WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Faktury korygujące WooCommerce

Wtyczka Faktury WooCommerce umożliwia automatyczne wystawianie faktur korygujących do zwracanych zamówień WooCommerce. Aby wystawiać korekty wystarczy włączyć opcję w menu Faktury → Ustawienia → Dokumenty → Korekty.

Wtyczka umożliwia wystawienie korekty:

 • tylko do zwracanego zamówienia,
 • tylko do zamówienia dla którego jest wystawiona faktura,
 • tylko jednej korekty do zamówienia,
 • dla całego lub części zamówienia,
 • dla ilości lub/i wartości zwracanych w zamówieniu.

Ustawienia korekt

Faktury WooCommerce - ustawienia korekt
Faktury WooCommerce – ustawienia korekt

Automatyczne korekty
Domyślnie faktury korygujące są wyłączone. Zaznacz opcję aby wystawiać faktury do zwracanych zamówień.

Reset numeru korekty
Wybierz sposób rozpoczynania numeracji: miesięcznie, rocznie lub bez resetowania.

Po ustawieniu resetu numeracja w nowym miesiącu lub roku rozpocznie się od numeru 1.

Numer następnej korekty
Jeśli do tej pory korekty wystawiałeś w innym systemie to możesz ustawić numer dla następnej faktury korygującej. Numery istniejących korekt nie zostaną zmienione.

Tytuł korekty
Tytuł korekty możesz ustalić podobnie jak dla faktur z wykorzystaniem prefiksu i sufiksu.

Dla prefiksów i sufiksów możesz używać następujących skrótów:

 • {DD} – dla dnia,
 • {MM} – dla miesiąca,
 • {YYYY} – dla roku.

Przykład:
Aby uzyskać: Korekta 1/12/2012 (1 – to nr korekty) należy wpisać:
– Prefiks: Korekta
– Sufiks: /{MM}/{YYYY}

Domyślny termin płatności
Ustaw domyślny termin płatności dla wystawionej korekty.

Powód korekty
Powód korekty zostanie automatycznie dopisany do rubryki Uwagi na wystawionej korekcie.

Wystawianie korekt

Włącz automatyczne wystawianie korekt w ustawieniach wtyczki (Faktury > Ustawienia > Dokumenty > Korekty) aby korekty były automatycznie wystawiane do każdego zwracanego zamówienia, do którego została wcześniej wystawiona faktura i nie było zrealizowanego zwrotu.
Automatyczne wystawianie korekt

Niezależnie od tego jaką część zamówienia chcesz skorygować, należy to zrobić zawsze w ten sam sposób. Przejdź do zamówienia, które chcesz skorygować, do listy produktów, a następnie kliknij Zwrot.

Faktura korekta - zwrot ręczny w zamówieniu 1

Pod kwotą netto oraz podatkiem VAT produktów, pojawią się pola edycji, w których należy wpisać zwracane sumy. Obie kwoty należy wpisać ręcznie co oznacza, że przy częściowym zwrocie za produkt musisz samodzielnie obliczyć kwotę zwracanego podatku VAT na podstawie kwoty netto.

Po uzupełnieniu pól kliknij Zwróć …zł ręcznie.

Faktura korekta - ręczny zwrot przy zamówieniu 2

Następnie zaktualizuj zamówienie aby pod boxem istniejącej faktury pojawił się drugi – Faktura korygująca nr, w którym pojawią się przyciski podglądu i pobrania dokumentu.

Faktura korekta - podgląd i pobieranie

Drukowanie i pobieranie korekty

Po zrealizowaniu zwrotu zamówienia WooCommerce i odświeżeniu ekranu edycji zamówienia do boxa Faktura zostanie dodany numer wystawionej korekty oraz przyciski Zobacz i Pobierz umożliwiające wyświetlenie lub pobranie korekty w formacie PDF.

Faktury WooCommerce - numer korekty w edycji zamówienia
Faktury WooCommerce – numer korekty w edycji zamówienia

Wysyłanie korekty na email klienta

Domyślnie korekta zostanie załączona do każdego maila dotyczącego zamówienia w postaci linku do pobrania pliku PDF.

Faktury WooCommerce - faktura w mailu do zamówienia
Faktury WooCommerce – faktura w mailu do zamówienia

Edycja korekt

Wszystkie wystawione korekty znajdziesz na liście faktur w menu FakturyWszystkie faktury.

Aktualnie wtyczka nie umożliwia edycji wystawionej faktury korygującej.
Faktury WooCommerce - zestawienie faktur i korekt
Faktury WooCommerce – zestawienie faktur i korekt

Dostępne akcje dla korekt:

 • Usuwanie – zaznacz korektę i wybierz w Masowe działania akcję Przenieś do kosza. Trwałe usunięcie korekty z kosza usunie również powiązanie z zamówieniem i umożliwi ponowne wystawienie korekty do zwracanego zamówienia,
 • Zmiana statusu płatności – zaznacz korektę i wybierz w Masowe działania akcję Zapłacone aby oznaczyć korektę jako opłaconą,
 • Drukowanie i Pobieranie – w kolumnie akcje za pomocą ikon możesz pobrać lub wyświetlić podgląd korekty.

Więcej informacji na temat tabeli z fakturami znajdziesz w dokumentacji Faktury WordPress.