WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Faktury WooCommerce – Zaawansowane Raporty

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja subskrypcji

Instrukcja aktywacji →

Aktualizacja

Instrukcja aktualizacji →

Ważne informacje

Zaawansowane raporty są dodatkiem do wtyczki Faktury WooCommerce.

Do jej funkcjonowania, Wymagane jest włączenie wtyczki Faktury WooCommerce w wersji co najmniej 3.0.0.

Konfiguracja

Po aktywacji wtyczki w menu Faktury pojawi się nowa zakładka Raporty. Przejdź do niej.

Raporty w menu Faktury

Ekran konfiguracji raportów wygląda następująco:

Omówmy teraz każdą z opcji konfiguracyjnych krok po kroku.

Typ raportu

Konfiguracja: typ raportu

Wybierz format, w jakim ma być przygotowany raport. Do wyboru masz HTML, CSV i JPK_FA. HTML zostanie wygenerowany w nowym oknie i umożliwi bezpośredni wydruk. Plik CSV (uniwersalny format aplikacji typu Excel) może zostać użyty na przykład do zaimportowania do aplikacji księgowej. O generowaniu i ustawieniach dla JPK przeczytasz poniżej.

Wtyczka Faktury WooCommerce nie jest systemem księgowym. Umożliwia automatyzację faktur, które następnie należy zaksięgować we własnym zakresie, np. w biurze księgowym firmy. Eksport do pliku CSV umożliwia import danych sprzedażowych do systemu księgowego, w tym w celu wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zakres dat

Konfiguracja: zakres dat

Wybierz jeden z domyślnych zakresów dat lub Domyślny okres i ustaw własne daty.

Dopasuj datę na fakturze

Konfiguracja: Dopasuj datę na fakturze

Możesz ustalić dla której daty na fakturze będzie miał zastosowanie Zakres dat.

Kolumny

Wybierz i posortuj kolumny, które będą widoczne na raporcie. Po prostu przeciągnij i upuść tytuł wybranej kolumny w odpowiednim miejscu.

Aby dodać kolumny do raportu przeciągnij je z sekcji Dostępne kolumny do Aktywne kolumny.

Ustaw dowolną kolejność w sekcji Aktywne kolumny. Zostanie ona użyta w procesie generowania raportu. Kolejność kolumn może być dowolna.

Faktury WooCommerce

Zdecyduj na podstawie których dokumentów ma zostać wygenerowany plik JPK:

 • Wszystkie faktury – plik JPK zostanie wygenerowany zarówno na podstawie dokumentów wystawionych dla zamówień WooCommerce jak i niepowiązanych z zamówieniami WooCommerce
 • Tylko dla zamówień WooCommerce – do wygenerowania pliku JPK zostaną użyte dane faktur wygenerowanych do zamówień WooCommerce
 • Wyklucz zamówienia WooCommerce – do wygenerowania pliku JPK zostaną użyte dane faktur niepowiązanych z zamówieniami WooCommerce

Konfiguracja: Faktury WooCommerce

Możesz ustawić aby w raporcie pojawiły się np. tylko faktury wystawione do zamówień WooCommerce.

Podatek

Konfiguracja: Podatek

Możesz ustalić czy w raporcie będą faktury zawierające podatek czy nie (czy kwota podatku jest równa 0 czy powyżej 0).

Stawki podatkowe

Wybierz stawki podatkowe które mają być wyszczególnione w wygenerowanym raporcie. Możesz wybrać wiele stawek.

 

Waluty

Konfiguracja: Waluty

Wybierz waluty dla których zostanie wygenerowany raport. Dostępne będą waluty skonfigurowane w ustawieniach wtyczki.

Kraj

Wybierz kraj kupującego, którego mają dotyczyć raporty. Kraj kupującego jest pobierany z sekcji Płatność.

Sortowanie

Konfiguracja: Sortowanie

Możesz również wybrać datę z faktury wg. której raport zostanie posortowany.

Zapisz jako ustawienia domyślne

Jeśli już wszystko ustawiłeś to możesz zapisać ustawienia jako domyślne i wygenerować raport klikając przycisk Generuj raport.

JPK

Wtyczka od wersji 3.0.0 umożliwia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w formacie JPK_FA, czyli zawierającego dane o wszystkich wystawionych w danym okresie fakturach.

Aby rozpocząć proces generowania pliku JPK_FA, wybierz odpowiednią opcję w polu Typ raportu:

Możliwość wyboru generowania pliku JPK_FA zostanie zaprezentowana tylko jeżeli Adres sklepu w głównych ustawieniach WooCommerce jest ustawiony na Polska. Do generowania pliku JPK są używane dane o wystawionych fakturach i fakturach korygujących (korektach) wystawionych przy użyciu wtyczki Faktury WooCommerce PRO.

Aby móc generować JPK_FA, ustaw Kraj sklepu jako Polska

Faktury proforma nie są dokumentami księgowymi i nie są brane pod uwagę podczas generowania pliku JPK.

Kod Urzędu Skarbowego – wprowadź liczbowe oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja i ewidencja (np. 1471).

Sprawdź kod Urzędu skarbowego na liście znajdującej się w oficjalnym dokumencie pod tym adresem. (na stronie 13).

Nazwa firmy – wprowadź pełną nazwę swojej firmy (pełna nazwa podmiotu, który składa deklarację)

NIP – podaj NIP swojej firmy, bez przedrostka PL

Kraj –  podaj kod kraju, w którym jest zarejestrowana twoja firma. Dla Polski będzie to PL.

Województwo – wybierz województwo, w którym jest zarejestrowana twoja firma

Powiat – wprowadź powiat, w którym jest zarejestrowana twoja firma

Gmina – wprowadź nazwę gminy, w której jest zarejestrowana twoja firma

Nr domu – wprowadź numer domu

Nr lokalu – wprowadź numer lokalu / mieszkania

Miasto – wprowadź miejscowość

Kod pocztowy – wprowadź kod pocztowy w formacie XX-XXX, np. 00-000

Stawka ZW – wybierz stawkę podatkową, z której ma korzystać wtyczka dla produktów zwolnionych z VAT.

Podstawa prawna zwolnienia – wpisz numer artykułu, uprawniającego do zwolnienia (jeżeli z niego korzystasz), np. dla zwolnienia podmiotowego: Art. 113 ust. 1.

Walidator – uruchom walidację struktury pliku na podstawie schemy XSD. Jeśli w trakcie generowania pliku zostaną wykryte niezgodności ze strukturą dostarczoną przez Ministerstwo Finansów, po wygenerowaniu pliku JPK_FA zostaną wyświetlone błędy, które będziesz mógł skorygować.

Raporty są poglądowe i dostarczają informacji na podstawie wprowadzonych danych. Z uwagi na to, że bazują one na danych wprowadzonych przez użytkowników, nie gwarantujemy ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych do biura księgowego, dzięki czemu księgowi będą mogli zweryfikować poprawność danych, wykonać wszelkie niezbędne zeznania i raporty podatkowe.

Wygląd generowanych raportów

HTML

Po wygenerowaniu raportu w formacie HTML, zostanie on automatycznie otworzony w nowym oknie.

Przykładowy raport z ustawieniami:

 • Zakres dat: 1 kwietnia 2018 – 11 maja 2018
 • Kolumny:
  • Numer faktury
  • Data wystawienia
  • Miasto
  • Wartość brutto

prezentuje się następująco:

Raport w formacie HTML

W prawym górnym rogu znajdują się dane firmy. Są one pobierane z ustawień WooCommerce. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku podpisu w prawym dolnym rogu raportu. Jak widzisz, wtyczka przyjmie dowolne wartości, które zostały zdefiniowane w ustawieniach.

Z poziomu przeglądarki możesz w prosty sposób wydrukować raport.

CSV

Ten sam raport w formacie CSV prezentuje się w programie Microsoft Excel w ten sposób:

Raport w formacie CSV

Poszczególne kolumny są oddzielone przecinkami. Podczas importu do narzędzia księgowego wystarczy wskazać ten rodzaj znaku jako rozdzielający kolumny.