WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Elastyczna Lista Życzeń WooCommerce

Demo

Demo użytkownika →

Instalacja

 1. Pobierz plik .rar z najnowszą wersją wtyczki dostępną w repozytorium wordpress.org.
 2. Zaloguj się do panelu WordPress swojego sklepu.
 3. W lewym menu wybierz zakładkę Wtyczki > Dodaj nową.
 4. Kliknij Wyślij wtyczkę na serwer a następnie Wybierz plik.
 5. Wybierz z dysku plik pobrany w pkt. 1.
 6. Po instalacji wtyczki kliknij Włącz wtyczkę.

Aktywacja subskrypcji

Instrukcja aktywacji →

Dodawanie produktu do listy

Wtyczka nie wymaga konfiguracji i działa od momentu jej aktywacji. W sklepie od razu pojawią się nowe elementy służące do dodawania produktu do listy:

 • ikona pod przyciskiem Dodaj do koszyka
 • ikona  oraz tekst Dodaj do listy na podstronach produktowych
Ikona Serce pod przyciskiem Dodaj do koszyka
Ikona Serce oraz tekst Dodaj do listy życzeń na stronach produktowych

Oba elementy są edytowalne w ustawieniach wtyczki.
Czytaj więcej: Pozycja ikony na podstronie sklepu
Czytaj więcej: Pozycja ikony na podstronie produktu

 1. Użytkownik klika ikonę na zdjęciu produktu lub nad/pod/obok przycisku Dodaj do koszyka. Produkt zostaje dodany do domyślnej listy (jeżeli jest ustawiona).
 2. Pojawia się okno pop-up z dodatkowymi elementami.
  1. Jeżeli użytkownik nie będzie zalogowany to pojawia się komunikat zachęcający do założenia konta i zalogowania się.
  2. Poniżej znajdują się pola checkbox z nazwami dostępnych list. Lista domyślna jest już zaznaczona. Jeżeli użytkownik zaznaczy inne pole to wtedy produkt zostanie dodany też do wskazanej listy. Obok każdej listy znajduje się link do niej.
  3. Na dole znajduje się pole tekstowe do wpisania nazwy nowej listy. Jeżeli użytkownik potrzebuje nowej listy to wpisuje unikalną nazwę i klika przycisk Dodaj. Liczba list jest nieograniczona.
  4. Użytkownik zamyka okno pop-up klikając ikonę x lub dowolny obszar poza oknem po-up.
Dodawanie produktu do listy

Edycja listy

Listy użytkownika są dostępne w kilku miejscach w sklepie:

 • po kliknięciu w link w oknie pop-up (wtedy pokazywana jest konkretna lista)
 • po kliknięciu w link Moje listy w zakładce Moje konto (opcja dostępna po zalogowaniu)
 • po kliknięciu w link Moje listy w menu
  Czytaj więcej: Ustawienia menu

Tabela Moje listy życzeń

Listy pokazane są jako wiersze w tabeli zawierającej 4 kolumny.

 1. Pierwsza kolumna zawiera nazwy list i daty ich utworzenia.
 2. Przycisk Zaznacz jako główny służy do ustawienia listy głównej. Jeżeli lista jest ustawiona jako główna to produkty są do niej dodawane bez potrzeby zaznaczania jej checkboxa w oknie pop-up. Tylko jedna lista może być główna.
 3. Przycisk Pokaż produkty służy do pokazania konkretnej listy.
 4. Ikona w ostatniej kolumnie służy do usuwania list.
 5. Na dole znajduje się pole tekstowe do wpisania nazwy nowej listy. Jeżeli użytkownik potrzebuje nowej listy to wpisuje jej nazwę i klika przycisk Dodaj. Liczba list jest nieograniczona.
Tabela Moje listy życzeń

Tabela z produktami

Produkty pokazane są jako wiersze w tabeli zawierającej początkowo 5 kolumn.

 1. Pierwsza kolumna zawiera miniaturę i nazwę produktu oraz datę jego dodania.
 2. Druga kolumna pokazuje cenę produktu.
 3. Pole w kolumnie Ilość pozwala na dodanie do koszyka kilku sztuk produktu. Możliwe jest wyłączenie tej kolumny w ustawieniach.
  Czytaj więcej: Włącz kolumnę z ilością
 4. Kliknięcie w przycisk Dodaj do koszyka spowoduje dodanie produktu do koszyka w liczbie ustawionej w kolumnie Ilość. Produkt nie zostanie automatycznie usunięty z listy.
 5. Ikony w ostatniej kolumnie służą do usuwania produktu z listy lub do skopiowania go na inną listę.
 6. Na dole znajduje się pole tekstowe do wpisania nazwy nowej notatki. Jeżeli użytkownik potrzebuje nowej notatki to wpisuje jej nazwę i klika w przycisk Zapisz na potem. Dodanie notatki do koszyka nie jest możliwe ponieważ nie jest ona produktem. Liczba notatek jest nieograniczona.
 7. Kliknięcie w przycisk Dodaj dostępne do koszyka doda do koszyka wszystkie dostępne (możliwe do zakupu) produkty. Produkty nie zostaną automatycznie usunięte z listy.
 8. Ikony na dole służą do udostępniania list w social media. Możliwe jest włączenie lub wyłączenie konkretnej ikony w ustawieniach.
  Czytaj więcej: Social media
Tabela z produktami

Ustawienia

Ustawienia wtyczki dostępne są w lewym menu WordPress w zakładce Listy Życzeń i są podzielone na sekcje.

Ustawienia menu

Wtyczka nie tworzy osobnej podstrony w zakładce Strony. Umożliwia jednak dodanie nowego elementu do dowolnego menu obsługiwanego przez WordPress.

Dodaj nowy element Moje listy do menu
Wybierz menu (obsłgiwane przez WordPress) gdzie będzie widoczny element Moje listy życzeń.

Ustawienia menu są także dostępne w zakładce Wygląd > Menu.

 1. Kliknij zakładkę Wygląd > Menu.
 2. Wybierz menu do edycji i kliknij Wybierz.
 3. Po lewej stronie kliknij Punkty końcowe WooCommerce i zaznacz element zawierający podstronę z listą. Domyślnie będzie to Moja lista ale nazwa będzie inna jeżeli została zmieniona w ustawieniach wtyczki w sekcji Ustawienia tekstowe.
 4. Kliknij przycisk Dodaj do menu. Element zostanie dodany do menu po prawej. Ustaw jego pozycję w menu metodą “przeciągnij i upuść”.
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Moje listy życzeń w menu

Ustawienia podstawowe

W tej sekcji zmienisz podstawowe ustawienia związane z dodawaniem produktu do listy.

Pozycja ikony na stronie sklepu
Wybierz miejsce na podstronie sklepu gdzie pojawi się ikona służąca do dodawania produktu do listy.

 • Na zdjęciu produktu
  Ikona zostanie pokazana w lewym górnym rogu zdjęcia produktu.
 • Nad przyciskiem Dodaj do koszyka
  Ikona zostanie pokazana tuż nad przyciskiem Dodaj do koszyka.
 • Pod przyciskiem Dodaj do koszyka
  Ikona zostanie pokazana tuż pod przyciskiem Dodaj do koszyka (ustawienie domyślne).
 • Po lewej stronie przycisku Dodaj do koszyka
  Ikona zostanie pokazana po lewej stronie przycisku Dodaj do koszyka.
 • Po prawej stronie przycisku Dodaj do koszyka
  Ikona zostanie pokazana po prawej stronie przycisku Dodaj do koszyka.

Pozycja ikony na stronie produktu
Wybierz miejsce na podstronie produktu gdzie pojawi się ikona służąca do dodawania produktu do listy.

 • Nad przyciskiem Dodaj do koszyka
  Ikona zostanie pokazana tuż nad przyciskiem Dodaj do koszyka.
 • Pod przyciskiem Dodaj do koszyka
  Ikona zostanie pokazana tuż pod przyciskiem Dodaj do koszyka (ustawienie domyślne).

Ikona
Wybierz ikonę służącą do dodawania produktu do listy.

Ustawienia tekstowe

W tej sekcji zmienisz teksty widoczne dla użytkownika sklepu. Dzięki temu dostosujesz teksty do branży w jakiej działa sklep. Teksty te przetłumaczysz na inne języki za pomocą wtyczki osbługującej tzw. string translations np. Loco Translate lub Polylang.

 • Adres strony
  Wpisz adres (slug) podstrony z listami użytkownika. Dozwolone są znaki alfanumeryczne oraz podkreślnik (_) i myślnik (-).
 • Tytuł strony
  Wpisz tytuł podstrony z listami użytkownika np. Moje szafy.
 • Przycisk powrotny
  Wpisz tytuł przycisku odsyłającego z powrotem na podstronę z listami użytkownika np. Wszystkie moje szafy.
 • Nazwa domyślnej listy życzeń
  Wpisz tytuł przycisku do ustawiania listy domyślnej np. Moja szafa.
 • Nowa lista życzeń (placeholder)
  Wpisz placeholder pola do tworzenia nowej listy np. Nowa szafa.
 • Dodaj nową listę życzeń (przycisk)
  Wpisz tytuł przycisku do tworzenia nowej listy życzeń.
 • Zapisz na potem (placeholder)
  Wpisz placeholder pola służącego do dodawania nowych notatek do listy.
 • Zapisz na potem (przycisk)
  Wpisz tytuł przycisku do tworzenia nowej notatki.
 • Dodaj do listy życzeń (przycisk)
  Wpisz tekst zachęcający użytkownika do dodania produktu do listy np. Dodaj do szafy.
 • Skopiuj na listę życzeń (przycisk)
  Wpisz tytuł przycisku do kopiowania produktu na listę.
 • Dodano do listy życzeń (status)
  Wpisz tekst potwierdzający dodanie produktu do listy np. Dodano do szafy.
 • Komunikat dla niezalogowanego użytkownika
  Wpisz tekst komunikatu jaki pojawia się gdy użytkownik jest niezalogowany. Tekst wpisany między %s będzie klikalny (link do strony logowania).

Ustawienia strony

W tej sekcji zmienisz ustawienia związane z podstroną z listami użytkownika.

Włącz kolumnę Ilość
Zdecyduj czy kolumna Ilość (pokazująca liczbę sztuk produktu) będzie widoczna w tabeli.

Aktywne ikony social media
Zdecyduj jakie ikony social media będą pokazane pod tabelą. Ikony służą do udostępniania list w social media.

Pozostałe ustawienia

Ta sekcja obsługuje wszystkie pozostałe ustawienia.

Zresetuj do ustawień domyślnych
Wybierz tę opcję i zapisz zmiany. Ustawienia wtyczki zostaną zresetowane po zapisaniu zmian.

Usuń dane wtyczki po jej odinstalowaniu
Wybierz tę opcję i zapisz zmiany. Wszystkie dane wtyczki i utworzone listy życzeń zostaną usunięte po jej odinstalowaniu.