskazać jedno z pól, warunek jest lub nie jest. Ostatnim elementem jest wskazanie ustawionej wcześniej opcji.
Dla pól posiadających opcję jednokrotnego wyboru, a więc select, checkbox, radio będzie to wybranie konkretnej opcji, dla pozostałych pól zaznaczone lub niezaznaczone.

Logika warunkowa dla pól wtyczki Flexible Products Fields

Logika warunkowa dla pól umożliwia wyświetlenie, ukrycie, ustawienie jako wymagane, dowolnego pola, na podstawie pól utworzonych we wtyczce Flexible Product Fields.

Pola mające zastosowanie to:

 • checkbox,
 • select,
 • radio,
 • radio z obrazkami,
 • radio z kolorami.

Akcja zostanie wykonana jeżeli w koszyku znajdzie się produkt z wykorzystanym polem wtyczki Flexible Product Fields.

Po wybraniu akcji należy wskazać jedno z pól, warunek jest lub nie jest. Ostatnim elementem jest wskazanie ustawionej wcześniej w polu wtyczki Flexible Product Fields opcji.

Logika warunkowa dla koszyk ma

Logika warunkowa dla koszyk ma umożliwia wyświetlenie, ukrycie, ustawienie jako wymagane, dowolnego pola, na podstawie wartości całkowitej w koszyku.

Reguła wymaga również, ustawienia warunku jest, większą niż lub niższą niż.

Ostatnim elementem jest wskazanie wartości w koszyku, dla której logika będzie zrealizowana.

Logika warunkowa dla koszyk zawiera

Logika warunkowa dla koszyk zawiera umożliwia wyświetlenie, ukrycie, ustawienie jako wymagane, dowolnego pola, w oparciu o:

 • produkt,
 • kategorię,
 • typ produktu,
 • liczby elementów,


które zostały umieszczone w koszyku.
Po wybraniu akcji należy wskazać wyzwalacz np. produkt, kategoria produktów etc. ustawić warunek jest lub nie jest.
Ostatnim elementem jest wskazanie:

 • produktów w przypadku wszystkich produktów,
 • kategorii produktów w przypadku kategorii produktów,
 • typu produktów, w przypadku wskazanych typów (produkt prosty, wariantowy, subskrypcja etc.) produktów,
 • liczby elementów, w przypadku liczby elementów w koszyku.

Logika warunkowa dla użytkownika

Logika warunkowa dla użytkownika umożliwia wyświetlanie, ukrycie, ustawienie jako wymagane, dowolnego pola na podstawie roli użytkownika.

Po wybraniu akcji należy w ramach reguły wybrać, warunek jest lub nie jest oraz wskazać rolę użytkownika:

 • administrator,
 • autor,
 • współpracownik,
 • klient,
 • edytor,
 • kierownik sklepu,
 • subskrybent.

Logika warunkowa dla metod wysyłki

Logika warunkowa dla metod wysyłki umożliwia utworzenie reguł na podstawie wybranej metody wysyłki.

Po wybraniu akcji należy wskazać metodę wysyłki i nazwę strefy wysyłki. Ostatnim elementem jest wskazanie konkretnej metody wysyłki np. Płaskiej stawki.

Logika warunkowa dla metod płatności

Logika warunkowa dla metod płatności umożliwia wyświetlanie, ukrywanie, określanie jako wymagane, dowolnego pola, na podstawie wybranej w zamówieniu metody płatności. Po wybraniu akcji należy wskazać metodę płatności, warunek jest, nie jest oraz ustawioną w sklepie metodę płatności.

Logika warunkowa dla daty

Logika warunkowa dla daty umożliwia wyświetlenie, ukrycie, ustawienie jako wymagane, dowolnego pola, na podstawie daty/godziny otwarcia podstrony formularza.