WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Ustawienia główne – Allegro WooCommerce

Poradnik video:

Ustawienia i wszystkie funkcje znajdziesz w menu AllegroUstawienia:

Menu wtyczki Allegro

Logowanie

Od 1. października 2020 wymagane jest jedynie połączenie REST API.

Autoryzacja Rest API

Nazwa konta – wpisz dowolną nazwę konta Allegro. Będzie służyć wyłącznie do wewnętrznego zarządzania aukcjami.

Adres aplikacji – użyj tego adresu podczas rejestracji nowej aplikacji Allegro (informacja poniżej).

Client ID, Client Secret – wklej klucze utworzone podczas rejestracji aplikacji w Allegro.

Login Allegro – wpisz login konta Allegro.

Lokalizacja – dodaj dane adresowe Twojego sklepu/ konta Allegro (miasto, kod pocztowy i województwo).

Aby uzyskać dane dostępowe do Rest API Allegro konieczne jest zarejestrowanie sklepu (aplikacji) w Allegro: https://apps.developer.allegro.pl/.

Od 15. marca 2021 do dodania nowej aplikacji do konta Allegro konieczna jest pełna aktywacja konta i włączone dwustopniowe logowanie. Po dodaniu aplikacji możesz wyłączyć dwustopniowe logowanie.
  1. Przejdź na stronę https://allegro.pl/moje-allegro/moje-konto/dwustopniowe-logowanie , zaloguj się na konto Allegro i włącz dwustopniowe logowanie
  2. Przejdź na stronę https://apps.developer.allegro.pl/ i zaloguj się na konto Allegro.
  3. Kliknij Zarejestruj nową aplikację.
  4. Skopiuj Adres aplikacji z ustawień wtyczki Allegro i zarejestruj aplikację.
  5. Skopiuj Client IDClient Secret do ustawień wtyczki.
  6. Zapisz ustawienia wtyczki Allegro.
  7. Kliknij Autoryzuj REST API.
Wtyczka Allegro WooCommerce pozwala na połączenie sklepu z wieloma kontami/aplikacjami Allegro. Aby połączyć wtyczkę z kolejnymi kontami, wystarczy, że w Ustawieniach głównych klikniesz Dodaj nowe konto

Status połączenia

Jeżeli wpisałeś wszystkie dane poprawnie, powinieneś otrzymać komunikat OK. Gdyby coś poszło nie tak, zobaczysz komunikat Brak połączenia.

Uwaga! Status Brak połączenia może wystąpić również kiedy zmienisz hasło konta w serwisie Allegro. Wraz ze zmianą hasła, możesz utracić zawartość następujących pól w ustawieniach wtyczki nazwa konta, miasto, kod pocztowy. Przejdź do panelu autoryzacyjnego wtyczki i uzupełnij wspomniane pola. Następnie wybierz przycisk Zapisz i autoryzuj REST API. Połączenie sklepu z kontem Allegro zostanie przywrócone.

Zaawansowane

Dzienniki transakcji Allegro

Po każdym pobraniu zamówień z Allegro zapisywana jest pozycja w dzienniku Allegro aby przy kolejnej próbie pobierać zamówienia od ostatniego miejsca. Jeśli np. przez pomyłkę usunąłeś zamówienie i chcesz je pobrać ponownie to wystarczy, że zaznaczysz tą opcję i zapiszesz zamówienia. Zostaną pobrane wszystkie dostępne w dzienniku Allegro zamówienia, które jeszcze nie zostały pobrane do sklepu.

Logowanie zdarzeń

Jeśli pojawią się problemy z działaniem wtyczki, włącz logowanie zdarzeń. Wszystkie informacje przesyłane z Allegro i do Allegro będą zapisywane do pliku. Dzięki takim zapisom będzie możliwe zlokalizowanie przyczyny. Takich informacji wymaga również Allegro w przypadku problemów z działaniem serwisu.

Wysyłka

Wtyczka obsługuje integrację przesyłki dla wybranych przewoźników. Jeżeli posiadasz wybraną integrację WP Desk w edycji zamówienia pojawi się metabox z konfiguracją wysyłki.

Obsługiwane integracje wysyłkowe:

Więcej informacji >>

Domyślne kategorie

Poradnik video:

Strona domyślnych kategorii może ładować się dłużej ze względu na konieczność pobrania wszystkich kategorii Allegro.

Wybierz z drzewa kategorii Allegro te kategorie, w których będziesz wystawiać produkty. Wystarczy, że wyszukasz interesującą cię kategorię lub jeżeli znasz ID kategorii, wpiszesz go w pole “Kategoria Allegro” i klikniesz “Dodaj”. Dzięki domyślnym kategoriom będziesz mógł szybko znaleźć potrzebną kategorię.

Wybranie kategorii domyślnych jest obligatoryjne dla działania wtyczki.

Mapowanie kategorii

Poradnik video:

Aby zautomatyzować proces wystawiania aukcji musisz zmapować kategorie WooCommerce z kategoriami Allegro. W tym miejscu znajdziesz wszystkie kategorie WooCommerce. Jeżeli wcześniej wybrałeś domyślne kategorie Allegro, wystarczy że wybierzesz je z listy obok kategorii WooCommerce. Na koniec zapisz swoje ustawienia klikając przycisk “Zapisz”. Mapowanie kategorii pozwoli ci wystawiać wiele produktów jednocześnie.

Jeśli produkt przypisany jest do kilku kategorii, podczas wystawiania na aukcje zostanie przypisana pierwsza w kolejności zmapowana kategoria.

Mapowanie atrybutów

Poradnik video:

Jeżeli chcesz w pełni zautomatyzować proces wystawiania produktów na aukcje, ustaw mapowanie atrybutów WooCommerce z polami kategorii Allegro.

Aby mapowanie atrybutów działało musisz najpierw zmapować kategorie.

W wielu kategoriach Allegro wymaga podania szczegółowych informacji dotyczących produktu, takich jak: kolor, materiał czy rozmiar. W zakładce “Mapowanie atrybutów” masz dostęp do wszystkich pól kategorii dla wybranych domyślnych kategorii Allegro. Masz dwie możliwości przypisania wartości do pól kategorii:

Mapowanie atrybutów
Mapowanie wartości atrybutów

Atrybut produktu – wybierz jeden ze zdefiniowanych atrybutów produktu WooCommerce. Możesz warunkowo wybrać na stałe wartości atrybutu, które zostaną zastosowane gdy produkt nie będzie miał przypisanych atrybutów.

Atrybuty muszą byś utworzone globalnie dla wszystkich produktów. Jeśli atrybut jest utworzony tylko dla danego produktu wówczas mapowanie nie zadziała!

SKU – wybierz jeśli chcesz żeby wartość tego pola była pobierana z pola SKU produktu

Waga produktu – dodatkowo dla pola Allegro “Waga (z opakowaniem)” możesz przypisać wagę produktu WooCommerce lub użyć własnego atrybutu, wartości.

Wartość – wybierz jedną z wartości Allegro lub wpisz własną wartość (w zależności od wybranego pola). W tym wypadku produkt z takiej kategorii będzie miał zawsze ustawione wartości, które wybierzesz/wpiszesz.

Nowe atrybuty możesz utworzyć w menu Produkty → Atrybuty. Pamiętaj, aby utworzone atrybuty i ich wartości przypisać do produktu. Wartości atrybutów WooCommerce muszą zgadzać się z wartościami Allegro.

 

Nowość! Od wersji wtyczki 4.8.7. dodano możliwość zmapowania atrybutów z wartością wpisaną we wtyczce EAN For WooCommerce.

Funkcja ta może okazać się bardzo przydatna w przypadku gdy na naszym sklepie występuje wiele kolorów i wzorów.

Synchronizacja

Pobieranie zakupów z Allegro

Aby pobierać zakupy na Allegro i tworzyć zamówienia WooCommerce zaznacz opcję Pobieraj zakupy z Allegro. Włączenie pobierania zakupów jest jednoznaczne z aktualizowaniem stanów magazynowych w WooCommerce o zaimportowaną sprzedaż.

Włączone pobieranie zamówień z Allegro do WooCommerce

Sprawdzanie nowych zakupów na Allegro odbywa się co 10 minut.

Jeśli zaznaczysz opcję Powiadomienie do klienta, to kupujący otrzyma maile transakcyjne WooCommerce, w zależności od statusu pobranego zamówienia:

  • e-mail WooCommerce “Zamówienie w trakcie realizacji”,
  • e-mail WooCommerce “Zrealizowane zamówienie”.
Maile są wysyłane przy pomocy zaszyfrowanego adresu e-mail w domenie @allegromail.pl i są filtrowane przez system Allegro. Upewnij się że treść wiadomości, które wysyła twój sklep jest zgodna z regulaminem Allegro. Możesz modyfikować wiadomości zgodnie z własnymi potrzebami. Wskazówki dotyczące modyfikacji znajdziesz w tym artykule.

Rejestracja użytkowników w sklepie

Możesz włączyć opcje zakładania konta dla klientów kupujących na Allegro oraz wysyłania e-maili z potwierdzeniem założenia konta.

W przypadku zaznaczenia opcji Załóż konta w sklepie dla klientów kupujących na Allegro, konto zostanie założone dla każdego użytkownika Allegro którego zamówienie zostanie pobrane do WooCommerce.

Jeżeli zaznaczysz też opcję Wyślij do klienta e-mail z potwierdzeniem założenia konta, a kupujący dokona zakupu na Allegro na aukcji połączonej ze sklepem, na jego adres e-mail zostanie przesłana informacja o utworzeniu nowego konta wraz z prośbą o ustawienie hasła do konta w sklepie.

Allegro WooCommerce – rejestracja klientów w sklepie

Aktualizacja ilości na aukcjach

Synchronizacja stanów magazynowych może być dwustronna tzn. sprzedaż w sklepie może aktualizować ilości na wystawionych aukcjach. Jeśli włączysz aktualizację ilości koniecznie ustaw akcję w przypadku braku produktu na stanie. Domyślnie w takim wypadku aukcja nie zostanie zakończona ale możesz ustawić warunek aby aukcja została zakończona lub ilość produktu została zmniejszona do 1 sztuki.

Brak w magazynie ustalany jest na podstawie parametru Próg braku w magazynie w ustawieniach WooCommerce.

Allegro WooCommerce – aktualizacja ilości na aukcjach

Synchronizacja jest możliwa tylko po włączeniu Zarządzania stanem magazynowym przy produkcie. Jeśli checkbox Włącz zarządzanie stanem magazynowym na poziomie produktu nie jest zaznaczony proces synchronizacji nie będzie uruchamiany dla tego produktu.

Zarządzanie stanem magazynowym

Wtyczka zaktualizuje stany magazynowe na Allegro tylko jeżeli aktualizacja stanów w sklepie odbywa się za pomocą funkcji WooCommerce (hook). Jeżeli np. nadpiszesz stan magazynowy w bazie danych, wtyczka nie odnotuje tej zmiany.

Wznawianie aukcji – włącz tę opcję, aby wtyczka automatycznie wznawiała aukcje, które zostały zakończone z powodu braku w magazynie. Wtyczka wykryje zwiększenie stanu magazynowego produktu i automatycznie wznowi aukcję. Wznawiane aukcje zachowują numer i URL aukcji. Ta opcja wymaga wybranej opcji Zakończ aukcję w polu Brak w magazynie.

Automatyczne wznowienie aukcji może zająć ok. 20 minut po uzupełnieniu stanu magazynowego w sklepie, ze względu na ograniczenia API Allegro.

Synchronizacja cen

Masz możliwość włączenia dwustronnej synchronizacji cen pomiędzy produktami w sklepie WooCommerce a aukcjami Allegro:

Modyfikacja ceny produktu WooCommerce spowoduje aktualizację ceny na wszystkich aukcjach Allegro powiązanych z tym produktem.

Zmiana ceny na aukcji Allegro spowoduje aktualizację ceny produktu WooCommerce powiązanego z tą aukcją.

Ceny są zawsze synchronizowane 1:1, z uwzględnieniem konfiguracji podatków w WooCommerce. W przypadku jeśli wcześniej korzystałeś z modyfikatora ceny w szablonie aukcji, to nie będzie on brany pod uwagę, a pola w szablonie aukcji zostaną wyłączone:

Wyłączone pola modyfikatora ceny produktu

Przy włączonej synchronizacji cen, nie ma możliwości ręcznej edycji ceny aukcji:

Wyłączona możliwość edycji pola Cena aukcji

Przy synchronizacji nie będzie też używana cena aukcji wprowadzona w zakładce Allegro w opcjach produktu:

Brak możliwości edycji ceny produktu na Allegro przy włączonej synchronizacji cen
Aktualizacja cen odbywa się automatycznie co 10 minut za pomocą zadania wp-cron. Wtyczka zaktualizuje ceny na Allegro, tylko jeżeli ich aktualizacja w sklepie zostanie wykonana za pomocą funkcji WooCommerce (hook). Jeżeli ceny zostaną zmienione bezpośrednio w bazie danych, wtyczka nie odnotuje takiej zmiany.

Zadania wp-cron

Jeśli wtyczka nie wykonuje czynności w tle (np. zamówienia nie pobierają się lub statusy aukcji nie zmieniają się), możesz sprawdzić kiedy wtyczka ostatni raz synchronizowała te dane. Dane synchronizowane są co 10 minut więc jeśli od dłuższego czasu nie odbyła się żadna synchronizacja to może oznaczać, że jest problem z połączeniem z API Allegro lub zadania wp-cron są blokowane.