WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Flexible Subscriptions dla WooCommerce

Demo

Na stronie demo sprawdzisz przed zakupem jak działają wersje PRO naszych wtyczek. Do założenia konta testowego potrzebujemy jedynie poprawnego adresu email.

Instalacja

Instrukcja instalacji →

Aktywacja subskrypcji

Instrukcja aktywacji →

Aktualizacja

Instrukcja aktualizacji →

Co robi wtyczka?

Wtyczka pozwala tworzyć i zarządzać produktami subskrypcyjnymi. Użytkownik może ustawić w sklepie subskrypcje proste jak i wariantowe.

Pierwsze kroki

Po instalacji, wtyczki należy przejść do panelu Elastyczne Subskrypcje, gdzie dostępne są zakładki Subskrypcje oraz Ustawienia.

Subskrypcje

To nic innego jak panel z listą subskrypcji, w którym można zapoznać się z obecnym statusem, numerem, przypisanym klientem, datą rozpoczęcia, zakończenia oraz innymi ważnymi dla prowadzącego sklep parametrami subskrypcji.

Tabela subskrypcji zawiera następujące kolumny:

 • status – pozwala podejrzeć obecny status subskrypcji. Dostępne są następujące statusy oczekująca, anulowana, oczekująca na anulowanie, aktywna, wygasła, wstrzymana,
 • subskrypcja – zawiera numer subskrypcji, a także podstawowe dane użytkownika, dla którego jest utworzona,
 • przedmioty – to produkt subskrypcyjny zakupiony w ramach subskrypcji,
 • suma – rubryka, w której podany jest koszt, częstotliwość płatności, a także metoda płatności,
 • data rozpoczęcia – wskazuje od kiedy trwa subskrypcja,
 • koniec okresu próbnego – w tej rubryce podana jest data, z którą kończy się wersja testowa subskrypcji,
 • następna płatność – pokazuje datę następnej płatności,
 • ostatnia płatność – kiedy miała miejsce ostatnia płatność,
 • data zakończenia – data zakończenia subskrypcji,
 • powiązane zamówienia – wskazuje powiązane zamówienia.

Panel subskrypcje oferuje również możliwość ręcznego utworzenia subskrypcji. Pozwala na to przycisk Dodaj subskrypcję. Panel tworzenia subskrypcji zawiera:

Szczegóły subskrypcji – moduł, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat subskrypcji, subskrybenta.
Ogólne – zawiera informacje o kliencie, obecnym statusie subskrypcji, a także numer zamówienia inicjującego subskrypcję
Rozliczenia – przedstawia podstawowe dane subskrybenta adres, email, telefon kontaktowy, metodę płatności etc.
Wysyłka – tutaj znajdują się dane dostawy, adres, telefon kontaktowy etc.
Produkt – zawiera produkty objęte subskrypcją, koszt, ilość.
Powiązane zamówienia – lista zamówień powiązanych ze subskrypcją, zarówno nadrzędne, jak i odnowienia.
Akcje: subskrypcja – spis dostępnych akcji:

 • wygeneruj uprawnienia pobierania – pozwala utworzyć nowe zezwolenia pobierania

Cykl płatności – to metabox wskazujący częstotliwość odnowień, czas rozpoczęcia, a także termin następnej płatności i zakończenia subskrypcji.
Notatki subskrypcji – notatki powiązane ze subskrypcją

Ustawienia

Panel ustawień dostępny jest po przejściu w zakładkę Elastyczne Subskrypcje -> Ustawienia. To panel, w którym użytkownik może zarządzać podstawowymi ustawieniami wtyczki.
Produkty – tutaj można zarządzać treściami przycisków oferowanych przez wtyczkę, a więc:

 • Tekst przycisku Dodaj do koszyka
 • Tekst przycisku Złóż zamówienie


Konto – panel, w którym można ustawić punkty końcowe. Są one dołączane do adresów URL stron celem obsługi działań na stronach kont. Powinny być unikalne. Mogą też pozostać puste. Ustawić można punkty końcowe dla:

 • subskrypcje
 • zobacz subskrypcje
 • metoda płatności subskrypcji

Edycja produktu subskrypcji

Szczegółowe ustawienia produktu subskrypcyjnego są dostępne w panelu edycji produktu. Aby utworzyć produkt subskrypcyjny, przejdź do danych produktu i ustaw Subskrypcja lub Subskrypcja wariantowa.
Domyślnie opcja ta pozwala użytkownikowi określić, czy produkt będzie sprzedawany jako produkt prosty, zmienny czy afiliacyjny. Wtyczka dodaje nowe elementy konfiguracyjne do standardowego panelu produktu.

Harmonogram rozliczeń – to moduł dostępny w zakładce Ogólne. Pozwala użytkownikom ustawić częstotliwość płatności, cykle rozliczeniowe i bezpłatny okres próbny.
Częstotliwość płatności – umożliwia użytkownikom ustawienie częstotliwości płatności. Dostępne są subskrypcje dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne.
Cykle rozliczeniowe – pozwalają użytkownikowi ustawić liczbę dni, po których subskrypcja automatycznie wygaśnie.
Bezpłatny okres próbny – umożliwia ustawienie okresu próbnego subskrypcji w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.